DOCUMENTE Corpul național de profesori mentori și cel de formatori, constituite oficial. Pentru programele PROF III și PROF IV, activitatea de formator realizată nu este plătită, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial / Ce implică activitatea de mentorat pentru anul școlar 2022-2023

13.157 de vizualizări
Foto: © Liquoricelegs | Dreamstime.com
Corpul național de profesori mentori din învățământul preuniversitar a fost constituit printr-un ordin publicat vineri, 11 noiembrie, în Monitorul Oficial. Profesorii mentori sunt cei care se ocupă cu organizarea și desfășurarea stagiilor de practică pedagogică ale studenților și ale elevilor din liceele pedagogice. Tot vineri a mai fost publicat și ordinul 6.177 din 31 octombrie, cel prin care a fost înființat Registrul național al formatorilor din învățământul preuniversitar, precum și Corpul național de formatori.
  • Ambele ordine sunt semnate de Ligia Deca, ministrul Educației.

Profesorii mentori „coordonează organizarea și desfășurarea stagiului practic pedagogic din formarea inițială și/sau a stagiului practic pedagogic necesar ocupării unei funcții didactice, în unități de învățământ cu statut de școală de aplicație sau în consorții școlare coordonate de aceste unități de învățământ”, prevede ordinul 6.173 din 28 octombrie 2022.

Cine face parte din Corpul național de profesori mentori

Potrivit art. 3 din document, corpul național de profesori mentori din învățământul preuniversitar cuprinde următoarele categorii de cadre didactice

„a) cadre didactice care au calitatea de profesor mentor, certificată prin decizie a inspectorului școlar general în urma selecției realizate în temeiul Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.485/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind constituirea corpului profesorilor mentori pentru coordonarea efectuării stagiului practic în vederea ocupării unei funcții didactice;

b) cadre didactice care au finalizat, cu document de certificare, unul dintre programele de formare continuă, desfășurate în cadrul unor proiecte sistemice coordonate de Ministerul Educației:

  • (i) programul De la Debut la Succes — program național de mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice debutante, acreditat prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.655/2013*), desfășurat în cadrul proiectului POSDRU/57/1.3/S/36.525;
  • (ii) programul PROF I — Mentorat de carieră didactică sau programul PROF II — Mentorat de practică pedagogică, acreditate prin Ordinul ministrului educației nr. 4.618/2021**), desfășurate în cadrul proiectului sistemic POCU/904/6/25/146.587 — Profesionalizarea carierei didactice — PROF;

c)cadre didactice care coordonează domeniul mentoratului didactic și al formării în cariera didactică, la nivel regional sau la nivel național;

d) cadre didactice care au calitatea de expert cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților de formare și de mentorat didactic în cadrul proiectului PROF;”

  • Grupul-țintă al proiectului Profesionalizarea carierei didactice – PROF este de 28.211 persoane din categoria personal didactic din învățământul preuniversitar, conform Ministerului Educației.
Activitatea de mentorat pentru anul școlar 2022-2023

Conform art. 4 alin. (2), în anul școlar 2022—2023, activitatea de mentorat didactic se desfășoară după cum urmează:

„a) pentru stagiile practice pedagogice ale studenților: în școlile de aplicație sau în consorțiile școlare coordonate de acestea, în condițiile prevăzute de Ordinul ministrului educației nr. 4.523/2022 privind aprobarea componenței rețelei naționale a școlilor de aplicație pentru anul școlar 2022—2023;

b) pentru stagiile practice pedagogice ale elevilor din învățământul preuniversitar vocațional — profilul pedagogic: în liceele și colegiile pedagogice sau în unitățile de învățământ din consorțiile școlare coordonate de acestea, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației și cercetării nr. 4.812/2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea și funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar;

c) pentru alte activități de suport didactic și metodic, precum și de mentorat didactic, incluzând dezvoltare profesională și acumulare de credite profesionale transferabile: în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației nr. 4.223/2022 privind organizarea și desfășurarea activităților de suport didactic și metodic, precum și a celor de mentorat didactic în unitățile de învățământ componente ale bazelor de practică pedagogică în anul școlar 2022—2023.”

Suspendarea calității de mentor

„Art. 6. — (1) Suspendarea calității de profesor mentor are loc în una dintre următoarele situații:

  • a) la solicitarea scrisă a cadrului didactic;
  • b) la suspendarea contractului individual de muncă;
  • c) la obținerea calificativului Bine aferent ultimului an de activitate, în calitate de cadru didactic în sistemul de învățământ preuniversitar.

(2) Pe perioada suspendării, cadrul didactic își păstrează calitatea de membru al Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și nu este radiat din Registrul mentorilor”.

Ordinul privind constituirea Corpului național de profesori mentori din învățământul preuniversitar și înființarea Registrului național al profesorilor mentori din învățământul preuniversitar, în format .pdf:

Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar

Conform ordinului 6.177 din 31 octombrie, Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar este alcătuit din profesori mentori, care asigură formarea ca dezvoltare profesională continuă, în sistem mentoral, la nivelul comunităților de învățare.

Corpul național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar cuprinde următoarele categorii de cadre didactice:

a) cadre didactice care au finalizat, cu document de certificare, unul dintre programele de formare continuă, implementate în cadrul proiectului PROF;

b) cadre didactice care coordonează domeniul mentoratului didactic și formării în cariera didactică, la nivel regional sau la nivel național;

c) cadre didactice care au calitatea de expert cu atribuții în organizarea și desfășurarea activităților de formare și de mentorat didactic în cadrul proiectului PROF.

În ordin apare că „pentru programele PROF III și PROF IV, desfășurate în cadrul proiectului PROF, activitatea de formator realizată, ca urmare a dobândirii calității de membru al Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, de către cadrele didactice înscrise în Registrul formatorilor, nu este remunerată”.

Coordonarea județeană/la nivelul municipiului București a activității membrilor Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar este realizată de casa corpului didactic”, stabilește art. 4 alin. (2).

Articolul menționat mai sus precizează la alin. (3) că „în anul școlar 2022—2023, în cadrul proiectului PROF, membrii Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar desfășoară activitate de formator, în programele PROF III și PROF IV, la nivel național, în relație cu casele corpului didactic partenere în proiect, care au calitatea de furnizori ai programelor de formare”.

Componența Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar poate fi completată, printr-o procedură de selecție elaborată de Ministerul Educației, în cadrul proiectului PROF, în vederea asigurării la nivel național a numărului adecvat de formatori pentru mentorat didactic, corespunzător disciplinelor/domeniilor/nivelurilor — preșcolar și primar — din învățământul preuniversitar, prevede art. 5.

Ordinul privind înființarea Registrului național al formatorilor din învățământul preuniversitar și constituirea Corpului național de formatori în domeniul mentoratului de carieră didactică din învățământul preuniversitar, în format .pdf:

Foto: © Liquoricelegs | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


1 comment
  1. Fiindcă anaf nu a reușit prin campania de informare să îi determine pe meditatori să își fiscalizeze veniturile (nu au reușit cu Johannis, nu știu de ce mai încearcă!), deca aceasta încearcă să îi ferească de venituri! Faceți mentorat gratis și nu meditații pe bani, că cine rezistă până prin 2027 o să ajungă la salariu întreg (dacă vor vrea guvernanții de atunci, vă țin pumnii!). Cucoană, mai bine îndeamnă CNADTCU să lucreze decât să nu lucreze!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Salarizarea concurențială a profesorilor, “pe bază de reușite, astfel încât să existe o competiție permanentă”, susținută de Natalia Intotero (PSD), președinta Comisiei de învățământ din Camera Deputaților

Salarizarea concurențială a profesorilor, pe bază de „reușite”, este susținută de Natalia Intotero, președinta Comisiei de învățământ din Camera Deputaților: „Trebuie să avem o salarizare corespunzătoare, motivată, dar, în egală…
Vezi articolul

Mărturia unei foste consumatoare de droguri, în fața câtorva mii de elevi din Sibiu: De la eleva eminentă, olimpică premiantă, am ajuns să dorm prin scări de bloc, pe cartoane. Am distrus totul în jurul meu / Georgiana Drăgan Moldoveanu este în prezent directoarea unui centru de fete care luptă cu dependența de droguri VIDEO

Directoarea Centrului de fete House de la Teen Challenge Romania, Georgiana Drăgan Moldoveanu, fostă consumatoare de droguri, le-a povestit joi, câtorva mii de elevi din municipiul Sibiu, strânşi în Sala…
Vezi articolul