OFICIAL Lista celor 100 de școli coordonatoare pentru Bazele de Practică Pedagogică, publicată în Monitorul Oficial. Cine sunt profesorii mentori coordonatori

20.389 de vizualizări
Foto: © Harry Rendón Mayorga | Dreamstime.com
Lista celor 100 de Baze de Practică Pedagogică, baze care vor coordona la rândul lor între 4 și 6 unități de învățământ, a fost publicată în Monitorul Oficial. Ordinul 3.654 care prevede înființarea acestor baze, prevede că aceste baze funcționează cu „statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentoratul didactic”.

„Se aprobă înființarea, organizarea și funcționarea bazelor de practică pedagogică, numite în continuare BPP, care funcționează cu statut de consorții școlare pentru practica pedagogică și pentru mentoratul didactic”, potrivit ordinului citat.

BPP se constituie în jurul unei unități de învățământ preuniversitar liceal cu statut de școală de aplicație, denumită școală de aplicație coordonatoare, care încheie acorduri de parteneriat cu alte unități de învățământ, în scopul organizării și desfășurării activităților de practică pedagogică și de mentorat didactic, constituind un consorțiu școlar.

Bazele funcționează pe o durată cel puțin egală cu durata de implementare și de sustenabilitate a proiectului PROF (POCU/904/6/25/Operațiune compozită OS 6.5, 6.6, cod SMIS 146587 — Profesionalizarea carierei didactice — PROF), proiect anunțat de secretarul de stat Maria Manea săptămâna trecută.

Școlile de aplicație coordonatoare pentru BPP sunt de fapt unitățile prevăzute și în ordinul de înființare a școlilor cu statut de unități-pilot, experimentale și de aplicație.

Caracteristicile unei școli de aplicație:

 1. au profil pedagogic;
 2. au un alt profil decât profilul pedagogic și fac dovada:
  a) existenței unor cadre didactice cu statut de profesori mentori și/sau profesori cu experiență didactică și cu activitate metodică;
  b) existenței unei baze materiale adecvate organizării și desfășurării stagiilor practice pedagogice din cadrul programelor de formare inițială și continuă;
  c) accesibilității și versatilității instrumentelor, resurselor și mijloacelor educaționale;
  d) participării la programe/proiecte educaționale internaționale de mobilitate a elevilor și a cadrelor didactice, de tip Erasmus, eTwinning, alte proiecte și programe organizate de
  organisme internaționale cu profil educațional, științific sau cultural.
Apar consorțiile școlare

Bazele de practică pedagogică nu sunt doar aceste școli de aplicație, ci mai multe școli coordonate de această unitate. Ordinul prevede că numărul unităților de învățământ preuniversitar constituite într-o bază de practică pedagogică este minimum 4 și nu mai mare de 6.

Sunt introduse astfel consorții școlare de tip Bază de Practică Pedagogică.

Consorțiul include obligatoriu următoarele tipuri de unități de învățământ preuniversitar:
a) școala de aplicație coordonatoare — unitatea de învățământ liceal după care se va identifica și va fi denumită BPP;
b) o unitate de învățământ care școlarizează elevi care provin din medii vulnerabile pe criteriul social/medical (școală de spital)/de rasă/etnie/economic/geografic;
c) o unitate de învățământ care școlarizează pentru nivelurile primar și gimnazial;
d) unitate de învățământ de tip vocațional.

Bazele care cuprind mai mult de 4 unități pot fi formate prin asocierea școlii de aplicație
coordonatoare și cu unități de învățământ din mediul rural și/sau cu unități care au structuri pentru educație timpurie și/sau cu alte unități de învățământ de același tip (unități de învățământ liceal teoretic, vocațional, tehnologic), aflate în același județ/în municipiul București sau în județe învecinate.

Profesorii mentori coordonatori

Regulile publicate acum prevăd faptul că directorul sau directorul adjunct al
unității de învățământ coordonatoare este coordonatorul Bazei de Practică Pedagogică.

Iar profesorul mentor coordonator din cadrul BPP este un profesor încadrat la școala de aplicație coordonatoare, care predă discipline pedagogice sau care are experiență metodică
relevantă/de mentorat didactic în specialitatea uneia dintre disciplinele la care se organizează și se efectuează stagii practice pedagogice/activități pedagogice.

În cadrul BPP va fi selectat un număr adecvat de profesori mentori care să asigure organizarea și desfășurarea activităților de mentorat didactic.

Componența grupului de profesori mentori din cadrul BPP și repartizarea activităților metodice/practice pedagogice se stabilesc prin decizii interne ale conducerii unităților de
învățământ coordonatoare, la propunerea conducerii unităților de învățământ componente ale BPP, prevede ordinul citat.

Lista Bazelor de Practică Pedagogică:

 1. COLEGIUL NAȚIONAL „HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN” ALBA IULIA
 2. COLEGIUL NAȚIONAL „INOCHENTIE MICU CLAIN” BLAJ
 3. COLEGIUL NAȚIONAL „BETHLEN GABOR” AIUD
 4. COLEGIUL NAȚIONAL „PREPARANDIA — DIMITRIE ȚICHINDEAL” ARAD
 5. LICEUL TEORETIC „ADAM MÜLLER GUTENBRUNN” ARAD
 6. COLEGIUL NAȚIONAL „MOISE NICOARĂ” ARAD
 7. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CAROL I” CÂMPULUNG MUSCEL
 8. COLEGIUL NAȚIONAL „VLAICU VODĂ” CURTEA DE ARGEȘ
 9. COLEGIUL TEHNIC „ARMAND CĂLINESCU” PITEȘTI
 10. COLEGIUL NAȚIONAL „ZINCA GOLESCU” PITEȘTI
 11. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN CEL MARE” BACĂU
 12. COLEGIUL SPORTIV „NADIA COMĂNECI” ONEȘTI
 13. COLEGIUL NAȚIONAL „IOSIF VULCAN” ORADEA
 14. LICEUL VOCAȚIONAL PEDAGOGIC „NICOLAE BOLCAȘ” BEIUȘ
 15. COLEGIUL NAȚIONAL „EMANUIL GOJDU” ORADEA
 16. COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” NĂSĂUD
 17. COLEGIUL NAȚIONAL „LIVIU REBREANU” BISTRIȚA
 18. LICEUL PEDAGOGIC „NICOLAE IORGA” BOTOȘANI
 19. COLEGIUL NAȚIONAL „A. T. LAURIAN” BOTOȘANI
 20. LICEUL „ANDREI MUREȘANU” BRAȘOV
 21. COLEGIUL NAȚIONAL „ANDREI ȘAGUNA” BRAȘOV
 22. COLEGIUL NAȚIONAL „JOHANNES HONTERUS” BRAȘOV
 23. LICEUL PEDAGOGIC „D. P. PERPESSICIUS” BRĂILA
 24. COLEGIUL NAȚIONAL „ELENA CUZA” BUCUREȘTI
 25. COLEGIUL GERMAN „GOETHE” BUCUREȘTI
 26. LICEUL TEORETIC „DANTE ALIGHIERI” BUCUREȘTI
 27. COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE LAZĂR” BUCUREȘTI
 28. LICEUL TEORETIC „ADY ENDRE” BUCUREȘTI
 29. COLEGIUL NAȚIONAL „ȘCOALA CENTRALĂ” BUCUREȘTI
 30. COLEGIUL NAȚIONAL „IULIA HAȘDEU” BUCUREȘTI
 31. COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „TUDOR VIANU” BUCUREȘTI
 32. LICEUL TEORETIC BILINGV „MIGUEL DE CERVANTES” BUCUREȘTI
 33. COLEGIUL NAȚIONAL BILINGV „GEORGE COȘBUC” BUCUREȘTI
 34. COLEGIUL NAȚIONAL DE MUZICĂ „GEORGE ENESCU” BUCUREȘTI
 35. COLEGIUL ECONOMIC „VIRGIL MADGEARU” BUCUREȘTI
 36. SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX BUCUREȘTI
 37. COLEGIUL ROMANO-CATOLIC „SFÂNTUL IOSIF” BUCUREȘTI
 38. COLEGIUL NAȚIONAL „SFÂNTUL SAVA” BUCUREȘTI
 39. COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ȘINCAI” BUCUREȘTI
 40. LICEUL DE ARTE PLASTICE „NICOLAE TONITZA” BUCUREȘTI
 41. COLEGIUL TEHNIC DE ARHITECTURĂ ȘI LUCRĂRI PUBLICE „IOAN N. SOCOLESCU” BUCURESTI
 42. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL „REGINA ELISABETA” BUCUREȘTI
 43. COLEGIUL NAȚIONAL „GRIGORE MOISIL” BUCUREȘTI
 44. LICEUL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” BUZĂU
 45. LICEUL PEDAGOGIC „ȘTEFAN BĂNULESCU” CĂLĂRAȘI
 46. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „GHEORGHE LAZĂR” CLUJ-NAPOCA
 47. COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE BARIȚIU” CLUJ-NAPOCA
 48. COLEGIUL NAȚIONAL „EMIL RACOVIȚĂ” CLUJ-NAPOCA
 49. COLEGIUL NAȚIONAL „GEORGE COȘBUC” CLUJ-NAPOCA
 50. COLEGIUL TEHNIC „NAPOCA” CLUJ-NAPOCA
 51. COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” CARANSEBEȘ
 52. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CONSTANTIN BRĂTESCU” CONSTANȚA
 53. COLEGIUL NAȚIONAL „MIRCEA CEL BĂTRÂN” CONSTANȚA
 54. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” CONSTANȚA
 55. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL” SFÂNTU GHEORGHE
 56. LICEUL PEDAGOGIC „BOD PETER” TÂRGU SECUIESC
 57. COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN CANTACUZINO” TÂRGOVIȘTE
 58. COLEGIUL NAȚIONAL „IENĂCHIȚĂ VĂCĂRESCU” TÂRGOVIȘTE
 59. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN VELOVAN” CRAIOVA
 60. COLEGIUL NAȚIONAL „CAROL I” CRAIOVA
 61. COLEGIUL NAȚIONAL „FRAȚII BUZEȘTI” CRAIOVA
 62. COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRI” GALAȚI
 63. COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” GALAȚI
 64. COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET” TÂRGU JIU
 65. LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN” GIURGIU
 66. LICEUL „MARIN PREDA” ODORHEIU SECUIESC
 67. LICEUL PEDAGOGIC „BENEDEK ELEK” ODORHEIU SECUIESC
 68. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” DEVA
 69. LICEUL PEDAGOGIC „MATEI BASARAB” SLOBOZIA
 70. COLEGIUL PEDAGOGIC „VASILE LUPU” IAȘI
 71. COLEGIUL NAȚIONAL „COSTACHE NEGRUZZI” IAȘI
 72. COLEGIUL NAȚIONAL IAȘI
 73. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” IAȘI
 74. COLEGIUL TEHNIC „IOAN C. ȘTEFĂNESCU” IAȘI
 75. LICEUL PEDAGOGIC „TARAS SEVCENKO” SIGHETU MARMAȚIEI
 76. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” BAIA MARE
 77. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ȘTEFAN ODOBLEJA” DROBETA-TURNU SEVERIN
 78. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIHAI EMINESCU” TÂRGU MUREȘ
 79. COLEGIUL NAȚIONAL „ALEXANDRU PAPIU ILARIAN” TÂRGU MUREȘ
 80. COLEGIUL NAȚIONAL „UNIREA” TÂRGU MUREȘ
 81. COLEGIUL NAȚIONAL „GHEORGHE ASACHI” PIATRA-NEAMȚ
 82. COLEGIUL NAȚIONAL VOCAȚIONAL „NICOLAE TITULESCU” SLATINA
 83. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „REGINA MARIA” PLOIEȘTI
 84. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI VITEAZUL” PLOIEȘTI
 85. COLEGIUL NAȚIONAL „ION LUCA CARAGIALE” PLOIEȘTI
 86. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „ANDREI ȘAGUNA” SIBIU
 87. COLEGIUL NAȚIONAL „SAMUEL BRUKENTHAL” SIBIU
 88. COLEGIUL NAȚIONAL „OCTAVIAN GOGA” SIBIU
 89. LICEUL PEDAGOGIC „GHEORGHE ȘINCAI” ZALĂU
 90. COLEGIUL NAȚIONAL „IOAN SLAVICI” SATU MARE
 91. COLEGIUL NAȚIONAL „MIHAI EMINESCU” SUCEAVA
 92. COLEGIUL NAȚIONAL „PETRU RAREȘ” SUCEAVA
 93. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „MIRCEA SCARLAT” ALEXANDRIA
 94. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „CARMEN SYLVA” TIMIȘOARA
 95. LICEUL TEORETIC „NIKOLAUS LENAU” TIMIȘOARA
 96. COLEGIUL NAȚIONAL „CONSTANTIN DIACONOVICI LOGA” TIMIȘOARA
 97. LICEUL TEORETIC „ION CREANGĂ” TULCEA
 98. LICEUL PEDAGOGIC „IOAN POPESCU” BÂRLAD
 99. COLEGIUL NAȚIONAL DE INFORMATICĂ „MATEI BASARAB” RÂMNICU VÂLCEA
 100. COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „SPIRU HARET” FOCȘANI

Reamintim că peste 28 de mii de profesori vor fi formați într-un proiect cu finanțare europeană numit PROF, potrivit anunțului făcut de secretarul de stat din Ministerul Educației, Maria Manea. Aceasta a spus că acest proiect „modifică fundamental modul în care se face astăzi formarea inițială și formarea continuă a cadrelor didactice”.

Maria Manea a mai spus că proiectul pleacă de la faptul că formarea cadrelor didactice este deficitară și că Ministerul Educației este într-un grup de lucru la nivel european, grup care până anul viitor va crea un cadru comun la nivelul Uniunii pentru stabilirea normativelor de formare inițială și continuă a cadrelor didactice.

Foto: © Harry Rendón Mayorga | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Locuri speciale în licee

Asociația americană de Psihologie Organizațională răspunde în scandalul legat de Testele de Personalitate, generat de Documentarul HBO Max “Persona: Adevărul întunecat din spatele testelor de personalitate”: Evaluările conforme standardelor moderne pot prezice candidații care vor performa cel mai bine

Asociația americană de Psihologie Industrială și Organizațională a lansat public o serie de precizări cu privire la realizarea evaluărilor de personalitate la locul de muncă, după ce documentarul “Persona: Adevărul…
Vezi articolul

Premiul Nobel pentru Chimie 2022: Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal și K. Barry Sharpless au dezvoltat chimia de tip “clic” prin care blocurile de molecule “se îmbină rapid și eficient” / Sharpless a mai primit un Nobel în 2001

Academia Regală Suedeză de Științe a decis să acorde premiul Nobel pentru Chimie 2022 lui Carolyn R. Bertozzi, Morten Meldal și K. Barry Sharpless, notează G4Media.ro. Premiul Nobel pentru Chimie…
Vezi articolul