Două posturi de directori adjuncți la școlile europene Luxembourg I și II, scoase la concurs pentru anul școlar viitor. Înscrierea se face până pe 21 noiembrie 2022 / Profilul candidatului și ce trebuie să conțină dosarul

1.163 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Două posturi de directori adjuncți la școlile europene Luxembourg I și Luxembourg II sunt scoase la concurs pentru anul școlar viitor, potrivit unui anunț al Ministerului Educației. Până la data de 21 noiembrie are loc înregistrarea dosarelor de înscriere. Documentele scanate se transmit la adresa scolieuropene@edu.gov.ro. Vezi mai jos, în articol, ce trebuie să conțină dosarul.

„Ministerul Educației își propune să organizeze un proces de selecție a candidatului/candidaților pentru nominalizarea la concursul pentru ocuparea posturilor de conducere din cadrul Școlilor Europene. Numirea pentru posturile de conducere se face de către Secretariatul General al Școlilor Europene (SGSE), în urma participării candidaților propuși de statele membre la concursul care se va organiza de către SGSE la Bruxelles”, se arată în anunț.

Selecția candidaților se realizează în două etape: verificarea administrativă a documentelor transmise de candidați și proba de interviu.

Pe 22 noiembrie va fi afișată la sediul Ministerului Educației planificarea interviului. Proba de interviu va avea loc între 12 și 19 decembrie 2022, perioadă în care vor fi afișate și rezultatele, conform calendarului.

Foto: Captură edu.ro

Profilul candidatului este următorul, potrivit anunțului:

 1. „Candidatul trebuie să deţină competenţa, abilităţile şi calificările necesare în ţara sa pentru a putea conduce o instituţie de învăţământ.
 2. Candidatul trebuie să facă dovada unor competențe de management în domeniile pedagogic, administrativ şi financiar, de exemplu:
  • în conducerea unei şcoli ca o organizație completă;
  • în stabilirea unor relaţii interumane bune;
  • în rezolvarea conflictelor;
  • în sintetizarea ideilor;
  • în gestionarea resurselor umane, materiale şi financiare;
  • în înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem de control al calităţii în diversele domenii de gestionare a şcolii.
 3. Candidatul trebuie să cunoască cel puțin trei limbi, inclusiv cel puţin două din cele trei limbi vehiculare (engleza, franceza, germana). Candidatul trebuie să se angajeze să înveţe limba ţării în care este situată şcoala. Nivelul cunoaşterii limbii ţării în care este situată şcoala va fi unul din criteriile luate în calcul la prima evaluare.
 4. Candidatul trebuie să facă dovada cunoaşterii şi înţelegerii sistemului Şcolilor Europene.
 5. Candidatul trebuie să fie capabil să se angajeze să ducă la bun sfârşit cel puţin primul mandat de cinci ani (cu condiţia obţinerii unei evaluări pozitive în al doilea an al mandatului).”

Dosarul trebuie să cuprindă următoarele documente:

 1. „Cerere de înscriere;
 2. Curriculum Vitae în format Europass, care trebuie să conțină, în mod obligatoriu, informațiile cerute la punctul III. 1 din documentul 2009-D-422-en-5;
 3. Documentele doveditoare scanate cerute la punctul III. 1 din documentul 2009-D-422-en-5 – în ordinea menționată;
 4. Dovada faptului că este titular într-o unitate de învățământ preuniversitar din România;
 5. O scrisoare de recomandare;
 6. Copii de pe alte documente doveditoare cerute de legislația din România pentru înscrierea la concursul de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat, respectiv:
  • a) cartea de identitate;
  • b) certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
  • c) hotărârile judecătoreşti/alte documente pentru persoana care şi-a schimbat numele din diferite motive, dacă este cazul;
  • d) actele de studii: diploma de licenţă/certificatul de echivalare emis în condiţiile art. 149 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, dacă nu a fost deja atașat conform punctului b de mai sus;
  • e) adeverinţă, eliberată de unitatea de învăţământ în care este titular, din care să reiasă şi vechimea în învăţământ, obţinerea calificativelor “Foarte bine” în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi lucraţi efectiv la catedră sau în funcţii de conducere, îndrumare şi control, precum şi faptul că nu a fost sancţionat disciplinar în ultimii doi ani şcolari anteriori anului desfăşurării concursului, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin ordinul ministrului educației nr. 4597/2021, denumită în continuare metodologie;
  • f) certificat medical eliberat în temeiul prevederilor art. 234 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, conform Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice şi al ministrului sănătăţii nr. 3.177/147/2015 privind aprobarea formularului specific al certificatului medical necesar pentru încadrarea şi menţinerea într-o funcţie de conducere sau de îndrumare şi de control din învăţământul preuniversitar;
  • g) declaraţie pe propria răspundere care să ateste că nu a avut statutul de “lucrător al Securităţii” sau “colaborator al Securităţii”, conform modelului din anexa nr. 5 la metodologie;
  • h) declaraţie pe propria răspundere că nu se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate, conform anexei nr. 6 la metodologie;
  • i) declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea conținutului documentelor din dosarul de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la metodologie.”

Cerere de înscriere – model:

Calendarul și bibliografia pentru interviu:
Informații suplimentare despre concurs:
Ce sunt Școlile Europene

Școlile Europene au fost înființate cu scopul de a asigura educația în limba maternă a copiilor personalului angajat în instituțiile comunitare. În Școlile Europene, potrivit reglementărilor specifice, pot fi înscriși numai copiii funcționarilor europeni și ai angajaților în instituțiile partenere ale Comisiei Europene sau semnatare ale unor convenții cu instituțiile europene, potrivit Ministerului Educației.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, în dezbatere publică. Se pot cumpăra microbuze în valoare de cel mult 6 milioane de euro per proiect, iar cererile se pot depune în perioada 15-26 mai / Lista celor 2600 de localități eligibile

Ministerul Educației lansează în dezbatere publică, pe edu.ro, Ghidul Solicitantului apelului de proiecte „Microbuze electrice pentru elevi”, ce va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta…
Vezi articolul

Angajări la Agenția care acreditează școlile. ARACIP scoate la concurs 20 de posturi de consilieri juridici, experți și șefi de serviciu / În paralel, Guvernul caută să reducă numărul de bugetari

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP) anunță că scoate la concurs 20 de posturi de consilieri juridici, experți și șefi de serviciu, potrivit unei adrese obținute…
Vezi articolul