Elaborarea a noi seturi de teste de antrenament conform noului model de subiecte, revizuirea baremelor de notare și pregătirea profesorilor evaluatori în vederea corectării computerizate, sunt solicitate ministrului Educației de către Federația Națională a Părinților

2.580 de vizualizări
Iulian Cristache / Foto: gov.ro
Elaborarea a noi seturi de teste de antrenament conform noului model de subiecte emis de Ministerul Educației, în timp util, astfel încât elevii să beneficieze de o pregătire adecvată, în vederea susținerii simulării și a examenului de evaluare națională, precum și pregătirea profesorilor evaluatori în vederea corectării computerizate, sunt propuse ministrului Educației de către Federația Națională a Părinților, pentru întrevederea care va avea loc în data de 10.01.2022, potrivit unui comunicat primit de Edupedu.ro.

O altă propunere se referă la „revizuirea baremelor de notare având în vedere numărul mare de contestații înregistrate la finalul susținerii examenelor de evaluare națională și bacalaureat și care s-au soluționat prin modificarea unui număr foarte mare de note”.

De asemenea, reprezentanții părinților doresc introducerea conceptului de malpraxis educațional și, în sălile de clasă, monitorizare audio-video pentru a putea dovedi/infirma sesizările părinților/elevilor/cadrelor didactice cu privire la abateri săvârșite în timpul orelor de curs, se arată în comunicat.

 • Amintim că fostul ministru al Educației, psihologul Mircea Miclea, spunea anul trecut într-un scurt interviu acordat pentru Edupedu.ro că ideea prea multor teste de antrenament, adică 2 pe săptămână, cum decisese ministerul anul trecut, nu s-a dovedit a fi una benefică, pentru că elevii, în loc să învețe lecția, vor învăța să facă testul. “Iei grila și faci teste, nu mai ești preocupat să faci transfer de la o materie la alta, să înțelegi, să aprofundezi, ci doar ca la grila X să reții că răspunsul este cutare. Doar de asta ești interesat”, sublinia Mircea Miclea.
Redăm comunicatul integral:

Către Ministerul Educației

În atenția Domnului Ministru Sorin Mihai CÎMPEANU

STIMATE DOMNULE MINISTRU,

Vă comunicăm principalele puncte de discuție pe care le propunem spre dezbatere/analiză/informare în cadrul întrevederii care va avea loc în data de 10.01.2022, astfel:

 1. Măsurile necesare pentru a asigura desfășurarea activităților didactice, în condiții de siguranță, în toate unitățile de învățământ, în contextul debutului valului 5 al pandemiei (materiale igienico-sanitare, testarea elevilor, asigurarea măștilor pentru elevi și personalul angajat etc);
 2. Asigurarea resursei umane calificate (prin formare inițială și continuă și o salarizare corespunzătoare) pentru acoperirea necesarului de norme de predare din întreg sistemul de învățământ.
 3. Asigurarea unei infrastructuri școlare unitare astfel încât toți elevii să beneficieze de aceleași condiții necesare pentru desfășurarea unui proces educațional de calitate;
 4. Asigurarea spațiilor destinate special desfășurării orelor de educație fizică care să îndeplinească condițiile legale în ceea ce privește volumul de aer/elev, dotări, siguranță, etc, în toate unitățile de învățământ preuniversitar;
 5. Punerea la dispoziție/în dezbatere, a draftului noului pachet legislativ pentru educație;
 6. Elaborarea subiectelor pentru probele examenelor de evaluare națională și bacalaureat pornind de la o analiză onestă a activității de predare-învățare-evaluare desfășurate în ultimii doi ani școlari, în contextul pandemiei cu Covid-19;
 7. Organizarea și desfășurarea simulării, cu subiect unic elaborat la nivel național, a evaluării naționale și a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat, pentru clasele VII-VIII și XI – XII și pilotarea corectării computerizate în cadrul acestora;
 8. Elaborarea a noi seturi de teste de antrenament conform noului model de subiecte emis de Ministerul Educației, în timp util, astfel încât elevii să beneficieze de o pregătire adecvată, în vederea susținerii simulării și a examenului de evaluare națională;
 9. Revizuirea baremelor de notare având în vedere numărul mare de contestații înregistrate la finalul susținerii examenelor de evaluare națională și bacalaureat și care s-au soluționat prin modificarea unui număr foarte mare de note;
 10. Pregătirea profesorilor evaluatori în vederea corectării computerizate;
 11. Elaborarea unei proceduri de analiză a rezultatelor obținute la examenele de evaluare națională și bacalaureat comparate cu mediile anuale obținute la disciplinele de examen pe întreg parcursul ciclului de învățământ respectiv și luarea măsurilor care se impun privind responsabilizarea resursei umane;
 12. Elaborarea unui sistem de evaluare standardizată și introducerea lucrărilor scrise semestriale (tezelor) cu subiect unic elaborat la nivel național, ca un prim pas în această direcție;
 13. Alocarea unui buget/recompensă financiară fiecărei unități de învățământ care, la evaluarea națională, va avea o medie generală cu o diferență mai mică de 1 punct față de media înregistrată de elevi la disciplinele de examen la sfârșitul ciclului de învățământ;
 14. Alocarea unui buget/recompensă financiară fiecărei unități de învățământ care, la examenul de bacalaureat, va avea o medie generală cu o diferență mai mică de 1 punct față de media înregistrată de elevi la disciplinele de examen la sfârșitul ciclului de învățământ și/sau mai mare decât media pe care elevii au avut-o la admiterea în ciclul de învățământ, la acele discipline;
 15.  Acordarea importanței necesare evaluării elevilor la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a. Analiza reală și corectă a rezultatelor acestor evaluări și corelarea lor cu măsurile care se impun.
 16.  Elaborarea metodologiei pentru înscrierea în învățământul primar care să includă prevederi clare și obligatorii astfel încât să se elimine suprapopularea anumitor unități de învățământ și, implicit, funcționarea acestora în 3 schimburi(unele fiind în pericol de a ajunge să funcționeze în 4 schimburi);
 17.  Asigurarea respectării prevederilor legii 185/2020 privind numărul maxim de elevi la clasă, inclusiv prin blocarea în SIIIR a înregistrării elevilor peste numărul maxim admis;
 18. Respectarea reducerii numărului de elevi în clasă, corelat cu numărul de elevi cu CES;
 19. Asigurarea numărului necesar de profesori de sprijin și consilieri școlari în fiecare unitate de învățământ;
 20. Asigurarea unui psiholog acreditat (pentru elevi și părinți) în fiecare unitate de învățământ;
 21. Efectuarea demersurilor necesare pentru fundamentarea unui cost standard/elev real, în special la bunuri și servicii în contextul creșterii costurilor cu utilitățile;
 22. Modificarea ordinului privind criteriile de acordare a burselor în vederea micșorării pragului mediei pentru bursele de merit și eliminarea/corectarea unor prevederi contradictorii/discriminatorii pentru acordarea burselor sociale și cumulul bursei de merit cu cea de studiu;
 23. Asigurarea accesului la sălile de studiu a elevilor din învățământul vocațional, excepție făcând unitățile de învățământ din localitățile aflate în carantină;
 24. Asigurarea continuității școlarizării și a pregătirii de specialitate a absolvenților claselor a IV-a și a VIII-a din învățământul preuniversitar vocațional (în special artă), în vederea realizării finalităților educaționale conform propriilor aspirații de împlinire profesională, prin asigurarea unui număr corespunzător de formațiuni de studiu, conform specializărilor acreditate;
 25. Extinderea/generalizarea programelor Școala după Școală și masă caldă;
 26. Elaborarea metodologiei pentru acordarea tichetelor educaționale;
 27. Revizuirea metodologiei pentru programul ȘDȘ;
 28. Revizuirea metodologiei pentru programul Euro 200;
 29. Revizuirea programelor de învățământ la o perioadă de 4 ani;
 30. Având în vedere faptul că sunt în curs de elaborare noile planuri cadru pentru învățământul liceal, să se asigure corelarea între numărul de ore pe discipline și conținuturile programelor;
 31. Clarificarea modului în care vor susține examenul de bacalaureat elevii aflați acum în clasa a IX-a;
 32. Referitor la evaluarea și achiziția de manuale școlare și auxiliare didactice:
  • Procesul de evaluare a manualelor trebuie să fie continuu;
  • Procesul de achiziție a manualelor (independent de evaluare) trebuie să fie predictibil, pe o perioadă de cel puțin 5 ani;
  • Analiza oportunității achiziționării unor pachete educaționale (manual, caiet al elevului, ghid al profesorului, suport digital complet), cel puțin pentru materiile principale;
 33. Consolidarea regimului juridic al dispozițiilor actelor normative din domeniul învățământului, în vederea eficientizării, în sensul stabilirii consecințelor ce decurg din nerespectarea acestora, respectiv iterarea unor sancțiuni, ca pilon de referință indispensabil (sancțiunea – element al normei juridice care fixează urmările încălcării dispoziției);
 34. Înlăturarea reglementărilor din aceeași materie dispersate în legislația în vigoare și/sau a paralelismelor, concentrarea materiei în reglementări unice în vederea înlesnirii cunoașterii, aplicării și consolidării legislației specifice și abrogarea expresă a dispozițiilor care înregistrează aspecte de contradictorialitate;
 35. Asigurarea relaționării departamentelor de specialitate ale federației cu aparatul de lucru al ministerului – direcții generale, direcții, inspectori – prin stabilirea unor contacte directe, inclusiv prin tehnologiile comunicaționale, în scopul realizării comunicării operaționale, conform art. 6 alin. (12) din Protocolul nr. 10.876/2020, încheiat între părți;
 36.  Asigurarea transparenței instituționale de către toate unitățile de învățământ preuniversitar și inspectoratele școlare prin respectarea obligativității existenței unui site al instituției și publicarea tuturor documentelor prevăzute de normele legale;
 37. Introducerea malpraxisului educațional;
 38. Introducerea monitorizării audio-video în sălile de clasă pentru a putea dovedi/infirma sesizările părinților/elevilor/cadrelor didactice cu privire la abateri săvârșite în timpul orelor de curs;
 39. Asigurarea unui buget pentru achiziția de materiale didactice pentru cadrele didactice, necesare desfășurării activităților didactice;
 40. Asigurarea pazei în școli;
 41. Măsuri privind respectarea interzicerii fumatului în incinta unităților de învățământ;
 42.  Diverse

Cu toată consideraţia,

     PREŞEDINTE, Iulian CRISTACHE


2 comments
 1. Mare este grădina Domnului! Să înțeleg că până să apară Asociațiile de Proști ( din care fac parte elevi și părinți, unii care abia dacă știu să scrie și să citească) profesorii nu știau să predea și să corecteze niște lucrări?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
elaborarea curriculumului de liceu

Noile planuri-cadru pentru liceu ar fi gata în doar 3 luni și jumătate, în această iarnă, susține Ministerul Educației, care a pus în dezbatere „calendarul reformei curriculare”, după ce a întrerupt-o în urmă cu doi ani

Noile planuri-cadru pentru liceu ar urma să fie gata în 3 luni și jumătate, până în ianuarie 2024, după cum propune Ministerul Educației într-un grafic de activități privind noul curriculum…
Vezi articolul

Ministra Ligia Deca anunță stagii pe egalitate de gen, educație incluzivă, lupta împotriva abandonului școlar împreună cu ministrul francez al Educației, Pap Ndaiye / Anunțul vine după ce BOR a acuzat că ideologia de gen a fost propusă „fără discernământ” în legile învățământului

Miniștrii român și francez ai educației anunță într-un comunicat de presă comun organizarea de cursuri de formare, seminarii în special în zona educației incluzive, a luptei împotriva abandonului școlar, a…
Vezi articolul

Profesoara de matematică din Azuga care a lăsat corigenți 12 elevi înainte de Evaluarea Națională predă în continuare la o școală din Prahova. Felul în care liceul i-a încetat contractul de muncă, în vară, a fost viciat, a decis Inspectoratul școlar, care a propus detașarea profesoarei

Profesoara din Azuga acuzată în vară că a lăsat intenționat corigenți 12 elevi de clasa a VIII-a din aceeași clasă, înainte de Evaluarea Națională 2023, predă în continuare, după ce…
Vezi articolul

Deputatul liberal Alexandru Muraru anunță că el și colegii din PNL vor vota modificarea Legii 1/2011 a Educației, care nu mai este în vigoare / Propunerea a fost respinsă de plenul Camerei Deputaților și PNL a votat pentru respingere în bloc, inclusiv cu votul lui Muraru și al colegilor săi

Situație paradoxală în Camera Deputaților, unde trei deputați ai Partidului Național Liberal s-au fotografiat ca să anunțe pe Facebook, prin vocea deputatului Alexandru Muraru, că miercuri vor vota și vor…
Vezi articolul