Elevii pot primi încă 60 de minute timp de lucru, pentru lucrările anulate în situații obiective, la Evaluarea Națională și Bacalaureat. Pentru transcrierea unei pagini complete, se acordă cel mult 15 minute – procedura Ministerului Educației

5.594 de vizualizări
Foto: © Lightpoet | Dreamstime.com
Timpul de lucru poate fi prelungit cu maximum 60 de minute pentru lucrările anulate la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2024, în situații obiective, neimputabile elevilor. Pentru transcrierea unei pagini complete, se prelungește timpul de redactare cu maximum 15 minute, conform procedurii Ministerului Educației privind prelungirea timpului destinat redactării lucrărilor scrise, ca urmare a anulării lucrărilor în situații neimputabile candidaților, în timpul probelor scrise din cadrul examenelor naționale.

Procedura vine după ancheta de la Colegiul Național “Gheorghe Șincai” unde zeci de lucrări au fost anulate la examenul de Bacalaureat 2023, din cauză că președintele comisiei a considerat că la proba de Limba și literatura română, unii elevi ar fi încadrat greșit formularea „Examenul național de Bacalaureat” pe foile de examen, iar asta ar fi fost interpretată ca semn pe lucrare.

Ministrul Educației, Ligia Deca, a declarat pe 29 iunie 2023 că Inspectoratul Școlar București a făcut un raport, dar că va clarifica public ce a fost acolo doar după ancheta Corpului de Control al Ministerului. Clarificarea din partea Ministerului Educației nu a mai venit.

Florian Lixandru a fost chemat la audiere în comisia de învățământ din Senat în iulie 2023, ca să dea explicații cu privire la situațiile care au ajuns în presă legate de desfășurarea Bacalaureatului 2023, unde a declarat  că va îmbunătăți procedurile “în ceea ce privește elaborare a subiectelor, cât și în ceea ce privește transmiterea subiectelor în dimineața examenului”.

Soluția Ministerului Educației a fost introducerea unui alineat în Ordinul 6.156/2023 cu metodologia de organizare a examenului de Bacalaureat din 2024, care prevede ca timpul de lucru să fie prelungit cu maximum o oră pentru candidații cărora li se anulează lucrările și trebuie să le rescrie, în baza unei proceduri care urmează să fie elaborată de Comisia Națională de Bacalaureat:

 • „(8) În situații obiective, neimputabile candidatului, în care se decide anularea/ rescrierea lucrării în centrul de examen, timpul destinat redactării lucrării scrise se poate prelungi, cu cel mult 1 oră, conform unei proceduri elaborate de către Comisia Națională de Bacalaureat”, scrie în ordin.
Situațiile în care se prelungește timpul destinat redactării lucrărilor scrise la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2024, conform procedurii Ministerului Educației

1. „Procedură se aplică, în situații obiective, neimputabile candidaților, cum ar fi:

a) erori de completare a foilor tipizate, ca urmare a neatenției profesorilor asistenți și a informațiilor eronate transmise de către aceștia, cum ar fi:

greșeli de completare pe foaia de examen de către candidat a antetului conținând informațiile referitoare la disciplina la care se susține proba scrisă și limba în care se redactează lucrarea, abrevieri sau prescurtări de cuvinte, scriere greșită a unor cuvinte, inadvertențe în formulare, alte greșeli ce pot conduce la încadrarea greșită a lucrării;

greșeli de completare pe foaia de examen de către candidat a casetei conținând datele de identificare ale candidatului: numele și prenumele candidatului, inclusiv inițiala tatălui, incomplete sau scrise greșit, sau acestea nu sunt scrise citeț, denumirea greșită a școlii de proveniență, respectiv a centrului de examen, lipsa datelor asistenților (nume și prenume, semnătură);

b) deteriorarea involuntară, accidentală, a foii de examen, prin ştersături, tăieri sau pete care afectează lizibilitatea răspunsurilor date de către candidat, neimputabile acestuia;

c) distribuirea unui tip de subiect necorespunzător filierei/ profilului/ specializării/ limbii de predare și opțiunii candidatului;

d) alte situații apreciate ca fiind neimputabile candidatului și care pot determina declararea lucrării ca ilizibilă sau posibilă fraudă.

2. Profesorii asistenți au obligația de a verifica dacă modul de completare de către candidați a antetului și a casetei de identificare respectă prevederile procedurale, astfel:

la Evaluarea Națională, după distribuirea broșurilor, în intervalul de timp special alocat de 15 minute, și din momentul începerii rezolvării subiectelor de către candidați a timpului efectiv de lucru pentru probă, în intervalul de timp de maximum 10 minute;

la examenul național de Bacalaureat, înainte de distribuirea subiectelor, precum și după încheierea distribuirii subiectelor în intervalul de timp de maximum 10 minute.

În cazul în care se constată inadvertențe, acestea se aduc la cunostința președintelui comisiei din centrul de examen.

Sesizarea situației obiective, neimputabile candidatului, ce ar putea conduce la anularea lucrării scrise și transcrierea acesteia poate fi făcută de către candidat/ profesorul asistent/ președinte, vicepreședinte sau membru din comisia de examen

Broșurile / Foile de examen (tipizatele) folosite inițial se anulează de către asistenti, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează de către asistenţi și de către președintele comisiei de examen și se păstrează în condiţiile stabilite pentru lucrările scrise.”

Timpul acordat rescrierii lucrării la Evaluarea Națională și Bacalaureat 2024, în funcție de situație

„Candidatul primește apoi o nouă foaie tipizată de examen/broșură, iar timpul alocat pentru redactarea răspunsurilor se prelungește, după caz, în concordanță cu numărul de pagini scrise ale lucrării anulate. Intervalul de timp stabilit va fi necesar doar pentru transcrierea răspunsurilor existente pe foaia anulată, după cum urmează:

a) în situațiile menționate la 2, dacă identificarea erorii se realizează imediat după deschiderea subiectelor în săli, timpul se prelungeşte cu maximum 10 minute, din momentul anulării lucrării, dacă lucrarea conține răspunsuri;

b) în cazul în care lucrarea anulată conține răspunsuri doar la itemi obiectivi, a căror transcriere nu necesită mult timp, timpul de transcriere a răspunsurilor se prelungește cu maximum 15 minute, din momentul anulării lucrării;

c) pentru transcrierea unei pagini complete, se prelungește timpul de redactare cu maximum 15 minute, din momentul anulării lucrării, fără a depăşi termenul maxim de 1 oră pentru transcrierea tuturor paginilor;

d) în cazul în care anularea lucrării s-a făcut ca urmare a constatării, în maximum 60 de minute de la începerea probei, a distribuirii unui subiect necorespunzător filierei/profilului/ specializării/ limbii de predare și opțiunii candidatului, atunci timpul de redactare se prelungește cu exact numărul de minute scurse de la începerea probei.”

Foto: © Lightpoet | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Ministerul Educației, surd și cinic față de nedreptățile produse de comisiile de la Bacalaureat 2023 de la Șincai și Voluntari pentru 80 de tineri. Instituția propune o singură măsură, dar abia de anul viitor: timp de lucru prelungit cu „cel mult o oră“ pentru lucrări anulate
O “îmbunătățire” a tuturor procedurilor care țin de elaborarea subiectelor pentru examenul de Bacalaureat, menționată de secretarul de stat Florian Lixandru
Ligia Deca anunță că la Colegiul Național Șincai, Inspectoratul Școlar București a făcut deja un raport, dar că va clarifica public ce a fost acolo doar după ancheta Corpului de Control al Ministerului: „Trebuie un just echilibru între a evita situațiile de fraudă și a ajuta copiii, totuși, să nu aibă un motiv suplimentar de stres”
Anchetă la Colegiul Național „Gheorghe Șincai” din București unde zeci de elevi au fost puși să-și rescrie lucrările la Limba română, după o oră de la începerea probei, fără prelungirea timpului de examen. Comisia ar fi luat decizia anulării a peste 70 de lucrări pe motiv că numele probei nu se incadra perfect pe două rânduri, ca în foaia model dată de inspectorat – surse

3 comments
 1. 1.e) “time allowance” de 30 min. pentru elevi ce nu sunt vorbitori nativi de română, pentru examene in limba română, orale și scrise, examene la care au fost acceptați totuși, la cererea lor/tutorilor, la recomandarea unui specialist/profesor, cu estimarea anticipată a unei probabilități de a avea șanse bune să obțină un scor minim dorit de solicitanți.
  Stiți situații de acest fel?

 2. nu se va plati in plus…sunt unii care abia așteaptă să fie pe lista de corectare că sa fie lăudați de directori….care s lăudați de inspectori și tot așa…

 3. Profesorii asistenti vor fi platiti pentru timpii suplimentari?
  Daca da, cu cat vor fi platiti?
  Si apropos de elevii care doisprezece ani de zile au fost sanatosi tun, cu scutiri medicale doar de complezenta … pentru leneşo-rinită milibilicistrocizantă, ca n-a putut sa se scoale pana la pranz … iar acum se dau persoane cu CES, cum se va plati ssistenta la examen?
  Si totusi, cand se va gasi un procuror sa investigheze diagnostice care nu exista dar care totusi sunt parafate de medici pentru şcoleri eminenke!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministrul Muncii, Raluca Turcan: Avem în PNRR 50 de milioane de euro pentru infrastructura socială destinată copiilor vulnerabili / Am identificat copii fără CNP în România de astăzi, 2.500 de copii excluși din sistemul educațional

Guvernul a “identificat copii fără CNP în România de astăzi. Am identificat într-o campanie de o lună de zile aproximativ 2.500 de copii care erau excluși practic din sistemul educațional,…
Vezi articolul