Este discriminare ca profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I, până în 30 iunie 2017, să nu beneficieze de sporul de doctorat – CNCD

38.050 de vizualizări
elaborarea curriculumului de liceu
Foto: © Poznyakov | Dreamstime.com
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) consideră că este discriminare ca profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I, până în 30 iunie 2017, să nu beneficieze de sporul de doctorat, potrivit unui răspuns al instituției. Punctul de vedere al instituției a fost solicitat de către un cadru didactic. Documentul poate fi descărcat la finalul articolului.

Cadrul didactic a semnalat că nu beneficiază de sporul de doctorat pe considerentul că a ales să echivaleze gradul didactic I pe baza titlului științific de doctor, anterior datei de 1 iulie 2017.

Ordinul ministrului Educației nr. 3.993 din 16 iunie 2021 a stabilit că profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I, anterior datei de 1 iulie 2017, nu beneficiază și de spor de doctorat. Cu alte cuvinte, ordinul „a extins neacordarea sporului de doctorat pentru cei care au obținut gradul didactic I prin echivalare anterior datei de 1 iulie 2017.”

Iată ce a transmis Consiliul Național pentru Combaterea Disciminării:

„Având în vedere faptul că persoanele care au optat pentru obținerea gradului didactic I prin echivalare anterior datei de 1 iulie 2017 nu au cunoscut consecințele pe care această alegere le poate produce în viitor, modificarea nefiind predictibilă și, totodată, având în vedere și faptul că legea nu permite revenirea la decizia anterioară, persoanele care au obținut gradul didactic I prin echivalare anterior datei de 1 iulie 2017 nu se află în situație comparabilă cu persoanele care au obținut acest grad ulterior datei de 1 iulie 2017 și astfel se produce o diferențiere prin tratamentul identic al situațiilor diferite (conform hotărârii CEDO în cauza Thlimmenos împotriva Greciei). 

Obținerea gradului didactic I prin echivalare anterior datei de 1 iulie 2017 reprezintă o caracteristică identificabilă, obiectivă sau personală, pe baza căreia o persoană sau un grup de persoane se diferențiază între ele.

Dreptul limitat este cel de a beneficia de un drept salarial prevăzut de lege.

În consecință, prevederea OMEC nr. 3993/2021 prin care s-a extins neacordarea sporului de doctorat pentru cei care au obținut gradul didactic I prin echivalare anterior datei de 1 iulie 2017 reprezintă discriminare, întrucât a creat o restrictie pe baza obținerii gradului didactic I prin echivalare anterior datei de 1 iulie 2017, care a avut ca scop înlăturarea recunoașterii, folosinței si exercitării a unui drept salarial (cel pentru deținerea titlului științific de doctor).”

Iată ce prevede Legea salarizării nr. 153 din 2017:

Art. 14 – „(3) Personalul didactic de predare care solicită și obține gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, nu primește indemnizația pentru titlul științific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.”

Metodologia din 7 octombrie 2011 privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar stabilește în ce condiții se poate solicita echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I:

Articolul 42 – (1) Personalul didactic încadrat în învățământul preuniversitar care a obținut titlul științific de doctor și îndeplinește condițiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I în domeniul științific al disciplinei/disciplinelor în care poate fi încadrat conform competențelor certificate prin diplomă de licență/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau în domeniul științelor educației, în următoarele condiții:

a) are o vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ;

b) a obținut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;

c) în anul școlar premergător înscrierii a susținut o inspecție curentă la care a obținut calificativul «foarte bine». Prin excepție, în anul școlar 2021-2022, candidații pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor pot programa inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la alin. (2).”

În iunie 2021, sindicatele profesorilor au cerut ca personalul didactic care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a obținut echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I, beneficiind atât de salariul aferent gradului I, cât și de plata drepturilor pentru titlul științific de doctor, să beneficieze în continuare de ambele drepturi, nefiind obligați să opteze. 

Răspunsul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării poate fi consultat mai jos.

Foto: © Poznyakov | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
mai 2023 – SURSE Profesorii cu doctorat ar putea să nu mai primească sporul de 15%, potrivit prevederilor din proiectul de ordonanță pentru economii la buget
iunie 2021 – Profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul I, până la 30 iunie 2017, să beneficieze în continuare și de salariul aferent gradului I și de indemnizația de doctorat, cere Federația Sindicatelor „Spiru Haret” Avocatului Poporului, după ce Ministerul Educației a interzis cumulul de luna aceasta

22 comments
 1. Consider ca exista si profesori care din pasiune pentru un subiect fac un doctorat. “Inhamarea” la asa ceva nu este usoara, mai ales daca nu traiesti intr-un centru universitar, ai servici, copii, etc. Sigur ca primesti o bursa, care ajuta mult, avand in vedere cheltuielile cu deplasarile (obligatorii in primele 6 luni, apoi in functie de coordonator…si de eficienta ta); de asemenea pentru materialele necesare cercetarii. Asa cum spunea cineva, dupa 2017 te trezeai (primeai un “mai” in cap, pe romaneste) ca ai de ales (decizie foarte grea) fie echivalarea, fie sporul de doctorat si inscrierea la grade (ceea ce, sa vorbim serios, este cam…crud). Cred ca un profesor de scoala generala sau liceu, care are definitivatul, apoi a urmat un masterat si doctorat, este un castig pentru elevi, fie ei de gimnaziu sau liceu.

 2. Doctorul este retrogradat în Profesor grad I .
  Cine are Definitivatul și lucrează în preuniversitar ar trebui să fie încadrați ca Doctor dacă îl are . Cu toate drepturile titlului.
  Situația de echivalare duce doctoratul la o încadrare necorespunzătoare diplomei de doctor.

 3. Pentru domnul Profesor, care consideră că „lumea scrie în necunoștință de cauză”.
  Discriminarea pozitivă între profesorii care au obținut doctoratul este evidentă prin simpla comparație a traseelor de învățare pe tot parcursul vieții: Legea nr. 128/1997: licență → doctorat = doctorat + gradul I; Legea nr. 1/2011: licență → definitivat → doctorat = doctorat + gradul I; traseul licență → definitivat → gradul II → gradul I → doctorat.
  De remarcat că, în toate aceste cazuri, studiile doctorale au avut aceleași cerințe și forme de organizare. De aceea, comparația tezelor de doctorat cu acelea de grade didactice este inadecvată: profesorul cu titlul de doctorat care a parcurs traseul complet al formării pentru cariera didactică, fără a arunca nicio umbră de îndoială asupra calității studiilor doctorale, rămâne, evident, cu un plus de experiență și de credite profesionale.
  O discriminare voită, promovată cu insistență, se produce însă în noua Lege a învățământului preuniversitar, 198/2023, unde nici nu se mai menționează specializarea profesorilor din preuniversitar prin studii doctorale, care constituie nivelul 8, cel mai înalt, Cadrul European al Calificărilor de învățare pe tot parcursul vieții (CEC) și în Cadrul național al calificărilor (CNC).
  De la Spiru Haret încoace (Legea asupra învățământului secundar și superior, promulgată de regele Carol I prin Decretul regal Nr. 1097/1898, art. 23), este prima lege care exclude sau nu recunoaște diploma de doctorat. Nici comuniștii, prin alt decret, nr. 175/1948 (!!), art. XXII și XXXVI, elaborat în plină represiune comunistă, nu s-au atins de titlurile dobândite anterior de către profesori, menținute apoi în legislație până la apariția noii legi.
  Împotriva doctoratului s-a dezvoltat o adevărată „mânie proletară”, din cauza câtorva cazuri mult discutate în presă. În Legea învățământului superior, 199/2023, doctoratul nu este pus sub semnul îndoielii. Pentru profesorii din învățământul preuniversitar există însă prezumția de vinovăție asupra calității pregătirii acestora, deși multe diplome sunt obținute la universități cu bună reputație, din țară și din străinătate.
  Pentru recunoașterea doctoratului (Legea nr. 200/2004 privind recunoașterea diplomelor și calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România: art. 1, alin. (2); art. 5^1 (1), la articolul 185, alin. (2) din noua lege trebuia adăugat un singur cuvânt: „(2) Evoluția în carieră se realizează prin obținerea gradului didactic II, gradului didactic I și a titlurilor de profesor emerit și de DOCTOR.”
  În continuare, textul din lege s-a complicat tocmai pentru a nu lua în seamă doctoratul ca etapă de specializare profesională, menționându-se la alineatul următor, (3), că „gradul didactic II și gradul didactic I sunt (și acestea) titluri”, limitative, aferente „etapei de evoluție în carieră” și potrivite „profilului cadrului didactic”, „specific nivelului de învățământ”, aprobat prin ordin al ministrului educației (!).
  În rest, se recomandă cursurile de formare, foarte productive (la nivelul țării sunt vreo 680 de titluri, care mai de care mai inventive, masteratele de 1 sau de 2 ani, studiile postuniversitare (sărind peste doctorat).
  Legea învățământului superior este prima supusă modificării, pentru că nu a lămurit compatibilitatea studiilor universitare de 4, 5, 6 ani de mai înainte cu prevederile Sistemului de la Bologna. Nici varianta propusă însă nu lămurește situația: „La art. 57, alin. (2) se modifica si va avea următorul cuprins: (2) Diploma de absolvire sau de licență a absolvenților învățământului superior de lungă durată din perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna este echivalenta cu diploma de studii universitare de master în specialitate.”
  Bravos, domnilor legiuitori!
  Cum adică, noi, profesorii, medicii, juriștii, specialiștii din industrie, am absolvit masterate, nu diplome de licență de 4, 5, 6 ani, în care se includ cel puțin unu, două masterate? Veți scrie, la finalul studiilor, DIPLOMĂ DE MASTERAT, când în sistem sunt atâtea masterate de 1 – 2 ani, unele chiar aplicate direct pe studiile liceale?
  Domnilor de la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, nu vi se pare că toate acestea sunt chiar discriminări inacceptabile?

  1. Dar cu profesorii care au parcurs traseul preparator-asistent-lector-conferențiar pe care ale vieții valuri i au adus în situația sa si refacă toată cariera de la zero în preuniversitar pornind de la debutant, trecând prin definitivat si stand la coada încă patru ani sa obtina prin echivalare gradul I cum rămâne?

 4. Doctoratul nu se obtine automat,se da o admitere,se susțin trei examene,două colocvii si apoi teza de doctorat care este mult mai complexă decât o lucrare de grad didactic I.Sa ne intelegem,o lucrare de grad seamănă cu o lucrare de licență, o teza de doctorat are peste 200 de pagini,presupune o munca sisifica de documentare din peste 100 de cărți din literatura de specialitate plus periodice,procesarea acestora,structurarea lor astfel încât să dea o coerență logică și,lucrul cel mai important,desprinderea unor concluzii personale. În ce mă privește, doctoratul a durat cinci ani.Apoi,si lumea nu cunoaște schimbările de legislație, în perioada ministeriatului Pricopie, s a emis un ordin de ministru prin care echivalarea doctoratului cu gradul didactic I poate fi realizată în urma definitivatului,după care urmau procedurile specifice :inspecție curentă si specială. Din 2016,prin celebra ordonanță 96,s au inasprit din nou condițiile, se da definitivatul,se acumulează o vechime de 4 ani la catedră de la definitivat,în anul premergator se susține o inspecție curentă si abia dupa finalizarea celor 4 ani de vechime la catedră se susține inspecția specială. Ce vreau sa subliniez este ca tocmai acestor cadre didactice le a fost tăiat sporul de doctorat,cei care si au obținut gradul I în mod direct fără definitivat si vechime au mai beneficiat până anul trecut de respectivul spor. Tin sa subliniez un lucru ,profesorii din preuniversitar sunt singurii care nu beneficiază de spor,problema e ca nici n a mai fost mărit.Pana una alta, asteptam noua lege a salarizării. Am tinut sa punctez toate cele pentru ca lumea scrie în necunoștință de cauză.

 5. În învățământ sunt două situații distincte: a) sunt profesori care au urmat calea firească a ceea ce se numește în terminologia europeană „învățare pe tot parcursul vieții”, adică definitivat → gradul II → gradul I → doctorat; b) profesori care au sărit peste una sau amândouă etapele anterioare obținerii doctoratului (gradul II – gradul I), compensate numai printr-o inspecție la clasă, din care au făcut parte conducătorul tezei de doctorat și inspectorul de specialitate.
  Cine este aici adevăratul discriminat: profesorul b), care „a furat startul” („jumped the gun”), permis, din nefericire, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 96/2016 (care modifica modificat art. 242 din Legea 1/2011, fără a face alte precizări privitoare la duplicarea diplomei de doctorat și în certificat pentru obținerea gradului I), sau de fapt profesorul a), și el cu doctorat, având însă în plus și gradul II (90 de credite) și gradul I (alte 90 de credite profesionale transferabile), ambele etape având o durată de 8 ani (4 + 4 între ele), cu o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente, un test din metodica specialității și o probă orală de pedagogie (pentru gradul II), iar pentru gradul I: un colocviu de admitere, o inspecție școlară specială, precedată de cel puțin două inspecții școlare curente, eșalonate pe parcursul celor 4 ani, toate apreciate cu calificativul maxim, elaborarea unei lucrări metodico-științifice și susținerea lucrării metodico-științifice.
  De aceea, este cel puțin ciudată aprecierea Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării. Prin echivalarea doctoratului cu gradul I, fiind valabile amândouă, este în realitate vorba de o discriminare pozitivă pentru profesorul care a comprimat etapele de pregătire profesională. Pe același criteriu, el va beneficia și la etapele de mobilitate a personalului didactic (restrângeri de activitate, pretransferări/transferări), precum și la mult discutatele gradații de merit, afectând drepturile legitime ale profesorilor care au parcurs în plus toate etapele de formare.

 6. Cred ca discriminați sunt ceilalți profesori cu gradul I. Cei care au ales sa-si echivaleze doctoratul cu gradul I , nu ar trebui sa mai primească niciun spor. Obțin 2 cresteri pentru acest lucru. În plus sar și peste tot ceea ce înseamnă stres pentru gradul II și I. Ca sa fim corecți ar trebui sa aleagă ori gradul I ori doctoratul.

  1. GREȘIT!!!.După obținerea titlului științific de Doctor, gradul I nu se obține automat, prin echivalare. Profesorul care dorește și gradul DIDACTIC I, parcurge toți pașii pentru obținerea acestuia, inclusiv inspecția la clasă. Nu mai face însă o nouă lucrare științifică, deoarece având doctoratul a dovedit capacitățile sale în această privință. Este însă o nouă incercare de inducere în eroare a opiniei publice că gradul DIDACTIC I este obtinut automat prin echivalarea titlului STIINTIFIC de Doctor.

 7. Aceste legi care aduc mari privilegii unora sunt facute de niste oameni,de ce nu pot acesti oameni sa le si anuleze? Nu se mai satura de sporuri si privilegii nemernicii. De ce nu i da spor de periculozitate si unui sapator ca poate sa se loveasca cu uneltele care lucreaza?

 8. Dar cei care și-au dat gradul I pentru care au muncit cel puțin 4 ani de zile e corect?
  Lucrurile sunt foarte clare, dar fiecare trebuie să muncească și să fie răsplătit pentru asta.

 9. Suna ca doua sporuri pentru acelasi lucru sau ca doua avantaje ale unui singur lucru – doctoratul te face si profesor gradul I (care vine cu un spor) si iti aduce si un al doilea spor. Tot sa fii profesor universitar…
  Ca sa nu mai spunem ca, din cate stiu, sporul de doctor in mediul universitar e garantat prin lege, in timp ce sporul de doctor pentru un cercetator depinde de talentul de negociere al sindicatului pentru Contractul Colectiv de Munca la nivelul fiecarui institut in parte.

 10. Acest răspuns trebuie să fie un semnal clar pentru CCR, pentru a declara neconstituțional OMEC 3993/2021. Altminteri vom fi nevoiți să apelăm la CEDO. Este inadmisibil ce se întâmplă. Din 2021 așteptăm să se tranșeze această speță, deși noi am uzat de niște legi, de niște metodologii valabile la acea vreme, eu obținând gradul I în baza titlului de doctor în 2012.

 11. Cei care si-au echivalat doctoratul cu gradul didactic l e firesc să fie plătiți ca profesori cu gradul didactic I, că doar nu se cere doctorat ca să predai în învățământul preuniversitar.

 12. Haideți să fim serioși. Pt ce trebuie doctorat în învățământ? Numai ca să îți obții gradele didactice? Toți care și-l fac , îl fac pt bani. Mă îndoiesc că aduc plus valoare , dovadă fiind și starea învățământului.
  O grămadă de doctori pe toate gardurile și populația e plina de analfabeți și analfabeți funcționali.
  Doctoratul ar trebui să se facă doar in cercetare, unde ideile și concluziile ORIGINALE să conducă la dezvoltare, evoluție în domeniile respective.
  Ce inovații au adus în învățământ doctoratele respective?

 13. Nici cei care am achivalat in 2018 sau 2019 (dupa ce l-am obtinut in 2016), nu am stiut cand ne-am inscris la doctorat (ex. 2012 2013), ca vom avea astfel de probleme!!! Nu e corect sa faci 4 ani de doctorat si apoi sa fi pus sa alegi fie echivalarea fie sa o iei de la capat: sa te inscri la gradul 2, respectiv 1, ca sa iti plateasca si doctoratul…Traim in Romania!

  1. Dar cu ce sunt mai presus cei din preuniversitar fata de cei din universitar care primesc doar sporul de doctorat! E chiar culmea sa primesti 2 sporiri pt acelasi lucru!!!!!!

 14. Doar ca profesorii care si au echivalat doctoratul cu gradul didactic I până la acea dată nici măcar nu erau obligați să dea definitivatul. Din 2016 echivalarea se face dupa patru ani vechime la catedră de la data obținerii definitivatului,adică sa beneficieze de spor cei care au obținut gradul I mai ușor iar cei care au trecut prin definitivat si au mai stat pe tușă inca patru ani sa nu beneficieze…

  1. Eu am obtinut gradul I prin echivalarea doctoratului in 2009. Pentru a face aceasta, una dintre condițiile obligatorii era obținerea definitivării. Logica echivalării era existența unei lucrări științifice net superioare copiuțelor de la gradul I. A existat o inspecție specială, comisie numită de minister și tot restul.
   Așa că mai faceți o pauza cu tâmpeniile in online…

 15. Nici cei din învățământul superior nu-și iau sporul de doctor pe perioada vacanțelor… atunci nu-și exercită meseria. Nu se numește tot discriminare? Cei care lucrează în cercetare și alte domenii decât învățământul sunt”doctori ” și în concediu!

  1. “Indemnizatia de concediu de odihna reprezinta media zilnica a drepturilor salariale cu caracter permanent din ultimele 3 luni anterioare celei in care este efectuat concediul, multiplicata cu numarul de zile de concediu.”

   Sporul de doctor nu e drept cu caracter permanent?!? Intreb pentru ca nu stiu, nefiind profesor.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Cîmpeanu nu înțelege de ce a demisionat de la Educație, în plin scandal de plagiat: Propria demisie e “nedreaptă, generată de către cei care înțeleg mult prea puțin specificul învățământului superior”

Rectorul Sorin Cîmpeanu spune că propria demisie de la șefia Ministerului Educației este “nedreaptă”. Afirmația vine la 4 zile după ce Cîmpeanu a anunțat că a demisionat “din proprie inițiativă”,…
Vezi articolul

Liga Studenților Iași cere premierului Nicolae Ciucă să-l demită pe secretarul de stat Gigel Paraschiv, “mâna dreaptă a lui Sorin Cîmpeanu”, iar ministrului Ligia Deca să îl elimine din Ministerul Educației

Liga Studenților Iași îi cere premierului Nicolae Ciucă, prin intermediul unui comunicat de presă, să îl demită pe Gigel Paraschiv, prezentat drept “mâna dreaptă a lui Sorin Cîmpeanu”, din funcția…
Vezi articolul