Evaluarea Națională 2022. Recomandările pentru elevii de clasa a VIII-a, la Limba română, de la instituția care face subiectele de examen: Nu sunt obligatorii conectorii de tipul „în primul rând”, „în al doilea rând” pentru textul de opinie. Nu vor fi punctate truismele și clișeele lingvistice

24.417 vizualizări
Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com
În cazul itemilor care nu solicită explicit formularea răspunsului în enunț, elevii de clasa a VIII-a pot răspunde punctual, fără integrarea în propoziții sau în enunțuri a răspunsului dat, potrivit unor recomandări ale Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație pentru cei care vor susține Evaluarea Națională 2022, proba Limba și literatura română. O altă recomandare se referă la faptul că nu este obligatorie, în redactarea textului de opinie, utilizarea unor conectori lingvistici de tipul: în primul rând, în al doilea rând, în concluzie, accentul fiind pus pe gândirea critică.

În document este menționat că în compararea unor texte literare, elevii nu trebuie să memoreze citate: „Subliniem că pentru rezolvarea cu succes acestor cerințe nu este necesară memorarea unor citate / fragmente, în baza cărora să se realizeze asocierea dintre texte, iar textele pot fi alese din literatura națională sau universală”.

„Deși în 2022, s-a publicat ediția a treia a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM3), variantele de subiect vor fi proiectate în așa fel încât să fie valorificate experiențele de învățare ale elevilor, prin aplicarea normelor ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române ale DOOM2, publicat în 2005. Subliniem faptul că evaluarea lucrărilor absolvenților de clasa a VIII-a se va face ținând cont de cele două ediții ale acestei lucrări normative (DOOM2 și DOOM3), fără a fi vizate elemente tratate distinct”, se mai arată în recomandare.

În redactarea lucrărilor, elevii trebuie să evite următoarele elemente, deoarece acestea nu vor fi punctate: „truismele, utilizarea unor idei cu caracter general, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a ideilor teoretice care nu sunt relevante pentru itemul propus, a citatelor și a referințelor irelevante scopului comunicării, utilizarea clișeelor lingvistice și ideatice”.

Redăm recomandările Centrului Național de Politici și Evaluare în Educație pentru elevii de clasa a VIII-a

„Aceste precizări fac referire la structura subiectului la disciplina limba și literatura română de la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a:

Subiectele pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a la disciplina limba și literatura română se realizează în conformitate cu programa de examen aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3237/2021. Programam de evaluare are la bază programa școlară la disciplina limba și literatura română, clasele V-VIII, aprobată prin OMEN nr. 3393/2017.

 • Variantele de subiect sunt construite astfel încât itemii să măsoare gradul de formare / dezvoltare a competențelor prevăzute în programa de examen.
 • Deși în 2022, s-a publicat ediția a treia a Dicționarului Ortografic, Ortoepic și Morfologic al Limbii Române (DOOM3), variantele de subiect vor fi proiectate în așa fel încât să fie valorificate experiențele de învățare ale elevilor, prin aplicarea normelor ortografice, ortoepice și morfologice ale limbii române ale DOOM2, publicat în 2005. Subliniem faptul că evaluarea lucrărilor absolvenților de clasa a VIII-a se va face ținând cont de cele două ediții ale acestei lucrări normative (DOOM2 și DOOM3), fără a fi vizate elemente tratate distinct.
 • Textele-suport sunt alese, preponderent, din patrimoniul cultural (național și universal) și respectă temele precizate în programă: Eu și universul familiar; Eu și lumea din jurul meu; Orizonturile lumii și ale cunoașterii; Reflecții asupra lumii.
 • Este esențial ca absolventul de clasa a VIII-a să citească atent cerințele și să respecte prevederile acestora.
 • În cazul itemilor care nu solicită explicit formularea răspunsului în enunț, absolventul de clasa a VIII-a poate răspunde punctual, fără integrarea în propoziții sau în enunțuri a răspunsului dat.
 • Pentru verificarea respectării limitei de cuvinte, se vor lua în calcul toate cuvintele scrise de elev (inclusiv conjuncții, prepoziții, articole etc.).

Detaliem, în cele ce urmează, structura subiectelor, aceeași ca la Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a din anul școlar 2020-2021:

 • Subiectul I – cuprinde itemi obiectivi și semiobiectivi, de tip întrebare structurată, care vizează: A – preponderent, evaluarea competenței de lectură, a competenței intelectuale; B – preponderent, evaluarea competențelor lingvistice.
 • Itemul care evaluează competența de Recunoaștere a modurilor în care sunt organizate informațiile în texte literare și nonliterare, continue, discontinue și multimodale sau pe cea de Evaluare a informațiilor și a intențiilor de comunicare din texte literare, nonliterare, continue, discontinue și multimodale poate avea în vedere: identificarea structurii / a tiparului textual, a mijloacelor de caracterizare, rolul textului descriptiv / dialogat / narativ în textul literar, relația dintre imagine și cuvânt în textul multimodal, valoarea stilistică a diminutivelor, identificarea / interpretarea unor figuri de stil etc.
 • Pentru evaluarea competenței de prezentare a unor răspunsuri personale pe marginea unor texte diverse, se solicită absolventului de clasa a VIII-a redactarea unui text de opinie. Astfel, nu este obligatorie utilizarea unor conectori lingvistici de tipul: în primul rând, în al doilea rând, în concluzie ete., accentul fiind pus pe gândirea critică.
 • În ceea ce privește itemii care urmăresc evaluarea competențelor de comparare din programa de examen: Compararea diferitelor puncte de vedere exprimate pe marginea unor texte diverse, Compararea a cel puțin două texte sub aspectul temei, al ideilor și al structurii și Compararea unor elemente comune identificate în cultura proprie și în cultura altor popoare sau a unor tradiții românești cu tradiții din alte culturi (așa cum este, de exemplu, cerința A9 din modelul oficial, publicat în noiembrie 2021: Asociază fragmentul din „Croitorul de cărți” de Monica Pillat cu un alt text literar studiat la clasă sau citit ca lectură suplimentară, prezentând, în 50 – 100 de cuvinte, o valoare culturală comună, prin referire la câte o secvență relevantă din fiecare text ), compararea se poate realiza, conform competențelor, după o serie de criterii date, prevăzute de acestea și de conținuturile asociate: tema, valoare (culturală / morală), personaj, idei, punct de vedere, structură etc,; subliniem că pentru rezolvarea cu succes acestor cerințe nu este necesară memorarea unor citate / fragmente, în baza cărora să se realizeze asocierea dintre texte, iar textele pot fi alese din literatura națională sau universală.
 • Subiectul I.B are în vedere, preponderent, evaluarea competențelor lingvistice, cu accent pe caracterul comunicativ-funcțional.

Subiectul al II-lea constă într-un item subiectiv, de tip eseu structurat, prin care se evaluează scrierea din textul literar (metatext) sau scrierea creativă.

 • Pentru itemii care vizează redactarea unui tip de text studiat (rezumat, text argumentativ etc.), reperele nu vor fi precizate în cerință, întrucât ele se suprapun cu achizițiile elevului. În cazul rezumatului, de exemplu, evaluarea vizează în ce măsură elevii cunosc regulile de alcătuire a acestuia, deosebindu-l de planul simplu / dezvoltat de idei sau de simplă relatare a evenimentelor.
 • Un alt item care vizează scrierea despre text ar putea solicita caracterizarea personajului, pe baza unor repere ca: precizarea identității, a statutului personajului, prezentarea trăsăturilor morale și fizice, precizarea unor mijloace de caracterizare identificate în text, comentarea unor secvențe relevante, asocierea personajului din textul-suport cu un personaj dintr-un alt text literar (din perspectiva valorii, a unor trăsături comune etc.) sau asocierea din perspectiva unor valori comune (o valoare personală și o valoare a personajului); în cazul unui item care vizează prezentarea temei sau a semnificației / unei semnificații din textul liric (de asemenea, un item posibil ce vizează scrierea despre text), reperele pot avea în vedere: descrierea în cuvinte proprii a lumii textului (redare parafrastică), prezentarea unor semnificații ale textului dat, interpretarea unor figuri de stil, corelarea unor idei cu o idee dintr-o altă operă artistică etc.
 • În cazul scrierii creative, itemul permite adaptarea reperelor date la secvențele prototipice / structurile textului prevăzute în programă.

Absolvenții de clasa a VIII-a vor redacta lucrurile astfel încât să evite o serie de elemente care nu vor putea fi punctate sau care nu se vor puncta precum: truismele, utilizarea unor idei cu caracter general, folosirea nejustificată a conceptelor de teorie literară, a ideilor teoretice care nu sunt relevante pentru itemul propus, a citatelor și a referințelor irelevante scopului comunicării, utilizarea clișeelor lingvistice și ideatice”. 

Foto: © Syda Productions | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil


1 comment
 1. “redare parafrastică” astfel de noțiuni sunt sigur mai inutile in viața cotidiană decât geometria vectoriala .
  Unii care nu ies din birou,vor sa demonstreze lumii ce deștepți sunt, folosind noțiuni savante .

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Citiți cu atenție subiectele, fără emoție, gândiți-vă că sunteți cu profesorul vostru și dați teza – sfatul ministrului Educației pentru elevii care dau Evaluarea Națională

„Citiți cu atenție subiectele, fără emoție, gândiți-vă că sunteți cu profesorul vostru și dați teza” – așa îi sfătuiește ministrul Educației, Monica Anisie, pe elevii care dau Evaluarea Națională anul…
Vezi articolul

BREAKING Până joi școlile sunt obligate să dea lista cu elevii și profesorii care participă la pregătire, precum și la Bac și Evaluarea Națională, în fiecare unitate, deși nu s-au făcut înscrierile. Măsurile pe care școlile sunt obligate să le ia din 2 iunie, publicate în Monitorul Oficial

În maximum 5 zile școlile trebuie să facă proceduri proprii, iar în două zile să dea Direcțiilor de Sănătate Publică lista cu profesorii, personalul și elevii care vor participa la…
Vezi articolul