Trebuie să-i încurajăm și pe elevii buni, și pe cei foarte buni, dar mai ales pe cei mai puțin buni, spune Aida Ionescu, inspector școlar general adjunct din Dolj: Poate că, din rândul lor, vor ieși un frizer renumit, un electronist, un bucătar de seamă

7.440 de vizualizări
Sursa: Captura Facebook – TVR Craiova
Aida Ionescu, inspector școlar general adjunct din Dolj, a declarat, pentru TVR Craiova, referitor la rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2024, că „trebuie să-i încurajăm și pe cei buni, trebuie să-i încurajăm și pe cei foarte buni, dar mai ales pe cei mai puțin buni”. „Poate că, din rândul lor, vor ieși un frizer renumit, un electronist, un bucătar de seamă”, a spus inspectorul școlar.

„Trebuie să-i încurajăm și pe cei buni, trebuie să-i încurajăm și pe cei foarte buni, dar mai ales pe cei mai puțin buni. Poate că, din rândul lor, vor ieși un frizer renumit, un electronist, un bucătar de seamă. Avem nevoie de toate aceste meserii, pentru că sunt interdepedente, în general, în viață. Cu toții avem copii și știm că fiecare dintre ei contează: și cel bun și cel mai puțin bun”, a menționat Aida Ionescu.

Despre rezultatele finale de la Evaluarea Națională 2024

În urma contestațiilor, 74,5% dintre elevi au obținut medii mai mari sau egale cu 5 la Evaluarea Națională 2024, în creștere cu 0,1%, față de rezultatele inițiale, potrivit comunicatului de presă al Ministerului Educației.

Au fost depuse 27.642 de contestații, după cum am scris încă de luni, adică cel mai mare număr de lucrări din ultimii 10 ani. Pentru 14.720 de lucrări, contestațiile au schimbat nota prin creștere, iar pentru 9.646 de lucrări, notele au fost modificate prin scădere, potrivit Ministerului Educației. Numărul total de note modificate după contestații este de 24.366.

A crescut numărul elevilor cu media generală 10 la Evaluarea Națională 2024, după rezolvarea contestațiilor, potrivit Ministerului Educației. Inițial erau 65 de medii de 10. După soluționarea contestațiilor, numărul lor a crescut la 74. Concret, 9 din elevii care au făcut contestații au obținut medie maximă.

Un elev de la Școala Gimnazială nr. 190 din București a obținut nota 10 la proba de Limba și literatura română, după ce inițial primise 7.70. După contestație, nota i-a crescut cu 2.3 puncte. Media elevului a crescut, după contestații și schimbarea notei la română, de la 8.8, la 9.95.

Edupedu.ro a scris și despre cazul unui elev din Târgoviște a obținut 4 puncte la contestație la Limba și literatura română.

Pentru un elev din Vrancea, care a primit 3,50 la Matematică la Evaluarea Națională 2024 și care a obținut după contestație nota 9,75, inspectoratul școlar a precizat că „a fost o eroare umană de încărcare a tezei pe platforma de evaluare”.

Miercuri, 10 iulie, va fi publicată ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a la nivel județean și pe București, pe site-ul admitere.edu.ro 2024. Media din gimnaziu este primul criteriu de departajare în cazul elevilor cu medii egale.

Pentru al doilea an consecutiv, media claselor gimnaziale nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu. Înscrierile pentru admiterea la liceu, în 2024, vor începe pe 11 iulie, iar repartizarea candidaților are loc pe 24 iulie, după cum se arată în calendarului oficial.

Cum se calculează media de admitere la liceu în 2024

Ordinul de ministru cu procedura de admitere precizează, în Anexa 2, modul de calcul al mediei de admitere

“1. Media de admitere, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a de liceu a absolvenților învățământului gimnazial o reprezintă media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, calculată ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute la probele incluse în Evaluarea Națională*.

* Candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin, semnată de părinte sau reprezentat legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru stabilirea mediei generale la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal în clase cu predare în limbile minorităților naționale.

Primul criteriu de departajare va fi media de gimnaziu în 2024

În cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia vor fi departajați folosind, în ordine, următoarele criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;

b) nota obţinută la proba de limba şi literatura română din cadrul evaluării naţionale;

c) nota obţinută la proba de matematică din cadrul evaluării naţionale;

d) nota obţinută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naţionale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă, susţinută conform prevederilor art. 10 din Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011 – 2012, în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale;

  • În 2023, media claselor V-VIII a fost ultimul criteriu de departajare pentru candidații cu medii egale.
Calendar admitere la liceu 2024

11 – 12, 15 – 22 iulie 2024: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a

Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită!

Numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului!

Completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ și depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere

NOTĂ: 1) Candidații nerepartizați pe locurile speciale pentru rromi și candidații nerepartizați pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă candidaților cu CES, precum și cei care au fost repartizați dar care solicită, în scris, renunțarea la locul pe care au fost repartizați, care doresc să participe la etapa de repartizare computerizată și admitere în învățământul liceal pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024-2025, completează opțiunile în perioada 19 – 22 iulie 2023.

2) Candidații care au participat la prima etapă de admitere în învățământul profesional și dual și care nu au fost admiși, completează opțiunile în fișele de înscriere în perioada 20 – 21 iulie 2024

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Introducerea în baza de date computerizată (în aplicația informatică centralizată) a datelor din fișele de înscriere

11 – 12, 15 – 19 iulie 2024: Verificarea de către părinți și candidați a corectitudinii datelor din fișa listată de calculator, corectarea eventualelor greșeli în baza de date computerizată și listarea fișelor corectate din calculator, operațiuni ce se vor realiza utilizând aplicația informatică centralizată

22 iulie 2024: Termenul-limită pentru transmiterea bazei de date de la centrele de înscriere la centrul de admitere județean/al municipiului București, precum și a listei absolvenților care nu participă la repartizarea computerizată, prin confirmarea operațiunilor specifice în  aplicația informatică centralizată 

Predarea/transmiterea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de  opțiuni  originale la centrul de admitere județean/al municipiului București

22 iulie 2024: Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere județene/al municipiului București la Centrul național de admitere prin confirmarea, de către acestea, a finalizării operațiunilor specifice, în aplicația informatică centralizată

23 iulie 2024: Verificarea și corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidați aflați în baza de date pentru admiterea computerizată și care au fost deja admiși la liceele la care se susțin probe de aptitudini etc., de către Comisia națională de admitere și comisiile de admitere județene/a municipiului București; transmiterea modificărilor la comisia națională

23 iulie 2024: Corectarea erorilor și confirmarea încheierii modificărilor în aplicația informatică centralizată

24 iulie 2024: Repartizarea computerizată în învățământul liceal a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024 – 2025

24 iulie 2024: Comunicarea rezultatelor candidaților repartizați computerizat în învățământul liceal 

Afișarea în unitățile de învățământ gimnazial a listei cu locurile neocupate în unitățile de învățământul liceal din județ/municipiul București

25 – 30 iulie 2024: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați

30 iulie 2024: Transmiterea de către unitățile de învățământ liceal a situației locurilor rămase libere în urma neînscrierii candidaților admiși în această etapă de admitere

31 iulie – 2 august 2024: Rezolvarea de către comisia de admitere județeană/ a municipiului București, a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată

Citește și:
Au fost 24.366 de note greșite la Evaluarea Națională, corectate la contestații / Peste 35% dintre notele contestate au scăzut și doar 12% au rămas neschimbate

Un elev din Târgoviște a obținut 4 puncte la contestație, la Limba și literatura română
UPDATE Un elev din Vrancea, care a primit 3,50 la Matematică la Evaluarea Națională 2024, a obținut după contestație nota 9,75 / ISJ: A fost o eroare umană de încărcare a tezei pe platforma de evaluare
Un elev din București a primit 10 pe lucrarea de la Limba și literatura română, la contestații, după ce inițial nota era 7.70
Admitere liceu 2024. Ierarhia absolvenților de clasa a VIII-a se publică miercuri, 10 iulie. Primul criteriu de departajare este media de gimnaziu
9 medii de 10 în plus la Evaluarea Națională 2024, după contestații. În total, 74 de elevi au obținut medii maxime. Este cel mai mic număr din ultimii 11 ani
ULTIMA ORĂ Rezultate finale Evaluarea Națională 2024 au fost publicate. Vezi notele după contestații, pentru fiecare județ – LISTĂ
Admitere liceu 2024. Algoritmul de repartizare a elevilor explicat de autorii lui / Cum se calculează media de admitere și care sunt criteriile de departajare
Admitere liceu 2024. Directoarea Andreia Bodea: În ziua în care sunteți programați, părinți și copii, să aveți foarte clar în mână și doar să copiați pe foaie ordinea corectă a opțiunilor. Dacă copilul are anul acesta media 9,21, coborâți până la un liceu unde anul trecut s-a intrat cu 8,21

3 comments
  1. Buna asta cu electronistul :)).

    Profunda si asta cu interdependenta meseriilor. Ce s-ar face bucatarul fara electrician?

  2. Doamna confunda electronistul cu electricianul 🙂
    Stiti dumneavoastra, doamna, cata scoala iti trebuie ca sa ajungi electronist? Si daca iei diploma pe ochi frumosi si tot nu poti fi electronist daca nu esti destept.

    As parafraza ce ati spus in felul urmator: “Poate că, din rândul lor, (al celor mai slabi) vor ieși un inspector renumit, un ministru al educatiei, un profesor 😀

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Proiect de lege de introducere a programului “Școală după școală” finanțat de stat în județele cu absenteism ridicat la Evaluarea Națională și BAC – inițiat de Raluca Turcan

Programul “Școala după școală” introdus de Ministerul Educației în școlile și județele unde absenteismul la Evaluarea Națională și Bacalaureat depășește 25% din numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar în…
Vezi articolul

„Au încercat un șantaj emoțional sau de altă natură, au încercat să îndrepte părinții și elevii împotriva noastră“, spune Marius Nistor, de la FSE Spiru Haret, despre cum a fost la Guvern, cu premierul Ciucă: Nu este normal așa ceva, dacă ne dorim să trăim într-o societate normală, democratică

Prim-ministrul Nicolae Ciucă și autoritățile guvernamentale „au încercat un oarecare șantaj emoțional sau de altă natură, au încercat să îndrepte părinții și elevii împotriva noastră“, a declarat la B1TV Marius…
Vezi articolul