Examene fără emoții în 2024 alături de Ghidurile Booklet pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat, pregătite de autori de excepție, adaptate în conformitate cu noile modele de subiecte și noua programă școlară propuse de Ministerul Educației (P)

7.603 vizualizări
Foto: Booklet
Generații întregi de copii au obținut rezultate de excepție la examenele de la finele claselor a VIII-a și a XII-a învățând din Ghidurile Booklet. De aproape un sfert de veac, mii de dascăli folosesc cu pasiune la clasă cărticelele educaționale Booklet. Cele 11 manuale Booklet pentru clasele I, a II-a și a VI-a, care au început școala la 11 septembrie, se adaugă celor peste 20 de cărticele didactice care și-au găsit deja prieteni și stau cuminți în ghiozdanele a mii de elevi.

Începutul de an școlar 2023-2024 este special pentru elevii din clasele a VIII-a și respectiv a XII-a. Pe de o parte pentru că se pregătesc intre într-o nouă etapă a vieții lor și pe de altă parte pentru că trebuie să treacă un hop serios pentru cariera de elev. Conform statisticilor oficiale, peste 170.000 de copii vor susține examenul de Evaluare Națională în 2024 și peste 90.000 se pregătesc pentru Bacalaureat.

Ca în fiecare an, Editura Booklet a pregătit împreună cu autorii de excepție ediții noi, adaptate în conformitate cu noile modele de subiecte și noua programă școlară propuse de Ministerul Educației, ale ghidurilor complete pentru examenele naționale.

Extrem de apreciate atât de dascăli, cât și de elevi și părinți, ghidurile Booklet oferă posibilitatea elevilor de a-și testa cunoștințele la nivelul testării naționale, de a învăța și fixa cunoștințele necesare și de a se familiariza cu materia de examen.

Echipa Booklet are deosebita plăcere de a vă prezenta ghidurile ”magice” care aduc inspirație în clipele tensionate de examen:

Ghiduri Booklet pentru Evaluarea Națională

Limba și literatura română – Ghid complet pentru Evaluarea Națională, conține:

 • noțiuni teoretice conforme cu noua programă și organizate pe domenii: lectură, redactare, elemente de construcție a comunicării, interculturalitate;
 • fișe de lucru, utile atât pentru activitatea la clasă, cât și pentru realizarea temelor acasă;
 • 40 de teste realizate în conformitate cu modelele actuale de subiecte de examen, incluzând întreaga varietate de itemi propuși de Ministerul Educației.


Cartea este însoțită de o broșură ce cuprinde 20 de modele complete de rezolvare și 20 de modele parțiale de rezolvare.
Ghidul este realizat în conformitate cu noua programă școlară pentru examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a.

Simulare pentru Evaluarea Națională – Modele de subiecte și sugestii de rezolvare – clasa a VII-a

Ghidul vine în sprijinul elevilor care se pregătesc pentru susținerea examenului de la finalizarea gimnaziului.
Lucrarea conține:

 • 20 de teste adaptate programei de clasa a VII-a, realizate în
  conformitate cu noile modele de subiecte propuse de Ministerul
  Educației;
 • 10 modele complete de rezolvare și 10 modele parțiale de rezolvare.

Cartea se distinge prin varietatea și atractivitatea textelor alese, prin structura clară a itemilor și prin concizia indicațiilor de răspunsuri. Culegerea invită elevii la aprofundarea cunoștințelor și este un instrument eficient care îi pregătește pentru Evaluarea Națională.

Matematică – Ghid Complet pentru Evaluarea Națională clasa a VIII-a – 40 de teste – aprobat conform Ordin 5318/21.11.2019 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Ghiduri conține: peste 600 de exerciții și probleme recapitulative – cuprinse în 8 capitole de algebră și 6 capitole de geometrie – care acoperă conținuturile prevăzute în noua programă școlară pentru Evaluarea Națională. Problemele valorifică și fixează noțiunile teoretice învățate la clasă, asigurând elevilor o pregătire eficientă.

Cele 40 de teste revizuite, realizate în conformitate cu noile modele de subiecte de examen, incluzând întreaga varietate de itemi propuși de Ministerul Educației și soluții pentru problemele recapitulative și pentru cele 40 de teste.

Matematică – Simulare pentru Evaluarea Națională – clasa a VII-a

Se adresează atât elevilor de clasa a VII-a care se pregătesc pentru simularea Evaluării Naționale, cât și profesorilor care pot folosi lucrarea ca un auxiliar eficient în evaluarea la clasă.

Lucrarea conține 20 de teste cu rezolvări, alcătuite în conformitate cu programa școlară actuală și cu noile modele de subiecte propuse de Ministerul Educației și Cercetării.

Varietatea subiectelor oferă elevilor o ocazie în plus de a-și testa cunoștințele acumulate pe parcursul celor trei ani de gimnaziu.

Ghiduri Booklet pentru Bacalaureat

Limba și literatura română – Ghid complet pentru Bacalaureat 72 de teste complete

Ghidul Booklet de Limba și Literatura Română pentru Bacalaureat este cel mai bun prieten când vine vorba de succesul la examen.

Cartea conține, în prima parte, noțiuni teoretice utile atât pentru receptarea și interpretarea textelor, cât și pentru redactarea acestora: curentele și genurile literare, valorile stilistice ale părților de vorbire, figurile de stil, semnele de ortografie și de punctuație.

În cea de a doua parte, Ghidul propune 40 de teste realizate în conformitate cu noile modele de subiecte propuse de Ministerul Educației, cu trei tipuri de subiecte însoțite de modele complete de rezolvare.

Ghidul Booklet vine în ajutorul elevilor care se pregătesc pentru Bacalaureat cu alte
32 de teste ideale pentru verificarea nivelului de pregătire fără modele de rezolvare.
Ghidul Complet pentru Bacalaureat este în conformitate cu programa școlară pentru examenul de Bacalaureat și respectă modelele actuale de subiecte propuse de Ministerul Educației.

Limba și literatura română Simulare – clasa a XI-a

Ghidul se adresează elevilor de clasa a XI-a care se pregătesc pentru simularea la Limba română și cuprinde 10 teste cu modele complete de rezolvare și 25 de teste fără modele de rezolvare.

Toate testele au fost adaptate noului model de subiecte, materialul este aprobat conform Ordin 5318/21.11.2019 privind aprobarea auxiliarelor didactice din învățământul preuniversitar.

Logică – ghid de pregătire pentru bacalaureat conține:

 • Noțiuni teoretice – acoperă toate conținuturile propuse de programa școlară și sunt structurate clar, iar exemplele originale fac materia atractivă și ușor de înțeles.
 • 10 modele de teste, realizate în conformitate cu structura examenului de bacalaureat.
 • 50 de teste tip grilă după modelul subiectului întâi de la examenul de bacalaureat.
 • Modele complete de rezolvare.

Acesta constituie un suport pentru elevii de clasa a IX-a, atât în cadrul activităților desfășurate la clasă, cât și pentru obținerea de rezultate foarte bune la concursuri de specialitate. Cartea propune totodată o modalitate complexă de pregătire a elevilor pentru susținerea cu succes a examenului de bacalaureat și vine, de asemenea, în sprijinul celor care se pregătesc pentru concursuri de admitere la facultate.

Istorie – Bacalaureat. 65 de Teste

Istorie – Bacalaureat – Teste vine în ajutorul elevilor de clasa a XII-a care se pregătesc pentru susținerea examenului de Bacalaureat, dar poate fi utilizată și de către profesori pentru evaluarea la clasă. Cartea conține:

 • Secțiune de sinteze structurată în 9 teme care concentrează întreaga materie predată la clasă. Fiecare temă este urmată de un test recapitulativ care exploatează doar noțiunile proaspăt învățate.
 • 61 de teste realizate în conformitate cu structura examenului de Bacalaureat.
 • Modele complete de rezolvare, cu răspunsuri concludente și concise, foarte utile în autoevaluarea elevului.

Matematică M2 Științe ale naturii – Bacalaureat 58 de teste

Se adresează atât elevilor de clasa a XII-a care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat sau admiterea la facultate, cât şi profesorilor care pot folosi lucrarea ca un auxiliar eficient în evaluarea la clasă.

Lucrarea conţine 58 de teste cu rezolvări, alcătuite în conformitate cu programa şcolară actuală şi noile modele de subiecte propuse pentru Bacalaureat.

Varietatea subiectelor oferă elevilor o ocazie în plus de a-şi testa cunoștințele acumulate pe parcursul celor patru ani de liceu.

Matematică M1. Bacalaureat – Teste

Se adresează atât elevilor de clasa a XII-a care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat sau admiterea la facultate, cât şi profesorilor care pot folosi lucrarea ca un auxiliar eficient în evaluarea la clasă.

Lucrarea conţine 50 de teste cu rezolvări, alcătuite în conformitate cu programa şcolară actuală şi modelele de subiecte propuse pentru Bacalaureat.

Varietatea subiectelor oferă elevilor o ocazie în plus de a-şi testa cunoștințele acumulate pe parcursul celor patru ani de liceu.

Matematică M2 Tehnologic. Bacalaureat – Teste

Se adresează atât elevilor de clasa a XII-a care se pregătesc pentru examenul de Bacalaureat sau admiterea la facultate, cât şi profesorilor care pot folosi lucrarea ca un auxiliar eficient în evaluarea la clasă.

Lucrarea conţine 50 de teste cu rezolvări, alcătuite în conformitate cu programa şcolară actuală şi cu modelele de subiecte propuse pentru Bacalaureat.

Varietatea subiectelor oferă elevilor o ocazie în plus de a-şi testa cunoștințele acumulate pe parcursul celor patru ani de liceu.

Chimie Organică – Bacalaureat. Teste

Ghidul Booklet de Chimie organică pentru Bac este instrumentul ideal pentru elevul de liceu care vrea să ia nota 10. Ghidul conține:

 • 30 de teste cu modele complete de rezolvare; testele respectă modelele de subiecte în vigoare.

Este realizat în conformitate cu programa școlară pentru examenul de Bacalaureat și modelul de subiecte din sesiunea iunie-iulie 2023.

Geografie – Bacalaureat. Teste

Ghidul propune o modalitate complexă de pregătire a elevilor pentru susținerea cu succes a examenului de bacalaureat. De asemenea, materialul poate fi folosit și de către profesori pentru evaluarea la clasă.

Cartea acoperă toate conținuturile propuse de programa școlară – Europa și România (elemente geografice de bază), România și Uniunea Europeană, Europa și Uniunea Europeană în lumea contemporană – fiind structurată în:

 • sinteze teoretice care facilitează consolidarea cunoștințelor acumulate în decursul anului de studiu;
 • 58 de teste (20 dintre acestea având conținut nou) care verifică toate noțiunile propuse de programa școlară pentru bacalaureat;
 • modele complete de rezolvare, cu răspunsuri concludente și concise, foarte utile în autoevaluarea elevului.
Calendarul Evaluării Naționale pentru anul 2024:

11 – 14 iunie 2024: Înscrierea la Evaluarea Națională

14 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru elevii de clasa a VIII-a

25 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba română

27 iunie 2024 – Proba scrisă la Matematică

28 iunie 2024 – Proba scrisă la Limba maternă

3 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor înaintea contestațiilor (până la ora 14:00)

3 iulie (orele 16 – 19) și 4 iulie 2024 (ora 08:00 – ora 12:00) – Depunerea contestațiilor

4 – 9 iulie 2024 – Soluționarea contestațiilor

9 iulie 2024 – Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor

Calendarul pentru Bacalaureat 2024:

3 – 7 iunie 2024: Are loc înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A

19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B

19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D

25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C

1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă

2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă

4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă

5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Material susținut de Liceului Teoretic „Genesis College”

O specializare nouă pentru admiterea la liceu 2023 – Economie și business management. În clasa a IX-a elevii cu medii peste 9 sau cei talentați pot primi 10 burse – au început înscrierile / Ioana Necula, fondator Genesis College: Profilul economic e mult mai potrivit pentru cei care vor să devină contabili, bancheri, directori de vânzări, antreprenori, oameni de marketing, manageri

Liceul Teoretic „Genesis College” oferă din acest an școlar 2023, o nouă specializare – Economie și Business Management, care se adresează oricărui tânăr care vrea să aibă un loc de…
Vezi articolul

Radu Vancu, despre subiectele la Limba și literatura română de la Evaluarea Națională 2023: Poți obține nota 8 fără să tratezi subiectul de elaborare a unui text. Important e tipul de societate pe care îl proiectează aceste examinări: vrem o societate în care oamenii să fie și creativi, să poată argumenta o idee?

Subiectele pe care absolvenții de clasa a VIII-a le-au avut de rezolvat astăzi, 19 iunie 2023, la examenul de Limba și literatura română „încearcă să se asigure că elevii pot…
Vezi articolul