Expresia “Învățământul preuniversitar este centrat pe elev” dispare în proiectul de modificare a Statutului elevilor, iar articolul este reformulat / Drepturile elevilor, de la transportul gratuit la burse, actualizate în document

8.888 de vizualizări
Foto: INQUAM Photos – Octav Ganea
“Gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean” și mutarea parțială a deciziei de la autoritățile locale de la guvern, în ceea ce privește cuantumul burselor, sunt două dintre drepturile elevilor reformulate și completate într-un proiect de modificare a Statutului elevilor, ce ar fi trebuit să fie dezbătut joi în comisia de dialog social de la Ministerul Educației. Documentul elimină, dintr-un articol-cheie, mențiunea că “învățământul preuniversitar este centrat pe elev”, mențiune înlocuită cu o formulare nouă. Prevederile sunt incluse într-un proiect de ordin de ministru ce actualizează Statutul elevului din 2016, cu drepturile și îndatoririle elevilor, sancțiunile ce le pot fi aplicate și drepturile de reprezentare.

Proiectul – care este un document în lucru – elimină, la articolul 4, mențiunea căÎnvățământul preuniversitar este centrat pe elev”, mențiune formulată clar în statutul actual. În schimb, același articol este rescris în sensul prezentării elevilor ca beneficiari primari ai  educației, astfel:

 • “Art. 4. Toate deciziile cu impact asupra școlarizării beneficiarilor primari ai educației sunt luate prin consultarea reprezentanţilor elevilor, respectiv ai Consiliului Naţional al Elevilor şi a altor organisme reprezentative ale elevilor, precum şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor federaţiilor sindicale, a beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile.”

Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social de la Ministerul Educației, care trebuia să-l discute joi, după cum au anunțat miercuri reprezentanții Consiliului Național al Elevilor.

Documentul poate fi consultat integral aici.

Transportul gratuit, așa cum e formulat în propunerea noului Statut al elevilor

Noua variantă a statutului, aflată în stadiu de proiect, prevede gratuitate pentru toți elevii în ceea ce privește transportul local și județean. Dacă statutul actual menționează “dreptul de a beneficia de tarif redus cu 50% pentru transportul local în comun, de suprafață, naval și subteran, precum și pentru transportul intern auto, feroviar, naval și fluvial, pe tot parcursul anului calendaristic”, propunerea de modificare menționează clar limitarea la nivel local și județean pentru transportul gratuit:

 • “a) dreptul de a beneficia de gratuitate la servicii publice de transport local şi judeţean, rutier, naval, cu metroul, precum şi feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.”

În același timp, pentru elevii care locuiesc la internat sau în gazdă, este acordată posibilitatea e a deconta 4 călătorii dus-întors pe lună și o călătorie dus-întors la fiecare sărbătoare legală, din bugetul Ministerului Educației, prin intermediul școlii – precizare care nu exista în statutul actual. Aceasta înlocuiește prevederea din statutul actual, potrivit căruia acești elevi pot beneficia de 8 călătorii dus-întors pe semestru. Noua prevedere, în proiectul noului Statut:

 • Art. 11 d): “dreptul de a beneficia de decontarea sumei ce reprezintă contravaloarea a 4 călătorii dus-întors/lună și a unei călătorii dus-întors în perioada fiecărei sărbători legale pentru elevii care locuiesc la internat sau la gazdă, din bugetul Ministerului Educației, prin unitățile de învățământ la care sunt școlarizați.”
Schimbări în ceea ce privește bursele

Proiectul prevede modificări în privința instituțiilor care stabilesc cuantumul burselor. Astfel, el spune că Guvernul este cel care stabilește, anual, un cuantum minim, din sume defalcate in TVA, iar consiliile locale pot decide majorarea cuantumului cu sume provenind de la bugetul local. 

În prezent, Statutul Elevului atribuie consiliilor locale și județene decizia de a stabili cuantumul și numărul burselor.

Potrivit propunerii din proiectul de ordin:

 • Art. 11.2 – a) “Guvernul României stabilește, anual, prin hotărâre, cuantumul minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, asigurate din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată. Consiliile locale pot decide majorarea cuantumului minim stabilit prin hotărâre a guvernului, prin suplimentarea cu sume provenite din bugetele locale.”

Alte modificări propuse:

 • Să se precizeze acordarea “lunară” a burselor (precizare care lipsește în prezent): “11. e) dreptul de a beneficia, lunar, de burse sociale, de studiu, de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare, cu respectarea cuantumului minim aprobat, anual, prin hotărâre a guvernului. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului Educației.”
 • Formula folosită pentru programe precum Bani de liceu sau Bursa profesională devine “sprijin financiar”, în locul termenului de “subvenție”: “11. f) dreptul de a beneficia de sprijin financiar acordat, de către stat, pentru suportarea costurilor aferente frecventării liceului, pentru elevii provenind din grupurile socioeconomice dezavantajate („Bani de liceu”), respectiv pentru suportarea costurilor aferente frecventării învăţământului profesional, pentru toţi elevii din învăţământul profesional („Bursa profesională”).”
 • E introdus un nou drept, ca punct suplimentar la art. 11: “p) dreptul de a beneficia de ajutoare sociale și financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.”
Definiții suplimentare ale violenței și ale abaterilor de la libertatea de exprimare

Proiectul de ordin pentru modificarea Statutului elevilor prevede o serie de măsuri de întărire a protecției elevilor, inclusiv prin precizări suplimentare privind dreptul la libertatea de exprimare. Astfel, la articolul ce definește acest drept, sunt extinse limitele impuse acestei libertăți, astfel încât să fie incluse și violența verbală și psihologică, cea manifestată online: 

 • “p) dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de exprimare fără încălcarea drepturilor şi a libertăţilor celorlalţi participanţi. Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine, în conformitate cu legislația în vigoare. Nu se consideră libertate de  exprimare orice formă de violență verbală, non-verbală, fizică, psihologică și socială manifestată în mediul fizic sau online, în mod singular, episodic sau repetat, față de elevi, față de personalul administrativ sau față de personalul didactic din unitatea de învățământ.”

În actualul statut, încălcarea libertății de exprimare era limitată la “comportamentul jignitor față de personalul din unitatea școlară, utilizarea invectivelor și a limbajului trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralitate”.

Alte drepturi menționate în noul proiect

Documentul citat menționează o serie de alte modificări, unele de formă, altele de detaliu, altele notabile pentru anumite categorii de elevi. Între altele:

 • Proiectul de ordin prevede modificarea statutului astfel încât “elevii înmatriculați ca elevi audienți beneficiază de drepturile și îndatoririle prevăzute în prezentul statut”
 • Dreptul la o educație de calitate este reformulat astfel: Art. 7b) dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate în unităţile de învăţământ, prin aplicarea corectă a planurilor-cadru de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare, asigurarea organizării unor activități adaptate particularităților de vârstă în cadrul orelor prevăzute pentru aria curriculară Consiliere și orientare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice, a celor mai adecvate strategii didactice
 • Dreptul la manuale școlare gratuite este extins, în statut, și la elevii din învățământul confesional: Art. 7 g) – “dreptul de a beneficia de manuale şcolare gratuite pentru elevii din învăţământul de stat şi din învăţământul obligatoriu particular acreditat/autorizat și confesional, atât pentru învăţământul în limba română, cât şi pentru cel în limbile minorităţilor naţionale, conform legii”
 • Elevii primesc dreptul de a primi informații referitoare la planificarea materiei pentru întregul an școlar, nu doar pentru un semestru, cum e formulat în prezent.
 • Mai mult timp pe care elevul trebuie să-l aștepte pentru a primi rezultatele evaluărilor scrise: “Art. 7 s) dreptul de a primi rezultatele evaluărilor scrise în termen de maximum 30 zile lucrătoare. În caz contrar, elevul are dreptul de a solicita anularea respectivei evaluări” – în loc de 15 zile lucrătoare
 • Feedback-ul poate, prin proiectul de modificare a statutului, să fie acordat și prin chestionare anonime securizate: “Art. 7 a) dreptul de a oferi feedback anual cadrelor didactice care predau la clasă, prin fişe anonime sau prin intermediul unor chestionare anonime securizate, în conformitate cu prevederile Metodologiei de acordare a feedbackului privind activitatea de învățare, predare și evaluare în învățământul preuniversitar aprobate prin OM nr. 3.864/ 2021. Acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice.”
 • Comasarea mai multor prevederi privind accesul în funcție de particularitățile de vârstă și de nevoile de învățare: “dd) dreptul de a avea condiţii de acces, de studiu şi evaluare în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţare, respectiv  dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţare şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.”
Citește și:
DOCUMENT Elevii vor putea fi mustrați de profesori în fața clasei, ca sancțiune, deși acum este interzis acest lucru. Modificările scrise de Ministerul Educației, pentru sancționarea elevilor, în proiectul de modificare a Statutului acestora

7 comments
 1. În statutul elevului trebuiesc reformulate sau formulate și îndatoririle acestora și totodată sancțiunile pe care scoala să le aplice în cazul unor abateri ale acestora. În cel actual ( statutul elevului) din păcate au fost scoase o serie de sancțiuni pe care scoala le mai putea lua. Deja este jenant să se meargă în prezent pe sintagma ” elevul nostru, stăpânul nostru” , de aceea prin scoli, profesorii nu se mai înțeleg cu unii elevi, deoarece știu că acoala nu prea are ce sancțiuni sa le aplice, da, vrăjeală cu consilierea lor.

 2. O lege, un statut, un act legal se aplica de la momentul apariției sale (cu excepția legii penale mai favorabile, dar nu e cazul aici)!
  Ministerul vrea să aplice din septembrie 2022 un document apărut în 2023 (acest statut al elevului). Nu se poate! Este ilegala aplicarea retroactivă a legilor de acest fel! Nu poți să sancționezi o faptă din trecut care nu era prevăzută într-o lege în vigoare la momentul comiterii.

 3. era și cazul sa dispară aceasta expresie idioata… elevii parșivi au preluat o și au făcut o armă îndreptată împotriva profesorilor ,profesori cu demnitatea călcată în picioare umiliți de tot felul de golani cu părinți patroni demnitari cu funcții și relații…in fond învățământul educația se face cu elevii copiii noștri împreună cu profesorii dascălii noștri… reclamați de orice stupid pe la inspectoratele școlare minister etc…elevul nostru stăpânul nostru așa s a ajuns din păcate în țara asta a spagarilor plagiatorilor patronilor analfabeți condusă de mediocrități digitale… adică vezi doamne el este prost grămadă da are competențe digitale știe să se joace pe calculator telefon mobil laptop… impresionând pe bunica sau mamaia….ce abilități are inteligentul familiei de fapt un analfabet ce abia știe să scrie sau sa socotească in clasa a 12 a …da are cel mai tare calculator telefon mobil laptop????are!!!!deci ….la facultate monșer la facultate!!!

  1. Bravoooo
   ȘI ia burse de sute de lei pentru prostie(pt. Ca la examene ia 5 șI 6 cel care ani de zile e de 9 si 10!! )burse din munca noastră….
   Prea mulțI bani dațI copiilor
   Ei trebuie sa învețe pentru viitorul lor nu pentru bani….
   Dar sunt viitorii asistațI sociali.. Bogații romaniei
   Rușine românia!!!!
   Ai ceea ce crești
   Prosti nesimtiti șI cu tupeu!!!!

 4. Regulament copy-paste, aplicat aiurea! La minister, doua semestre adunate fac cat unul (la numar de absente)!
  Anul trecut pentru ca un elev sa ramana repetent din media la purtare trebuia sa aiba in total (pe ambele semestre) peste 80 de absente (se scadea 1 punct la peste 10 absente, pe fiecare semestru!).
  Anul acesta cineva a facut un copy-paste cu o mare durere in cot si a zis ca anul scolar este acelasi lucru cu semestru, deci la peste 40 de absente pe tot anul elevul ramane repetent din media la purtare!
  Ministerul copy-paste!
  P.S. Ganditi-va bine: 40 de absente impartite la 9 luni de scoala sunt 4 ore si ceva de absente intr-o luna (mai putin de o zi) pentru care elevul ramane REPETENT!

 5. Învățământul este centrat pe sindicatele din învățământ . Cei din conducerea sindicatelor sunt beneficiarii principali , restul sunt decor .

 6. Pentru elevii care stau la internat, nu este nevoie de documente justificative pentru deplasare. Este clar că sunt din altă localitate, nu?
  Acum se cer bilete de transport în comun chiar și acolo unde nu există.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1: Solicit public autorităților franceze retragerea ordinului „Palmes académiques” acordat lui Sorin Cîmpeanu, pentru că nu este permis ca acest ordin să fie acordat pentru impostură și plagiat. Am anunțat și Agenţia Universitară a Francofoniei despre acest plagiat grosolan

Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, a cerut public autorităților franceze să-i retragă ordinul „Palmes académiques” ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, “pentru că nu este permis ca acest ordin să fie acordat…
Vezi articolul

O nouă lege pentru universități în Spania: angajament de creștere a bugetului la 1% din PIB, sprijin pentru diversitate și egalitate, măsuri pentru evaluarea profesorilor și pentru reducerea masivă a personalului temporar

Creșterea finanțării învățământului superior, o scădere masivă a numărului de cadre didactice aflate temporar pe post și îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru profesori, cu măsuri care să sprijine egalitatea și…
Vezi articolul
repartizare liceu 2020

Funcționari și oficiali din Ministerul Educației au semnat pentru acordarea ilegală de burse elevilor de liceu, iar acum trimit școlilor adrese că elevii “renunță” la bani și trebuie scoși din listele de beneficiari

Liceenii beneficiari ai bursei „Bani de liceu” sunt nevoiți să renunțe la sprijinul financiar dacă se află în imposibilitatea cumulării cu alte burse. Mai mulți elevi deja au făcut solicitări…
Vezi articolul