GHID BAC 2024 Limba română. Sfaturi pentru candidați de la profesoara Anamaria Ghiban: La eseu, comentarea unor secvențe relevante nu se reduce la povestirea lor

16.313 vizualizări
Sfaturi BAC Română Anamaria Ghiban / Foto: Colaj Edupedu.ro
Un ghid cu sfaturi pentru proba scrisă la Limba română – Bacalaureat 2024, de luni, 1 iulie, a fost făcut de profesoara Anamaria Ghiban pentru Edupedu.ro. Una din indicațiile pentru candidați este, în ceea ce privește eseul de la subiectul III, să nu se rezume la povestirea unor secvențe relevante, pentru că nu este considerată drept abordarea adecvată.

Este important ca absolvenții de liceu să înțeleagă foarte bine atât textele suport, cât și cerințele și reperele ajutătoare, spune profesoara de la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași. Candidații trebuie să țină cont și de limitele referitoare la numărul de cuvinte, precizate la unele dintre exerciții, dar și de faptul că o lucrare redactată lizibil și cu paragrafe bine organizate este apreciată de un profesor evaluator.

„Indiferent de cât de bine stăpânești materia, încearcă să-ți gestionezi emoțiile în momentul în care vezi subiectele. Oricât ți s-ar părea de grele sau de ușoare, ai în vedere faptul că subiectele pentru examenul de Bacalaureat au un grad de dificultate mediu, indiferent de conținutul lor”, le transmite profesoara elevilor cititori Edupedu.ro.

Calendar BAC 2024 pe scurt:
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

Seria de articole cu sfaturi pentru probele de BAC 2024 poate fi accesată aici – edupedu.ro/tag/sfaturi-bac/ și se va actualiza pe măsură ce publicăm ghidurile cu indicații de la profesori.

Redăm integral ghidul scris de profesoara Anamaria Ghiban:

„Pe 1 iulie emoțiile se intensifică din nou pentru candidații care susțin Examenul de bacalaureat în sesiunea iulie 2024. Luni are loc proba scrisă la Limba și literatura română, pe care o vor susține toți candidații, indiferent de profil.

Desigur că rezultatele acestei probe depind mai ales de modul în care fiecare candidat s-a pregătit pentru examen și de felul în care competențele dobândite pe parcursul anilor de studiu sunt valorificate pentru a răspunde cerințelor fiecărui subiect de examen. La fel de important este însă și modul în care sunt gestionați alți factori precum: lectura atentă a textelor și a cerințelor, atenția la detalii, încadrarea în timp etc. De aceea, înainte de a puncta câteva aspecte legate de tratarea fiecărui subiect în parte, iată câteva recomandări generale:

 • Indiferent de cât de bine stăpânești materia, încearcă să-ți gestionezi emoțiile în momentul în care vezi subiectele. Oricât ți s-ar părea de grele sau de ușoare, ai în vedere faptul că subiectele pentru examenul de Bacalaureat au un grad de dificultate mediu, indiferent de conținutul lor.
 • Citește cu atenție subiectele. Este important să înțelegi foarte bine atât textele suport, cât și cerințele și reperele ajutătoare.
 • Organizează-ți eficient timpul, astfel încât să ai suficient răgaz pentru tratarea fiecărui subiect în parte.
 • Formulează răspunsuri clare, coerente, ținând cont de cerințele generale și de cele specifice.
 • Ține cont de limitele referitoare la numărul de cuvinte, precizate la unele dintre exerciții; punctajul pentru redactare se acordă doar dacă respecți numărul minim de cuvinte precizat.
 • Susține-ți opiniile prin exemple potrivite și convingătoare.
 • Elaborează răspunsurile mai întâi pe ciornă, sub formă de scheme sau de idei pe care urmează să le dezvolți.
 • Acordă atenție punctuației și ortografiei; fiecare exercițiu are un punctaj separat pentru aceste aspecte.
 • Ai grijă la aspectul general al lucrării, la organizarea paragrafelor și scrie cât mai lizibil.

Dincolo de aceste considerații generale, valabile, în fond, pentru orice examen scris, fiecare dintre cele trei subiecte de la proba scrisă de Limba și literatura română necesită o abordare particulară, care ar trebui să țină cont și de câteva aspecte specifice.

Subiectul I

Primul subiect este compus din două părți, ambele având legătură cu un text pe care candidații trebuie să îl aibă în vedere în formularea răspunsurilor.

Prima parte, A., cuprinde cinci exerciții a căror rezolvare necesită lectura atentă a textului și înțelegerea acestuia. În construirea itemilor sunt folosite verbe specifice, aceleași, indiferent de conținutul textului sau al întrebărilor (indică, menționează, precizează, explică, prezintă).

Primul exercițiu presupune indicarea sensului unui cuvânt sau al unei sintagme din text. Este foarte important să identifici cuvântul sau sintagma respectivă în text, pentru a vedea care este sensul contextual și pentru a-l „indica”. Nu este necesar să comentezi rolul stilistic al cuvântului sau al sintagmei. De asemenea, nu uita să formulezi răspunsul în enunț.

Al doilea exercițiu presupune menționarea unui aspect din text, utilizând informațiile oferite de acesta. La acest exercițiu nu este nevoie să dai un citat din text, ci să reformulezi ceea ce ai identificat în fragment, utilizând propriile cuvinte.

Al treilea exercițiu presupune precizarea unui aspect ce decurge dintr-o anumită secvență din text. La acest exercițiu este necesar să formulezi răspunsul în cuvinte proprii, dar și să îl justifici printr-un citat potrivit din text. Nu uita să utilizezi ghilimelele pentru citat și să îl introduci prin conectori adecvați.

Al patrulea exercițiu presupune explicarea unui aspect ce are legătură cu o secvență din text. Diferența față de exercițiul anterior este că trebuie nu doar să precizezi aspectul respectiv, ci să îl și explici, utilizând propriile cuvinte. La acest exercițiu nu este necesar să citezi din text, ci mai degrabă să reformulezi anumite idei, dacă este cazul.

Ultimul exercițiu din această secțiune a Subiectului I este ceva mai complex, în sensul că presupune nu doar identificarea și justificarea unor informații/aspecte din text, ci și prezentarea și comentarea lor. Este importantă, de asemenea, respectarea numărului de cuvinte, pentru a primi punctajul aferent redactării.

A doua parte, B., presupune redactarea unui text argumentativ pornind de la o temă ce are legătură cu fragmentul, respectând anumite rigori legate de structură, de raportarea la textul suport și la experiența personală, precum și de numărul de cuvinte folosite. Rezolvarea cu succes a acestui exercițiu presupune mult antrenament anterior, dar și atenție sporită la diverse aspecte de care trebuie să ții cont. Iată câteva dintre ele:

 • Este important să respecți structura specifică textului argumentativ, care cuprinde: ipoteza, un argument susținut de un exemplu preluat din text, un alt argument susținut de un exemplu din experiența personală, concluzia. Este recomandat să evidențiezi fiecare dintre aceste părți prin paragrafe.
 • Nu uita să folosești conectori argumentativi adecvați pentru fiecare dintre aceste părți: ipoteză – în opinia mea, consider că etc.; argumente – în primul rând, în al doilea rând, pe de o parte etc.; exemple – de exemplu, deoarece, așa cum reiese din etc.; concluzie – în concluzie, așadar etc.
 • Ține cont de faptul că nu este suficient să utilizezi conectorii adecvați, ci este necesar ca discursul să fie convingător prin conținut.
 • Nu confunda argumentele cu exemplele! Argumentele sunt generale, mai degrabă abstracte, în timp ce exemplele trebuie să fie concrete și să susțină validitatea argumentelor.
 • Ordinea în care sunt prezentate argumentele nu este neapărat relevantă, însă ține cont de faptul că ar trebui să începi cu argumentul cel mai puternic, pentru a convinge. Pentru a verifica dacă exemplele sunt relevante pentru argumentele enunțate, folosește „formula” [argument + pentru că + exemplu], înainte de a redacta textul propriu-zis. Această verificare prealabilă te va ajuta, de asemenea, să construiești un discurs articulat, coerent.
 • Concluzia ar trebui să reia ipoteza într-o manieră nuanțată. Acest lucru presupune să reformulezi ipoteza, păstrând ideea de bază a acesteia.
 • Ai grijă la punctuație și ortografie, precum și la respectarea numărului minim de cuvinte.

Subiectul al II-lea

La acest subiect candidații trebuie să redacteze un text de minimum 50 de cuvinte, în care să prezinte un aspect ce vizează un element de teorie literară, pornind de la un text la prima vedere (liric, epic sau dramatic). În principiu, cerința poate viza:

 • prezentarea rolului notațiilor autorului;
 • prezentarea perspectivei narative;
 • prezentarea mijloacelor de caracterizare a personajului;
 • comentarea unui text liric, evidențiind relația dintre ideea poetică și mijloacele artistice;

Pentru fiecare dintre aceste exerciții, trebuie avute în vedere aspecte particulare, ce țin de asimilarea unor noțiuni de teorie literară, precum și de antrenamentul anterior pornind de la aceste tipuri de itemi. Câteva recomandări pentru abordarea acestui subiect ar fi:

 • Citește cu atenție fragmentul pe care trebuie să îl prezinți/comentezi.
 • Identifică în text, în funcție de cerință, notațiile autorului/tipul de perspectivă narativă/mijloacele de caracterizare/figurile de stil etc.
 • Susține-ți opiniile cu exemple adecvate din text. Spre exemplu, nu este suficient să menționezi faptul că notațiile autorului contribuie la punerea textului în scenă sau la conturarea personajelor. Este necesar să prezinți concret, cu exemple din text, rolul specific al notațiilor în fragmentul citat. În cazul perspectivei narative, nu este suficient să precizezi dacă este obiectivă sau subiectivă, ci este necesar să oferi exemple din text care să îți susțină afirmația; de asemenea, este recomandat să evidențiezi ce impact are tipul de perspectivă narativă asupra altor elemente (cum ar fi, spre exemplu, crearea verosimilității, introspecția etc.); în cazul textului liric, recomandarea este să îl citești de mai multe ori, să identifici tema și mesajul general al textului, apoi să alegi două – trei figuri de stil/ imagini artistice/procedee artistice care reflectă/accentuează mesajul pe care ți-l transmite ție textul.
 • Respectă numărul de cuvinte! Textul redactat de tine trebuie să aibă minimum 50 de cuvinte. Numărul maxim nu este precizat, așa că este decizia ta cât de mult dezvolți răspunsul. Ține totuși cont de faptul că acest subiect nu presupune redactarea unui eseu, prin urmare nu aș recomanda să scrii mai mult de o pagină.

Subiectul al III-lea

Al treilea subiect presupune redactarea unui eseu structurat pornind de la un text studiat, aparținând unui autor canonic. Datorită complexității sale, acesta este, de regulă, subiectul care dă cele mai multe emoții candidaților. Modul de abordare a cerinței principale, în cazul acestui subiect, diferă de la un tip de text la altul, de la un autor la altul. Pentru a primi punctaj maxim la acest subiect este necesară pregătirea anterioară, prin lectura atentă a operelor studiate și a materialelor auxiliare referitoare la acestea, precum și prin analiza în profunzime a acestor opere. În niciun caz nu este recomandată memorarea mecanică a unor eseuri pregătite dinainte. Câteva recomandări referitoare la rezolvarea subiectului al III-lea ar fi:

 • Citește cu atenție cerința și alege textul potrivit (conform cerinței) pe care urmează să îl analizezi în eseu.
 • Înainte de a începe redactarea eseului, pune-ți în ordine ideile și schițează un plan detaliat pe ciornă. Nu uita să notezi aspectele pe care nu vrei să le scapi din vedere.
 • Integrează în eseu cele trei repere indicate în cerință, dar nu te limita la acestea, deoarece pentru a da coerență demersului critic și pentru a demonstra faptul că ai abilități de analiză și argumentare, este necesar să conectezi logic între ele reperele indicate.
 • Folosește o exprimare literară și un vocabular adecvat scrierii unui astfel de eseu structurat. De asemenea, este recomandat să te asiguri că utilizezi cuvinte al căror sens îl cunoști, astfel încât să le integrezi corect în discursul tău.
 • Pentru a încadra textul într-un curent literar/cultural, într-o perioadă sau într-o orientare tematică nu este suficient să dai definiții și să numești câteva trăsături, ci este necesar să evidențiezi motivele pentru care textul respectiv este încadrat astfel.
 • Comentarea unor secvențe relevante nu se reduce la povestirea unor secvențe, prin urmare ai grijă să te referi mai ales la elementele care fac ca secvențele respective să fie importante în contextul operei.
 • Cele două imagini/idei poetice relevante pentru tema textului (în cazul unui eseu despre un text liric) ar trebui integrate într-o imagine de ansamblu a operei, pentru a da coerență eseului.
 • Respectă numărul de cuvinte! De altfel, pentru a primi punctajul pentru redactare, este necesar ca eseul să aibă cel puțin 400 de cuvinte. Nu există o limită maximă în acest sens, așa că poți scrie oricât de mult dorești pentru a convinge. Nu uita însă că un număr mare de pagini scrise nu înseamnă neapărat un punctaj maxim obținut.

În încheiere, aș menționa faptul că dincolo de aceste recomandări, succesul la proba scrisă de Limba și literatura română din cadrul Examenului de Bacalaureat depinde foarte mult de felul în care fiecare candidat a înțeles să se pregătească la disciplina Limba și literatura română nu doar pentru acest examen și nu doar în aceste ultime săptămâni, ci în general, pe parcursul anilor de liceu”.

MODEL Subiect BAC 2024 Română (sursa):
 • Baremul modelului de subiect:

Despre profesoara Anamaria Ghiban:

Anamaria Ghiban este profesor de limba și literatura română la Liceul Teoretic de Informatică „Grigore Moisil” din Iași. Este formator de educație media și de educație cinematografică, autor de resurse educaționale variate. Absolventă a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, deține un masterat în Literatură și hermeneutică literară și un doctorat în domeniul Filologie, potrivit descrierii furnizate de profesoară.

Are o experiență didactică de peste 20 ani și face parte din CPEECN (Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale). A inițiat și coordonat numeroase proiecte educaționale inovatoare în domenii precum educație media, digitalizarea educației, educație cinematografică, cetățenie democratică etc. Colaborează în mod constant cu instituții și organizații non-guvernamentale naționale și internaționale preocupate de diferite aspecte ale educației, conform aceleiași descrieri.

Calendarul examenului național de Bacalaureat 2024, Sesiunea iunie – iulie 2024:

3 – 7 iunie 2024: Înscrierea candidaților la prima sesiune de examen

7 iunie 2024: Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a

 • 17 – 19 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 19 – 20 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 19 – 21 iunie 2024: Evaluarea competențelor digitale – proba D
 • 25 – 27 iunie 2024: Evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională – proba C
 • 1 iulie 2024: Limba și literatura română – proba E.a) – proba scrisă
 • 2 iulie 2024: Proba obligatorie a profilului – proba E.c) – proba scrisă
 • 4 iulie 2024: Proba la alegere a profilului și specializării – proba E.d) – proba scrisă
 • 5 iulie 2024: Limba și literatura maternă – proba E.b) – proba scrisă

8 iulie 2024: Afișarea rezultatelor la probele scrise până la ora 12.00) și depunerea contestațiilor în intervalul orar 12.00 – 18.00

9 – 11 iulie 2024: Rezolvarea contestațiilor

12 iulie 2024: Afișarea rezultatelor finale


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Nu vor mai fi publicate alte teste de antrenament în acest an școlar, anunță Centrul Național de Evaluare: Pentru a nu adăuga o presiune suplimentară elevilor de clasa a VIII-a, respectiv, a XII-a care doresc să parcurgă toate testele

Testele de antremanent pentru Evaluarea Națională și pentru bacalaureat publicate pe 31 mai au fost ultimele din acest an școlar, anunță Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE),…
Vezi articolul

DOCUMENT Școlile să fie deschise pentru o lună, clasele primare și grădinițele să rămână închise într-un scenariu complet de revenire la ore trimis Ministerului Educației de Inspectoralul Școlar București

Redeschiderea școlilor ar trebui să se facă mai întâi pentru elevii de clasele a VIII-a și a XII-a, care vor sta la cursuri timp de două săptămâni, iar pentru următoarele…
Vezi articolul