În perioada 3-11 aprilie, profesorii depun la secretariatele școlilor cererea pentru prelungirea contractului de muncă în anul școlar 2024-2025. Model de cerere

29.102 vizualizări
Foto: © Zorandim | Dreamstime.com
În perioada 3-11 aprilie, profesorii pot depune la școală cererea pentru prelungirea contractului de muncă pe perioadă determinată, potrivit metodologiei-cadru de mobilitate pentru anul școlar 2024-2025. Este vorba despre cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (şapte), sesiunile 2023 şi/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 şi/sau 2020 pentru învăţători/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi.

Conform sursei menționate mai sus, posturile rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă.

Art. 63 – „(1) Posturile didactice/catedrele rămase vacante/rezervate după derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocupă cu prioritate de cadrele didactice care beneficiază de prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2024-2025, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale, sesiunile 2023 şi/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 şi/sau 2020 pentru învăţători, profesori pentru învăţământ primar şi absolvenţi ai colegiilor universitare de institutori, iar ulterior nu au obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri naţionale în specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), care respectă cumulativ şi celelalte condiţii prevăzute la art. 4 alin. (16) şi (18), respectiv la art. 4 alin. (17) şi (18) pentru învăţători/profesori pentru învăţământul primar, cu acordul consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE, după caz.

(2) În această etapă consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ/CJRAE/CMBRAE emit şi acorduri de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta ulterior, respectiv pentru cadrele didactice înscrise la examenul naţional pentru obţinerea definitivării în învăţământ, sesiunea 2024, care respectă cumulativ celelalte condiţii prevăzute la alin. (1).

(3) Dacă în această etapă un post didactic/o catedră este solicitat(ă) de mai multe cadre didactice se aplică criteriile de departajare prevăzute la art. 4 alin. (17).

(4) Persoana îndreptățită are dreptul de a contesta hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CJRAE/CMBRAE, printr-o cerere scrisă, adresată conducerii unității de învăţământ/CJRAE/CMBRAE, în termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestația reprezintă plângerea prealabilă reglementată de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare și se soluționează de către consiliul de administrație al unității de învăţământ, în termen de 48 de ore de la înregistrare. Hotărârea consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ/CJRAE/CMBRAE privind contestația este definitivă şi poate fi atacată numai la instanţa de contencios administrativ. Persoana nemulțumită de răspunsul primit la contestație are dreptul de a se adresa instanței de contencios administrativ competente.”

Inspectoratul Școlar Județean Covasna a publicat un model de cerere către școală:

Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2024-2025 – inspectoratul școlar

Care sunt criteriile de departajare

Dacă două sau mai multe cadre didactice solicită continuitate pentru detaşare la cerere/prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată pe acelaşi post didactic/aceeaşi catedră, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei vacante/rezervate au, în ordine:

„a) cadrele didactice cu domiciliul în localitatea în care se află postul didactic/catedra solicitat(ă);

b) cadrele didactice cuprinse în programe recunoscute de Ministerul Educației, prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate;

c) cadrele didactice cu cea mai mare medie de repartizare obţinută la ultimul concurs naţional la care au participat; d) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic I;

e) cadrele didactice care au dobândit gradul didactic II;

f) cadrele didactice care au dobândit definitivarea în învăţământ;

g) cadrele didactice cu punctajul cel mai mare obţinut prin aplicarea criteriilor şi punctajelor din anexa nr. 2, precum şi alte criterii stabilite la nivelul unităţilor de învăţământ.”

Calendarul pentru prelungirea contractului de muncă în anul școlar 2024-2025, conform metodologiei de mobilitate

„8) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2024-2025, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza notei sau mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2023 şi/sau 2022, respectiv 2023, 2022, 2021 şi/sau 2020 pentru învăţători/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 63 din Metodologie:

a) depunerea și înregistrarea la secretariatele unităților de învățământ, a cererilor personalului didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în vederea prelungirii duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; Perioada: 3-11 aprilie 2024

b) discutarea și analizarea de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, a cererilor depuse, comunicarea, de către consiliile de administrație ale unităților de învățământ, inspectoratului școlar și cadrelor didactice, a acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; Termen: 15 aprilie 2024

c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele şcolare, a cadrelor didactice care au primit acordul de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2024-2025, conform prevederilor art. 63 din Metodologie; verificarea dosarelor şi a situațiilor transmise de unitățile de învățământ, de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; Perioada: 15-18 aprilie 2024

d) verificarea și avizarea dosarelor cadrelor didactice de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de mobilitate; Perioada: 16-24 aprilie 2024

e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluționării, în ordine, a:

(i) cererilor cadrelor didactice titulare, respectiv a cererilor cadrelor didactice debutante prevăzute la art. 24 alin. (4) şi (6) din Metodologie rămase cu norma didactică incompletă pentru completarea normei didactice de predare, conform prevederilor Metodologiei;

(ii) cererilor cadrelor didactice rămase cu restrângerea de activitate nesoluţionată, prin transfer sau detaşare în interesul învăţământului pentru restrângere de activitate nesoluţionată;

(iii) cererilor cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei rămase cu norma didactică incompletă, pentru completarea normei didactice, conform prevederilor Metodologiei;

(iv) cererilor de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ;

(v) cererilor privind modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului didactic/catedrei;

(vi) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2024-2025, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 63 din Metodologie. Până la data de 25 aprilie 2024

f) emiterea şi comunicarea deciziilor de repartizare. Perioada: 8-10 mai 2024

Foto: © Zorandim | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Proiect de lege pentru anularea Evaluării Naționale și a Bacalaureatului și echivalarea examenelor, depus la Parlament de un deputat PMP / Consiliul Legislativ: Toți absolvenții care au picat BAC-ul anii trecuți “ar urma să fie promovați”

Un proiect de lege care prevede că Evaluarea Națională și Bacalaureatul pot fi înlocuite cu mediile din gimnaziu și liceu sau cu mediile obținute în timpul anului la materiile de…
Vezi articolul

Material susținut de BCR

Boncănitul cerbilor, întoarcerea prigoriilor, iarna în Munții Rodnei și toamna pădurilor virgine: Natura țării, prezentată interactiv prin imagini spectaculoase și Quiz-uri în aplicația educațională gratuită “România sălbatică”

Nuferi albi din Balta Mică a Brăilei, cocoșul de mesteacăn din Munții Rodnei, Piatra Craiului învelită în zăpadă, Cheile Bicazului înghițite de ceață – fauna și flora României, imagini spectaculoase…
Vezi articolul