Încep interviurile pentru directori. Proba durează 16 zile, timp în care, în plină pandemie, peste 30 de mii de membri ai comisiilor și peste 5.600 de candidați vor trece prin cele peste 50 de școli – centre de concurs

10.708 vizualizări
Foto: People photo created by pressfoto – www.freepik.com
Concursul pentru directorii de școli declanșează astăzi cea mai amplă mobilitate a pe vreme de pandemie, potrivit regulamentelor de desfășurare și organizare a acestuia. Concursul are loc în peste 50 de centre de concurs județene și 6 centre în București, în majoritatea cazurilor școli care au fost fie eliberate de elevi prin reorganizarea schimburilor, fie prin trimiterea acestora în online. Sunt 6.098 de școli cu personalitate juridică pentru care s-au scos la concurs 8.652 de funcții vacante la nivel național, împărțite în 6.231 funcții de director și 2.421 funcții de director adjunct.

Proba interviului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 8 decembrie, zilele de 30 noiembrie și 1 decembrie fiind zile libere – sărbători naționale. Proba durează astfel 16 zile lucrătoare.

Pentru fiecare dintre școlile de mai sus, metodologia prevede o comisie formată din 5 membri:

 • președinte – inspector școlar
 • membri – doi reprezentanți ai unității de învățământ 
 • un reprezentant al consiliului local 
 • un reprezentant HR/ companie de recrutare/ cadru didactic cu experiență în management

Asta înseamnă că aceste 6.098 de comisii de interviu sunt formate din 30.490 de persoane.

Au promovat proba scrisă și au dreptul să participe la proba de interviu 5.676 de candidați (rezultate înainte de contestații).

Candidații au avut dreptul să se înscrie la proba de interviu pentru câte școli au dorit, astfel că sunt situații în care un candidat s-a înscris la zeci de posturi, el fiind acum programat la interviu pentru toate acele posturi.

Interviul va avea 60 de minute, iar evaluarea va fi făcută cu punctaje de la 1 la 10 acordate de fiecare membru al comisiei. Punctajul final este media aritmetică. Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între membrii comisiei. Este declarat admis candidatul care a obținut minimum 7 puncte.

Durata probei de interviu este de 60 de minute pentru fiecare candidat, structurată astfel:

a) Etapa I – pentru susținerea prezentării candidatului și a strategiei de dezvoltare a unității de învățământ – maximum 25 minute;
b) Etapa a II-a – pentru pregătirea și prezentarea modalități de rezolvare a situației-problemă – maximum 20 minute:
c) Etapa a III-a – pentru rezolvarea sarcinii de lucru repartizată pentru evaluarea competențelor digitale – maximum 15 minute.

„În vederea edificării asupra punctajului aferent indicatorilor, membrii comisiei de interviu pot adresa întrebări candidatului pe durata desfășurării etapelor probei, sau la finalul acesteia. Candidaților le vor fi adresate întrebări doar la finalul prezentării strategiei, respectiv la finalul prezentării soluții de rezolvare a situației- problemă, fără a fi întrerupt pe parcursul prezentării”, potrivit procedurii operaționale.

Centrele de concurs din București

În Capitală sunt 6 centre de concurs, câte unul pentru fiecare sector.

 • Colegiul Național ”I.L. Caragiale”, sector 1, pentru candidații care au optat pentru funcții de director/director adjunct în cadrul unor unități de învățământ din sectorul 1, precum și pentru cei care au optat pentru funcții de director/director adjunct pentru unități de învățământ special;
 • Liceul Teoretic ”Traian”, sector 2, pentru candidații care au optat pentru funcții de
  director/director adjunct în cadrul unor unități de învățământ din sectorul 2;
 • Colegiul Tehnic ”Mihai Bravu”, sector 3, pentru candidații care au optat pentru funcții de
  director/director adjunct în cadrul unor unități de învățământ din sectorul 3;
 • Colegiul Național ”Ion Creangă”, sector 4, pentru candidații care au optat pentru funcții de
  director/director adjunct în cadrul unor unități de învățământ din sectorul 4;
 • Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, sector 5, pentru candidații care au optat pentru funcții
  de director/director adjunct în cadrul unor unități de învățământ din sectorul 5;
 • Liceul Tehnologic „Sf. Antim Ivireanu”, sector 6, pentru candidații care au optat pentru funcții
  de director/director adjunct în cadrul unor unități de învățământ din sectorul 6, precum și pentru cei care au optat pentru funcții de director/director adjunct în cadrul Cluburilor copiilor/Cluburilor sportive școlare.

La proba de interviu a concursului pentru ocuparea funcțiilor de director/director adjunct
– din școlile din București – sunt înscriși 434 de candidați. Numărul total al opțiunilor: 807, din care: 568 pentru funcția de director și 239 pentru funcția de director adjunct.

Desfășurarea celorlalte etape

La invitarea în sala de interviu, după identificarea pe baza documentului de identitate prezentat, candidatul are obligația să pună la dispoziția fiecărui membru al comisiei de evaluare a probei de interviu câte un exemplar al strategiei de dezvoltare a unității de învățământ. Candidații care au optat pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din aceeași unitate de învățământ vor elabora și prezenta, în cadrul strategiilor de dezvoltare prezentate, planuri de acțiune pentru obiective strategice diferite.

În timpul prezentării, candidatul poate avea asupra lui un exemplar al strategiei identic cu
exemplarul dat membrilor comisiei.

Pentru evaluarea abilităților de soluționare a unor situații-problemă, primul candidat extrage un bilet din cele 3-4 redactate de comisie și are la dispoziție maximum 15 minute pentru a răspunde.

Toți candidații care optează pentru aceeași funcție din cadrul unității de învățământ vor avea de soluționat aceeași situație-problemă (conform cerinței din biletul extras de primul candidat, conform ordinii alfabetice). Candidaților le vor fi adresate întrebări doar la finalul prezentării situației-problemă, fără a fi întrerupți pe parcursul prezentării.

Ce trebuie să facă profesorul candidat ca să demonstreze competențele digitale:

 • Să facă un document într-un program de editare text, poate fi o adresă către inspectoratul școlar / decizie de constituire a unei comisii / răspuns la o petiție adresată de un părinte etc., utilizând diacritice.
 • pentru documentul tip foaie de calcul, candidatul trebuie să creeze și să prelucreze un tabel: de exemplu un tabel cu numărul claselor / grupelor și numărul de elevi / preșcolari din unitatea de învățământ.
 • documente, denumite cu numele candidatului și funcția pentru care candidează, să fie salvate pe Desktop, într-un folder creat de președintele comisiei;
 • să transmită documentele elaborate la adresa de e-mail indicată de comisie;
 • să printeze documentele și să le scaneze;

La finalul probei de interviu susținute de un candidat, cele 5 exemplare ale strategiei de dezvoltare a unității de învățământ, biletul extras, sarcinile de lucru pentru evaluarea competențelor digitale, documentele printate, un printscreen al email-ului transmis comisiei, fișierele realizate de către candidat (arhivate pe suport magnetic), borderourile de notare (individuale și centralizator/ centralizatoare) corespunzătoare fiecărui candidat sunt preluate de secretarul comisiei.

Cum se face evaluarea candidatului

Interviul este evaluat cu punctaje exprimate prin numere întregi de la 1 la 10 de către fiecare membru al comisiei, punctajul final fiind media aritmetică a punctajelor acordate de către cei cinci membri ai comisiei de evaluare. Fiecare membru al comisiei și președintele vor completa și semna borderoul de notare individual.

Nu se admit diferențe mai mari de trei puncte între oricare doi evaluatori. În cazul diferențelor mai mari de trei puncte, președintele comisiei are obligația să medieze divergențele de punctaj între evaluatori. În urma medierii, evaluatorii pot acorda alte punctaje decât cele inițiale și se întocmește un nou borderou de notare, în care toți evaluatorii își motivează punctajul acordat, în scris.

În cazul în care, în urma medierii, diferențele de punctaj rămân mai mari de trei puncte, se calculează media aritmetică a punctajelor acordate după mediere, iar dacă diferența între
media obținută și unul sau mai multe dintre punctajele acordate este mai mare sau egală cu
două puncte, punctajul sau punctajele respective se elimină din calculul mediei și se
calculează media din punctajele rămase.

Completarea borderourilor de notare individuale și a celui centralizator se face imediat
după ce fiecare candidat a susținut proba de interviu. Pentru situațiile în care, pentru
ocuparea aceleiași funcții de conducere, s-au prezentat mai multi candidați se interzice
membrilor comisiei completarea borderourilor de notare după ce toți au susținut proba.


3 comments
 1. Directorii de școală ar trebui să fie propuși si votați de consiliul profesoral, mandatul să fie de 4 ani si să nu fie permise mai mult de două mandate consecutive.

 2. Nicaieri in lumea civilizata nu se angajeaza un director in urma unui examen scris de 2 ore si a unei caricaturi de interviu de o ora (in realitate cca. 10 -15 min, 25 minute monolog si 15 min. cica testare competente digitale).

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Confruntare Jurma – Cîmpeanu, pe pragul de vaccinare pentru angajații din școli. „Nu poți să spui că și dacă ar fi 100% profesorii vaccinați, copiii, dacă merg la școală, nu o să se poată infecta”, susține cercetătorul / „Vrem să încurajăm vaccinarea”, spune ministrul

Pragul de vaccinare de 60% în rândul angajaților din școli pentru redeschiderea fizică a acestora nu este un criteriu epidemiologic sau unul sanitar, a spus cercetătorul Octavian Jurma, un critic…
Vezi articolul

Profesorul anonim: Învăț din mers. Experimentez. Mai adaug câte o dioptrie la fiecare șase luni. S-a stricat balamaua de la laptop. Am două camere web – una are doar sunet și alta doar imagine / Mă simt produsul unui experiment neștiințific, eșuat

“Niște oameni de știință au împerecheat un leu cu un tigru și le-a ieșit un…. ligru. Un fel de leu cu dungi, steril și cu speranță mică de viață. Cam…
Vezi articolul

Concursul de angajare pentru profesorii suplinitori necalificați 2023. Testarea scrisă și interviul la inspectoratul școlar au loc pe 29 august / Se pot înscrie și candidați doar cu Bacalaureat

Concursul de ocupare a posturilor didactice sau a catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul județului/ municipiului București se desfășoară în perioada 24 august – 1 septembrie 2023, pentru cei care vor…
Vezi articolul

Profesoara Daniela Robotă din Iași, la conferința internațională UNESCO dedicată cadrelor didactice: Profesorii trebuie să aibă credința că ceea ce fac ei contează – aceasta le va forma motivația, reziliența și performanța, dar e nevoie și de recunoaștere externă

“Dacă eu am încredere în mine și în competențele mele, acest lucru va da contur motivației mele, rezilienței mele, va genera performanță”, dar pentru aceasta un profesor are nevoie și…
Vezi articolul