DOCUMENT Școala după școală poate fi organizată în Biserică. A apărut procedura de organizare a Programului: cum pot fi plătiți profesorii

6.370 de vizualizări
Auxiliarele pentru elevi - programul Școala după Școală
Auxiliarele pentru elevi – programul Școala după Școală
Procedura de organizare a Programului “Școala după Școală” a fost publicată de Inspectoratul școlar București. Fiecare școală trebuie să discute până în luna februarie, în Consiliul de Administraţie, dacă este nevoie să organizeze programul în anul şcolar următor. Școala după Școală poate fi organizat și în palate, cluburi ale copiilor, de către ONG-uri cu competenţe în domeniu, dar și în biserică, se arată în documentul Inspectoratului.
 • Amintim că Școala după școală a înregistrat un blocaj la nivel național, după ce gestionarea banilor din program a trecut de la Asociația de părinți către școală.
 • Ca urmare a degringoladei din școli, care au întârziat organizarea programului, Primăria Sectorului 3 a decis să susțină și ea financiar Școala după școală, la fel ca sectoarele 1, 5 și 6.

Inspectoratul Școlar al Municipiului București a publicat Procedura Operațională privind organizarea Programului “Școala după Școală”. Procedura este un model-cadru pentru școlile din Capitală, se arată în document. Școlile trebuie să trimită dosarul cu toate documentele, spre avizare, la Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti până la 1 mai.

Etapele de organizare a Programului “Școala după Școală”, la nivelul fiecărei școli:

 • În perioada ianuarie-februarie a fiecărui an şcolar, Consiliul de Administraţie al şcolii
  realizează analiza de nevoi pentru organizarea programului în anul şcolar următor.
 • O comisie numită prin decizie a Consiliului de Administraţie al școlii elaborează până la 1 martie oferta pentru Programul Școala după Școală, sub formă de pachete educaţionale
 • Comisia care realizează oferta pentru Programul Școala după Școală este formată din: directorul școlii, reprezentantul comitetului de părinţi, două învățătoare și doi profesori din învăţământul secundar
 • Componenţa comisiei este aleasă de Consiliul Profesoral
 • Oferta pentru Școala după Școală este discutată şi aprobată de Consiliul Profesoral până pe 20 martie
 • Programul Școala după Școală se organizează prin decizia Consiliului de administraţie al școlii, cu avizul Consiliului de Administraţie al Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB). Directorul școlii pune în aplicare decizia Consiliului de administraţie şi înaintează către ISMB Programul Școala după Școală
 • Consiliul de administraţie al ISMB avizează proiectul Programul Școala după Școală, dacă sunt îndeplinite condiţiile legale

În ce spații poate fi organizat programul Școala după Școală:

Spaţii care pot fi folosite pentru organizarea programului Școala după Școală, potrivit Inspectoratului școlar București:

 • spațiile disponibile din școală
 • în alte școli
 • consorții școlare
 • palate și cluburi ale copiilor
 • cluburi sportive şcolare
 • spaţii puse la dispoziţie de autorităţile şcolare
 • organizaţii neguvernamentale cu competenţe în domeniu
 • biserică

Înscrierea elevilor în programul Școala după Școală se face prin cerere scrisă a părinţilor. Și retragerea din program se realizează tot la cererea scrisă a părintelui sau tutorelui legal.

Resurse umane implicate în derularea programului Școala după Școală

Toate activităţile din cadrul programului Școala după Școală se derulează fie de către cadrele didactice, fie sub supravegherea cadrelor didactice, în situaţia în care activităţile sunt coordonate de personal extern şcolii, se arată în documentul publicat de Inspectoratul Școlar al Municipiului București.

Potrivit ISMB, resursele umane implicate în derularea programului Școala după Școală pot fi:

A. Personal de învățământ:

 • profesori din școală
 • cadre didactice din alte unități de învățământ, inclusiv din palate și cluburi ale copiilor și cluburi sportive școlare
 • cadre didactice din Centrul de Resurse și Asistență Educațională al Municipiului București: profesor-psiholog, consilier școlar, profesor-logoped, profesor de sprijin, asistent social
 • personal didactic auxiliar: bibliotecar, informatician, instructor-animator, instructor de educație extrașcolară, laborant
 • mediator școlar
 • antrenor

B. Membri ai comunității:

 • părinți, reprezentanți ai autorităților locale, specialiști din diferite domenii, personalități locale, membri ai unor organizații neguvernamentale etc.

C. Reprezentanți ai partenerilor

Personalul implicat în activitățile Programului Școala după Școală trebuie să efectueze examinarea medicală obligatorie și să îndeplinească toate condițiile legale privind accesul în colectivitatea de elevi, spune Inspectoratul.

Implicarea profesorilor în Școala după Școală:

 • Pentru completarea normei de predare (maxim 4 ore pe săptămână),
 • Ca activitate cuprinsă în norma didactică de 40 ore/săptămână, în afara normei de
  predare/postului (cel mult 2 ore pe săptămână), obligatoriu pentru personalul implicat în programul “Şcoală după şcoală” . Aceste ore nu sunt retribuite suplimentar.
 • Ca activitate în afara activității desfășurate în intervalul de timp zilnic de 8 ore, respectiv 40 de ore pe săptămână.
 • Personalul implicat în desfăşurarea programului „Şcoala după şcoală”, cu excepţia profesorilor care își completează astfel norma de predare, îşi vor desfăşura activitatea în baza unor contracte individuale de muncă/contracte de furnizare
 • Plata personalului implicat în Școala după Școală se evidențiază în contabilitatea școlii și nu a asociațiilor de părinți sau a cadrului didactic în calitate de persoană fizică autorizată (PFA)

Inspectoratul Școlar precizează că, “pentru buna derulare a Programului SDS (curățenie, masa, logistică, transport etc.), unitățile de învățământ pot încheia parteneriate, contracte de sponsorizare cu operatori economici, persoane fizice sau juridice din țară și străinătate, cu respectarea legislației în vigoare”.

Finanțarea pogramului Școala după Școală:
 • din bugetul autorităților locale;
 • din programe finanțate din fonduri europene sau naționale;
 • din activități școlare și extrașcolare, donații, sponsorizări, prin suportul financiar al asociațiilor de părinți, al organizațiilor nonguvernamentale
 • din bugetul de stat constituit, în condițiile legii, cu această destinație, pentru elevii proveniți din grupurile dezavantajate

Sursele de finanțare provenite:

 • din bugetele autorităților locale se virează de către acestea în contul de buget local al
  unității de învățământ – titlul 10: cheltuieli de personal
 • din suportul financiar al Asociației de părinți, pe bază de chitanță fiscală se virează în
  contul extrabugetar al unității de învățământ

Plata profesorilor implicați în Școala după Școală se realizează prin aplicația informatică EDUSAL.

Directorul școlii și serviciul contabilitate/consiliul local sunt cei care aplică procedura
de achiziție publică pentru achiziționarea serviciului de masă. Secretariatul școlii completează Contractul de muncă pe perioadă determinată al personalului implicat in program și întocmește lunar ștatul de salarii.

Inspectoratul subliniază că școlile care nu propun Școala după școală nu au voie să închirieze spaţiile disponibile “unor persoane sau instituţii private, pentru organizarea în regim privat a activităţilor de tip ‘Şcoală după şcoală’”.

Citește și:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Industria meditațiilor private a ajuns la 120 de miliarde de dolari, în China. Guvernul de la Beijing vrea să interzică meditațiile în weekend, pentru reducerea “programului de lucru al elevilor” și pentru a stimula rata natalității

Guvernul chinez pregăteşte noi reguli care să combată creşterea explozivă a industriei meditaţiilor private, în ideea de a reduce presiunile asupra şcolarilor şi a stimula rata natalităţii prin scăderea costurilor…
Vezi articolul