Încercare de compromitere la adresa directorului Școlii Gimnaziale Beclean din Bistrița-Năsăud, Sorin Budișan. Zeci de diplome falsificate, care aveau lipit numele său peste al altor profesori, i-ar fi fost „plantate” în dosarul de gradație de merit. Profesorul de matematică acuză o „persoană din școală care mă detestă”

7.128 de vizualizări
Foto: © Sarawut Nirothon | Dreamstime.com
Încercare de compromitere a directorului Școlii Gimnaziale „Grigore Silasi“ din Beclean, județul Bistrița-Năsăud, profesorul de matematică Sorin Budișan. Acesta a depus un dosar pentru gradație de merit cu peste 300 de acte, diplome care atestă participarea la proiecte educaționale. În dosar ar fi apărut și zeci de diplome false, cu numele profesorului lipit pe ele. Documentele au fost trimise și pe adresa redacției noastre și la Inspectoratul școlar județean Bistrița-Năsăud. Inspectorul general școlar Mircea Nicula a spus că după sesizare a cerut actele în original și, pentru că profesorul nu le avea, dosarul său a fost anulat. “Urmează să înceapă o anchetă cu privire la veridicitatea documentelor depuse de el dar și la compatibilitatea sa cu funcția de director”, mai spune inspectorul șef.
Contactat de Edupedu.ro, directorul școlii, Sorin Budișan, acuză o încercare de compromitere din partea unui angajat al școlii: “Există o persoană în școală care nu mă simpatizează poate chiar mă detestă. Eu am găsit doar o parte dintre acte în original, așa că am decis să-mi retrag dosarul”, a spus Sorin Budișan. Acesta a precizat că în 25 de ani de carieră didactică este pentru prima dată când a decis să depună dosar pentru gradație de merit, un dosar care avea peste 300 de documente, printre care ar fi fost plasate și cele falsificate, conform acestuia.

O încercare de compromitere a directorului Școlii Gimnaziale “Grigore Silasi Beclean” din Bistrița-Năsăud, Sorin Monel Budișan, a avut loc zilele trecute. Profesorul de matematică și-a depus pentru prima oară în 25 de ani de carieră un dosar pentru gradația de merit. Era un dosar stufos “cu peste 300 de acte și diplome”, pe care le ținea „într-un sertar în birou”, acte pe care nu le-a mai verificat atunci când a depus dosarul la registratura Inspectoratului școlar, explică directorul. Dosarul conținea însă și zeci de diplome falsificate, cu bucăți de hârtie pe care apărea numele său, Sorin Budișan, scrise la calculator, apoi decupate și, fie lipite peste al altei persoane, fie lipite într-un spațiu liber pe diplome.

În paralel, pe mailul de redacție al Edupedu.ro, a ajuns un mesaj care conținea doar actele falsificate din dosarul lui Sorin Budișan, cu mențiunea că ne prezintă „modul în care este realizat, evaluat și acceptat dosarul”. „Inspectoratul a fost anunţat de falsurile care sunt realizate în cadrul dosarului, din păcate nu sunt luate masuri”, mai scrie persoana care semnalează așa-zisa problemă. Un mail similar ar fi fost trimis și Inspectoratului Școlar Bistrița, conform spuselor inspectorului Mircea Nicula.

“Au fost semnalate nereguli în legatură cu dosarul, de către colegul de meu de specialitate, care face parte din comisia pentru acordarea gradației de merit. Ne-a fost sesizată situația de cineva și am primit înscrisuri care arată că actele nu sunt conforme. Primul pas a fost să îi anulăm evaluarea pentru gradația de merit. I-am făcut o cerere să ne aducă în original actele. A venit și a dat o declarație că nu are actele în original, că le-a pierdut, și acum o să investigăm mai departe împreună cu o comisie de specialitate. Documentele au fost sigilate și închise într-un dulap de fier. Noi nu putem dovedi deocamdată că ar fi fost fals în acte. Dar, potrivit legii, avem dreptul să cerem actele în original, și în momentul în care nu ne-au putut aduce actele originale, am oprit dosarul de la evaluare”, a spus șeful ISJ Bistrița- Năsăud.

Contactat de Edupedu.ro, directorul școlii Beclean, spune că cineva din școală nu îl simpatizează și a sugerat că acea persoană ar fi pus acele diplome false în dosarul pentru gradația de merit. “Există o persoană în școală care nu mă simpatizează poate chiar mă detestă, și e posibil să fi avut acces la dosarul meu de gradație de merit, dosar pe care îl țineam într-un sertar în birou. Când am depus dosarul, nefiind suficient de atent, am depus și cu acele documente în el”, spune directorul.

Mai jos sunt câteva dintre diplomele falsificate primite pe emailul redacției, pe care se vede cum a fost lipit numele directorului.

Sursa: Acte primite de redactia Edupedu.ro

În cazul mai multor diplome nu a fost acoperit numele celui care a primit-o, ci a fost lipit numele directorului Sorin Monel Budișan, într-un spațiu liber.

Sursa: Acte primite de redactia Edupedu.ro
Sursa: Acte primite de redactia Edupedu.ro
Sursa: Acte primite de redactia Edupedu.ro
Sursa: Acte primite de redactia Edupedu.ro
Sursa: Acte primite de redactia Edupedu.ro
Redăm dialogul cu directorul școlii Gimnaziale Beclean, Sorin Budișan:

Sorin Budișan: Nu știu exact cum s-a întâmplat, dar există o persoană în școală care nu mă simpatizează poate chiar mă detestă, și e posibil să fi avut acces la dosarul meu de gradație de merit, dosar pe care îl țineam într-un sertar în birou. Astfel, când am depus dosarul, nefiind suficient de atent, am depus și cu acele documente în el. Când mi-au fost solicitat originale de către ISJ Bistrița-Năsăud, negăsindu-le, am hotărât că cel mai înțelept e să-mi retrag dosarul din concursul pentru gradație de merit. Ca urmare dosarul a fost declarat neevaluat și evident nu primesc gradație de merit. Cam asta e, ce pot să zic.

Edupedu.ro: Deci susțineți că nu dumneavoastră ați falsificat acele acte? 

Director, Sorin Budișan: Da, asta știu în momentul ăsta, mai mult, nu știu ce să zic.

Edupedu.ro: Nu ați lipit numele dumneavoastră pe acele diplome?

Director, Sorin Budișan: Eu nu știu despre care e vorba, dar e clar că au fost puse hârtii printre care și acestea de care ziceți. Da, asta cred, și știu că au fost trimise poze și anonime inspectoratului.

Edupedu.ro: Și dumneavoastră nu mai găsiți originalele?

Director, Sorin Budișan: O parte, da. Mi-am pierdut adeverința de la CRED și am solicitat una în loc, dar dacă mi-au fost puse acte în dosar, atunci sigur că nu găsesc și n-am găsit la toate originalele, pentru că nu există. Am zis că în felul acesta e cel mai bine să nu mai întind mult circ pentru gradația de merit. Îmi retrag dosarul și asta e. Am găsit multe originale, dar nu la toate diplomele.

Edupedu.ro: Și cum vă explicați totuși că numele dumneavoastră era pe diplome când ați depus dosarul?

Director, Sorin Budișan: Ce să zic? Nu e punctul forte la mine ținerea evidenței stricte. Din 350 de acte sau câte au fost la dosar, se poate să se strecoare 20 aiurea sau câte sunt, se poate întâmpla. E neglijența mea.

Edupedu.ro: Dumneavoastră când ați depus actele, ați depus actele corecte? Actele care erau ale dumneavoastră? 

Director, Sorin Budișan: Da, da credeam că-s cele corecte care sunt… pe care le știam și n-am observat și altele, asta a fost neglijența mea.

Edupedu.ro: Ce veți face mai departe?

Director, Sorin Budișan: Păi, mai departe nu mai fac nimic, eu vreau să se aplaneze cât se poate aici, pentru banii ăia… nu-i mare minune. Am încercat și eu o dată în cariera mea de 25 de ani să fac o gradație, având nenumărate parteneriate la care am și originale și adeverințe, mă puteți găsi dacă e cazul. Nu iese, asta e. Nu-i tragedia vieții că nu iau gradație de merit”. 

Informații de context

Dosarele pentru gradație pentru 2024 s-au depus în perioada 13-21 mai 2024, potrivit unui ordin publicat în Monitorul Oficial.

Printre documentele cerute la dosar este cerută și o declarație pe propria răspundere prin care persoana care depune actele își asumă că documentele îi aparțin.

La fel ca anul trecut, inspectoratele școlare județene pot decide să primească dosarele candidaților în format letric sau scanate, online, pe o platformă pe care să o pună la dispoziție.

Art. 9 – „(4) În cazul în care inspectoratul școlar hotărăște ca depunerea și ulterior evaluarea documentelor candidaților și soluționarea eventualelor contestații să se realizeze prin intermediul unei platforme online, în format electronic (scanat), acesta are obligația de a asigura, pentru candidații aflați în situații excepționale, care declară pe propria răspundere că nu au acces la instrumentele necesare depunerii online a dosarului, infrastructura necesară.

(5) Pentru situațiile în care inspectoratul școlar hotărăște ca dosarele candidaților în vederea participării la concursul pentru obținerea gradației de merit să fie depuse în format letric, candidatul întocmește și depune dosarul la conducerea unității/instituției de învățământ/Palatului Național al Copiilor în care este titular/detașat/angajat la data depunerii dosarului. Candidații care își desfășoară activitatea în două sau mai multe unități/instituții de învățământ depun documentele la conducerea uneia dintre aceste unități de învățământ, cu respectarea strictă a termenului prevăzut în anexa nr. 1 la prezenta metodologie. După depunerea dosarului de înscriere la concurs nu se mai admite completarea acestuia cu alte documente.”

O noutate se referă la prevederea conform căreia folosirea de înscrisuri false în componența dosarului pentru obținerea gradației de merit, constatată de instituțiile cu drept de control, ca urmare a unor sesizări, atrage după sine anularea acordării acesteia și recuperarea sumelor încasate până la data la care a fost constatată.

Art. 14 – „(6) Folosirea de înscrisuri false în componența dosarului pentru obținerea gradației de merit, constatată de instituțiile cu drept de control, ca urmare a unor sesizări, atrage după sine anularea acordării acesteia și recuperarea sumelor încasate până la data la care a fost constatată.”

Despre gradația de merit

Art. 1 – „(3) Gradația de merit prevăzută de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, se acordă prin concurs și reprezintă 25% din salariul de bază deținut, conform legii.

(4) Prin unități/instituții de învățământ, în sensul prezentei metodologii, se au în vedere unitățile și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, inclusiv unitățile conexe și inspectoratele școlare”, conform documentului publicat în Monitorul Oficial.

Documentele pe care le au de pregătit profesorii pentru dosar sunt următoarele:

Art. 9 – „(1) Dosarul în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit se întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare pagină și consemnate în opis:

a) opisul dosarului, în două exemplare, dintre care unul se restituie candidatului, cu semnătura sa și a conducerii unității/instituției de învățământ, în care sunt consemnate documentele existente, cu precizarea paginilor aferente;

b) cererea-tip, elaborată de inspectoratul școlar, în care candidatul își precizează opțiunea;

c) adeverință/adeverințe cu calificativele din anii școlari evaluați;

d) adeverință de vechime în învățământ;

e) fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează, cu punctajul completat la rubrica (auto)evaluare;

f) raportul de activitate pentru perioada evaluată, ce trebuie să respecte ordinea criteriilor/subcriteriilor din fișa de (auto)evaluare și să conțină trimiteri explicite la documentele justificative din dosar;

g) declarația pe propria răspundere prin care candidatul confirmă că documentele depuse la dosar îi aparțin și că prin acestea sunt certificate activitățile desfășurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezenta metodologie;

h) documentele justificative, grupate pe criteriile și subcriteriile din fișa de (auto)evaluare pentru gradație de merit, elaborată de inspectoratul școlar la categoria de personal didactic la care candidează.”

Citește și:
OFICIAL Calendarul pentru gradația de merit 2024. Dosarele profesorilor pot fi depuse la secretariatele școlilor în perioada 13-21 mai 2024. Lista celor 8 documente

Foto: © Sarawut Nirothon | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


9 comments
 1. Directorul le-a pus in dosar sperând că o să meargă. Victimizarea e de prost gust. Dosarul are opis, documentele sunt trecute în raport și fisa de evaluare. Un mincinos. Cică a pierdut originalele! Pe bune? Nu ești în stare să păstrezi niște hârtii. Ce mai caută în funcție? Daca pierde și documente ale școlii?

 2. Hoții de diplome și coordonatorii de la concursurile școlare inutile sunt beneficiarii și abonații gradațiilor de merit.Vezi Ialomița unde din 10 funcționari de la Inspectorat 8 au gradații de merit ,ca așa a vrut Steluța.

 3. Domnule coleg X.Y ,
  Aveți mare dreptate! Parcă vorbiți din școala in care lucrez eu! E clar că se întâmplă aceleași fapte la nivel național!
  Să știți că ministerul știe toate aceste lucruri (poate nu din școala dumneavoastră, dar din multe alte școli)!
  Mai nou, răspunde că e treaba ISJ! ,,Uită” că sistemul de învățământ este ierarhic, deci legal este direct implicat!

 4. Gradația trebuie desființată! O minciună de dosar, adeverințe date aiurea, semnate de directori care sunt mână în mână cu inspectorii!
  Omul lor ales în C.A.-să fie acoperit, să aprobe tot, să stea de veghe la camere de supraveghere la E.N., omul lor ia gradație.
  DIplome false ce pot fi cumpărate ușor!
  Cursuri la care nici nu trebuie să te prezinți!
  Concursuri fără număr, fără noimă, să aibă doar adeverința de “organizator”!
  Autori🤣
  Voluntari( duc 10 pamperși la un azil)
  Comisia de etică încredințată celor mai josnice persoane
  Voi face un memoriu la minister în care voi nominaliza școală, director,.profesori!
  NCPLG
  Nulități cu pretenții la gradație!

 5. Nu cred că e o ”încercare de compromitere” și e simplu de verificat dacă actele respective erau acolo de la început – nu există un opis al dosarului? Dacă în opis apar diplomele pe care directorul pretinde că nu le-a pus acolo, e clar cine spune adevărul. Iar dacă nu există opis, de ce a fost primit dosarul pentru evaluare?!

  Hai să nu ne mai dăm pe după cireș… Cineva poate a avut o promisiune că i se acceptă dosarul pentru gradație de merit, așa, mai pe șustache, și că nu e nevoie să se complice prea mult cu dovezile, ci să pună și el acolo, ceva. Și a pus după cum s-a priceput (nu prea mult).

  Dar trăim în țara în care trăim, dacă nu exista un ”denunț” (probabil există ceva frustrări vis-a-vis de comportamentul directorului în școală, dacă într-adevăr colegii îl dau de gol), omul primea probabil gradație de merit și cinci ani avea spor de 25% la salariu pe niște proiecte muncite de alții. Sunt foarte curios dacă susținătorii lui (de la partidul de suflet) îl vor salva sau nu… dar cred că e ultima oară când se aude despre povestea asta.

 6. Conform Procedurii ISJBN de acordare a gradatiei de merit, fiecare candidat trebuie sa numeroteze si sa semneze toate documentele depuse.
  “Dosarul, în vederea participării la concursul pentru acordarea gradației de merit, se
  întocmește de către fiecare candidat și cuprinde următoarele documente, numerotate și semnate de canditat pe fiecare pagină şi consemnate în opis” (pag 6 din procedură)

  1. Exact.
   Fiecare document din dosar se semnează olograf de către candidat.

   Daca ar fi adevărat ce spune d-nul director despre presupusul vinovat (ă) vorbim de fals, uz de fals, falsificare semnătura în înscrisuri private, însușirea de documente oficiale etc

   Da, probabil că e o reglare de conturi dar nu așa cum o prezintă acest director.

  2. Exact.
   Fiecare document din dosar se semnează olograf de către candidat.

   Daca ar fi adevărat ce spune d-nul director despre presupusul vinovat (ă) vorbim de fals, uz de fals, falsificare semnătura în înscrisuri private, însușirea de documente oficiale, acces neautorizat etc

   Da, probabil că e o reglare de conturi dar nu așa cum o prezintă acest director.

   Inchei exact ca in interviul directorului
   ,,Nu iese, asta e!”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Închisoare cu suspendare pentru o educatoare violentă din Argeș care a lovit mai mulți copii. Pe unul l-a trântit de oliță până când a spart olița, altuia i-a dat o palmă și nasul a început să sângereze. Alt copil a fost făcut „nesimțit”. Este retrasă de la catedră în timpul controlului judiciar. Decizia poate fi atacată

O educatoare din județul Argeș a primit trei ani de închisoare cu suspendare, după ce a lovit mai mulți copii, potrivit unei decizii a Judecătoriei din Pitești. Decizia nu este…
Vezi articolul