INS: Aproximativ 3,55 milioane de elevi și studenți au fost înscriși în sistemul național de educație în 2018/2019

400 de vizualizări
Rezultatele de la Evaluarea Națională
Foto: Freepik.com
Populația şcolară din sistemul naţional de educaţie a ajuns în anul şcolar/universitar 2018 – 2019 la 3,547 milioane de elevi şi studenţi, conform Institutului Naţional de Statistică (INS). În comparație, anul trecut statistica înregistra cu 31.300 persoane mai mult. De altfel, numărul absolvenților s-a situat la 501.800, în creştere cu 0,8% comparativ cu anul precedent, transmite Agerpres.

Potrivit statisticii, în anul şcolar/universitar 2018 – 2019, aproape jumătate din populaţia şcolară s-a regăsit în învăţământul primar şi gimnazial (46,6%), în timp ce aproximativ o treime în învăţământul liceal şi cel antepreşcolar şi preşcolar (17,8% şi, respectiv 15,4%).

Conform unui studiu demografic, din totalul populaţiei şcolare cuprinsă în sistemul de educaţie, 50% au fost elevi şi studenţi de sex masculin, iar 72% au studiat în mediul urban.

Foto: http://www.insse.ro

Totodată, învăţământul primar şi gimnazial, precum şi cel liceal, au cunoscut cele mai accentuate diminuări ale numărului de elevi înscrişi în anul şcolar 2018-2019 faţă de cel anterior (-24.300, respectiv -8.000), relatează Agerpres.

Conform unor date statistice, unităţile de învăţământ care au funcţionat în anul şcolar/universitar 2018-2019 au aparţinut, în principal, nivelurilor de educaţie primar şi gimnazial cu un procent de 57, liceal cu un procent de 21,1, respectiv antepreşcolar şi preşcolar cu un procent de 17,1. În cea mai mare parte procentul este de 95,1, populaţia şcolară fiind cuprinsă în unităţile şcolare publice, iar numai 4,9% în unităţi şcolare private.

Pe segmentul universitar 2018-2019, au fost înscrişi în învăţământul superior 533.700 de studenţi, din care 54,5% au fost de sex feminin.

Cele mai atractive specializări (conform clasificării ISCED-F) din învăţământul superior au fost:
  • afaceri, administraţie şi drept (24% din totalul studenţilor)
  • inginerie, prelucrare şi construcţii (20,9% din totalul studenţilor).

Distribuţia populaţiei şcolare pe regiuni de dezvoltare şi niveluri educaţionale faţă de totalul fiecărei regiuni arată că ponderea cea mai ridicată s-a înregistrat în învăţământul primar şi gimnazial din regiunea Sud-Muntenia cu un procent de 54,2, în timp ce învăţământul superior a fost preponderent în regiunea Bucureşti-Ilfov cu un procent de 33,9. 

La capitolul personalului didactic, datele INS relevă faptul că, în anul şcolar/universitar 2018-2019, acesta a însumat 234.600 de persoane. Astfel, raportul mediu dintre populaţia şcolară şi numărul cadrelor didactice a fost de 15 elevi/studenţi la un cadru didactic.

Ponderea personalului didactic de sex feminin este majoritară atât la nivelul întregului sistem educaţional (78%), cât şi pe nivelurile de educaţie: antepreşcolar şi preşcolar (99,7%), primar şi gimnazial (80,5%), postliceal şi de maiştri (77,6%), liceal (71,7%) şi profesional (67,8%).

În acelaşi context, ponderea băieţilor, de 51,1%, o devansează uşor pe cea a fetelor, cu 2,2 puncte procentuale. În plus, în mediul urban, absolvenţii de gimnaziu reprezintă 55,1% din totalul absolvenţilor din acest nivel, însă, în profil teritorial, regiunile Nord-Est şi Sud-Muntenia au înregistrat ponderi mai mari ale absolvenţilor din mediul rural (58,7%, respectiv 56,6%).

La sfârşitul anului şcolar 2017-2018 au absolvit învăţământul gimnazial 172.600 de elevi, cei mai mulţi dintre aceştia fiind înregistraţi în regiunea Nord-Est (19,8%). 

La nivel liceal, la finele anului şcolar 2017-2018 au absolvit 148.700 de elevi, în scădere cu 3,2% comparativ cu anul şcolar anterior, iar majoritatea absolvenţilor de liceu a urmat cursurile învăţământului de zi (88,4%).

Pe segmentul absolvenţilor din învăţământul liceal, statistica evidenţiază că aproximativ jumătate dintre aceşti au frecventat cursurile filierei teoretice (51,9% din total), 39,8% pe cele din filiera tehnologică, iar 8,3% din totalul absolvenţilor au urmat cursurile liceelor din filiera vocaţională.

Datele INS arată că, în intervalul analizat, la examenul de bacalaureat s-au prezentat 136.900 de absolvenţi, din care 121.000 proveniţi din promoţia 2018, adică 88,4%. Au fost declarate reuşite 95.700 de persoane (69,9%). Din totalul absolvenţilor proveniţi din promoţia anului trecut, 91.000 de persoane (75,2%) au fost admise. 

Învăţământul profesional a fost absolvit de 23.300 de elevi, din care 97,3% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar numai 2,7% pe cele din sectorul privat, în timp ce învăţământul postliceal şi de maiştri a fost absolvit de 31.000 de elevi, din care 62,7% au urmat cursurile unităţilor şcolare aparţinând sectorului public, iar peste o treime (37,3%) pe cele din sectorul privat.

Pe de altă parte, în învăţământul superior, numărul absolvenţilor cu diplomă a fost de 126.300, dintre care 59,1% au fost reprezentate de studente.

Absolvenţii cu diplomă ai învăţământului superior au provenit cu preponderenţă din facultăţile cu profil afaceri, administraţie şi drept (26,7%), inginerie, prelucrare şi construcţii (17,1%), respectiv sănătate şi asistenţă socială (13,4%), scrie Agerpres.

 

 


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like