Înscriere definitivat 2019 – Care sunt actele necesare pentru înscrierea la definitivat și structura examenului

A început înscrierea profesorilor debutanți la definitivat. Înscrierea la examenul de definitivare în învățământ se face la nivelul școlilor, până pe 19 octombrie 2019. Definitivatul este examenul în urma căruia profesorii depășesc stadiul de debutant și își pot construi o carieră la catedră. După definitivat, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I. Examenul scris de definitivat 2019 este programat pe 24 iulie.

Înscrierea la definitivat 2019 se face la nivelul școlilor. Instituția de învățământ este cea care transmite către inspectorate dosarele candidaților, până în data de 22.10.2018.

Actele necesare pentru înscrierea la definitivat 2019:
  • 1. fişa de înscriere la examenul de definitivare în învăţământ, completată şi confirmată de conducerea școlii şi semnată de către candidat
  • 2. copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ
  • 3. document certificat „conform cu originalul” de către conducerea școlii, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică
  • 4. copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea școlii: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  • 5. adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu
  • 6. adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații care au participat la 3 sesiuni anterioare și nu au promovat examenul
  • 7. adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii
  • 8. dovada autorizării/acreditării unității de învațământ private, în baza legii educației

Sursa: ismb.edu.ro

Descarcă de aici Fișa de înscriere la definitivat 2019

Examenul de definitivat 2019 este compus din proba scrisă, care se desfășoară pe 24 iulie, și două inspecții de specialitate la clasă.

Structura examenului de definitivat 2019:
1. Etapa I – eliminatorie:
  • a) susţinerea a două inspecţii de specialitate: până la 31.05.2019
  • b) evaluarea portofoliului profesional;
2. Etapa a II-a – finală: examen scris pe 24.07.2019

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite, se arată într-o notă a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Cei care fac pentru prima dată acest stagiu de practică pot să se înscrie la examenul de definitivat dacă în anul de stagiu fac activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat; ei pot susţine examenul scris dacă termină stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă.

Examenul de definitivat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori. Cei care încearcă și a patra oară trebuie să plătească o taxă de 300 lei, informează Inspectoratul București.

Subiectele de la examenul de definitivat sunt concepute de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Nota obținută de profesorii debutanți la examenul scris de definitivat are o pondere de 70% în calculul mediei finale; pentru promovarea definitivatului, candidații trebuie să aibă o medie de cel puțin 8.

Citește și:

Total
7
Shares
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Articole recomandate

Răzgândirea ministrului Educației: Uniformele se transformă într-o “eşarfă, o pălărie, ceva, un semn distinctiv”, în recomandările către școli / Ce a decis instanța, cu privire la obligativitatea uniformei

“Nu ştiu dacă uniforma este neapărat necesară; o eşarfă, o pălărie, ceva, un semn distinctiv i-ar fi ajutat pe paznici, poate şi pe profesorul de serviciu să îl detecteze pe…
Vezi articolul

Scoaterea Informaticii de la BAC generează reacția dură a celor mai bune universități: scrisoare către Andronescu de la profesorii de Informatică din Consorțiul Universitaria

Scoaterea informaticii de la bacalaureat – așa cum prevede viziunea pe educație lansată de Ecaterina Andronescu – generează reacția dură a celor mai bune universități*. Profesorii de informatică din Universitatea…
Vezi articolul

Ce este inteligența emoțională? Dragoș Iliescu, specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică, în conferințele “Știința pe înțelesul tuturor”

Ce înseamnă să fii inteligent emoțional? Dragoș Iliescu, specialist în psihologie organizațională și măsurare psihologică, va vorbi pe larg despre inteligența emoțională, în cadrul unei conferințe organizate de Universitatea din…
Vezi articolul