Înscriere definitivat 2019 – Care sunt actele necesare pentru înscrierea la definitivat și structura examenului

11.429 de vizualizări
simulările pentru Bacalaureat
Simularea Bacalaureatului
A început înscrierea profesorilor debutanți la definitivat. Înscrierea la examenul de definitivare în învățământ se face la nivelul școlilor, până pe 19 octombrie 2019. Definitivatul este examenul în urma căruia profesorii depășesc stadiul de debutant și își pot construi o carieră la catedră. După definitivat, evoluția în carieră se realizează prin gradul didactic II și gradul didactic I. Examenul scris de definitivat 2019 este programat pe 24 iulie.

Înscrierea la definitivat 2019 se face la nivelul școlilor. Instituția de învățământ este cea care transmite către inspectorate dosarele candidaților, până în data de 22.10.2018.

Actele necesare pentru înscrierea la definitivat 2019:
  • 1. fişa de înscriere la examenul de definitivare în învăţământ, completată şi confirmată de conducerea școlii şi semnată de către candidat
  • 2. copii ale actelor de studii în baza cărora se face înscrierea la examen, însoţite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate „conform cu originalul” de către conducerea unităţii de învăţământ
  • 3. document certificat „conform cu originalul” de către conducerea școlii, din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor legale privind absolvirea programului de pregătire psihopedagogică şi metodică
  • 4. copii ale următoarelor documente, certificate „conform cu originalul” de către conducerea școlii: decizia de repartizare pe post, buletin/carte de identitate, orice document care atestă schimbarea numelui (dacă este cazul)
  • 5. adeverinţă privind calificativul „Bine” sau „Foarte bine” acordat pentru ultimul an şcolar în care candidatul a desfăşurat activitate didactică, cu excepţia candidaţilor aflaţi în primul an de stagiu
  • 6. adeverinţă privind achitarea taxei de înscriere la examen, pentru candidații care au participat la 3 sesiuni anterioare și nu au promovat examenul
  • 7. adeverinţă din care să rezulte vechimea de predare efectivă la catedră a candidatului, ca personal didactic calificat, la data înscrierii
  • 8. dovada autorizării/acreditării unității de învațământ private, în baza legii educației

Sursa: ismb.edu.ro

Descarcă de aici Fișa de înscriere la definitivat 2019

Examenul de definitivat 2019 este compus din proba scrisă, care se desfășoară pe 24 iulie, și două inspecții de specialitate la clasă.

Structura examenului de definitivat 2019:
1. Etapa I – eliminatorie:
  • a) susţinerea a două inspecţii de specialitate: până la 31.05.2019
  • b) evaluarea portofoliului profesional;
2. Etapa a II-a – finală: examen scris pe 24.07.2019

Stagiul minim de practică obligatoriu pentru obţinerea definitivării în învăţământ are o durată de un an şcolar (sau ore de predare echivalente normei de un an), fiind un stagiu efectiv de predare la catedră, în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, ca personal didactic calificat conform studiilor absolvite, se arată într-o notă a Inspectoratului Școlar al Municipiului București.

Cei care fac pentru prima dată acest stagiu de practică pot să se înscrie la examenul de definitivat dacă în anul de stagiu fac activitate la catedră cu normă întreagă, în calitate de cadru didactic calificat; ei pot susţine examenul scris dacă termină stagiul de practică obligatoriu în sesiunea respectivă.

Examenul de definitivat poate fi susținut fără taxă de cel mult trei ori. Cei care încearcă și a patra oară trebuie să plătească o taxă de 300 lei, informează Inspectoratul București.

Subiectele de la examenul de definitivat sunt concepute de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Evaluare şi Examinare. Nota obținută de profesorii debutanți la examenul scris de definitivat are o pondere de 70% în calculul mediei finale; pentru promovarea definitivatului, candidații trebuie să aibă o medie de cel puțin 8.

Citește și:


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Regulile de funcționare a consiliilor de administrație ale școlilor, modificate în timpul anului școlar. Ședințele CA pot fi convocate prin SMS sau WhatsApp, au loc și online. Pot fi membri și persoane condamnate pentru infracțiuni care nu sunt legate de exercitarea profesiei

Ședințele consiliilor de administrație ale școlilor pot fi convocate prin SMS sau WhatsApp și pot avea loc și online, potrivit noii Metodologii-cadru de organizare și funcționare a consiliilor de administrație…
Vezi articolul

Scandalul admiterii schimbate. Monica Anisie: Andronescu vrea să-și „șteargă eticheta de groparul învățământului profesional”

Ecaterina Andronescu este preocupată să-și șteargă „eticheta de ,groparul învățământului profesional, schimbând din pixul propriu raportul numărului de locuri de la liceu și învățământul profesional”, spune Monica Anisie, fost secretar…
Vezi articolul

VIDEO Timp de 16 săptămâni ar urma să fie plătite suplimentar profesorilor orele de recuperare, spune ministrul Educației: Programul va fi decis de profesori, împreună cu elevii, prin consultarea părinților

Orele remediale vor fi plătite suplimentar profesorilor pe durata de 16 săptămâni, spune ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, într-un interviu pentru HotNews.ro. Asta înseamnă aproape toată durata Semestrului II din anul…
Vezi articolul