Lipsa transportului elevilor se corelează direct cu neparticiparea la Bacalaureat, arată cercetarea Institutului de Științe ale Educației / Programe de educație remedială încă din clasa a IX-a și asigurarea unei mese calde pentru liceenii navetiști, printre recomandările specialiștilor

1.746 de vizualizări
Foto: © 2mmedia2011 | Dreamstime.com
Lipsa transportului elevilor către școală este una dintre cauzele principale care duce la absenteism la ore. Elevii nu pot ajunge astfel nici la pregătirea pentru Bacalaureat sau ore remediale și mai departe nu participă la examenul național, reiese din raportul Neparticiparea elevilor de liceu la examenul de bacalaureat – sesiunea iunie 2023, publicat de Institutul de Științe ale Educației (IȘE), care arată că 30% dintre elevii de clasa a XII-a nu au participat la Bac. Asigurarea condițiilor de transport școlar integral și la timp, asigurarea unei mese calde pentru liceeni navetiști, introducerea bacalaureatului diferențiat la liceele tehnologice și programe la nivel național în licee de promovare a importanței diplomei de bacalaureat, sunt câteva dintre recomandările specialiștilor.

Specialiștii Institutului de Științe ale Educației au identificat lipsa transportului școlar ca fiind o cauză majoră care duce la absenteism la ore. Elevii nu pot ajunge nici la cursuri, nici ore remediale și nici nu participă la examenul de Bacalaureat din această cauză, reiese din raportul publicat de IȘE. Amintim, potrivit documentului, aproximativ 30% dintre absolvenții de clasa a XII-a nu se înscriu la examenul de bacalaureat, a spus secretarul de stat din Ministerul Educației, Florian Lixandru.

Astfel, specialiștii recomandă “asigurarea condițiilor de transport școlar gratuit/ decontat integral și la timp, utilizarea de microbuze pentru transport școlar local, adaptat la programul școlar, acolo unde nu există modalități de transport public”.

De altfel, concluzia a fost întărită chiar de directoarea Unității de Cercetare din cadrul IȘE, Ana Maria Dalu, în emisiunea Info Edu, de miercuri, 17 ianuarie, care a subliniat necesitatea existenței transportului școlar, iar orarul operatorilor de transport să fie corelat cu cel al orelor remediale.

“Sprijinul financiar este esențial, asigurarea transportului elevilor, mai ales a celor din liceele tehnologice care cumva colectează elevi din localități învecinate sau chiar din județe învecinate. (…) Participarea comunității autorităților locale la punerea la dispoziție și asigurarea mijloacelor de transport astfel încât elevii să poată să participe la activitățile remediale, adică orarul acestor mijloace de transport să fie adaptat, corelat cu orarul activităților educaționale”, a spus Ana Maria Dalu.

Concluziile specialiștilor

Lipsa transportului elevilor către școală este principala cauză care duce la absenteism și care “se corelează direct cu neparticiparea la examenul de bacalaureat”, este una dintre concluziile raportului realizat de Institutul de Științe ale Educației.

“Dificultățile legate de transportul școlar sunt frecvente, iar acestea duc la probleme privind
participarea la activitățile școlare, remediale și de pregătire pentru bacalaureat, cu efecte asupra participării la examenul final.

Absenteismul este un fenomen destul de prezent în rândul elevilor aflați în risc. Absența de la ore este însoțită de absența de la programele remediale și de pregătire pentru bacalaureat și se corelează direct cu neparticiparea la examenul de bacalaureat. În timp ce profesorii semnalează că frecvența școlară a elevilor necesită o susținere mai puternică prin regulamentele școlare și o responsabilizare mai puternică a părinților, elevii și părinții lor consideră că au nevoie de mai mult sprijin pentru depășirea situațiilor problematice care conduc la absenteism.

Practicile de descurajare a înscrierii elevilor la Bac: (n. red despre care a scris și Edupedu.ro), raportul indică faptul că “în câteva situații, unii elevi și chiar profesori au menționat diferite contexte de descurajare sau chiar de împiedicare a participării la bacalaureat a elevilor cu șanse reduse de promovare”.

“Mulți dintre elevii liceelor cu rezultate slabe la bacalaureat intră în clasa a IX-a cu medii foarte mici, cu mari lacune în învățare, cu abilități și rutine reduse de a învăța. Pe parcursul liceului, în condițiile unui curriculum complex și învechit, centrat pe conținuturi, lacunele sunt dificil de recuperat, progresul în învățare este lent, iar situațiile de neparticipare la bacalaureat sunt multiple. Profesorii accentuează nevoia regândirii bacalaureatului în forme mai flexibile, mai adaptate profilurilor liceelor și nevoilor elevilor.

Un alt factor care poate să influențeze un elev să nu participe la examen este mediul familial: “Nivelul redus de educație al părinților și implicarea deficitară în parcursul școlar al copiilor
reprezintă factori care contribuie la creșterea riscului de dezangajare școlară a acestora și de neparticipare la bacalaureat”.

Elevii care nu se înscriu la examenul de bacalaureat nu demonstrează o motivație pentru învățare “nici de tip intrinsec, nici de tip extrinsec”, iar profesorii, la rândul lor, “denotă o motivație deficitară în procesul didactic, pe fondul neputinței sau, în unele situații, chiar al unei atitudini cinice în raport cu recuperarea educațională a elevilor”, mai scrie în raport.

Din cercetare reiese și că printre elevii care tind să nu participe la examenul de bacalaureat sunt cei care au un parcurs educațional problematic, adică: fie nu trec de evaluarea națională, fie ajung să urmeze studiile la seral, rămân/ajung elevi la o vârstă mai înaintată decât cea așteptată “în absența unor sincope educaționale”, fie ajung să urmeze filiera tehnologică și nu pe cea teoretică.

Elevii care nu au participat la examenul de bacalaureat își doresc integrarea rapidă pe piața muncii.

“Actorii școlari au identificat o serie de noi grupuri de risc cu privire la neparticiparea la examenul de bacalaureat: remigranții, elevii care vin în liceu din școlile profesionale, elevele care au copii”.

 • Factori familiali care influențează neparticiparea la Bac

Sprijin financiar pentru familiile dezavantajate socio-economic, în vederea susținerii cheltuielilor necesare participării elevilor la educație și promovării examenului de bacalaureat:

Transport școlar (transport școlar gratuit în baza carnetului de elev, decontarea integrală și la timp a transportului elevilor navetiști, microbuze pentru transportul școlar local având un orar adaptat la programul școlar, acolo unde nu există modalități de transport în comun);

Hrană/masă caldă, în special pentru elevii care participă la activități remediale sau de
pregătire suplimentară pentru bacalaureat;

Rechizite;

Pregătire remedială și suplimentară pentru bacalaureat (meditații sau altă formă de
sprijin).

 • Măsuri de sprijin implementate de licee în vederea creșterii participării elevilor la bacalaureat

Inițierea unor activități de conștientizare și motivare pentru participarea la examenul de
bacalaureat, desfășurate pe tot parcursul liceului, cu implicarea unor instituții relevante;
Implementarea activităților care vizează susținerea participării la examenul de bacalaureat,
adoptând o abordare integrativă asupra multiplilor factori de vulnerabilitate.

Organizarea unor activități remediale începând din clasa a IX-a, orientate nu doar pe recuperarea lacunelor cu care elevii intră în liceu, ci și pe dezvoltarea abilităților de învățare, a motivației și a autonomiei în învățare.

Un accent mai mare pe utilizarea efectivă a planurilor individualizate de învățare ca instrumente în beneficiul elevilor.

Conceperea unor programe de formare dedicate profesorilor care lucrează cu elevi în risc de
neparticipare la examen.

Intervenții necesare la nivelul familiei:

 • Sprijin financiar și material pentru susținerea cheltuielilor aferente participării copiilor la
  educație
 • Asigurarea personalului necesar pentru sprijinul și asistența familiilor și elevilor în risc de neparticipare la educație
 • Activități de educație parentală

Intervenții necesare la nivelul școlii:

 • Implementarea de activități de conștientizare cu privire la importanța susținerii examenului de bacalaureat și implicarea cadrelor didactice în motivarea elevilor pentru participarea la examen, derulate începând cu clasa a XI-a
 • Creșterea rolului consilierului școlar și a implicării acestuia în activitățile de motivare a elevilor în risc de neparticipare la bacalaureat
 • Implementarea de programe de educație remedială pe tot parcursul liceului
 • Proiectarea activităților remediale și a celor de pregătire pentru bacalaureat, adecvate nivelului de competențe al elevilor
 • Identificarea unor măsuri de motivare a profesorilor;
 • Asigurarea unei mese calde pentru elevii care participă la programe remediale și de pregătire pentru bacalaureat, derulate în afara orarului școlar.
 • Dezvoltarea în rândul elevilor, a sentimentului de apartenență la comunitatea liceului și creșterea nivelului de integrare a acestora în mediul școlar
 • Asumarea la nivelul organizației școlare a unor obiective și ținte de atins cu privire la
  participarea și succesul elevilor la examenul de bacalaureat, monitorizate în baza unor indicatori de performanță, incluși în documentele manageriale ale liceului.
 • Colaborarea cu angajatorii elevilor care lucrează.
 • Corelarea directă a ofertei școlii cu piața locală a muncii
 • Organizarea de schimburi de experiență și parteneriate cu licee similare, dar care au procent de promovare mare la bacalaureat

Intervenții necesare la nivelul comunității:

 • Asigurarea personalului necesar pentru sprijinul și asistența familiilor și elevilor în risc de neparticipare
 • Asigurarea condițiilor de transport școlar gratuit sau decontat integral și la timp, pentru elevii navetiști
 • Implicarea poliției în derularea de programe de informare/prevenție desfășurate la nivelul școlilor, pe tema siguranței în școli, a prevenirii și combaterii violenței, a consumului de substanțe psihoactive, a conștientizării efectelor comportamentelor neadecvate

Intervenții necesare la nivel național:

 • Implementarea de programe naționale de educație remedială pe tot parcursul liceului și de programe de pregătire pentru bacalaureat, în cadrul cărora să se asigure și remunerarea activităților suplimentare desfășurate de profesori
 • Asigurarea necesarului de consilieri școlari la nivelul liceelor
 • Asigurarea unei mese calde pentru liceeni, în special pentru cei care provin din familii
  dezavantajate socio-economic și participă la programele de educație remedială și/sau de pregătire pentru bacalaureat
 • Acordarea unui sprijin financiar sub formă de tichete, pentru acoperirea costurilor cu pregătirea particulară pentru bacalaureat (meditații), a elevilor aflați în risc școlar, proveniți din familii dezavantajate socio-economic
 • Modificarea ROFUIP în scopul de a oferi școlilor instrumentele prin care să promoveze și să impulsioneze participarea școlară, să controleze absenteismul, inclusiv să promoveze participarea la examenul de bacalaureat
 • Modificări la nivelul proiectării bacalaureatului, cu stabilirea mediei minime la 5 (în loc de 6).
 • Revizuirea programelor școlare de liceu
 • Introducerea bacalaureatului diferențiat la liceele tehnologice
 • Flexibilizarea listei disciplinelor de bacalaureat
 • Renunțarea la probe de bacalaureat similare pentru diferite profiluri de licee și simplificarea consistentă a programelor de bacalaureat pentru matematică și pentru limba și literatura română, prin orientarea probelor către aspecte practice, aplicative la liceele tehnologice, renunțarea la abordările pur teoretice, adaptarea în funcție de numărul de ore alocat studiului acestor discipline prin planurile cadru
 • Regândirea rolului diplomei de Bacalaureat pentru parcursul școlar și profesional viitor ale absolvenților de liceu
 • Organizarea unui program la nivel național de promovare a importanței diplomei de bacalaureat, de motivare pentru participarea la examenul de bacalaureat.
 • Recunoașterea efortului depus de profesorii care lucrează cu elevii în risc și care reușesc să obțină progrese școlare consistente

Foto: © 2mmedia2011 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Profesorii și directorii de licee nu mai înscriu elevii la Bac ca să nu își desființeze școlile și posturile? – analiză
Ligia Deca i-a primit la discuții pe elevii care au protestat față de lipsa transportului gratuit, la Ministerul Educației / Lorena Drăgușin, președinta AEC: Sunt 82.000 de elevi care nu au transport gratuit asigurat spre școală, nu 30.000 cum prezenta ministerul. Ne-a spus că de la 1 februarie vor primi toți elevii sume forfetare, chiar dacă acolo este serviciul public de transport, ceea ce este contrar legii

4 comments
 1. Am impresia că raportul acesta e făcut doar de dragul facerii. Nu e realist. Unui elev care nu vine cu drag la școală degeaba îi oferi “avantaje” că tot nu va face nimic. Bieții navetiști, știe cineva prin minister că amarastenii navetiști din liceele tehnice NU AU majoritatea cu ce să facă naveta după ce termina școala liceele teoretice ? Acum e vorba de 1 săptămână în plus, dar acum 3 ani erau 3 sau mai multe săptămâni diferență.
  Clase/ore remediale , majoritatea inutile, ce un elev nu a învățat în 12 ani nu se poate recupera într-un an sau 4… Competențe nu se pot obține fără muncă, individuală=teme-, cum să-și dea seama cineva că elevul nu cunoaște noțiuni dacă nu se vede. Eliminarea temelor a fost o greșeală. Eliminarea tezelor altă gafă monumentală, elevii exersau condițiile de examen. Fărâmițarea anului școlar altă prostie. După 5-7 săptămâni de școală când se instala ritmul de învățare tragem o pauză ca s-o luăm de la capăt dupa vacantele inutile, insuficient timp pentru relaxare (1 săptămână e prea scurt pentru relaxare, trebuie cel puțin 2 săptămâni ca să se relaxeze), dar e suficient sa rupi ritmul.
  Aruncăm cu bani în stânga și dreapta fără o rază de speranță că va ajuta, precum minunea de bursă de merit, pe care o încasează un an de zile chiar si elevi care nu mai frecventează școala, indiferent de medie, comportament, etc…
  Păcat.
  Bacul luat cu 5 ? Păi hai să nu le mai punem bețe în roate absolvenților, să se ia bacul ca și EN de la a 8-a, cine se prezintă e trecut, și dacă nu se prezintă le facem diploma cu media de liceu, ceva asemănător ca la bursa de merit…
  Hai să desfințam și profesorii, că ăștia numa’ încurcă elevii și-i deranjează pe elevi la școală cu pretenții absurde legate de învățat, disciplină, etc….
  Chiar nimeni n-a citit Constituția ? Învățământul e gratuit și obligatoriu.
  Să se ocupe serviciile sociale de burse și alte ajutoare, nu e logic să se ocupe angajații școlilor de asta.
  De asemenea primăriile ar trebui să se ocupe de transportul gratuit al elevilor.
  Totul e făcut invers , și atunci ne mirăm că rezultatele nu-s cele dorite ?

 2. Cum? Masurile astea nu sunt incluse deja in reforma dulapului si a doamnei doctor? ntz ntz ntz

  Le “da” Deca consiliere si pedagogie digitala. Sa vezi cum se schimba participarea la Bac si la EN.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

România în PISA – rezultatele la cele 6 testări, din 2006 până în 2022, arată ca o pâlnie inversată care conservă mediocritatea într-o zonă a analfabetismului funcțional

România stagnează față de precedenta sesiune, în privința rezultatelor la testarea standardizată internațională PISA, potrivit datelor publicate marți de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică pentru ediția din 2022 a…
Vezi articolul