Metodologia și calendarul concursului pentru gradații de merit, prin care anual 16% dintre profesori, directori, inspectori și personalul auxiliar primesc 25% în plus la salariu, publicate în Monitorul Oficial. Care sunt criteriile de acordare / Descarcă fișele pentru concurs

20.184 de vizualizări
Foto: © Simon Kadula | Dreamstime.com
Ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei și criteriilor privind acordarea gradației de merit personalului didactic din învățământul preuniversitar de stat, în sesiunea 2022, a fost publicat în Monitorul Oficial nr 378. Ordinul 3551/2022, documentele și fișele necesare participării la concurs se pot descărca de mai jos.

“Pentru acordarea gradaţiei de merit, inspectoratul şcolar evaluează activitatea candidaţilor înscrişi, inclusă în fişa de (auto)evaluare, susţinută prin documente doveditoare, din perioada 1 septembrie 2016 – 31 august 2021 sau pentru perioadele corespunzătoare conform art. 5 alin. (3)”, se arată la articolul 6, alineatul 1.

În ceea ce privește numărul de gradații care pot fi acordate în sesiunea 2022, în ordin se specifică următoarele:

“Art. 2 (1) Numărul maxim de gradații care pot fi acordate se calculează astfel: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2022, conform programului EduSal, la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti, se scade numărul de gradaţii acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2022, având în vedere că gradaţia de merit se acordă pe o perioadă efectivă de 5 ani.

La calcul nu se iau în considerare perioadele de suspendare a plăţii gradaţiei de merit din motive neimputabile angajatului sau ca urmare a rezervării postului didactic/catedrei în baza prevederilor art. 255 alin. (1) – (6) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi se respectă încadrarea în numărul maxim de gradaţii de merit aprobate la momentul revenirii pe post.

(2) Procentul de 16% se aplică, separat, fiecărei categorii de personal:

a) personal didactic de predare;
b) personal didactic de conducere, îndrumare şi control;
c) personal didactic auxiliar.

(3) În situaţia în care personalului didactic i se modifică locul sau felul muncii cu păstrarea calităţii de personal didactic calificat, la nivelul aceluiaşi judeţ/al municipiului Bucureşti, acesta îşi păstrează gradaţia de merit”, potrivit documentului, descărcabil mai jos.

Reamintim că în 2019, în Comisia de tăiat hârtii, a fost propusă desființarea Gradației de merit. Din acel moment nicio autoritate nu a anunțat vreo schimbare pentru aceastră formă de recompensare.

Criteriile generale de acordare

“Pentru personalul didactic de predare şi personalul didactic de conducere, îndrumare şi control, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele criteriile generale:

 1. Criteriul activităţilor complexe cu valoare instructiv-educativă;
 2. Criteriul privind performanţe deosebite în inovarea didactică/management educațional;
 3. Criteriul privind activităţile extracurriculare şi implicarea în proiecte (inclusiv proiecte cu finanţare europeană nerambursabilă: Erasmus+, POSDRU, POCU, transfrontaliere, Banca Mondială şi altele similare)/programe de formare profesională;
 4. Criteriul privind contribuţia la dezvoltarea instituţională”, conform articolului 6, alineatul 4.
Calendarul desfășurării concursului pentru acordarea gradațiilor de merit – sesiunea 2022:

“1. Detalierea punctajelor aferente criteriilor de către comisia paritară de la nivelul inspectoratului şcolar, stabilirea numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ. Transmiterea propunerii Palatului Naţional al Copiilor către Ministerul Educaţiei cuprinzând numărul de gradaţii ce urmează a fi acordate. Perioada: 18-19 aprilie 2022

2. Aprobarea numărului de locuri repartizate pe categorii de personal (didactic de predare/didactic de conducere, îndrumare şi control/didactic auxiliar) şi discipline/domenii de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar, în baza hotărârii comisiei paritare. Comunicarea fişelor de (auto)evaluare, a numărului gradaţiilor de merit şi a punctajului minim pe categorii de personal şi pe discipline/domenii/niveluri de învăţământ de către inspectoratul şcolar în teritoriu. Perioada: 20 – 21 aprilie 2022

3. Depunerea de către candidaţi a dosarelor la secretariatul unităţii/instituţiei de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică. Perioada: 2 – 16 mai 2022

4. Depunerea dosarelor care conţin documentele justificative privind activitatea candidatului respectiv la secretariatul/registratura inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 17 – 20 mai 2022

5. Analiza dosarelor de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ, şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate; verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit; aprobarea listei cuprinzând punctajele acordate în urma evaluării de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestei liste la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei după aprobarea de către comisia de evaluare, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Perioada: 23 mai – 8 iunie 2022

6. Depunerea/Transmiterea contestaţiilor privind punctajul acordat şi stabilirea numărului gradaţiilor de merit ce pot fi redistribuite. Perioada: 8 – 10 iunie 2022

7. Soluţionarea contestaţiilor de către comisia de contestaţii, validarea rezultatelor finale ale concursului de către consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar şi afişarea acestora la avizierul şi pe site-ul inspectoratului şcolar, respectiv la sediul şi pe site-ul Ministerului Educaţiei, în cazul Palatului Naţional al Copiilor. Termen: până la 22 iunie 2022

8. Înaintarea la Ministerul Educaţiei a listelor cu personalul didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, cu personalitate juridică, validat, precum şi listelor cu personalul didactic civil din unităţi militare de învăţământ preuniversitar, validat, în vederea acordării gradaţiei de merit. Termen: până la 30 iunie 2022 9. Emiterea ordinului ministrului educaţiei pentru aprobarea listelor cu personalul didactic din învăţământul preuniversitar de stat care beneficiază de gradaţie de merit. Termen: până la 8 august 2022“, se arată în ordinul oficial.

ANEXELE din ordinul de ministru necesare pentru dosar, în format .pdf, printabil:
Ordinul de ministru publicat în Monitorul Oficial, mai jos:

Foto: © Simon Kadula | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


3 comments
 1. O intrebare:
  Beneficiez de Gradația de merit până la finalul anului școlar 2021-2022. Mai am 1 an până la pensionare. Mai pot depune dosar pentru obținerea Gradației de merit pentru anul școlar 2022-2023?
  Mulțumesc!

 2. Gradatiile de merit reprezintă un alt mod păgubos de a cheltui banul public. Acești bani ar trebui investiți în formarea inițială/ continuă de calitate a profesorilor. Cursurile cu credite nu sunt gratuite și profesorii, care trebuie să adune 90 de credite în 5 ani, le plătesc din banii lor.
  Fiecare disciplină are repartizat un număr de locuri și sunt frecvente situațiile când un profesor de matematică, de exemplu, nu ia gradatie de merit, deși are punctajul dublu față de cel al unui profesor de religie care ia.
  A crescut calitatea în învățământ de când se acordă gradații de merit? Se pare că nu. Iau gradații de merit profesori care sunt slab pregătiți profesional dar se focusează pe activitățile extracurriculare care aduc puncte multe la dosarul pentru gradatie.

 3. Daca criteriile ar fi centrate mai mult pe ce faci la clasa si mai putin pe tot felul de hartii care se obtin cum se obtin (vezi o ancheta a procuraturii declansata in provincie), ar fi ok.
  Daca inspectorii sau directorii nu ar candida pe locurile destinate simplilor profesori, ar fi ok.
  Ce sansa are un simplu profesor, chiar cu rezultate , in fata inspectorului in conditiile in care comisiile sunt formate de catre ISJ?
  Inspectorii ar trebui sa candideze doar pentru locurile alocate inspectorilor, iar directorii pe cele ale directorilor.
  Altfel concursul e profund viciat.
  Dar nu trebuie sa ne miram, asa e de ani de zile….
  Profesorii isi merita soarta, nu au nici o reactie la numeroasele abuzuri la care sunt supusi de ISJ, de minister….

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Sindicat din Educație: Vor începe executările silite, pentru recuperarea banilor câștigați în instanță de profesori și neincluși în rectificare

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ anunță că “Guvernul României trebuie să se aștepte, în perioada următoare, la demararea procedurilor pentru executarea silită” a sentințelor judecătorești. “În Proiectul de OUG privind…
Vezi articolul