Ministerul Educației a stabilit cum se diferențiază salariile pentru educatorii-puericultori din creșe. Regulile vin după un an și trei luni de când creșele au devenit instituții de învățământ

6.372 de vizualizări
Foto: captură – ordin / Monitorul Oficial
Ministerul Educației a stabilit cum se diferențiază salariile pentru cei care ocupă funcția de educator-puericultor, potrivit unui ordin publicat vineri, 9 decembrie, în Monitorul Oficial. Este vorba despre ordinul privind diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite pentru personalul didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor. Până la data de 1 septembrie 2025, salariile sunt raportate la nivelul studiilor absolvite, indiferent de specializare, conform ordinului menționat anterior.

Documentul publicat în Monitorul Oficial se adresează personalului didactic cu funcția de educator-puericultor atât din creșele preluate de Ministerul Educației, cât și din cele care au rămas la autoritățile locale.

Ordinul vine după un an și trei luni de când creșele pot fi arondate unor unități de învățământ. Trecerea creșelor în subordinea Ministerului Educației este prevăzută în Ordonanța de Urgență nr. 100 din 10 septembrie 2021, publicată în Monitorul Oficial pe 15 septembrie. În decembrie 2021, puțin peste o treime din creșele existente au trecut sau erau în curs de preluare de către Ministerul Educației.

Legea nr. 287 din 31 octombrie 2022 i-a inclus în Legea salarizării 153 din 2017 și pe cei cu funcția de educator-puericultor, fiind introdus un nou text. Ministerul Educației avea termen o lună de zile pentru publicarea ordinului cu diferențierea salariilor, conform studiilor absolvite. „NOTĂ: Salariile de bază de la nr. crt. 1-8 și 17-21 se aplică și funcției didactice de educator-puericultor, conform studiilor absolvite. Diferențierea salariilor de bază în funcție de studiile absolvite se stabilește prin ordin al ministrului educației, cu consultarea federațiilor sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate învățământ preuniversitar”, apare în Legea citată anterior.

Cu toate acestea, ordinul a fost semnat pe 29 noiembrie și a fost publicat în Monitorul Oficial după 10 zile de la semnare. Documentul cuprinde fiecare situație în care s-ar afla personalul didactic din creșe, făcându-se legătura cu anexele din Legea salarizării.

Potrivit documentului, personalul încadrat pe perioadă nedeterminată în anul școlar 2021—2022 în funcția de educator-puericultor are calitatea de personal didactic de predare, dar nu și calitatea de personal didactic de predare titular al sistemului de învățământ preuniversitar.

Cine poate ocupa funcția didactică de educator-puericultor până la data de 1 septembrie 2025

Până la data de 1 septembrie 2025, încadrarea în funcția didactică de educator-puericultor în creșele de stat arondate grădinițelor și în cele nearondate unei unități de învățământ se realizează astfel:

„a) cu personalul didactic de predare prevăzut la art. 1, cu obligația ca până la data de 1 septembrie 2025 să finalizeze cu diplomă studii care se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) sau la art. 248 alin. (12) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

b) pe perioadă determinată, cu absolvenți care au finalizat cu diplomă/certificat de calificare profesională liceul pedagogic sau o școală echivalentă, specializarea educatoare sau învățătoare;

c) pe perioadă determinată, cu absolvenți care au finalizat cu diplomă de licență specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar.”

Salarizarea personalului didactic din creșe

„Art. 4. — (1) Salariile de bază pentru personalul didactic de predare încadrat în funcția didactică de educator-puericultor în creșele de stat arondate unităților de învățământ preuniversitar, precum și în creșele cu personalitate juridică, nearondate unei unități de învățământ, pentru care autoritățile administrației publice locale au calitatea de persoană juridică fondatoare, se stabilesc conform studiilor absolvite, după cum urmează:

a) conform pct. 1—4 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master cu specializarea educație timpurie, care fac dovada deținerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregătire psihopedagogică oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, și pentru absolvenții cu diplomă ai ciclului II de studii universitare de masterat/master didactic cu specializarea educație timpurie, organizat conform metodologiei aprobate prin Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 4.524/2020, cu modificările ulterioare, precum și pentru absolvenții cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;”

Foto: Captura anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017

„b) conform pct. 17—20 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic cu specializarea educator-puericultor, precum și pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;”

Foto: Captura anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017

„c) până la data de 1 septembrie 2025, conform pct. 1—4 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar;

d) până la data de 1 septembrie 2025, conform pct. 17—20 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, specializarea educatoare sau învățătoare.”

La articolul 4 alin. (2) apare că, până la 1 septembrie 2025, salariile persoanelor cu funcția de educator-puericultor din creșele preluate de Ministerul Educației și din creșele care au rămas la autoritățile locale se stabilesc raportat la nivelul studiilor absolvite, indiferent de specializare, după cum urmează:

„a) conform pct. 1—4 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de lungă durată, ai ciclului II de studii universitare de masterat/master sau ai ciclului I de studii universitare de licență;

b) conform pct. 5—8 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai studiilor universitare de scurtă durată;”

Foto: Captura anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017

„c) conform pct. 13—16 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă ai colegiilor universitare de institutori;”

Foto: Captura anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017

„d) conform pct. 17—20 din tabelul prevăzut la pct. 5 din cap. I lit. A din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru absolvenții cu diplomă/certificat de calificare profesională ai învățământului postliceal sau pentru absolvenții cu diplomă de bacalaureat ai învățământului liceal;”

Cum se stabilește vechimea

Conform ordinului, vechimea la catedră a personalului didactic de predare se stabilește, după caz, de la data la care acesta a fost încadrat în creșa arondată unei unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică sau de la data de la care creșa aflată în administrarea autorității publice locale a devenit unitate cu personalitate juridică.

Cum se face repartizarea și încadrarea

Repartizarea și încadrarea personalului didactic de predare pe posturile vacante/rezervate de educator-puericultor, precum și încadrarea cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată, cu statut de cadru didactic titular, pe postul didactic pe care este încadrat, se realizează conform prevederilor metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar, potrivit sursei citate.

Personalul de mai sus își păstrează funcția de educator-puericultor „dacă, până la data de 1 septembrie 2025, îndeplinește una dintre condițiile de studii prevăzute la art. 248 alin. (1) lit. a) sau la art. 248 alin. (1^2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.”

Articolul 248 — (1) „Pentru ocuparea funcțiilor didactice prevăzute la art. 247 este necesară efectuarea unui stagiu practic cu durata de un an școlar, realizat într-o unitate de învățământ, în funcția didactică corespunzătoare studiilor, de regulă sub îndrumarea unui profesor mentor, și trebuie îndeplinite următoarele condiții minime de studii:

a) pentru ocuparea funcțiilor didactice de educator-puericultor, educator/educatoare, învățător/învățătoare – absolvirea cu diplomă a liceului pedagogic sau a unei școli echivalente, cu specializarea corespunzătoare fiecărei funcții didactice;”

Articolul 248 alin. (1^2) – „În vederea asigurării personalului didactic necesar în creșe, ocuparea funcției didactice de educator-puericultor se face de către:

a) absolvenți ai liceului pedagogic, specializarea educator-puericultor;

b) absolvenți ai liceului pedagogic sau ai unei școli echivalente, cu specializarea educatoare sau învățătoare, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;

c) absolvenți cu diplomă de licență, specializarea pedagogia învățământului preșcolar și primar, care au urmat sau vor urma până la 1 septembrie 2025 cursuri de educație timpurie în cadrul proiectelor derulate de Ministerul Educației cu terți;

d) absolvenți ai programelor de masterat didactic, specializarea educație timpurie.”

DOCUMENT Ordinul poate fi consultat mai jos:
Informații de context

O parte din creșele de stat au trecut de la autoritățile locale în administrarea Ministerului Educației. Edupedu.ro a scris că doar puțin peste o treime din creșele existente au trecut sau sunt în curs de preluare de către Ministerul Educației. Astfel, 247 au rămas la primării, iar 148 sunt în subordinea Ministerului Educației. În jumătate din județele din România nu existau anul trecut educatori în creșele preluate de minister.

Dacă înainte se puteau înscrie copiii cu vârste între 11 luni și 3 ani, acum grupa de vârstă acceptată este 0 luni – 3 ani, împărțirea nemaifiind într-o singură grupă cu 7 copii, în medie, dar nu mai mult de 9 și nu mai puțin de 5, ci în felul următor:

  • grupa mică: 7 copii, dar nu mai puţin de 5 şi nu mai mult de 9;
  • grupa mijlocie: 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 15;
  • grupa mare: 12 copii, dar nu mai puţin de 8 şi nu mai mult de 20.

Amintim că proiectul de Hotărâre de Guvern prin care creșele sunt scoase din Nomenclatorul serviciilor sociale a fost adoptat de Guvern. – detalii aici

Creșele care au rămas în administrarea autorităților locale și nu au fost preluate de Ministerul Educației sunt unități de învățământ cu personalitate juridică, potrivit unui răspuns al Ministerului Muncii transmis pentru Edupedu.ro.

Citește și:
Inerția sindicatelor față de problemele angajaților din creșele preluate de Ministerul Educației. Cazul FSE ”Spiru Haret”: Pe partea de salarizare, în momentul de față, nu prea e nimic de făcut
Cel mai mare sindicat din educație anunță proteste și amenință Guvernul Ciucă cu pichetări “inclusiv în fața sediilor instituțiilor cu putere de decizie din București”, dacă nu acordă personalului nedidactic sporul pentru condiții de muncă. FSLI: Condamnăm discriminarea uriașă pe care o fac guvernanții în rândul bugetarilor
Salarii scăzute cu 30%, în plină criză, pentru angajații creșelor din București care au trecut în subordinea Ministerului Educației / Angajații susțin că grădinițele care au preluat creșele ar fi fost obligate de Inspectoratul Școlar să angajeze infirmierele pe posturi mai prost plătite, de îngrijitoare
Tensiuni în creșele din Sectorul 2 al Capitalei transferate doar pe hârtie la Ministerul Educației, dar care își continuă activitatea fără ca angajații să-și știe salariul și funcția / Vlad Drinceanu, șeful Inspectoratului București: Salarizarea va fi conform legislației în vigoare / Lider sindical: sindicatul va ataca în instanță instituția, dacă se scad drepturi salariale
Creșele rămase la primării sunt unități de învățământ cu personalitate juridică. După un an, Ministerul Muncii propune Guvernului eliminarea creșelor din lista serviciilor sociale, deși ar fi trebuit să facă acest lucru în octombrie 2021

1 comment
  1. Și salariile de infirmieră cum o să-l diferențieze față de o îngrijitoare ?Ele fac munca cea mai grea cu copii de câteva luni până la 3 anișori. O să ia salar minim pe economie ? Nu o să mai fie cine să stea cu ei dacă nu reglementati și această problemă.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Lipsa unei educații parentale duce la neglijența „fizică, educațională, emoțională, din perspectiva sănătății mentale” a copiilor, spune Sorin Cîmpeanu. De ce a fost nevoie de lansarea unei astfel de strategii de către Ministerul Educației

„O strategie națională de educație parentală este absolut necesară pentru că slaba informare a părinților, mai ales a celor din mediile dezavantajate, cu privire la creșterea și îngrijirea copiilor are…
Vezi articolul

O asociație de elevi și una a părinților din București afirmă că Primăria Sectorului 2 este pe cale să încalce legea printr-un proiect care ar urma să excludă de la burse elevii cu medii sub 9

Asociația Elevilor din București și Ilfov (AEBI) și organizația bucureșteană a Federației Naționale a Asociațiilor de Părinți – Învățământ Preuniversitar afirmă că Primăria Sectorului 2 ar urma, contrar legii, să…
Vezi articolul
Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu / Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

SURSE Ministra Ligia Deca îi va reda social-democratului Florian Lixandru atribuții de secretar de stat. Liderii PSD, PNL și UDMR au încercat o aplanare a conflictului din educație, în ședință cu ministrul educației

Secretarul de stat social-democrat de la educație căruia ministra Ligia Deca i-a retras astăzi atribuțiile va rămâne în această funcție, au decis liderii coaliției de guvernare în cadrul ședinței care…
Vezi articolul