Modificările pentru obținerea gradelor didactice I și II au fost publicate în Monitorul Oficial

11.767 de vizualizări
Foto: Pexels.com
Reprogramarea inspecției pentru anul școlar viitor, prelungirea perioadei de înscriere pentru seria 2021-2023, precum și recunoașterea sau echivalarea unei inspecții în locul celei speciale sunt câteva dintre modificările publicate în Monitorul Oficial. Acestea vizează obținerea gradelor didactice I și II de către cadrele didactice.

Gradul didactic II se poate obține la 4 ani după promovarea examenului de Definitivat și are 3 probe: inspecție școlară, test scris, probă orală de pedagogie. Proba scrisă se susține în ultima săptămână a lunii august.

Gradul didactic I poate fi obținut prin examen după alți patru ani. Și aici sunt necesare trei probe: un colocviu de admitere, o inspecție școlară specială și o lucrare metodico-științifică. Aceasta din urmă se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020.

Aceste grade didactice sunt opționale pentru cadrele didactice, adică acestea pot rămâne toată cariera doar cu definitivatul, fără grade, dar sunt importante la salarizare, treptele superioare neputând fi atinse fără ele. În plus, gradele didactice sunt necesare celor care vor să ajungă în funcții de inspectori școlari, de exemplu.

Iată care sunt principalele modificări pentru obținerea gradului didactic II:
 • prima dintre cele două inspecții curente se programează, la solicitarea cadrelor didactice, în anul școlar premergător înscrierii pentru susținerea gradului didactic II, pe baza unei cereri. Pentru candidații programați pentru efectuarea primei inspecții curente în anul școlar 2019-2020, inspecția poate fi susținută și în anul școlar 2020-2021, anul școlar în care depun dosarul de înscriere.
 • înscrierea pentru acordarea gradului didactic II se face în perioada 1-31 octombrie. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la data de 1 decembrie 2020. Candidatul depune la conducerea unității de învățământ dosarul de înscriere, care conține următoarele documente:

a) fișa de înscriere completată, confirmată de conducerea școlii, conform anexei nr. 5 la metodologie;

b) copii ale următoarelor documente, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unității de învățământ unde candidatul are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, document privind schimbarea numelui – după caz;

c) copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul la diplomă, certificate «conform cu originalul» de către conducerea unității de învățământ;

d) copia de pe certificatul de acordare a definitivării în învățământ, semnată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ; în cazul schimbării specialității față de examenul de definitivare în învățământ, se vor depune în copie, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul la diplomă pentru noua specializare;

e) dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari;

f) dovada privind calificativele acordate la inspecțiile școlare din ultimii 2 ani școlari;

g) recomandare scrisă asupra activității candidatului din partea consiliului profesoral al unității de învățământ unde este încadrat;

h) copia de pe autorizația de funcționare provizorie/acreditarea unității de învățământ, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular;

i) copia raportului scris al inspecției curente efectuate înainte de înscriere, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ.”

 • Pentru sesiunea 2020, candidaților care nu au susținut inspecția specială li se va acorda, prin recunoaștere și echivalare, nota 10 – dacă la una dintre inspecțiile curente candidatul a obținut calificativul «foarte bine» sau nota 9 – dacă la ambele inspecții curente candidatul a obținut calificativul «bine».”
 • Responsabilitatea privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului didactic II în cadrul unității/instituției de învățământ – centru de perfecționare revine exclusiv unității/instituției de învățământ organizatoare.”
 • Subiectele pentru probele de examen pentru obținerea gradului didactic II se stabilesc în plenul comisiei de examinare, cu respectarea programelor în vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Responsabilitatea elaborării subiectelor, precum și decizia privind structura și forma subiectelor aparțin comisiei de examinare din centrul de perfecționare.
 • Perioada de susținere a probelor scrise și orale pentru toate categoriile de cadre didactice este a doua săptămână din luna octombrie, cu excepția sesiunii 2020, când proba scrisă se susține în ultima săptămână din luna august. Instituțiile și unitățile de învățământ – centre de perfecționare – vor stabili și vor afișa anual, în această perioadă, graficul desfășurării probelor de examen.
 • Pentru sesiunea de examen 2020, candidații la obținerea gradului didactic II susțin o singură probă, scrisă, care conține elemente de pedagogie și de psihologie, precum și elemente din metodica specialității.
Principalele modificări pentru obținerea gradului didactic I:
 • Pentru sesiunea 2020, proba scrisă va fi susținută, în baza planificării fiecărui centru de perfecționare, cu respectarea condițiilor speciale de distanțare socială minimă și securitate sanitară, în conformitate cu actele normative care reglementează cu privire la prevenirea infecției cu coronavirusul SARS-CoV-2.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), în anul școlar 2020-2021, candidații din seria 2021-2023 pot programa prima inspecție curentă (IC1) în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. b), candidații din seria 2019-2021 pot programa a doua inspecție curentă (IC2) în semestrul I al anului școlar 2020-2021, după avizarea și depunerea lucrării metodico-științifice, și pot susține inspecția specială și lucrarea metodico-științifică în semestrul II al aceluiași an școlar.
 • Înscrierea pentru acordarea gradului didactic I se face pe baza dosarului de înscriere, în perioada 1 octombrie-31 octombrie a anului școlar în care se susține colocviul de admitere. Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, pentru seria 2021-2023, termenul de depunere a dosarelor de înscriere se prelungește până la 1 decembrie 2020.”
 • Prin excepție, în anul școlar 2019-2020, candidații din seria 2018-2020 care nu au susținut inspecția specială nu mai susțin această inspecție. În perioada suspendării cursurilor, susținerea lucrării metodico-științifice pentru acordarea gradului didactic I se desfășoară online, până la data de 12 iunie 2020, în prezența comisiei de examinare, având componența aprobată de direcția de specialitate din Ministerul Educației și Cercetării. Desfășurarea online a susținerii lucrării metodico-științifice se înregistrează integral și se arhivează la dosarul candidatului, la nivelul centrului de perfecționare.
 •  în anul școlar premergător înscrierii a susținut o inspecție curentă la care a obținut calificativul «foarte bine». Prin excepție, în anul școlar 2020-2021, candidații pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor pot programa inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la alin. (2).
 • condițiile de vechime necesare înscrierii pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor se referă la vechimea de predare efectivă la catedră și nu se confundă cu vechimea în muncă, recunoscută ca vechime în învățământ în vederea stabilirii drepturilor salariale. Pentru vechimea la catedră se ia în calcul perioada în care s-a prestat activitate efectivă de predare, ca personal didactic calificat cu studii de specialitate absolvite cu examen de diplomă sau de licență, după caz, cu normă întreagă și cu îndeplinirea condițiilor de formare inițială, conform legii;.
 • Prin excepție de la prevederile alin. (1), pentru candidații cărora le-au fost aprobate propunerile de comisii, transmise de instituțiile de învățământ superior – centre de perfecționare pentru efectuarea inspecției speciale în anul școlar 2019-2020, și nu au fost efectuate, acestea se vor programa în anul școlar 2020-2021, în prima lună de activitate didactică, după încetarea stării de urgență/alertă.

Edupedu.ro a publicat aceste modificări de când erau în stadiu de proiect în lucru la ministerul Educației.

Foto: pexels.com


1 comentariu
 1. Sunt convinsa ca nu ma puteti ajuta, pt ca este un articol vechi, dar incerc! Sunt din Constanta, urmeaza sa sustin pe 25 August gradul 2, la Univ. BUCURESTI. Nu am gasit pe nimeni cu care sa discut cum este noua structura a probei, o lucrare scrisa de 3 ore, metodica si psihopedagogie in limba germana(cazul meu). Materia este multa, nu stiu ce se vrea de la candidati! Daca a trecut cineva prin grad anul trecut, imi puteti da cateva repere?multumesc in avans!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.

You May Also Like

Înscrieri deschise la Școala de vară de la Măgurele pentru liceeni, profesori de științe și consilieri școlari. Are loc în perioada 20 august – 3 septembrie / Se acordă burse integrale și burse parțiale

Școala de vară de Știință și Tehnologie de la Măgurele (MSciTeh) se organizează anul acesta în perioada 18 august – 3 septembrie și așteaptă elevi de liceu, profesori din aria STEM (științele…
Vezi articolul

OFICIAL De la 1 septembrie 2022 vor fi cel puțin 10 modificări în ROFUIP, după ce documentul a apărut în Monitorul Oficial / Printre principalele schimbări: elevii nu vor mai putea fi exmatriculați, profesorii vor încheia câte o singură medie pe an la fiecare disciplină, iar părinții nu pot strânge bani pentru atenții destinate profesorilor

Regulamentul de funcționare și organizare a școlilor 2022 a suferit mai multe modificări, în special din cauza schimbării structurii anului școlar de la 1 septembrie anul acesta. Edupedu.ro a scris…
Vezi articolul

INTERVIU Cine este și cum conduce școala directorul care organizează întâlnirea tuturor celor 3.300 de absolvenți și profesori din istoria de 60 de ani a școlii? Romulus Simion: Apelăm permanent la părinți pentru că vor să ajute, dar și pentru că avem nevoie de ei

Cum se pot aduce părinții la școală? Cum poate participa o comunitate întreagă, în timpul liber, la jocurile copilăriei? La școala gimnazială “Ion Luca Caragiale” din Sibiu, Romulus Simion, directorul…
Vezi articolul

Activități didactice care implică scriere și formule matematice complexe, ori grafice – Tableta grafică ViewSonic ViewBoard Pen Display ID1330 este instrumentul potrivit pentru profesori și elevi în sesiunile de predare-învățare (P)

Tehnologia avansează odată cu cerințele și nevoile societății. Educația, asemenea altor domenii de activitate, a suferit schimbări majore în contextul social actual, iar nevoia digitalizării a fost resimțită puternic. Pandemia…
Vezi articolul
elaborarea curriculumului de liceu

25 de profesori de istorie vor fi selectați pentru a participa la un seminar de formare pe tema Holocaustului, organizat în Israel. Dacă sunt punctaje egale, prioritate au cei care predau în mediul rural / Care sunt condițiile și ce trebuie să conțină dosarul 

25 de profesori de istorie, titulari sau suplinitori, vor fi selectați pentru a participa la seminarul de formare pe problematica Holocaustului, organizat în perioada 7-14 august 2022 de Institutul Yad…
Vezi articolul