Site-ul Titularizare 2023 a fost lansat. Lista posturilor pe care profesorii se pot angaja în școli, pentru fiecare județ

68.117 vizualizări
Site-ul Titularizare 2023 a fost lansat, marți seara, 21 februarie, de către Ministerul Educației. Profesorii sau viitoarele cadre didactice pot consulta lista posturilor disponibile până la acest moment, pentru concursul național de ocupare a posturilor didactice din învățământul preuniversitar. Lista urmează să fie actualizată în perioada următoare.
 • Amintim că proba scrisă de la Titularizare 2023 are loc pe 12 iulie, potrivit calendarului oficial.

Site-ul publicat conține lista posturilor disponibile în școlile și grădinițele din toată țara.

Foto: Captura titularizare.edu.ro

Lista este grupată în 3 categorii:

 • Posturi complete cu viabilitate de cel puțin 4 ani
 • Posturi complete cu viabilitate sub 4 ani
 • Posturi incomplete
Foto: captura edu.ro

Posturi titularizare 2023 Județul Alba

Posturi titularizare 2023 Județul Argeş

Posturi titularizare 2023 Județul Arad

Posturi titularizare 2023 Municipiul Bucureşti

Posturi titularizare 2023 Județul Bacău

Posturi titularizare 2023 Județul Bihor

Posturi titularizare 2023 Județul Bistriţa-Năsăud

Posturi titularizare 2023 Județul Brăila

Posturi titularizare 2023 Județul Botoşani

Posturi titularizare 2023 Județul Braşov

Posturi titularizare 2023 Județul Buzău

Posturi titularizare 2023 Județul Cluj

Posturi titularizare 2023 Județul Călăraşi

Posturi titularizare 2023 Județul Caraş-Severin

Posturi titularizare 2023 Județul Constanța

Posturi titularizare 2023 Județul Covasna

Posturi titularizare 2023 Județul Dâmbovița

Posturi titularizare 2023 Județul Dolj

Posturi titularizare 2023 Județul Gorj

Posturi titularizare 2023 Județul Galaţi

Posturi titularizare 2023 Județul Giurgiu

Posturi titularizare 2023 Județul Hunedoara

Posturi titularizare 2023 Județul Harghita

Posturi titularizare 2023 Județul Ilfov

Posturi titularizare 2023 Județul Ialomița

Posturi titularizare 2023 Județul Iaşi

Posturi titularizare 2023 Județul Mehedinți

Posturi titularizare 2023 Județul Maramureş

Posturi titularizare 2023 Județul Mureş

Posturi titularizare 2023 Județul Neamț

Posturi titularizare 2023 Județul Olt

Posturi titularizare 2023 Județul Prahova

Posturi titularizare 2023 Județul Sibiu

Posturi titularizare 2023 Județul Sălaj

Posturi titularizare 2023 Județul Satu-Mare

Posturi titularizare 2023 Județul Suceava

Posturi titularizare 2023 Județul Tulcea

Posturi titularizare 2023 Județul Timiş

Posturi titularizare 2023 Județul Teleorman

Posturi titularizare 2023 Județul Vâlcea

Posturi titularizare 2023 Județul Vrancea

Posturi titularizare 2023 Județul Vaslui

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învatamântul preuniversitar în anul scolar 2023 – 2024 poate fi consultată aici.

Programele valabile pentru concursul din 2023 se găsesc aici.

Lista finală a posturilor va fi publicată pe 5 mai, conform calendarului.

Ce este Titularizarea

Titularizarea este examenul de angajare pe o perioadă nedeterminată într-o școală. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Calendarul concursului este următorul

a) înregistrarea, analizarea şi soluţionarea cererilor de concediu fără plată în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ şi transmiterea situaţiei la inspectoratele şcolare; – Până la 4 mai 2023

b) verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs; Termen: 5 mai 2023

c) înregistrarea, la inspectoratele şcolare/centrele de înscriere, a dosarelor de înscriere ale candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenții promoției 2023; Perioada: 8-17 mai 2023

d) verificarea și avizarea dosarelor candidaților de către comisia judeţeană/a municipiului Bucureşti de organizare și desfășurare a concursului; Perioada: 9-18 mai 2023

e) validarea înscrierii, prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare, atrage după sine anularea înscrierii la concurs – Perioadele: 9-19 mai 2023;

În perioada 5-7 iulie 2023 pentru absolvenții promoției 2023/absolvenţii 2023 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic/candidaţii cuprinşi în programe recunoscute de Ministerul Educației prin care se recrutează, se selectează, se pregătește și se sprijină personalul didactic de predare pentru a desfăşura activităţi didactice în unităţi de învăţământ preuniversitar situate în medii dezavantajate, în anul şcolar 2023-2024

(1) În perioada 8-17 mai 2023 pot depune dosare de înscriere şi cadrele didactice a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.

(2) În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2023 (studiilor medii/postliceale/universitare de licență/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 12 iulie 2023, până la ora 8.00. Absolvenţii promoţiei 2023 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

(3) Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidaţii nu mai validează fişele de înscriere şi optează, în scris, pentru judeţul/municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

f) afișarea, la avizierele inspectoratelor şcolare, a:

 • (i) listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;
 • (ii) listei cadrelor didactice angajate cu contract individual de muncă pe durata de viabilitate a postului/catedrei înscrise la concursul naţional care solicită repartizarea pe perioadă nedeterminată pe postul didactic/catedra pe care sunt angajate şi a listei posturilor didactice/catedrelor pe care sunt angajate aceste cadre didactice. Termen: 23 mai 2023

Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, candidatul care observă erori în datele afișate informează, în scris, prin poștă electronică, inspectoratul școlar în vederea corectării acestora până la data de 7 iulie 2023.

g) stabilirea centrelor de concurs şi comunicarea acestora la Ministerul Educaţiei, Direcţia Generală Management Resurse Umane şi Reţea Şcolară;

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*. Perioada: 24 mai – 30 iunie 2023

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2023 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2023.

(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada 24 mai – 6 iunie 2023.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă; Termen: 4 iulie 2023

j) desfășurarea probei scrise; Termen: 12 iulie 2023

k) comunicarea rezultatelor iniţiale; Termen: 18 iulie 2023

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare; Perioada: 18-19 iulie 2023

m) soluţionarea contestațiilor; Perioada: 20-25 iulie 2023

n) comunicarea rezultatelor finale; Termen: 26 iulie 2023

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. a) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 27 iulie 2023

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

 • (i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
 • (ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
 • (iii)cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
 • (iv)cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
 • (v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2023, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz; Termen: 28 iulie 2023

q) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate; Termen: 31 iulie 2023

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră. Perioada: 28 iulie-25 august 2023

Citește și:
DOCUMENT Ordinea etapelor de mobilitate în 2023
Modele de subiecte pentru Titularizare 2023 au fost publicate de Ministerul Educației
Titularizare 2023. Cum se calculează media de departajare pentru absolvenții de liceu pedagogic și cei cu studii superioare de licență și master – document

5 comments
 1. Nu inteleg de ce trebuie sa complicam lucrurile cu examenul scris, din moment ce la Proba orală primim tot subiecte din Teorie și Metodica?Și de ce nu se face inspecție la clasa în locul examenelor?Ca sa isi aranjeze unii fără studii superioare iar pe cei cu facultate ii pică și isi pierd postul.Se fac multe manevre la nivel de Inspectorat.Sunt profesori care de 10 ani nu au trecut examenul scris cu nota 7.De ce nu se da examen doar Oral,la clasa,din specializarea fiecăruia?Abea atunci știi cu siguranță dacă știe sa predea acel profesor!Salariile mizere au alungat pe cei care știu sa iei tina lecțiile și România are acum fie pensionari care ocupa și posturile libere, dat fiind faptul ca se da un examen scris aproape de netrecut, fie ocupate de cei fără studii care dau doar un interviuri fura posturile celor cu studii pe care nu ii trec inspectorii care vor bani.Povestea est lunga dar cert este ca nu știu cum rezistam stresului, ma pregătesc deja de gândul ca trebuie sa plec și eu din țară! În aceste condiții,nu știu cine mai dorește sa predea! păcat ca face Facultate degeaba,plus 2 ani de Psihopedagogie,caci din salariul de pana acum, nu am reușit sa primesc nici măcar suma cheltuita în 6 ani pentru studii superioare!

 2. Cred ca cei din IT se inghesuie sa devina profesori de informatica, scutirea lor de impozit este cat un salariu de profesor.

 3. Cel mai scandalos concurs din România,adevărată bătaie de joc la nivel național.
  Proba scrisă,ar trebui scoasă! Inspecția la clasă,arată dacă un cadru didactic este sau nu făcut pentru a preda
  Revenind la proba scrisă,ar trebui interzisă părăsirea sălii de către candidați,adică părăsesc sala și tot ei au și post,rușineeee

 4. Cine mai vine sa predea pe un salariu de 2500 lei, sindicatele au reusit sa faca aceasta meserie cea mai nedorita dintre cele bugetare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Peste 150.000 de elevi din 526 de școli vor primi rapoartele de la testarea standardizată până pe 15 iunie, anunță Ministerul Educației. Raportul național cu rezultatele agregate la Română, Matematică și Istorie va fi publicat pe 15 iulie

Peste 150.000 de elevi din 526 de școli vor primi rapoartele de la testarea standardizată până pe 15 iunie, anunță Ministerul Educației. Școlile participante vor primi rapoartele agregate până pe…
Vezi articolul

Prioritățile pentru „Școala altfel” în 2023-2024, stabilite de Ministerul Educației: Prevenirea consumului de droguri, a violenței școlare, a discriminării, reducerea obiceiurilor alimentare nesănătoase

Metodologia de organizare a Programului național „Școala altfel” va fi publicată în Monitorul Oficial și au fost stabilite prioritățile Programului național „Școala altfel” în anul școlar 2023-2024, a anunțat Ministerul…
Vezi articolul

Consiliul Național de Etică decide că Lucian Bode nu a plagiat în cartea bazată pe teza sa de doctorat, deși teza era “profund viciată” de plagiat – surse / Iohannis ceruse lămurirea situației în cazul ministrului Bode, al doilea om în PNL, până la rotația guvernamentală

Consiliul Național de Etică, for-cheie în analiza eticii în cercetare, aflat în subordinea Ministerului Cercetării în guvernul Ciucă, a constatat, joia trecută, că Lucian Bode nu a plagiat în cartea…
Vezi articolul