OFICIAL Calendarul pentru ajutorul de 200 de euro pentru elevii care vor să își cumpere calculatoare. Cererile și actele doveditoare se depun la școală până pe 22 mai

4.566 de vizualizări
Foto: © Lightpoet | Dreamstime.com
Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar de 200 de euro, în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023, a fost publicat în Monitorul Oficial. Pe 4 mai, Guvernul a aprobat hotărârea prin care elevii și studenții până în 26 de ani, care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei, pot primi 200 de euro, ca să își cumpere calculatoare.

Pentru anul 2022, aproape 2.000 de elevi au fost selectați de Ministerul Educației pentru a primi 200 de euro, ajutor financiar, ca să-și cumpere calculatoare. O noutate o reprezintă faptul că a crescut venitul brut pe membru de familie, pentru a intra în posesia banilor. Concret, anul trecut, venitul brut pe membru de familie trebuia să fie mai mic sau egal cu 250 de lei.

Calendarul pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea achiziționării de calculatoare pentru anul 2023
 • Stabilirea și numirea comisiilor județene, a comisiilor din unitățile și instituțiile de învățământ: până la 12 mai;
 • Depunerea cererilor și dosarelor cu actele doveditoare: până la 22 mai;
 • Efectuarea anchetelor sociale și evaluarea cererilor de către comisiile din unitățile și instituțiile de învățământ, împreună cu comisiile de anchetă socială: până la 7 iunie;
 • Centralizarea cererilor la Comisia centrală prin intermediul portalului dedicat: 8—9 iunie;
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei nominale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 14 iunie;
 • Afișarea în fiecare unitate de învățământ a listei beneficiarilor: 16 iunie;
 • Depunerea contestațiilor: 19—22 iunie;
 • Rezolvarea contestațiilor: 23—30 iunie;
 • Afișarea rezultatului contestațiilor în fiecare unitate de învățământ: 30 iunie;
 • Afișarea pe portalul Ministerului Educației a listei finale a beneficiarilor, aprobată prin ordin de ministru: 14 iulie;
 • Achiziția bonurilor valorice de către Ministerul Educației și distribuirea către inspectoratele școlare/ universități: 24 iulie—18 august;
 • Eliberarea bonurilor valorice către beneficiari: 21—31 august;
 • Achiziționarea de calculatoare: 21 august—16 octombrie;
 • Depunerea copiilor de pe facturi și de pe procesele-verbale de predare-primire de către elevi și studenți: 21 august—20 octombrie;
 • Depunerea de către operatorii economici a bonurilor valorice, a copiilor de pe facturi și de pe procesele verbale de predare-primire spre decontare, la comisia județeană, respectiv la comisiile din instituțiile de învățământ superior; înregistrarea operatorilor economici pe portalul dedicat: 21 august—25 octombrie;
 • Decontarea către operatorii economici: 25 august—24 noiembrie;
Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de 200 de euro

Potrivit Hotărârii nr. 1.294 din 13 august 2004, pentru a obține ajutorul financiar, beneficiarii vor completa o cerere-tip pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul. Această cerere va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte.

Cererea-tip va fi însoțită de următoarele document, potrivit art. 3 alin. (3) din hotărârea citată mai sus:

„a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.”

Model cerere-tip:

Foto: © Lightpoet | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Ajutorul de 200 de euro pentru elevii și studenții până în 26 de ani care vor să își cumpere calculatoare, aprobat de Guvern și pentru 2023 / Model de cerere
PROIECT Ajutor de 200 de euro pentru elevii și studenții până în 26 de ani, ca să își cumpere calculatoare / Venitul brut pe membru de familie trebuie să fie mai mic sau egal cu 500 de lei

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Asociația Accept: AUR joacă ruleta rusească cu viitorul european al României / Partidul a anunțat că va depune un proiect legislativ după modelul celui maghiar care interzice educația despre gen, orientare sexuală și identitate de gen

Asociația ACCEPT solicită partidelor politice parlamentare să se distanțeze de proiectele legislative considerate ”iliberale” anunțate public de AUR, se arată într-un comunicat transmis G4Media.ro de Asociația Accept. Potrivit sursei citate,…
Vezi articolul

Ministrul Deca invocă posibilitatea ca legea salarizării să nu fie gata până la 1 ianuarie: “Trebuie să găsim o soluție chiar și pe actuala legislație, pentru ca profesorii să primească ceea ce li s-a promis” / În greva generală, guvernul a insistat că nu e posibilă creșterea salariilor cadrelor didactice fără Legea salarizării

“Chiar dacă noua lege a salarizării să zicem că nu este gata până la 1 ianuarie, (…) trebuie să găsim o soluție chiar și pe actuala legislație, pentru ca profesorii…
Vezi articolul

Ministerul Educației, în disputa Cîțu-Voiculescu despre acordul pentru testarea elevilor în școli: Toți acei părinți care doresc completarea formularelor de consimțământ anticipat pentru testare o pot face din proprie inițiativă

Ministerul Educației anunță că “va sprijini Ministerul Sănătății pentru transmiterea recomandării de a colecta (benevol/non-obligatoriu) formularele de consimțământ informat pentru testare în cazul apariției unor situații speciale”. Reacția vine la…
Vezi articolul

În județul Cluj nu am avut profesori care să refuze predarea online, anunță Marinela Marc, inspector școlar general. “Personal nu-i înțeleg pe colegii care refuză să facă aceasta activitate”

În județul Cluj nu au existat profesori care să refuze predarea online, spune Marinela Marc, inspector școlar general, în cadrul dezbaterii online „Ziua Educației: Lecțiile pandemiei”, organizată de World Vision…
Vezi articolul

Universitățile pot înființa departamente cu minimum 2 persoane specializate, care să ofere servicii pentru studenții cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale  – proiect

Universitățile pot înființa departamente cu minimum 2 persoane, care să ofere servicii pentru studenții cu dizabilități și/sau cu cerințe educaționale speciale si pot angaja pe perioadă determinată, în regim plată…
Vezi articolul