Ajutorul de 200 de euro pentru elevii și studenții până în 26 de ani care vor să își cumpere calculatoare, aprobat de Guvern și pentru 2023 / Model de cerere

7.351 de vizualizări
Foto: © Buurserstraat386 | Dreamstime.com
Elevii și studenții până în 26 de ani din învățământul de stat și particular acreditat, care au venitul brut pe membru de familie mai mic sau egal cu 500 de lei, pot primi 200 de euro pentru a-și achiziționa calculatoare, potrivit Hotărârii de Guvern adoptate astăzi, 4 mai 2023. Bugetul alocat pentru acest an este de 1,7 milioane de lei.

Pentru anul 2022, aproape 2.000 de elevi au fost selectați de Ministerul Educației pentru a primi 200 de euro, ajutor financiar, ca să-și cumpere calculatoare. O noutate o reprezintă faptul că a crescut venitul brut pe membru de familie, pentru a intra în posesia banilor la 500 de lei. Anul trecut, venitul brut pe membru de familie trebuia să fie mai mic sau egal cu 250 de lei.

Documentele necesare pentru obținerea ajutorului de 200 de euro

Potrivit Hotărârii nr. 1.294 din 13 august 2004, pentru a obține ajutorul financiar, beneficiarii vor completa o cerere-tip pe care o depun la unitatea/instituția de învățământ la care este înscris elevul/studentul. Această cerere va fi completată de studentul care solicită acest ajutor ori, în cazul elevilor, de un părinte.

Cererea-tip va fi însoțită de următoarele document, potrivit art. 3 alin. (3) din hotărârea citată mai sus:

„a) copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate al elevului/studentului, iar în cazul elevilor, împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum și a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor legal, după caz;

b) copii ale certificatelor de naștere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalți membri ai familiei;

c) adeverință de la instituțiile de învățământ/unitățile din care să rezulte calitatea de elev sau student a celorlalți frați/surori;

d) acte doveditoare, în original, privind veniturile membrilor familiei.

e) declarație pe propria răspundere a părintelui, tutorelui, reprezentantului legal sau a ocrotitorului legal, după caz, sau dată personal de către persoanele cu vârsta mai mare sau egală cu 18 ani, în sensul că venitul brut lunar pe membru de familie se încadrează în plafonul prevăzut de art. 2 alin. (2) din Legea nr. 269/2004 și că dispun de diferența de bani pentru achiziționarea unui calculator cu o configurație minimă standard.

f) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte media generală/calificativul din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

g) adeverință eliberată de către unitatea de învățământ din care să rezulte numărul de absențe nemotivate din anul școlar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți elevii, cu excepția elevilor clasei I;

h) adeverință eliberată de către instituția de învățământ din care să rezulte că studentul a promovat minimum 45 de credite în anul universitar anterior depunerii cererii pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, pentru toți studenții, cu excepția studenților din anul I.”

Model cerere-tip:

Hotărârea de Guvern:

Nota de fundamentare:

Foto: © Buurserstraat386 | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
PROIECT Ajutor de 200 de euro pentru elevii și studenții până în 26 de ani, ca să își cumpere calculatoare / Venitul brut pe membru de familie trebuie să fie mai mic sau egal cu 500 de lei
DOCUMENT Lista cu cei aproape 2.000 de elevi care primesc 200 de euro, ajutor financiar, ca să-și cumpere calculatoare, publicată în Monitorul Oficial

1 comment
  1. Daca am facut odata pot sa mai fac iarasi nea spus de la scoala ca nu mai merge dor la un singur copil din familie

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like