OFICIAL Examenul de certificare de la liceele tehnologice se susține printr-un proiect depus online. Cum arată fișa de evaluare

8.006 vizualizări
Foto: Pixabay.com
Examenul de certificare de la liceele tehnologice se susține printr-un proiect depus online, prevede un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

“Depunerea proiectului în vederea susținerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, la adresa de e-mail a unității de învățământ, urmând a fi arhivat în format digital și păstrat 3 (trei) ani.

  • Vedeți la finalul articolului cum arată fișa de evaluare

În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf la adresa de e-mail a unității de învățământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unității de învățământ,” se arată în document.

Cum vor fi notate proiectele:

“Pentru fiecare candidat se completează Fișa de evaluare a proiectului de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator”.

“Președintele comisiei de examinare mediază situațiile în care apar diferențe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fișa de evaluare. Hotărârea președintelui este definitivă”.

“Pentru fiecare candidat, punctajul final se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei 2 membri evaluatori ai comisiei de examinare și se consemnează în Fișa de evaluare, iar apoi se stabilește calificativul obținut, conform anexei nr. 2”, prevede ordinul citat.

Rezultatele finale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obținut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat». Cel neprezentat înseamnă că nu a depus proiectul.

Ordinul 4.322/22 mai 2020 mai arată că după încheierea evaluării proiectelor și după completarea Fișei de evaluare a proiectului și a catalogului de examen se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul școlii a listelor nominale finale.

FIȘA DE EVALUARE în vederea certificării calificării profesionale
Anul școlar . . . . . . . . . ., sesiunea . . . . . . . . . .

Numele și prenumele candidatului: . . . . . . . . . .

Centrul de examen unde se susține examenul: . . . . . . . . . .

Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: . . . . . . . . . .

Calificarea profesională: . . . . . . . . . .

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic

Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

Titlul proiectului: . . . . . . . . . .

Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect: . . . . . . . . . .

Nr. crt.Criterii de evaluare1 a proiectului realizat de candidatIndicatori de realizare2Punctaj maxim pe indicatorPunctaj acordat
Evaluator 1Evaluator 2
1.Planificarea elaborării proiectului (20 p)Respectarea structurii proiectului10 p
Documentarea în vederea realizării temei de proiect este corespunzătoare (existența unei bibliografii adecvate, colecții de standarde, linkuri etc.)10 p
2.Realizarea părții scrise a proiectului (80 p)Modul de dezvoltare a conținuturilor se raportează adecvat și echilibrat la tema proiectului.15 p
Dezvoltarea conținuturilor este realizată astfel încât să fie abordate toate aspectele esențiale necesare unei corecte argumentări.30 p
Proiectul poate avea aplicabilitate practică.10 p
Prezentarea normelor de sănătate și securitate în muncă, PSI și protecția mediului aplicabile la tema dată15 p
Utilizarea terminologiei de specialitate în redactarea proiectului10 p
PUNCTAJ TOTAL100 p
PUNCTAJ FINAL

Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului:

AdmisCu punctajul final100 p-95 p94,99 p-85 p84,99 p-75 p74,99 p-60 p
Cu calificativulExcelentFoarte bineBineSatisfăcător
RespinsCu punctajul final
Evaluatori (numele, prenumele și semnătura):
Evaluator 1: . . . . . . . . . .
Evaluator 2: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .
Președinte de comisie
(numele, prenumele și semnătura)
. . . . . . . . . .

1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.

2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.

Foto: pexels.com

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI:RO76BTRLRONCRT0471641001

CONT EURO:RO26BTRLEURCRT0471641001

Deschis la BANCA TRANSILVANIA
Donează prin Patreon

Donează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like