OFICIAL Examenul de certificare de la liceele tehnologice se susține printr-un proiect depus online. Cum arată fișa de evaluare

8.157 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Examenul de certificare de la liceele tehnologice se susține printr-un proiect depus online, prevede un ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial.

“Depunerea proiectului în vederea susținerii examenului de certificare, în format pdf, se realizează on-line, la adresa de e-mail a unității de învățământ, urmând a fi arhivat în format digital și păstrat 3 (trei) ani.

  • Vedeți la finalul articolului cum arată fișa de evaluare

În cazul în care elevii nu au mijloacele necesare transmiterii proiectului în format pdf la adresa de e-mail a unității de învățământ, acesta va fi depus, fizic, la secretariatul unității de învățământ,” se arată în document.

Cum vor fi notate proiectele:

“Pentru fiecare candidat se completează Fișa de evaluare a proiectului de către fiecare evaluator din comisia de examinare. Aprecierea se face prin acordarea unui punctaj, pentru fiecare indicator”.

“Președintele comisiei de examinare mediază situațiile în care apar diferențe mai mari de 3 puncte la unul sau la ambele criterii de evaluare din Fișa de evaluare. Hotărârea președintelui este definitivă”.

“Pentru fiecare candidat, punctajul final se calculează de către comisia de examinare ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, a punctajelor totale acordate de către cei 2 membri evaluatori ai comisiei de examinare și se consemnează în Fișa de evaluare, iar apoi se stabilește calificativul obținut, conform anexei nr. 2”, prevede ordinul citat.

Rezultatele finale pot fi: «admis», cu precizarea calificativului obținut pentru fiecare elev («Excelent», «Foarte bine», «Bine» sau «Satisfăcător»), «respins», «neprezentat». Cel neprezentat înseamnă că nu a depus proiectul.

Ordinul 4.322/22 mai 2020 mai arată că după încheierea evaluării proiectelor și după completarea Fișei de evaluare a proiectului și a catalogului de examen se comunică rezultatul final al examenului prin afișare on-line și la avizierul școlii a listelor nominale finale.

FIȘA DE EVALUARE în vederea certificării calificării profesionale
Anul școlar . . . . . . . . . ., sesiunea . . . . . . . . . .

Numele și prenumele candidatului: . . . . . . . . . .

Centrul de examen unde se susține examenul: . . . . . . . . . .

Unitatea de învățământ de unde provine candidatul: . . . . . . . . . .

Calificarea profesională: . . . . . . . . . .

Standard de pregătire profesională (SPP) aprobat prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 4.121/2016 privind aprobarea Standardelor de pregătire profesională (SPP) pentru calificări profesionale de nivel 3 și 4 ale Cadrului național al calificărilor, pentru care se asigură pregătirea prin învățământul profesional și tehnic

Rezultatele învățării vizate a fi atinse (conform SPP):

1. . . . . . . . . . .

2. . . . . . . . . . .

3. . . . . . . . . . .

Titlul proiectului: . . . . . . . . . .

Numele, prenumele și specializarea îndrumătorului de proiect: . . . . . . . . . .

Nr. crt. Criterii de evaluare1 a proiectului realizat de candidat Indicatori de realizare2 Punctaj maxim pe indicator Punctaj acordat
Evaluator 1 Evaluator 2
1. Planificarea elaborării proiectului (20 p) Respectarea structurii proiectului 10 p
Documentarea în vederea realizării temei de proiect este corespunzătoare (existența unei bibliografii adecvate, colecții de standarde, linkuri etc.) 10 p
2. Realizarea părții scrise a proiectului (80 p) Modul de dezvoltare a conținuturilor se raportează adecvat și echilibrat la tema proiectului. 15 p
Dezvoltarea conținuturilor este realizată astfel încât să fie abordate toate aspectele esențiale necesare unei corecte argumentări. 30 p
Proiectul poate avea aplicabilitate practică. 10 p
Prezentarea normelor de sănătate și securitate în muncă, PSI și protecția mediului aplicabile la tema dată 15 p
Utilizarea terminologiei de specialitate în redactarea proiectului 10 p
PUNCTAJ TOTAL 100 p
PUNCTAJ FINAL

Rezultatul final stabilit de comisia de examinare pe baza evaluării proiectului:

Admis Cu punctajul final 100 p-95 p 94,99 p-85 p 84,99 p-75 p 74,99 p-60 p
Cu calificativul Excelent Foarte bine Bine Satisfăcător
Respins Cu punctajul final
Evaluatori (numele, prenumele și semnătura):
Evaluator 1: . . . . . . . . . .
Evaluator 2: . . . . . . . . . .
Data: . . . . . . . . . .
Președinte de comisie
(numele, prenumele și semnătura)
. . . . . . . . . .

1 Criteriile de evaluare sunt enunțuri asociate competențelor/rezultatelor învățării care specifică cu mai multă exactitate rezultatele elevului, prin indicarea unor standarde prin care se poate măsura nivelul de dobândire a competenței. Fiecărui criteriu i se alocă un punctaj maxim.

2 Fiecare criteriu este detaliat prin indicatori de realizare, definiți în relație cu competențele/rezultatele învățării. Fiecărui indicator i se alocă un număr de puncte. Suma punctelor indicatorilor este egală cu punctajul maxim al criteriului.

Foto: pexels.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministerul Educației se pregătește ca greva generală să țină până la examene. Schimbări de ultimă oră în regulile de la Evaluarea Națională și Admiterea la liceu 2023: se suplimentează numărul membrilor în comisii, iar președinții acestora pot fi și profesori din consiliul de administrație, nu numai directori și directori adjuncți

Metodologiile de organizare pentru Evaluarea Națională de la finalul clasei a VIII-a și Admiterea la liceu 2023 au fost modificate în mod excepțional, în ultimele două săptămâni, fără niciun anunț…
Vezi articolul

SURSE Bacalaureatul va avea o nouă structură, cu Matematică susținută și de elevii de la uman, o probă nouă de competențe „complementare” și alte două examene scrise la limbi străine, toate de-a lungul clasei a XII-a. În sesiunea propriu-zisă de BAC rămân trei probe scrise și română-oral – proiectul legii Educației

Examenul de Bacalaureat, prevăzut de proiectul legii Educației Deca, va conține o probă de „competențe de bază complementare” specializării, potrivit surselor Edupedu.ro. Este vorba despre „competențe de bază la Matematică”,…
Vezi articolul

Olimpiada Națională de Biologie 2024. Subiectele la probele teoretică și practică și baremele – descarcă / Elevii au fost premiați miercuri seară, iar joi, 25 aprilie, se întorc acasă – rezultatele finale

Subiectele și baremele de la etapa națională a Olimpiadei de Biologie (ONB) 2024, organizată la Sibiu, și rezultatele finale pentru elevii de liceu participanți au fost publicate pe site-ul competiției.…
Vezi articolul