OFICIAL Ordinul cu noile reguli de prezență fizică la școală în scenariul roșu, publicat în Monitorul Oficial. Pentru jumătate din elevii înmatriculați în clasele din anii terminali, care nu vin la școală fizic, nu sunt obligatorii cursurile online

59.230 de vizualizări
Foto: © Anastassiya Bezhekeneva | Dreamstime.com
Pentru jumătate din elevii înmatriculați în clasele din anii terminali, care nu vin la școală fizic, nu sunt obligatorii cursurile online, potrivi noului ordin comun al miniștrilor Educației și Sănătății nr 3.459/280 emis sâmbătă seara și publicat în Monitorul Oficial.

Concret, așa cum a scris Edupedu.ro, scenariul 3 se modifică și elevii din anii terminali, clasele a VIII-a și  a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, vor veni fizic la școală „până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în respectivele clase terminale”.

Punctul următor din acest scenariu, în documentul publicat în Monitorul Oficial, prevede „participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu”. Adică fără să precizeze ce se întâmplă cu elevii din anii terminali care nu vin fizic la școală pentru că ordinul actual le interzice asta. În plus, nu există nicio rotație a acestora prevăzută în noile reguli, cum era, de exemplu, în ordinul din toamnă când era prevăzut faptul că elevii vin la școală, împărțiți în jumătate de clasă, câte două săptămâni, apoi trec online două săptămâni.

Practic, potrivit noilor reglementări, dacă dintr-o clasa a VIII-a cu 26 de elevi, decid pe baza voinței lor să vină doar 3 elevi (până la maximum 13), pentru restul nu este prevăzută organizarea de cursuri online sau un alt tip de interacțiune a acestora cu clasa sau profesorii de la școală.

Nu există nicio regulă după care se aleg elevii în acea jumătate de clasă din an terminal care trebuie să vină la școală în scenariul 3 sau vreo regulă după care se aleg elevii care stau acasă conform acestui nou ordin.

Este în schimb obligatorie predarea online pentru elevii care rămân acasă în izolare, carantina, sunt infectați sau au simptome, ori au probleme de sănătate sau locuiesc cu persoane care au probleme de sănătate, pentru că regula a fost introdusă în ordinul precedent și a rămas valabilă.

Redăm aici textul integral al ordinului de ministru nr 3.459/280 din 6 februarie 2021:

Ordin pentru modificarea și completarea Ordinului nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

 Având în vedere prevederile:

– art. 94, art. 95, art. 114 și art. 123 Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

 – art. 10 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 – art. 2 din OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna funcționare a sistemului de învățământ și pentru modificarea și completarea Legii educației naționale nr. 1/2011; 

– Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.530/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a inspectoratelor şcolare, cu modificările şi completările ulterioare;

 – Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.079/2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare;     

–  În conformitate cu prevederile art 3 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 15 din 05.03.2021 privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, precum și pentru stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19

– Referatul de aprobare nr. 9861/CM/ 06.03.2021 din care rezultă necesitatea modificărilor Ordinului nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

în temeiul prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, cu modificările ulterioare şi ale art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul educaţiei şi ministrul sănătăţii emit prezentul ordin

Art.I  Ordinul nr. 3235/93/2021 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 122 din 5 februarie 2021, partea I, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 2  alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins

„(3) Scenariul de funcţionare al unităţii/instituţiei de învăţământ pe parcursul anului şcolar/universitar se va actualiza săptămânal, cu referință la fiecare zi de vineri, în funcţie de evoluţia epidemiologică, prin raportare la prevederile art. 3, cu excepția depășirii pragului de 6 la mie unde intrarea în carantină se aplică imediat.”

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ propune ISJ/ISMB aplicarea scenariului de organizare şi desfăşurare a cursurilor în unitatea de învăţământ, pe baza criteriului epidemiologic privind rata incidenţei cumulate la nivelul localităţii, respectiv numărul total de cazuri noi din ultimele 14 zile raportat la 1.000 de locuitori, după cum urmează:

Scenariul 1Participarea zilnică a tuturor preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie                                Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori
Scenariul 2a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar, a elevilor din clasele a VIII-a şi  a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor de protecţie;
b) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu.               
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1/1000 dar mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori. 
Scenariul 3a) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a tuturor preşcolarilor şi elevilor din învăţământul primar;
b) Participarea zilnică, cu prezență fizică în unitățile de învățământ a elevilor din clasele a VIII-a şi  a XII-a, a XIII-a, și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, cu respectarea şi aplicarea tuturor normelor protecţie, cu prezența fizică de până la jumătate din numărul total de elevi înmatriculați în  respectivele clase terminale;
c) Participarea zilnică, în sistem on line a elevilor din celelalte clase/ani de studiu               
Incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de  3/1.000 locuitori dar mai mică de 6/1000 de locuitori.
 1. La articolul 3 după alineatul (3) se completează  cu două noi alineate, alineatul (4) și alineatul (5) cu următorul cuprins:

 „(4) La nivelul localităților unde este instituită măsura carantinei zonale, nu sunt permise activitățile care impun prezența fizică a preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și activitatea didactică se desfășoară exclusiv online.”

(5) Este permisă organizarea simulărilor examenelor naționale, evaluărilor naționale, orelor remediale și a examenelor pentru anii terminali, cu prezența fizică, în unitățile de învățământ din localitățile în care incidența cumulată în ultimele 14 zile este mai mică de 6/1000 de locuitori, sub condiția asigurării stricte a normelor de prevenire a îmbolnăvirilor cu virusul Sars COV-2, respectiv, distanțare corectă și igienizarea mâinilor și purtarea obligatorie a măștii..

 1. Literele a), b) și c) la alin.1 al articolului 9 se modifică și vor avea următorul cuprins:

(1) Suspendarea cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar/conexe se dispune în următoarele situații:

 1. La apariția unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o grupă de învățământ preșcolar sau clasă de învățământ primar. În această situație se efectuează testarea colegilor , se suspendă cursurile grupei sau clasei respective pentru o perioadă de 14 zile iar ancheta epidemiologică stabilește persoanele care vor fi carantinate. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile, după o dezinfectare prealabilă a sălii de clasă. 

   b) La apariţia unui caz confirmat de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se efectuează ancheta epidemiologică şi testarea colegilor acestuia și a cadrelor didactice, conform indicațiilor anchetei epidemiologice. Conducerea unităţii de învăţământ va decide în urma consultării DSPJ/DSPMB dacă se impune carantinarea celor care fac parte din aceeaşi clasă sau suspendarea cursurilor, după caz.

    c) La apariţia a două cazuri confirmate de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 într-o clasă de învăţământ gimnazial, liceal, profesional şi postliceal se suspendă cursurile clasei respective pentru o perioadă de 14 zile, iar ancheta epidemiologică stabilește persoanele care vor fi testate și carantinate. În situaţia în care în aceeaşi sală cursurile sunt organizate în schimburi, se vor suspenda doar cursurile pentru clasa în care a fost confirmat cazul de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2, urmând ca elevii din schimbul următor să îşi desfăşoare cursurile după finalizarea procedurilor de dezinfectare a sălii de clasă. Măsura suspendării este dispusă prin decizia conducerii unităţii de învăţământ/instituţiei conexe, după consultarea DSPJ/DSPMB, cu aplicarea prevederilor art. 9 alin. (4) din Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.447/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

 1. La articolul 9 alineatul (7) se modifică și va avea următorul cuprins:

,,(7) Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne și Ministerului Justiției vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin.”

 1. La articolul 12 după alineatul (3) se completează cu un nou alineat, alineatul (4) care va avea următorul cuprins: 

„(4) Cei care au fost declarați contacți direcți ai unor cazuri confirmate și care nu au simptome, în situația în care refuză testarea nu vor fi primiți în unitatea/instituția de învățământ minim 14 zile, și vor continua învățarea în sistem on line. ”

 1. Litera b) a punctului 2 din cadrul punctului III din Anexa se modifică și are următorul cuprins: 

„ b) masca de protecţie este obligatorie pentru elevii din învăţământul primar, gimnazial şi liceal şi pentru studenţi şi va fi purtată în sălile de clasă, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, atât în interior, cât şi în exterior. La orele de specialitate din învățământul vocațional este obligatorie purtarea măștii de protecție, cu excepția orelor de studiu ale instrumentelor de suflat. În acest caz este necesară asigurarea de spații individuale pentru exersare. 

 1. Litera c) a punctului 2 din cadrul punctului III din Anexa se modifică și are următorul cuprins: 

,,c) masca de protecţie nu este obligatorie în cazul preşcolarilor, indiferent de vârstă, precum și în timpul tuturor orelor de educație fizică desfășurate în spații exterioare;

8. Punctul VII din Anexa se modifică și va avea următorul cuprins:

   ,,a) cadrele didactice vor efectua triajul observaţional al preşcolarilor/elevilor pe tot parcursul activităţilor şcolare;

    b) în cazul în care preșcolarii sau elevii prezintă în timpul orelor de curs stare febrilă sau altă simptomatologie specifică infectării cu SARS-CoV-2, se aplică protocolul de izolare. În cazul în care există un consimţământ informat şi semnat al părintelui/tutorelui legal cu privire la acordul de recoltare a probelor de exsudat nazofaringian în vederea testării preșcolarilor sau elevilor simptomatici, aceştia vor putea fi testaţi, într-o primă fază, cu teste antigen rapide, în cadrul cabinetelor medicale. Elevul care a împlinit vârsta de 18 ani va semna consimţământul personal. Toate testele rapide efectuate în cabinetul medical şcolar de la nivelul unităţii de învăţământ vor fi raportate către direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în maximum 24 de ore. Dacă părintele/tutorele legal nu îşi exprimă acordul pentru testare, în cazul existenţei unor simptome specifice, precum şi în cazul în care nu există cabinet medical în unitatea şcolară, acesta va lua legătura cu medicul de familie în vederea stabilirii paşilor următori; revenirea în colectivitate în aceste cazuri se va face după un repaus de 14 zile.

    c) testarea cu teste antigen rapide se recomandă şi:

    1) cadrelor didactice şi altor angajaţi ai unităţii şcolare simptomatici, a căror simptomatologie de boală debutează în timpul orelor de curs;

    2) colegilor cazurilor confirmate atât preșcolari sau elevi (colegi de grupă sau clasă), cât şi cadre didactice/personal auxiliar din unitatea de învăţământ (inclusiv celor asimptomatici), în aceeași zi în care s-a confirmat primul caz prin testare antigen rapidă, efectuată în unitatea de învățământ;

    d) revenirea în colectivitate a copiilor care au avut alte probleme de sănătate şi au absentat de la şcoală minimum 3 zile se va realiza obligatoriu în baza unei adeverinţe medicale care să precizeze diagnosticul, adeverinţă pe care elevul o va preda în format hârtie sau o va transmite electronic dirigintelui/învăţătorului. Adeverinţele vor fi centralizate la nivelul cabinetului medical şcolar sau la nivelul persoanei desemnate în cazul în care şcoala nu beneficiază de cabinet medical;

    e) cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi nedidactic care prezintă simptome specifice unei afecţiuni cu potenţial infecţios (febră, tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături, fără a se limita la acestea) se izolează la domiciliu, contactează medicul de familie şi anunţă de îndată responsabilul desemnat de către conducerea unităţii de învăţământ.”

Art. II Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației, precum și direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene/a municipiului București, inspectoratele școlare județene/al municipiului București, unitățile de învățământ preuniversitar vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.”

Descarcă de aici Ordinul cu noile reguli de prezență fizică la școală în scenariul roșu, ordin semnat de miniștrii Educației și Sănătății

Foto: © Anastassiya Bezhekeneva | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


7 comments
 1. Atata discutie pentru care parte vine si care nu, cine imparte clasa pana la ce litera se vine si chestii de organizare interna a scolii di clasei. Toata lumea isi pune intrebarea ce fac cei care nu vin. Simplu absent daca nu vine la sc sau nu e online. Nu isi pun problema ca elevii au gasit oportunitatea de a fenta scoala. Acum se vede cine e interesat sa invete invata cine nu gaseste tot felul de scuze si chichite sa se strecoare ( asa cum fac si dragi nostri parlamentari – elevii le au luat exemplu) Mai rau e ca multi parinti tin partea copilului indemnandul prin actiunile lor sa nu invete casind tot felul de scuze pentru ne invatare. Pe langa mai sunt si altii ba analisti politici ba ziaristi care nu fac altceva decat sa incurajeze prostia si nestiinta, prin tot felul de gaselnite, ca nu scrie aia ca nu scrie ailalta etc. O sa ajungem o tara in care putini o sa fie destepti si cei fara prea multa carte o sa fie condusi de cei destepti in folosul lor( evul mediu) sauno sa svem o tara de prosti si smecheri ca cei cu carte pleaca ca nu mai suporta prostia multimii.

 2. Ce mârșăvie!
  Scopul este sa ii oblige pe elevii din clasele terminale sa se expună în plin scenariu rosu, contaminării în mijloacele aglomerate de transport în comun și la scoala. Apoi, fiind principalii vectori de transmitere a coronavirusului, sa infecteze familiile și comunitatea.
  In loc sa își descarce obsesia pe studenți, care se și pot vaccina, ministrul își pune mintea cu veriga slava, fără apărare.
  Ministrul știe ca de la profesorii universitari, ar întâmpina opoziție, poate chiar și de la studenți (aceștia având vârsta la care pot intenta acțiuni legale).
  Cat despre csmine, nu sunt atât de pline, cum s-ar crede

  1. Ce va tot vaitati atat . Ca elevii din clasele terminale au majoritatea peste 18 ani. Si in plus la scoala se expun dar prin parcuri , terase sau la scki sau alte manifestatii in aer liber nu se mai wcpun ca stau fara nasca. Asta e de-a lui Sosoalca😀😇😀

 3. Acesti incompetenti pusi sa conduca ministere au reusit un haos total, cu decizii luate sub presiune, de pe o zi pe alta, de preferat in weekend.
  De cand a izbucnit pandemia atat au putut sa faca. Nu raspund si nu ii trage nimeni la raspundere.
  Ore remediale facute la alte scoli, jumatati care nu se stie cum se stabilesc, cel mai prost sistem hibrid posibil, cu elevi in clasa si profi acasa etc.
  Nu exista un plan B pentru simulari, nici pentru examenele nationale. Vor lua decizii la fel, de pe o zi pe alta, ca sa adanceasca haosul.

  1. Nu știu ce se întâmplă!Cei care fac aceste reguli cred ca au mintea blocata!Au ales varianta ce mai rea:varianta ne doare în cot de cum se vor pregăti copiii de examene…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

SURSE Regulile pentru acordarea burselor, modificate din nou: Listele pentru burse de merit și de studiu nu mai sunt revizuite semestrial, se iau în calcul absențele și rezultatele pe întregul an precedent / E introdusă o definiție a familiei / Burse de performanță și pentru elevii școlilor private – proiect de ordin

Ministrul Educației pregătește o nouă modificare a criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevi, printr-un ordin de ministru aflat în fază de proiect, consultat de Edupedu.ro. Acesta prevede că, pentru acordarea…
Vezi articolul
Klaus Iohannis, Romania Educata / Foto: INQUAM Photos - George Calin

Recorder: Președintele Iohannis ține blocat un post de profesor de fizică de peste 25 de ani, la colegiul din Sibiu la care este titular / Alți 1.500 de parlamentari, primari, sindicaliști sau funcționari, pe lista catedrelor ocupate

Aproape 1.500 de profesori din învățământul preuniversitar și-au blocat catedrele în timp ce ocupă poziții de parlamentari, primari, viceprimari, funcționari în ministere, inspectori, prefecți, subprefecți sau lideri de sindicat, potrivit…
Vezi articolul

Valeriu Gheorghiță, despre vaccinarea tuturor profesorilor: Un astfel de termen nu poate fi stabilit / Nu putem avea rată de acoperire vaccinală de 100% în orice segment populațional. Cîțu: Putem discuta despre revenirea tuturor elevilor la școală după vaccinarea integrală a personalului din învățământ

Un termen pentru vaccinarea tuturor profesorilor „nu poate fi stabilit” fiindcă „depinde foarte mult de dorința de vaccinare”, astfel că „nu putem avea rată de acoperire vaccinală de 100% în…
Vezi articolul