Păstrarea CNATDCU, în proiectul legii Educației, doar ca instanță de apel în cazurile de plagiat semnalate la doctorate și eliminarea posibilității de renunțare voluntară la titlul de doctor – propunerile făcute ministrului Ligia Deca de cele mai mari universități din România, reunite în Consorțiul Universitaria

4.195 de vizualizări
Foto: ULBS
Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU) să nu fie desființat prin proiectul legii învățământului superior, asta cer cele mai mari universități din România reunite în Consorțiul Universitaria. Acestea s-au întâlnit la Sibiu cu ministrul Educației, Ligia Deca, potrivit unui comunicat trimis Edupedu.ro. Rectorii universităților au solicitat, printre altele, eliminarea din proiectul de lege a posibilității de renunțare la titlul de doctor.

Reamintim că CNATDCU, „instanța” academică ce poate solicita ministrului Educației retragerea unui titlu academic, era propusă pentru desființare în proiectul legii Cîmpeanu. Aceasta urma să fie înlocuită de CNETU – o comisie cu rol de instanță de apel. Tot ca instanță de apel cer și rectorii din Universitaria să fie viitorul CNATDCU în privința problemelor de etică și integritate din doctorate, potrivit solicitărilor. Asta înseamnă că instituția nu va mai putea fi sesizată direct, ca în prezent, dacă cineva constată existența unui plagiat într-o teză de doctorat, ci de-abia după ce universitatea care a acordat titlul de doctor s-a pronunțat pe acel caz.

„În perioada 3-5 noiembrie 2022, Consorţiul Universitaria s-a întâlnit în formula sa extinsă la Sibiu, Universitatea ‘Lucian Blaga’ fiind gazda reprezentanţilor celor nouă instituţii de învăţământ superior membre. În contextul nevoii realizării unui cadru legislativ modern, care să răspundă atât provocărilor cu care se confruntă sistemul naţional de educaţie, cât şi tendinţelor europene şi globale, Consorţiul Universitaria face un nou apel la dialog şi la cooptarea experţilor săi în definirea cadrului legislativ din România”, potrivit comunicatului.

 • Consorțiul Universitaria cuprinde următoarele instituții: Academia de Studii Economice din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Universitatea din București, Universitatea de Vest din Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, Universitatea „Ovidius” din Constanța.

Propunerile agreate de Consorţiul Universitaria au fost prezentate şi discutate de către reprezentanţii Consorţiului cu Ligia Deca, Ministrul Educaţiei, într-o întâlnire care a avut loc sâmbătă, 5 noiembrie, menționează reprezentanții universităților.

Redăm punctele propuse în comunicat:

“Reprezentanţii Consorţiului Universitaria consideră că experienţa şi expertiza specialiştilor din cele nouă universităţi partenere sunt cruciale pentru a identifica cele mai bune soluţii pentru învăţământul românesc, atât universitar, cât şi preuniversitar şi propun, în urma reuniunii de la Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, următoarele puncte, cuprinse în Rezoluţia Rectorilor:

1. Politicile publice în domeniul învăţământului superior şi cercetării trebuie să fie bazate pe evidenţe şi nu pe considerente istorice subiective. În acest scop, solicităm CNSPIS asumarea şi implicarea crescută ca sursă principală de analize, statistici şi evidenţe pentru fundamentarea transparentă a politicilor ministerului privind învăţământul superior.

2. Solicităm abandonarea sistemului nefundamentat economic de finanţare a învăţământului superior şi:

a. asigurarea unui sistem pentru finanţarea de bază în funcţie de coeficienţi de finanţare calculaţi pornind de la costurile reale per student, pe domenii şi pe cicluri de studii.

b. revizuirea sistemului de indicatori pentru finanţarea suplimentară şi argumentarea relevanţei fiecăruia asupra performanţei academice, a cercetării şi a responsabilităţii sociale a universităţilor.

3. Asigurarea reprezentării proporţionale, în funcţie de numărul de cadre didactice şi de studenţi a universităţilor în forurile consultative din sfera învăţământului superior (CNFIS, CNSPIS, CNATDCU, CNCS, CCCDI etc.), cu respectarea ponderilor pe domeniile fundamentale de studii, tipurile de universităţi sau consorţiile universitare, centrele universitare şi regiunile de dezvoltare.

4. Desemnarea membrilor comisiilor consultative la nivel naţional (CNFIS, CNADTCU, CNSPIS, CNCS, CCCDI) exclusiv dintre cadrele didactice titulare, cu statut confirmat de universitatea de apartenenţă.

5. Redefinirea unei liste unice la nivel naţional a domeniilor şi specializărilor strategice, valabilă în toate politicile publice şi programele de finanţare, în concordanţă cu contextul european şi cu strategiile naţionale.

6. Definirea unei liste de domenii strategice pentru formarea cadrelor didactice pentru sistemul naţional de educaţie (cele cu deficit de cadre didactice, precum ştiinţele exacte şi ştiinţele naturii, dar şi unele domenii emergente, nou apărute pe piaţa muncii). Finanţarea prioritară a domeniilor strategice pentru sistemul de educaţie prin proiecte de tipul masteratului didactic.

7. Integrarea mai eficientă la nivel naţional a cercetării cu învăţământul superior şi crearea unui ecosistem al cercetării eficient şi performant. Consorţiul Universitaria va demara consultări în acest sens cu Academia Română şi cu institutele naţionale de cercetare, dezvoltare şi inovare finanţate prin Programul Nucleu pentru o mai strânsă colaborare în consorţii comune şi proiecte comune de cercetare, dezvoltare şi inovare.

8. Acordarea diplomelor de doctor la nivelul universităţilor, dar menţinerea CNADTCU cu un rol redefinit: stabilirea de standarde pentru obţinerea titlului de doctor, pentru obţinerea titlului de abilitare, pentru promovarea pe poziţii academice şi de cercetare superioare sau pentru ocuparea prin concurs a poziţiilor academice şi de cercetare, de monitorizare a activităţii şcolilor doctorale şi a domeniilor de studii universitare de doctorat noi, a respectării criteriilor şi standardelor de abilitare şi de promovare, asumarea rolului de instanţă de apel pentru aspecte ce privesc etica şi integritatea în derularea studiilor doctorale, inclusiv în cazurile de plagiat semnalate.

9. Eliminarea din proiectul de lege a posibilităţii de renunţare la titlul de doctor.

10. Bugetarea şi finanţarea multianuală pentru proiecte de investiţii multianuale şi renunţarea la plafoanele pentru cheltuieli materiale determinate de nivelul execuţiei bugetare din urmă cu doi ani care nu încurajează dezvoltarea universităţilor.

De asemenea, s-a convenit adaptarea statutului Consorţiului Universitaria astfel încât să poată fi inclusă ca membru asociat Universitatea de Stat din Moldova, în calitate de universitate comprehensivă reprezentativă pentru Republica Moldova şi echivalentă universităţilor din Consorţiul Universitaria care, dincolo de relevanţa globală naţională a universităţilor istorice ale ţării, sunt, fiecare în parte, universităţi reprezentative pentru regiunile istorice şi de dezvoltare ale României.

Reuniunea Consorţiului Universitaria de la Sibiu a întrunit membrii celor nouă universităţi partenere: Universitatea din Bucureşti, Universitatea ‘Babeş-Bolyai’ din Cluj-Napoca, Universitatea ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iaşi, Universitatea de Vest din Timişoara, Academia de Studii Economice din Bucureşti, Universitatea din Craiova, Universitatea ‘Lucian Blaga’ din Sibiu, Universitatea ‘Dunărea de Jos’ din Galaţi şi Universitatea ‘Ovidius’ din Constanţa”.

Citește și:
BREAKING Instituția-cheie în analizarea plagiatelor este desființată în proiectul Legii educației, în plin scandal de plagiat la adresa premierului. Nicolae Ciucă “a validat“ proiectul de lege și va scăpa de analiza CNATDCU dacă legea intră în vigoare
BREAKING Amnistierea plagiatorilor prin noua lege a educației: orice plagiator va putea să renunțe, gratis, la doctoratul făcut pe banii statului, dacă legea este promovată. Premierul Ciucă, protagonist al celui mai mare scandal de plagiat din prezent, “a validat total“ legea și va putea renunța unilateral la titlu
BREAKING Prescrierea plagiatului în 3 ani de la săvârșirea faptei – o nouă metodă de amnistiere a plagiatorilor inclusă în proiectul de lege a Educației

7 comments
 1. LUPTA UNIVERSITATILOR PENTRU BANII DIN BUGETELE PUBLICE AJUNGE IN ROMANIA PE CULMI NEBANUITE – UNEORI SI PSEUDO-STIINTIFICE CA ASA-ZISA ASIGURARE A CALITATII EDUCATIEI PE BAZA “MODELULUI LUI LEVIATHAN” DIN STIINTELE POLITICE !!!! … Consortiul UNIVERSITARIA ar fi trebuit sa sustina mai ales recunoasterea si anularea SIMULACRULUI DE ASIGURARE A CALITATII EDUCATIEI – introdus in 2005 si continuat de noile proiecte de legi ale invatamantului desi acestea abroga L86-2006 de aprobare a OUG 75-2005 privind asigurarea calitatii educatiei… Acest SIMULACRU pseudo-stiintific – ACCEPTAT FAPTIC DE 17 ANI SI TACIT IN ACEASTA REUNIUNE SI DE MEMBRII CONSORTIULUI UNIVERSITARIA – este vinovat pentru birocratia monstruoasa si costisitoare – total ineficace si ineficienta, deci inutila – introdusa in scoli si universitati de ARACIP si ARACIS, doar pentru a justifica, chipurile, accesul scolilor si universitatilor acreditate la finantarile bugetare publice… Desi fiecare universitate are acum acces la numeroase alte surse de finantare (taxe, subventii, sponsorizari, inchirieri, servicii prestate unor terti, etc.) ARACIS si Min Ed doresc sa cunoasca modul de utilizare a tuturor acestor surse financiare desi in mod LEGITIM ar fi trebuit sa se intereseze doar de soarta finantarilor bugetare publice si de unicul indicator relevant pentru societate al universitatilor – RATA ANGAJABILITATII ABSOLVENTILOR… Dar acest simulacru perpetuat al asigurarii calitatii educatiei este vinovat si pentru prea numeroasele conflicte – inclusiv de interese personale sau organizationale – unele ajunse pe piscuri nebanuite, nu numai in mass media si social media, ci si in justitie (asa cronofaga, scumpa si imprevizibila cum este ea la noi) – intre cele 5 PARTI INTERESATE implicate – stat (Min.Educatiei, ARACIS, ARACIP) si “bastioanele” parintilor, cadrelor didactice/ personalului administrativ, elevilor si studentilor… Din aceasta lupta continua pentru bani (de obtinut cat mai multi si de platit cat mai putini), pentru drepturi si libertati (cat mai multe, inclusiv uneori ilegitime sau chiar ilegale), dar si pentru responsabilitati (cat mai putine), etc. TOATA LUMEA PIERDE! Avem deci un imens CICLU VICIOS (generator de ample pagube prin simulare, uzurpare si impostura) care dureaza de 17 ani, desi puteam avea un necesar si util CICLU VIRTUOS (generator de progres pentru toti cei implicati) daca OUG 75/2005 nu era realizata de profesori universitari de Stiinte sociale-politice si de Psihologie, total ignoranti in Managementul calitatii…

  1. La cati bani iau cei din ARACIS pt acreditarile din 5 in 5 ani, cu alte hartii, formulare, ca tampi.tii trebuie sa-si justifica cumva banii, nu vor renunta. Banii se duc si la Minister, probabil, intr-o anume proportie, dupa acreditari. In plus, asa se creeaza retele de mafio.ti in invatamantul superior, cei care se rotesc in tot felul de comitete si comitii, de la cele de sustineri de teze de doctorat, de abilitare, de concursuri de profersor si dracu mai stie cate. Numai la bani si influenta/ putere le sta gandul impostorilor astora!

   1. “Cifrele de afaceri” (veniturile) realizate de ARACIS si ARACIP in 17 ani se pot determina relativ usor inmultind numarul de scoli (cca 6200) sau de universitati (cca 120) ACREDITATE PERIODIC cu taxele aferente – de ordinul mai multor sute de euro pentru scoli si al mai multor mii de euro pentru universitati…. Dupa scaderea cheltuielilor aferente asa-ziselor evaluari (din birouri, pe baza de hartii produse in scoli/ universitati – care chipurile ar fi dovezi ale unor fapte desi noi stim ca hartia suporta acum orice! – si uneori in urma auditarii la fata locului, asa cum se procedeaza intotdeauna la auditurile in mediul de afaceri) ramane chiar un PROFIT brut = Venituri – Cheltuieli !! Mai grav este insa faptul ca ceea ce fac ARACIS si ARACIP este doar un SIMULACRU de asigurare a calitatii (= “a face CA CAlitatea sa fie sigura”- conform afirmatiilor TOTAL ERONATE ale sefilor ARACIS si ARACIP transmise ca atare si rectorilor/ decidentilor), intrucat scopul lor nu este de-a satisface cerintele tuturor partilor interesate ci doar de-a …. obtine finantarea bugetara publica, lasand decidentilor acesteia impresia ca scolile si universitatile executa ordinele primite de la Min Ed si respecta cele cca 200 (ARACIP) + 100 (ARACIS) “standarde” stabilite autoritar, abuziv, uneori irelevant si de regula fara implicarea tuturor partenerilor de interese de ARACIS, ARACIP si Min Educatiei… Dar, FARA SA SE IMBUNATATEASCA CEVA, IN REALITATE, PENTRU TOTI CEI IMPLICATI, cu toata birocratia si cheltuielile implicate!!!….A se vedea numeroasele contra-performante si conflicte (intra si inter-institutionale) agravate in acesti 17 ani de simulacru! Chiar ministrul demisionar al Educatiei, dl.SC, a afirmat ca, in ceea ce priveste CALITATEA educatiei, “mai jos de atat nu se mai poate!” .

 2. Maharii din consortiu se fac ca nu inteleg. CCR a spus foarte clar: nicio comisie (fie ea comisia de etica a universitatii sau CNATDCU) nu poate reanaliza continutul stiintific al unei teze de doctorat, odata ce ea a intrat in circuitul civil. Iar deciziile CCR sunt obligatorii pentru toata lumea. Asa ca daca vreo universitate va spune ca dl. X a plagiat, se va trezi cu un proces intentat de dl. X. Si ce sa vezi? Dl. X va castiga, invocand decizia CCR.
  Povestea plagiatelor e un capitol inchis. L-a inchis CCR. Dar unii par a nu intelege.

 3. Consiliul Rectorilor urmărește doar finanțări, câte 10 mandate, îngroparea plagiatelor (vezi cazul Bode de la UBB), folosirea indicatorilor cantitativi, acces la fonduri de cercetare pe bază de clasamente etc. Mai clar, în majoritatea propunerilor rectorilor (
  care au comportament politicianist) sunt aspecte neserioase, pline de interese meschine. Astăzi, universitățile din România nu pot avea nivelul de integritate să poată verifica un plagiat a unei teze proprii. Vedeți cazul de la Iași unde T Toader trebuia să verifice teza lui C. Olaru, conducător fiind TToader. Tot ce propune Consiliul Rectorilor, în frunte cu Campeanu, trebuiesc privite cu rezervație!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Mircea Dumitru: Universitatea din București devine parte a Universității Civice Europene. Care sunt celelalte șapte universități din consorțiul european

“Universitatea din București se alătură unui proiect ambițios, acela al rețelei Universității Civice Europene”, anunță rectorul Mircea Dumitru. Acesta precizează că noul consorțiu este format din opt universități, cu obiectivul…
Vezi articolul

Liga Studenților din Iași: „De peste un an de zile cercetarea arhivistică a fost complet blocată, pe fondul închiderii arhivelor, cauzându-se astfel prejudicii grave pentru cercetători, profesori, doctoranzi și studenți, care nu au avut acces la surse de documentare”

Cu ocazia Zilei Internaționale a Arhivelor, Liga Studenților (LS IAȘI) solicită Ministerului Afacerilor Interne și conducerii Arhivelor Naționale să ofere toate condițiile necesare funcționării adecvate a activității sălilor de studiu…
Vezi articolul