Pericolul incendiilor în căminele studențești, acoperit de reguli confuze. Căminele construite înainte de 1990 nu au nevoie de autorizație de securitate la incendiu, spun Politehnica București și Inspectoratul pentru Situații de Urgență, după un incendiu în Regie / În București au fost date 24 de avize sau autorizații pentru cămine, dintre care doar două avize pentru Politehnica

816 vizualizări
Complex cămin studențesc Regie / Foto: Google Maps
Un incendiu produs într-o cameră a unui cămin al Politehnica București, în luna aprilie a.c., a stârnit îngrijorare în cercurile studențești, fără să atragă, însă, prea multă atenție în spațiul public, în acel moment. Studenți care s-au adresat redacției Edupedu.ro sau și-au exprimat punctele de vedere în mediul online au ridicat semne de întrebare cu privire la siguranța asigurată împotriva incendiilor, în cămine. La solicitarea Edupedu.ro, Politehnica a evitat să spună câte cămine au avize și autorizații de securitate la incendiu, indicând, în schimb, că pentru căminele construite înainte de 1990 nu este nevoie de așa ceva. Informația este reluată și în răspunsurile Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov, care precizează, însă, că instituția de învățământ superior a primit, în ultimii 18 ani, două avize de securitate la incendiu pentru cămine. 

Pe de altă parte, Politehnica spune că face verificări la nivelul tuturor căminelor începând din iunie, după o serie de măsuri luate deja după incendiul menționat – detalii, mai jos.

 • Potrivit datelor instituției, în Complexul Regie aceasta are 26 de cămine, iar în Leu – două cămine. 
Un incendiu fără victime, dar cu o cameră „arsă în întregime”

Incendiul s-a petrecut, potrivit Ligii Studenților la Automatică și Calculatoare, pe data de 19 aprilie, la Căminul P16 din Regie. Potrivit informării de atunci a LSAC, o cameră „a ars în întregime”, fără a se înregistra victime. Mihnea Costoiu, rectorul Universității Naționale de Știință și Tehnologie (UNST) Politehnica București, era citat atunci de Genstiri spunând că incendiul a fost un accident provocat de o instalație electrică manipulată greșit și că era vorba despre o clădire veche, care nu se încadrează pentru autorizația de securitate la incendiu. Comentariile au fost taxate de unii studenți pe rețelele sociale, cu suspiciuni de „mușamalizare” în condițiile în care incidentul nu a fost reflectat decât sumar în media.

Știrea inițială genștiri – pe Instagram:

În urma acestei situații, Edupedu.ro a solicitat UNST Politehnica București să precizeze cauzele exacte ale incendiului. „Conform ISU, cauza incendiului a fost un scurt circuit electric din cauza unei suprasarcini”, a fost răspunsul instituției.

Situația avizelor și/sau autorizațiilor pentru căminele Politehnicii

Am solicitat, de asemenea, precizări: câte dintre căminele sale au avize sau autorizații de securitate la incendiu și care este stadiul procedurilor pentru ca normele existente să fie respectate?

UNST Politehnica a răspuns invocând o informare a Departamentului pentru Situații de Urgență potrivit căreia pentru clădiri precum căminele din Regie și Leu, construite înainte de 1990, nu este nevoie de astfel de documente:

 • „Conform adresei nr.81332 din 02.04.2018 a Departamentului pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea obținerii avizului și sau/autorizației pentru securitate la incendiu pentru clădiri existente construite înainte de 1990, categorie în care intră și căminele din Complexele studențești Regie și Leu, răspunsul primit este: ‘Pentru o clădire pusă în funcțiune înainte de 1990 la care nu s-au efectuat lucrări de modificare și/sau schimbarea destinației, nu este necesară obținerea avizului și /sau autorizației de securitate la incendiu, întrucât nu intră sub incidența Legii 307/2006’.”

Referința legislativă face trimitere la modificări aduse clădirilor puse în funcțiune înainte de 1990, însă nici UNST Politehnica, nici Inspectoratul de Urgență nu oferă precizări cu privire la situația modificărilor aduse căminelor – sau lipsei unor modificări – în ultimii 30 de ani.

La solicitarea Edupedu.ro, transmisă la sfârșitul lunii mai, Inspectoratul pentru Situații de Urgență București-Ilfov a transmis, la sfârșitul lunii iunie, că „pentru căminele studenţesti aferente Universităţii Politehnica Bucureşti, edificate anterior anului 1990, asupra cărora nu au survenit lucrări de modificare sau schimbări de destinaţie, in conformitate cu legislaţia in vigoare, nu este necesară obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu”. 

 • Inspectoratul precizează doar că există 2 avize în cazul Politehnicii – detalii mai jos.

La întrebarea care este explicația legală în cazul în care nu există o obligație de a avea avize/autorizații de incendiu, în cazul căminelor Politehnicii, referința legislativă precizată de ISU B-IF este un punct dintr-o anexă a Hotărârii de guvern 571/2016, referitoare la construcțiile și amenajările care au nevoie de de avizarea sau autorizarea privind securitatea la incendiu:

 • „în conformitate cu prevederile punctului II, lit. e), din Anexa nr.1 a HGR NR.571/2016 cu modificările si completările ulterioare este necesară obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu pentru clădirile/spaţiile de cazare noi, aferente instituţiilor de invăţământ sau cele asupra cărora au fost efectuate lucrări de modificare/schimbare de destinaţie, cu aria desfăşurată mai mare de 600 mp”.

Ceea ce spune, efectiv, acest punct din HG 571/2016 nu susține explicațiile oferite de ISU, care fac trimitere la clădiri noi și care nu au suferit modificări sau schimbare de destinație. Singura condiție menționată în lege, la punctul invocat, vizează suprafața clădirilor și felul cum sunt utilizate acestea.

Ce spune acel punct al HG 571/2016, în forma consolidată a textului:

 • ”Anexa 1 – Categoriile de construcții și amenajări care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu
 • (…) II. Clădire monofuncțională sau spațiu amenajat în clădire cu funcțiuni mixte, având destinația de:
 • (…) e) învățământ secundar, terțiar nonuniversitar, universitar sau pentru formarea profesională a adulților cu aria desfășurată mai mare de 600 mp, inclusiv spațiile de cazare aferente”
Ce spune punctul II – lit. a-e) din Anexa 1 a HG 571/2016, varianta consolidată

De notat că aceeași hotărâre de guvern menționează trei categorii de clădiri: 

 • cele care se supun avizării și autorizării privind securitatea la incendiu, unde intră și căminele studențești;
 • cele care se supun autorizării;
 • o serie de excepții de la cele două categorii anterioare.

Or, în cazul căminelor studențești din Capitală, în ansamblul lor, ISU B-IF menționează că a acordat 17 avize și șapte autorizații, inclusiv două avize pentru Politehnica București, fără să specifice dacă acestea avizate au fost și autorizate. Pe de altă parte, ISU B-IF face trimitere la lista autorizațiilor de securitate la incendiu emise în perioada 2006-2024, care menționează doar autorizații, nu și avize. Pe aceasta apar 10 autorizații acordate pentru clădiri cu astfel de funcționalități, cea mai mare parte aparținând unor societăți private.

Diferența dintre avize și autorizații, conform Isubif.ro:

Sursa: Isubif.ro

Pe aceeași listă a autorizațiilor din 2006-2024, Politehnica figurează cu șase imobile autorizate, dar niciunul nu specifică faptul că ar fi cămin (funcționalități menționate – imobil învățământ preșcolar, imobil învățământ primar, imobil învățământ, centru de conferințe).

 • Numărul de 17 avize (fără a lua în calcul cele șapte autorizații) acoperă o parte mică din totalul căminelor din București, reprezentând 25% din totalul căminelor pe care le declară doar primele patru cele mai mari universități din Capitală: Politehnica – 28 de cămine (vezi mai sus), Universitatea din București – 15 cămine, ASE – 12 cămine, potrivit datelor declarate de acestea, UMF Carol Davila – 11 cămine.

Cine a primit autorizații în ultimii 18 ani, conform listei ISU B-IF:

 • Administrare Cazare Cantine SA – 1
 • Universitatea Tehnică de Construcții – 1
 • Universitatea Titu Maiorescu – 1
 • Campus Facilities SRL – 5
 • Isro Privacom SRL – 2

Ce spune ISU B-IF despre cele 24 de avize și autorizații acordate din 2006 încoace, în București-Ilfov: „în conformitate cu baza de date disponibilă la nivelul ISU B-IF, în perioada 2006-2024, au fost emise 17 avize de securitate la incendiu şi respectiv șapte autorizații de securitate la incendiu pentru Cămine studențești, dintre care două avize de securitate la incendiu sunt aferente Universității Politehnica București”.

Cine se ocupă să asigure căminele împotriva incendiilor, când nu e nevoie de avize și autorizații

Edupedu.ro a întrebat și, în cazul în care nu există obligația avizării/autorizării pentru securitate la incendiu, care sunt autoritățile care controlează și certifică siguranța căminelor studențești, din perspectiva siguranței la incendiu si calamități. Răspunsul ISU B-IF:

 • „În conformitate cu prevederile art. 28, alin. (2), din Legea 307/2006 cu modificările si completările ulterioare controlul de stat in domeniul apărării impotriva incendiilor se exercită, la nivel central, prin inspecţia de prevenire şi alte compartimente și unităţi din structura sau subordinea Inspectoratului General, respectiv, la nivel local, prin inspecţiile de prevenire din cadrul inspectoratelor, in scopul aplicării unitare a prevederilor legale pe intregul teritoriu al României, potrivit competenţelor.”
Ce spune Politehnica București că a făcut și va face în cămine, după incendiul din aprilie

Edupedu.ro a solicitat precizări cu privire la intervențiile Politehnicii în urma incendiului din aprilie, la nivel de cămin. Potrivit răspunsurilor transmise la sfârșitul lunii mai, aceste acțiuni au cuprins:

 • „s-au refăcut circuitele afectate de incendiu pentru a realimenta consumatorii afectați;
 • au fost realimentați consumatorii din cămin;
 • s-au verificat dacă instalațiile electrice au măsurătorile PRAM (verificare rezistență de dispersie prize de pământ și verificare continuitate nul de protecție) în termen de valabilitate  conform normativelor; s-a constat că buletinele de conformitate sunt în termen – iunie 2024;
 • s-au verificat instalațiile de stingere a incendiilor (hidranți, stingătoare, etc) – sunt funcționale conform normativelor;
 • s-au intensificat controalele de către compartimentul de pompieri al universității în spațiile de cazare.
 • s-au luat măsuri preventive alocându-se bani pentru contractarea următoarelor: 
  • înlocuirea tuturor siguranțelor fuzibile cu întrerupătoare diferențiale;
  • verificarea externă a instalației electrice de către o firmă autorizată”.

Potrivit precizărilor făcute atunci de UNSTPB, „având în vedere că studenții finalizează lucrările de laborator pentru a intra în sesiune, intervențiile vor fi executate după ce aceștia vor intra în vacanță”. 

Între timp, la celelalte cămine, instituția a indicat în principal acțiuni ce vizau folosirea incorectă a instalațiilor de către studenți: „compartimentul de pompieri al universității a intensificat controalele de rond în spațiile de cazare în vederea atenționării studenților cu privire la pericolele la care se expun prin utilizare incorectă a instalației electrice, cum ar fi: 

 • utilizarea de prelungitoare defecte;
 • realizarea unor improvizații electrice;
 • utilizarea mai multor consumatori în același timp, depășind puterea instalată;
 • lăsarea nesupravegheată a unor consumatori/echipamente la plecarea din cameră(plite electrice, aparate de călcat)”, potrivit universității.

Întrebată ce va face instituția pe viitor, aceasta a indicat o serie de acțiuni din luna iunie, când urmau să fie „demarate măsurătorile PRAM prevăzute de legislația în vigoare pentru toate căminele și constau în verificarea prizelor de împământare, a izolațiilor și a continuității nulului de protecție. În urma acestor rapoarte se vor lua măsurile necesare pentru remedierea neconformităților descoperite în vederea obținerii certificării stării instalațiilor și echipamentelor electrice ale căminelor. Menționăm că, în acest moment (sfârșitul lunii mai – n.red.) rapoartele cu privire la starea instalației, sunt în termen de valabilitate, conform legislației în vigoare”. În iunie urmau să fie verificate și „toate stingătoarele de incendiu”.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Elevii maghiari se pare că au avut rezultate mai bune la PISA 2022, decât cei care învață în limba română, susține sociologul Tamás Kiss / Pentru prima dată, performanța învățământului în limba maghiară din România a fost măsurată separat

„Una dintre noutățile PISA 2022 a fost că performanța sistemului de învățământ în limba maghiară din România a fost măsurată separat. Se pare că elevii care studiază în limba maghiară…
Vezi articolul

Inspectoratele școlare județene și direcțiile de sport și de cultură vor trece în subordinea autorităților locale, de la 1 ianuarie 2025 – măsură de reducere a cheltuielilor, anunțată de Ministrul Finanțelor / În noua lege a Învățământului, inspectoratele sunt înlocuite cu direcții județene subordonate Ministerului Educației

Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, a anunțat un pachet de 50 de măsuri pentru reducerea cheltuielilor bugetare, pentru următorii ani. Printre acestea: descentralizarea inspectoratelor școlare județene, care vor trece din subordinea…
Vezi articolul

Medicii de familie trebuie să ceară doze de vaccin pediatric antiCovid pentru a-i putea vaccina pe copiii de 5-11 ani – anunță Valeriu Gheorghiță, după ce președintele Asociației Medicilor de Familie din București a atras atenția că medicii de familie nu fuseseră luați în calcul pentru vaccinarea copiilor

În cadrul conferinței de presă ce a avut loc după ședința de Guvern de astăzi, 5 ianuarie 2022, coordonatorul campaniei de vaccinare în România, Valeriu Gheorghiță, a clarificat procedura prin…
Vezi articolul

Proiectul de hotărâre privind reforma ARACIP trebuie retras, cere un grup de organizații neguvernamentale. Propunerile acestora privind componența, atribuțiile și evaluarea activității agenției care acreditează școlile

Proiectul de hotărâre privind reforma agenției care acreditează școlile, ARACIP, încalcă mai multe prevederi ale legii și ridică probleme atât în privința finanțării instituției, cât și în privința guvernanței acesteia,…
Vezi articolul

PROIECT Matematică-Informatică, Biologie-Chimie, Istorie-Psihologie, Teologie didactică – Limba și literatura română, în lista programelor de licență didactică cu dublă specializare / Lista completă a specializărilor – document

Lista programelor de licență didactică cu dublă specializare a fost pusă în consultare publică de Ministerul Educației. Un asemenea program cuprinde o specializare principală și una secundară. Este vorba despre proiectul…
Vezi articolul