Profesorii scutiți anul trecut de prezența fizică la școală, cu risc certificat, nu mai pot preda online. Măsura a fost eliminată din noul ordin, iar școala va decide ce fac – Ghid pentru profesori cu prevederile care îi vizează

53.588 de vizualizări
Foto: © Alexey Emelyanov Eanstudio | Dreamstime.com
Profesorii nu mai sunt trimiși automat să predea online dacă au certificat de risc, potrivit noilor reguli anunțate ca adoptate de ministrul Educației, dar care nu fuseseră încă semnate de oficialii de la Educație și Sănătate. Documentul publicat de autorități nu mai conține prevederea, existentă în seturile de măsuri precedente, conform căreia certificatul medical pentru un profesor cu afecțiuni sau rude cu comorbidități îi dădea dreptul să predea online, fără să fie prezent la școală.

Ce este menționat în regulamentul actual este obligația pentru unitățile de învățământ de a asigura „măsuri specifice”, fără nimic clar.

„Unităţile de învățământ preuniversitar/unitățile conexe/instituţiile de învăţământ au obligaţia să organizeze activitatea astfel încât să se prevină îmbolnăvirile cu virusul SARS-CoV-2 conform prevederilor prezentului ordin, prin:

 • asigurarea măsurilor specifice pentru elevi/studenţi, cadre didactice şi alt personal din unităţile/instituţiile de învăţământ aflat în grupele de vârstă cu risc şi/sau având afecţiuni cronice şi/sau dizabilităţi”.

Regula apare în condițiile în care toți elevii vor începe școala fizic, potrivit anunțului oficial.

În Ordinul 3.253/93 din 04.02.2021, cu regulile valabile în semestrul II din anul școlar care s-a încheiat, prevederea arăta astfel:

„Personalul didactic din cadrul unităților de învățământ/conexe/instituțiilor de învățământ aflat în grupa de risc, respectiv vârstnici, persoane cu diabet zaharat sau alte boli cronice, persoane cu imunitate deficitară, poate desfășura activități didactice în sistem online numai în baza unei adeverințe emise de medicul de medicina muncii sau medicul curant. În acest caz, conducerea unității/instituției va adapta orarul școlar în mod corespunzător sau va identifica alte soluții de derulare a cursurilor”.

Ce alte drepturi și obligații au profesorii, învățătorii și educatorii, potrivit noului ordin – EduPedu.ro a adunat toate regulile care vizează cadrele didactice, iată care sunt acestea:

Ce fac profesorii la începutul școlii: instruiri pentru observarea stării de sănătate a copiilor și indicații legate de supravegherea copiilor la intrări și în pauze

În ordin se notează că, printre atribuțiile școlilor pentru pregătirea anului școlar 2021-2022, acestea trebuie să asigure instruirea personalului din unitățile de învățământ “pentru aplicarea planului de măsuri de protecţie sanitară”.

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic va fi instruit pentru a observa starea de sănătate a elevilor şi pentru implementarea normelor din prezentul ordin de către personalul medico-sanitar sau, în absenţa acestuia, persoana desemnată de unitatea de învăţământ, încât aceștia să poată “furniza informaţii privind: elemente generale despre infecţia cu SARS-CoV-2, precum cele de igienă, tehnica spălării pe mâini, recunoaşterea simptomelor COVID-19, modul de purtare şi eliminare corectă a măştilor, măsurile de distanţare fizică necesare”.

De asemenea, cadrele didactice vor anunța cadrul medical şcolar sau responsabilul desemnat de conducerea unităţii în cazul în care elevii prezintă în timpul orelor de curs simptomatologie (tuse, dureri de cap, dureri de gât, dificultăţi de respiraţie, vărsături), însoţite sau nu de creşteri de temperatură, în vederea aplicării protocolului de izolare. Citește aici despre procedura apariției unui caz suspect de îmbolnăvire la elevi.

Profesorii vor efectua și instruiri periodice ale elevilor: “în prima zi de şcoală şi cel puţin o dată pe săptămână elevii vor fi instruiţi de către cadrele didactice în vederea respectării măsurilor de protecţie şi prevenţie a infecţiei cu SARS-CoV-2”.

De asemenea, profesorii vor supraveghea elevii pe holuri: “Elevii vor fi supravegheaţi pe toată durata pauzelor de către cadre didactice sau alte categorii de personal, pentru menţinerea distanţării fizice. Orice activităţi care presupun formarea unor grupuri vor fi organizate cu respectarea distanţei dintre elevi”.

Se mai menționează și că fluxul de persoane de la căile de acces în școli trebuie monitorizat, alături de îndrumarea copiilor direct în clasă, însă ordinul nu prevede că neapărat vor exista profesori desemnați care să gestioneze accesul în școală, ci pot fi și alți oameni din personal:

 • “accesul şi fluxul de persoane vor fi gestionate la intrarea în instituţia de învăţământ de către persoane desemnate de către conducerea unităţii de învăţământ;
 • este recomandată intrarea prin mai multe căi de acces pentru a reduce fluxul de elevi. În cazul în care această separare nu este posibilă, respectarea distanţării fizice a persoanelor care intră în instituţia de învăţământ este esenţială;
 • căile de acces (de tip poartă sau uşă) vor fi menţinute deschise în timpul primirii elevilor pentru a limita punctele de contact;
 • după dezinfecţia mâinilor, elevii vor fi îndrumaţi direct în sălile de clasă.”
Obligația de spălare și dezinfectare a mâinilor

Profesorii și elevii sunt obligați să se spele pe mâini / să se dezinfecteze pe mâini imediat după intrarea în şcoală şi înainte de a intra în sala de clasă, înainte de pauzele de masă, înainte şi după utilizarea toaletei, după tuse sau strănut; ori de câte ori este necesar, potrivit documentului.

Purtarea măștilor – în permanență în școală

Personalul didactic sau nedidactic și personalul didactic auxiliar are obligația să poarte mască în permanență în incinta școlii, mai exact în cancelarie, pe holuri, de asemenea permanent în timpul pauzelor petrecute în interior, dar și în sălile de clasă. Elevii și profesorii pot purta și măști textile dacă acestea acoperă nasul și gura. O excepție o fac profesorii din învățământul special care pot purta viziere, astfel încât, conform activităților educative, să asigure vizibilitatea feței, ca elevi să urmărească mimica:

Personalul didactic/nedidactic şi personalul didactic auxiliar implicat în procesul de învăţământ în unitățile de  învățământ special are obligaţia să poarte mască în permanenţă în cancelarie, în timpul deplasării în incinta unităţii de învăţământ şi în timpul pauzelor, precum şi în sălile de clasă, cu excepţia situaţiilor în care procesul specific de predare/învăţare/recuperare impune un contact vizual complet, caz în care vor putea folosi viziere.  În cazul elevilor din învățământul special, masca de protecție are caracter de recomandare adaptată specificului procesului educațional, și nu reprezintă o obligație“, se arată în ordinul comun.

Ce se întâmplă dacă se îmbolnăvește un profesor

Dacă apar cazuri de infectare Covid-19 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea trebuie să anunțe conducerea școlii, iar aceasta la rândul ei transmite Direcției de Sănătate Publică. DSP, după ancheta epidemiologică, stabilește contacții direcți ai acestora și alături de conducerea unității de învățământ stabilește dacă se suspendă procesul de învățare, fie la nivel de clasă, fie la nivelul întregii școli și trece în sistem online.

“(8) La apariţia cazurilor de îmbolnăvire cu virusul SARS-CoV-2 în rândul cadrelor didactice, didactice auxiliare sau nedidactice, acestea au obligaţia de a anunţa conducerea unităţii de învăţământ care va informa DSP/DSPMB. DSP/DSPMB, în urma anchetei epidemiologice, va stabili care sunt contacții direcți ai acestora și va decide împreună cu conducerea unității de învățământ dacă se impune suspendarea activităților didactice la nivelul grupei/clasei sau unității de învățământ. Măsura suspendării este dispusă prin hotărârea comitetului judeţean pentru situaţii de urgenţă/Comitetului Municipiului Bucureşti, la propunerea conducerii unității de învățământ/instituției conexe, cu avizul ISJ/ISMB și al  DSP/DSPMB.

(9) În situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a) – b) și alin (3) procesul de învățământ continuă în sistem online”, precizează ordinul.

La nivel de universitate, decizia de întrerupere a activității didactice stă la senatul universitar:

(10) Decizia de suspendare a activităţii didactice pentru unitățile de învățământ universitar care desfășoară activitate didactică ce presupune prezenţa fizică a studenţilor se dispune prin hotărâre a senatului universitar, în raport cu numărul de îmbolnăviri şi cu rezultatul anchetei epidemiologice realizate, cu avizul direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti”, se arată în document.

Pentru structurile școlare din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, decizii pentru suspendarea cursurilor, la cazuri de îmbolnăvire în rândul profesorilor, rămân la decizia conducerilor, independent de reglementările Ministerului Educației:

“(11) Criteriile de suspendare a cursurilor şcolare în unităţile de învăţământ din prezentul ordin nu se aplică și unităților de învățământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naționale și Ministerului Afacerilor Interne, care vor lua deciziile care se impun conform regulamentelor/procedurilor aplicabile acestora.

(12) Activităţile ce presupun prezenţa fizică din unităţile de învăţământ preuniversitar din subordinea Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei vor fi gestionate în funcţie de analiza situaţiei epidemiologice realizate la nivelul direcţiilor medicale din cadrul acestora şi stabilite prin decizie a conducătorilor acestora şi nu se supun dispoziţiilor prezentului ordin.”

Profesorii infectați pot preda online dacă starea de sănătate le permite

În ordinul comun, alineatul 3 precizează că “Nu se vor prezenta la cursuri în unitatea de învățământ/instituția de învățământ:

 1. cei confirmaţi cu infecţie cu SARS-CoV-2, aflaţi în perioada de izolare la domiciliu;
 2. cei care sunt declaraţi contacţi directi cu o persoană infectată cu SARS-CoV-2 și se află  în carantină la domiciliu / carantină instituţionalizată.
 3. cei care au fost testați și asteaptă rezultatele sau locuiesc cu o persoană care a fost testată și care asteaptă rezultatele”, dar că:

“(4) În situaţiile prevăzute la alin. (3), dacă starea de sănătate le permite, elevii / studenţii / personalul didactic pot continua activitatea didactică în sistem online sau vor fi scutiţi medical şi vor recupera ulterior”.

Unul din profesorii unei școli va fi desemnat responsabil cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecției cu SARS-CoV-2

“Conducerile unităţilor de învăţământ/ unităților conexe desemnează un responsabil, dintre angajaţii proprii, cu atribuții de coordonare a activităților de prevenire a infecţiei cu SARS-CoV-2. Persoana desemnată  va fi în permanentă legătură cu personalul medico-sanitar, cu reprezentanţii inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, DSP/DSPMB, precum și ai autorităţilor administraţiei publice locale”, potrivit ordinului.

Descarcă ordinul de ministru cu regulile pentru elevi, profesori și școli.

Foto: © Alexey Emelyanov Eanstudio | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


14 comments
 1. Alexandra, Ina, Mariana, Maria, B, C, D, Părinte frustrat sau mai știu eu cum v-ați trecut pe aici,
  voi nu vreți să vă faceți profesori, sau nu vă place să vă ia în șuturi părinții și copiile lor la indigo (dacă înțelegeți ce vreau să spun)?
  Deja ne provocați greață!
  Doar un părinte care gândește rațional și empatizează poate avea o atitudine normală vis-a-vis de meseria de dascăl! Doar copiii acestora sunt cei care au bun simț, învață și dau rezultate!
  Despre ceilalți ce să spun? Așa părinți, așa copiii!
  Nu mai generalizati cazul profesorului care va supără pe voi!
  Noi nu judecăm meseriile voastre!

 2. Sustineti ca exista invatamant online,nu va intrebati de ce profesorii care indeplinesc varsta si conditiile de pensionare la limita de varsta ,vor aprobare sa predea online ,dar nu ies la pensie.Vanzatoarea si doctorul stau la serviciu 8-10 ore zilnic ,avand contact cu sute de persoane, in schimb profesorii au sa zicem 38 elevi la clasa ,dar stau in medie 16-18 ore saptamanal.

 3. In regulamentul actual este mentionata obligația pentru unitățile de învățământ de a asigura „măsuri specifice” cf. ART 12, 1, h
  In Anexa 1, acolo unde se mentineaza ca ar trebui sa fie precizari pentru ART 12, 1,
  ar trebui sa fie clar mentionate masurile specifice spre care se pot orienta unitatile scolare.
  Cum este posibil un asemenea ORDIN? Cum se poate publica in MO asa ceva?

  1. Catu are un target : câți mai mulți morți de covid. Iar poporul român este EXACT așa cum a spus Țuțea. Daca nu face nimic, atunci își merită soarta.

 4. Nu este corect. Elevii au voie sa stea acasa cu certificat medical, facand greutati intregii scoli, care trebuie sa scorneasca căi de scolarizare pentru acestia. Profesorii oricum nu mai aveau nici un drept din cele normale,in afara dreptului de a fi bolnav. Acum nici acesta nu mai e recunoscut. Incotro, domnule ministru Campeanu????

  1. Ba da, este corect. Nu comparați profesorii cu elevii. Comparati profesorii cu angajații din alte domenii. O vânzătoare nu poate lucra online chiar dacă are boli cronice. Atunci profesorii de ce sa poată? Nu este discriminare?

   1. D.
    Vânzătoarea de la aprozar nu poate vinde online, dar daca nu știați, sunt foarte multe magazine care vand online, iar curierul va aduce cumpărăturile acasă.
    Cat despre profesori, isi pot face datoria online.
    Iar atata timp cat dvs aveti dreptul sa va tineti copilul in varful patului si sa incurce orele de curs de la scoala batand cu pumnisorul in masa sa fie prezent online la cursuri, au si profesorii drepturi.

    1. Din cauza celor care au atitudinea dvs. profesorii nu mai sunt respectati de parinti. Cum va permiteti sa spuneti ca un parinte tine copilul in varful patului ca sa incurce orele batand in masa pentru prezenta online? Si apoi sa vreti sa fiti respectat? Copilul meu a participat online din motive de sanatate si ca urmare a recomandarii medicului, in niciun caz din varful patului, iar la evaluarea nationala a fost singura din clasa ei cu toate testele perfecte. M-am bucurat ca a fost obligatorie prezenta fizica, altfel as fi fost linsata de profesori ca dvs. si parinti invidiosi care m-ar fi acuzat ca am soptit de sub birou.
     Sa va fie rusine pentru atitudinea dvs.

     1. Cum trișarea e sportul la care românii sunt campioni și fac eforturi să își optimizeze strategiile, să nu vă mirați că școala online este raiul trișorilor și o mare problemă pentru profesorul care vrea să evalueze. Chiar și la olimpiadele organizate online s-a trișat. Copilul dvs este cinstit, felicitări, sincer! Majoritatea nu sunt. Majoritatea elevilor au profitat de imposibilitatea de a fi testați corect online, nu au învățat mai nimic și de aici eșecul școlii online. De aici și dorința unora de a rămâne online.
      Așa ar trebui să înțelegeți atitudinea d-lui profesor Alexandru, nu să o luați drept atac la persoană. Nu generalizați situația copilului dvs, e complet nerealist.

   2. In cazul vanzatoarei, activitatea NU SE POATE desfasura online. (Totusi, exista varianta comenzilor online, care ofera o anumita protectie.)
    Este vorba despre o masura prin care o persoana este protejata.
    De ce sa nu protejam pe cineva, daca acest lucru este posibil?

   3. Sunt multe diferente ca sa se poata face comparatii. De exemplu la multe magazine este scris la intrare maxim 2 clienti in magazin. Si la laboratoarele de analize medicale si la operatorii de telefonie mobila. Si pe la institutii. La medicii de familie cate o persoana, restul asteapta afara. Pentru persoanele de acolo se considera ca daca ar fi mai multi oameni in acea incapare ar fi un pericol si de aceea este limitat numarul. La profesori pot fi 38 de elevi+profesorul intr-o sala si nu este nimic periculos.

  2. Profesorii au devenit ,,preșul elevilor”!
   Curând va fi o rușine să spui că ești profesor! Până și femeia de serviciu are mai multe drepturi…
   Ne plecăm în fața elevilor și acceptăm atâtea nedreptăți (din toate direcțiile: elevi, părinți,
   directori, inspectori, miniștri) doar pentru că toți știm că fără ei nu am mai avea acest serviciu…
   Cu precădere cei apolitici…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Anularea examenului de Titularizare şi ocuparea posturilor pentru anul şcolar următor prin suplinire, solicitate de sindicatele FSLI ministrului Educaţiei

Anularea examenului naţional de Titularizare şi ocuparea posturilor pentru anul şcolar următor prin suplinire, solicitate de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ ministrului Educaţiei, Monica Anisie, potrivit documentelor obţinute de Edupedu.ro.…
Vezi articolul

DOCUMENT 45% dintre angajații școlilor, grădinițelor și inspectoratelor vor să fie vaccinați. Ministerul Educației îi mai întreabă încă o dată pe profesori dacă vor vaccinul în etapa a doua de sondare, până la finalul lunii

La nivelul învățământului preuniversitar, 45,06 % dintre angajați au declarat disponibilitatea de vaccinare raportat la totalul de 292.872 de angajați în sistemul de învățământ preuniversitar (inclusiv persoanele care nu au…
Vezi articolul