Registrul Matricol al Universităților din România va deveni interoperabil cu alte baze de date de la „instituțiile de la nivel central” – proiect de ordonanță de urgență / Cîmpeanu: Măsura poate conduce, de exemplu, la eliberarea electronică a abonamentelor de transport pentru studenți

395 de vizualizări
Foto: 73267256 / Big Data © Rawpixelimages | Dreamstime.com
Registrul Matricol al Universităților din România va deveni interoperabil cu alte baze de date de la „instituțiile de la nivel central”, potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență publicat săptămâna trecută în dezbatere publică și actualizat de Ministerul Educației vineri seara. În forma inițială articolele referitoare la RMUR nu existau.

Ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu, a declarat pentru Edupedu.ro că este vorba despre o bază legală care se crează astfel pentru ca instituțiile să poată colabora pentru chestiuni care țin de piața muncii, și de proiecții sau prognoze privind necesarul de vorță de muncă sau monitorizarea inserției pe piața muncii a absolvenților. Cu titlu de exemplu, în contextul digitalizării, Cîmpeanu a mai spus că interconectarea bazelor de date ale unor instituții cu RMUR ar putea folosi și la eliberarea abonamentelor pentru studenți și elevi în format electronic, lucru care acum nu este posibil pentur că studentul trebuie să-i prezinte unui funcționar carnetul vizat la zi. Ministerul Educației plănuiește să facă interoperabil și SIIIR – Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România.

Ce este RMUR

Sistemul informatic RMUR este o bază de date electronică în care sunt înregistraţi toţi studenţii la toate cele trei cicluri universitare (licenţă, master, doctorat) din instituţiile de învăţământ superior din România, de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, precum şi Academia Română.

Registrul Matricol Unic al Universităților din România a devenit funcțional în anul 2016, prin includerea în contractul instituțional (semnat de fiecare universitate) a obligației de a raporta datele solicitate de Ministerul Educației referitoare la evidența studenților. Este reglementat în Legea Educației prin articolul 201 și organizat prin Ordinul de ministru 3.714/2018.

Care sunt modificările introduse în proiectul de OUG:

La articolul 201 după alineatul (5) se adaugă trei noi alineate, alin. (6)- (8) și vor avea următorul cuprins: 

(6) Ministerul Educaţiei, în calitate de proprietar, beneficiar şi operator al RMUR, controlează gestionarea sistemului, decide cu privire la modificările şi îmbunătăţirile care i se aduc, în urma consultării şi pe baza propunerilor înaintate de către instituţiile care utilizează sistemul informatic şi răspunde solidar pentru confidenţialitatea datelor personale înregistrate în sistem alături de celelalte instituţii care au acces la acestea, în condiţiile legii.

(7) Datele colectate în RMUR vor fi  prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), precum şi a legislaţiei naţionale aplicabile domeniului protecţiei datelor.

(8) RMUR poate fi interoperabil cu alte baze de date electronice, atât ale instituţiilor de învăţământ superior de stat şi particulare, acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, cât şi ale instituţiilor de la nivel central. Interoperabilitatea se realizează în baza unor proceduri specifice (pentru instituţiile din sistemul de învăţământ superior), respectiv a unor protocoale între Ministerul Educaţiei şi alte ministere sau structuri naţionale de care aparţin instituţiile care gestionează celelalte baze de date de la nivel naţional.

Edupedu.ro: De ce se modifică printr-o ordonanță de urgență caracteristicile Registrului Unic al Universităților din România și se introduce această interoperabilitate?

Sorin Cîmpeanu: „Este importantă crearea bazei legale prin care sa funcționeze în mod real acea inteoperabilitate a bazelor de date, adesea clamată, pentru urmatoarele considerente:

În primul rând avem nevoie de un mecanism de monitorizare a inserției absolvenților pe piața muncii. Și aici vorbim și de absolventi de învățământ superior, și de absolvenți de învățământ preuniversitar.

În al doilea rând, pentru mecanistele de anticipare a nevoii de competențe pe piata muncii. Este vorba despre date în sens invest de această dată, dinspre piața muncii spre sistemul de Educație.

În ultimul rând ne trebuie mecanisme de evaluare și monitorizare a politicilor publice în domeniul măsurilor active și formării profesionale.

Toate aceste trei mecaniste ar trebui sa fie incluse în proiectul ReConect, gestionat de Ministerul Muncii. Nevoia interconectării este generată de nevoia de cooperare reală cu sistemul pieței muncii.

Edupedu.ro: Un exemplu concret, la ce folosește interoperabilitatea?

Sorin Cîmpeanu: Al patrulea punct este nevoia de digitalizare. Cu titlu de exemplu: pentru eliberarea abonamentelor de transport în comun elevi și studenți un acces parțial la aceste baze de date (pe bază de interogare) pot conduce la un pas extrem de important – toate abonamentele să fie eliberate electronic. Fără bază legală nu există posibilitatea de interogare din partea altor instituții ale statului a bazelor de date, pentru studenți – RMUR, și pentru elevi – SIIIR.

Edupedu.ro: Aveți în plan să faceți același lucru și cu SIIIR?

Sorin Cîmpeanu: Da, ne gândim să facem asta și pentru SIIIR.

ReCONECT – Adaptare la Schimbare – Mecanism Integrat de Anticipare, Monitorizare, Evaluare a Pieței Muncii și Educației este un proiect cu finanțare europeană din Programul Operațional Capital Uman (POCU), care are ca obiectiv „corelarea cererii cu oferta de forţă de muncă prin introducerea de noi instrumente şi mecanisme de monitorizare şi evaluare a politicilor publice şi de anticipare a nevoilor de competenţe”, potrivit paginii acestuia. Este derulat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și partener este și Ministerul Educației.

Potrivit paginii de proiect, acesta vizează „dezvoltarea a trei mecanisme:

  1. mecanism de monitorizare a inserţiei absolvenţilor programelor de educaţie şi formare profesională (Mecanism 1);
  2. mecanism de anticipare a nevoii de competențe pe piaţa muncii (Mecanism 2);
  3. mecanism de evaluare şi monitorizare a politicilor publice privind măsurile active şi formarea profesională (Mecanism 3).

pe care solicitantul, împreună cu partenerii le vor proiecta/reproiecta, testa şi implementa într-o platformă informatică cu rol integrator de susţinere a deciziei în politica de ocupare. Funcţionarea celor trei mecanisme, cu sprijinul grupului tinta, va permite asigurarea coerenţei şi a sinergiei dintre sistemul de educaţie şi formare profesională a adulţilor, măsurile active de ocupare a forţei de muncă şi piaţa muncii”.

Foto: 73267256 / Big Data © Rawpixelimages | Dreamstime.com /  Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Daniel David, rectorul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca: Susțin ideea sindicală de acum a creșterii salariale în preuniversitar și în universitar. Trebuie discutat apoi și despre diferențieri salariale pe bază de merit / performanță

Rectorul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca anunță că susține revendicarea sindicatelor din educație referitoare la majorarea salariilor profesorilor din preuniversitar și universitar, cu o zi înainte de greva generală pe…
Vezi articolul

„Revenim la un scenariu optimist pentru admiterea 2022, după rezultatele din prima sesiune a examenului de bacalaureat din acest an” – Marilen Pirtea, rectorul Universității de Vest din Timișoara / Am deschis noul website al Admiterii 2022 la UVT (P)

Rezultatele care arată o rată mai bună de promovare a bacalaureatului sunt „un semnal bun pentru perspectivele sesiunilor de admitere la facultățile din mediul universitar românesc”, potrivit rectorului Universității de…
Vezi articolul

Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța se opune ferm față de posibila desființare a Universității Maritime din Constanța și participarea la formarea unei noi universități tehnice naționale

Liga Studenților din Universitatea Maritimă Constanța (LSUMC) se poziționează ferm împotriva desființării Universității Maritime din Constanța și a participării la formarea unei noi universități tehnice naționale, sub orice formă s-ar…
Vezi articolul

Start admitere 2023 la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș. Înscrieri online la studii de licență, din 15 iulie 2023 / Peste 3.000 de locuri și două noi programe de licență (P)

Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș are în prezent peste 10.000 de studenți și 40 de programe de licență la cele 7 facultăți din…
Vezi articolul