Școlile care vor vrea să depună proiecte pentru reducerea abandonului școlar în runda a II-a vor putea primi bani mai mulți decât cele 1.409 care s-au calificat în PNRAS în prima etapă. Suma maximă crește cu 50% în ghidul publicat în consultare, fără nicio explicație de la Ministerul Educației

4.113 vizualizări
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Unitățile de învățământ ar putea să primească granturi de până la 300.000 de euro, pentru reducerea abandonului școlar, potrivit Ghidului Solicitantului – Schema de Granturi (runda II), document pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației. Vezi mai jos, în articol, lista activităților eligibile și ce trebuie să facă școlile pentru a lua aceste sume. De menționat este că școlile selectate în prima rundă puteau beneficia de un grant de cel mult 200.000 euro, conform Ministerului Educației.
 • Observațiile și recomandările referitoare la ghidul publicat pot fi trimise pe adresa de e-mail consultare.pnras2@edu.gov.ro, în perioada 22 – 28 martie 2023.

Diferența dintre un grant maxim pe care îl poate primi o școală în runda 2 și grantul pe care îl ia o unitate de învățământ selectată în runda 1 este de 100.000 de euro. Acest lucru înseamnă o creștere de 50% a sumei maxime pe care o poate primi o școală, în comparație cu runda 1.

Foto: Captură edu.ro – ianuarie 2022

De remarcat este că nu există nicio explicație din partea Ministerului Educației. Ligia Deca a anunțat pe Facebook că școlile pot accesa granturi de până la 300.000 de euro, fără să dea detalii suplimentare: „Acest program oferă unităților de învățământ oportunitatea să acceseze până la 300.000 de euro și să ofere elevilor tot sprijinul de care au nevoie pentru a participa la ore și pentru a-și dezvolta competențele corespunzătoare vârstei”.

În luna aprilie 2022, 1.409 de școli au fost selectate de Ministerul Educației în prima rundă de finanțare pentru granturile din programul de reducere a abandonului școlar. Inițial, lista școlilor selectate să participe la prima rundă conținea 1.415 școli, dar 6 dintre ele au renunțat să încheie contractele respective. Suma totală contractată a fost de 962,032,795.32 lei (fără TVA), potrivit Ministerului.

Alocarea financiară maximă pentru Schemei de Granturi PNRAS runda a II-a este de 265 de milioane de euro fără TVA. Acest lucru înseamnă că 883 de școli ar beneficia de un grant de 300.000 de euro. Amintim că 3.235 de unități de învățământ au fost identificate ca eligibile pentru Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar. Dintre acestea, în prima rundă au fost selectate 1.409, ceea ce înseamnă că rămân peste 1.826 de școli care ar putea primi bani de până la 300.000 de euro, în runda 2.

În cadrul celor două runde de finanțare vor fi finanțate cel puțin 2.500 de unități de învățământ cu personalitate juridică ce urmează a primi granturi, conform documentului.

Ce informații conține ghidul

Ghidul conține informațiile specifice: modalitatea de completare și de depunere a cererii de finanțare, condițiile de eligibilitate, criteriile de evaluare, descrierea etapelor de verificare administrativă și evaluarea proiectelor.

Ce școli ar putea să beneficieze de granturi

Apelul se adresează unităților de învățământ preuniversitar de stat, de masă sau special, cu personalitate juridică, care au o rată de abandon școlar ridicată și performanță școlară scăzută la nivel gimnazial. Cei 5 indicatori de vulnerabilitate sunt:

 • „procentul profesorilor suplinitori raportat la numărul total al profesorilor din unitatea de învățământ;
 • rata de absolvire a învățământului gimnazial, definită ca raportul dintre numărul de absolvenți ai clasei a VIII-a și numărul de elevi înscriși în clasa a VIII-a la începutul anului școlar;
 • raportul dintre numărul elevilor repetenți și în abandon școlar și numărul total de elevi din învățământul gimnazial;
 • rata de participare a absolvenților învățământului gimnazial la Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a, definită ca raportul dintre numărul absolvenților învățământului gimnazial care participă la examen și numărul total al absolvenților învățământului gimnazial;
 • procentul absolvenților de clasa a VIII-a care au obținut note sub 6 la Evaluarea Națională din total participanți la evaluare.”
Foto: Captură Ghidul solicitantului

Apelul este deschis și unităților de învățământ cu personalitate juridică care demonstrează că au grad de vulnerabilitate medie/ridicată, conform criteriilor mai sus menționate și metodologiei MATE, pe baza datelor din anul școlar 2021-2022.

„Unitățile de învățământ de stat cu un număr de elevi de nivel gimnazial sub 40, în anul școlar 2021-2022, vor beneficia de activități de sprijin finanțate în cadrul unui proiect adaptat, gestionat la nivel central de către Ministerul Educației. Unitățile de învățământ eligibile vor aplica individual, fiind responsabile atât pentru obținerea grantului, cât și pentru utilizarea corespunzătoare a acestuia, conform proiectului aprobat. Aceste unități de învățământ vor pregăti cererea de finanțare luând în considerare și școlile fără personalitate juridică (structuri arondate) pe care le au în coordonare”, conform ghidului.

Potrivit draftului, valoarea maximală a granturilor se calculează urmărind:

 • „numărul elevilor de gimnaziu înscriși în anul școlar 2022-2023;
 • gradul de marginalizare a zonei în care este situată unitatea de învățământ.”

Pentru estimarea valorii maxime eligibile a unui proiect, solicitantul va înmulți numărul elevilor de gimnaziu eligibili pentru prezentul apel cu costul unitar corespunzător zonei în care este situată unitatea de învățământ. 

Foto: Captură Ghidul solicitantului

Școlile vor consulta Atlasul Zonelor Rurale Marginalizate sau Atlasul Zonelor Urbane Marginalizate pentru a verifica dacă se află în zonă cu marginalizare la medie (rural), zonă dezavantajată (urban), zonă cu marginalizare severă și peste medie (rural) sau zonă marginalizată (urban), situație în care unitatea de învățământ poate beneficia de o valoare mai mare a grantului.

Dacă unitatea de învățământ se află într-o localitate care nu se regăsește în Atlasele menționate, ca urmare a schimbărilor demografice din ultimii ani, acesta poate argumenta încadrarea în zonă defavorizată, urmărind cel puțin una dintre următoarele situații:

Foto: Captură Ghidul solicitantului
Durata proiectelor

„Proiectele finanțate în runda a II-a a Schemei de granturi PNRAS vor începe la data intrării în vigoare a contractului de finanțare și se vor derula pe o perioadă de minimum 24 de luni (maximum 36 de luni), dar fără a depăși 30 iunie 2026.”

Activități eligibile

Printre activitățile obligatorii se numără cele de identificarea și monitorizare a elevilor în risc de abandon școlar – MATE: aplicarea chestionarului SASAT, de evaluare a succesului școlar, în rândul elevilor de gimnaziu; aplicarea Fișei de observare și a Fișei de evaluare MATE de către diriginți/persoană în risc pentru identificarea elevilor în risc de abandon; completarea și validarea Observatorului Școlii; introducerea datelor în SIIIR, actualizarea periodică a datelor în SIIIR.

Cheltuielile eligibile

În ghid este menționat că echipa care se ocupă de managementul de proiect nu este remunerată: „Cheltuielile cu salariile aferente managementului de proiect nu sunt eligibile în cadrul acestei scheme, conform Planului Național de Redresare și Reziliență.”

Categoriile de cheltuieli sunt următoarele: cheltuieli pentru servicii și bunuri; cheltuieli privind serviciile de formare și alte cheltuieli de natură salarială (max. 35% din valoarea totală a grantului); cheltuieli pentru mobilier și nici modificări de amenajare (max. 10% din valoarea totală a grantului), cheltuieli de digitalizare (min. 20% – max. 25% din valoarea totală a grantului);

Despre cererea de finanțare

Cererea de finanțare cuprinde informații privind nevoile, obiectivele, măsurile propuse respectiv timpul, resursele umane, materiale, financiare și informaționale necesare pentru îndeplinirea celor dintâi. 

Cererea de finanțare este compusă din:

 • Cererea de finanțare, ale cărei secțiuni se completează, se semnează și se încarcă în aplicația electronică.
 • Anexele la cererea de finanțare – set de documente completate sau, după caz, scanate, salvate în format .pdf, semnate digital și încărcate în aplicația electronică.
Pașii pentru accesarea unui grant
 1. Pregătirea propunerii de proiect
  • identificarea nevoilor unității de învățământ în vederea prevenirii și reducerii abandonului școlar;
  • estimarea grupului țintă; formularea soluțiilor de prevenire și reducere a abandonului școlar;
  • planificarea și bugetarea activităților respectând cerințele și criteriile de eligibilitate specifice SG PNRAS.
 2. Elaborarea cererii de finanțare
  • estimarea valorii maximale ce poate fi accesată, conform criteriilor stipulate în cadrul SG PNRAS;
  • contactarea ME la adresa consultare.pnrr@edu.gov.ro pentru clarificarea eventualelor nelămuriri privind completarea cererii de finanțare;
  • completarea Cererii de finanțare (Anexa 1), conform prezentului Ghid;
  • elaborarea graficului de activități (Anexa 1) și bugetului (Anexa 3);
  • verificarea corectitudinii și adecvării informațiilor completate în Cererea de finanțare.
 3. Depunerea cererii de finanțare
  • Cererea de finanțare și toate anexele solicitate sunt încărcate pe platforma web dedicată: www.uefiscdidirect.ro;
  • Cererea de finanțare și anexele vor fi semnate de către reprezentatul legal al unității de învățământ, utilizând semnătura electronică (fie semnătură electronică cu certificat digital, fie semnătură olografă electronică).

Ministerul Educației se ocupă de evaluarea cererilor de finanțare și comunică rezultatul evaluării. 

DOCUMENT Ghidul solicitantului poate fi consultat mai jos:

DOCUMENTE Anexele pot fi descărcate mai jos (.docx):

Informații de context

Hotărârea privind aprobarea Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) a fost adoptată pe data de 30 decembrie 2021. În februarie 2022 au fost publicate condițiile de eligibilitate, iar școlile au aflat din ghidul solicitantului care sunt activitățile decontate. Programele trebuie să se implementeze timp de 3 ani cu aceste sume și presupun derularea de activități remediale, investiții în formarea profesorilor, programe de tip masă caldă, de after-school-uri etc.

Fostul ministru al Educației spunea că școlile vor putea plăti meditații pentru elevi sau le vor putea da lunar bani părinților ca să-și trimită copiii la școală, în cadrul acestui program de diminuare a fenomenului de abandon școlar.

 • MATE (Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație) face parte din Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) care este primul proiect finanțat din PNRR, și care are o valoare de 543 milioane euro, nerambursabilă. MATE este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educației cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.
Ce este abandonul școlar?

Rata abandonului școlar este diferența dintre numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar și cel al elevilor aflați în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport procentual fata de numărul elevilor înscriși la începutul anului, potrivit Institutului Național de Statistică (INS).

Rata de părăsire timpurie a școlii este definită ca procentul tinerilor cu vârste cuprinse între 18-24 de ani care au terminat cel mult clasa a VIII-a și care au abandonat școala în acel moment, nu au mai urmat nicio altă formă de școlarizare sau formare profesională. Se mai numește abandon școlar timpuriu.

România a cheltuit peste 2 miliarde de lei pentru reducerea abandonului școlar între 2012-2021

Amintim că Edupedu.ro a scris că România a cheltuit peste 2 miliarde de lei pentru reducerea cu 2 puncte procentuale a ratei de părăsire timpurie a școlii în perioada 2012-2021. Rata acestui indicator a scăzut de la 17.8% în 2012, la 15.6% în 2020. Nu a fost atins obiectivul propus în Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii în România de a înregistra valoarea de 11.3% în 2020.

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Ministerul Educației a redeschis apelul PNRR pentru depunerea cererilor de finanțare pentru școlile din programul de reducere a abandonului școlar, runda 1, la 6 luni de la semnarea contractelor / Surse: 40 de școli ar fi vizate
septembrie 2022 – Prima lună de școală, ratată, iar a doua lună, incertă pentru Programul Național de Reducere a Abandonului Școlar. Szekely: Au existat întârzieri în fluxurile financiare / Directori de școli: Dacă știam că treburile stau lejer, nu ne mai complicam atât
Diriginții claselor gimnaziale trebuie să parcurgă mai multe etape pentru identificarea copiilor în risc de abandon școlar, potrivit unui ordin oficial. La ce întrebări răspund elevii – documente

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Alexandru Rafila: Din păcate, prevederile din actele normative nu reglementează explicit posibilitatea adaptării scenariului în mod strict la condițiile din școli. Este normal să mergi pe verde în localitățile încadrate în scenariul galben, dar unde numărul de elevi din clase este mic

Chestiunea scenariilor “trebuie să fie adaptată fiecărei școli”, atrage atenția doctorul Alexandru Rafila, președintele Societății Române de Microbiologie. Acesta a avertizat că “este normal” ca, în localitățile încadrate de Ministerul…
Vezi articolul

Cultele au obținut tot ce au solicitat: Cererea de înscriere la ora de religie va fi valabilă pentru toată perioada de școlarizare, avizul cultelor va fi necesar pentru toti profesorii din învățământul vocațional teologic

Toate solicitările cultelor referitoare la învățământul preuniversitar au fost adoptate miercuri în Comisia pentru învățământ, în mai puțin de 30 de minute. Pe lângă impunerea religiei ca disciplină opțională la…
Vezi articolul