Start înscrieri online pentru profesori în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului de liceu și pentru învățământul profesional și tehnic. Cele cinci criterii pentru evaluarea portofoliului

8.817 vizualizări
Foto: © Poznyakov | Dreamstime.com
Înscrierile online pentru profesori în grupurile de lucru pentru elaborarea curriculumului de liceu și pentru învățământul profesional și tehnic au început pe 26 aprilie 2021, potrivit anunțului făcut de Ministerul Educației, prin Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație (CNPEE).

Documentul care lansează apelul de selecție prevede faptul că aplicațiile se pot depune online la inspectorate sau la decanatele facultăților, în funcție de proveniența cadrului didactic (preuniversitar sau universitar).

„Ministerul Educației organizează selecția cadrelor didactice din învățământul preuniversitar/ cadrelor didactice/cercetătorilor din învățământul universitar în vederea constituirii grupurilor de lucru pentru elaborarea curriculumului pentru disciplinele/domeniile de studiu obligatorii din învățământul liceal, precum și calificările/domeniile de pregătire profesională pentru care se școlarizează prin învățământul profesional și tehnic, numite în continuare GLC.

GLC pentru care se organizează selecție sunt cuprinse în documentul de la finalul articolului.

Numărul membrilor dintr-un astfel de grup este de maximum 15 pentru o disciplină/calificare, respectiv maximum 25 de membri pentru un domeniu de studiu/domeniu de pregătire profesională.

Numărul maxim de membri din învățământul universitar, pentru fiecare GLC, reprezintă cel mult 1/3 din numărul maxim de membri din GLC, potrivit condițiilor din apel.

Un candidat poate opta pentru realizarea curriculumului pentru aceeași disciplină de la mai multe filiere de învățământ sau pentru mai multe calificări din același domeniu de pregătire profesională, respectiv mai multe GLC ale disciplinei/disciplinelor aparținând aceluiași domeniu de studiu”, prevede documentul.

Criteriile de selecție sunt:
 1. candidatul își desfășoară activitatea didactică de cercetare în domeniul/disciplina pentru care se elaborează programa școlară – criteriu eliminatoriu (dovada îndeplinirii acestui criteriu se face prin depunerea la dosarul de candidatură a adeverinței eliberate de unitatea de învățământ).
 2. portofoliul profesional al candidatului cuprinde curriculum vitae în format Europass, însoțit de documente doveditoare/copii ale diplomelor de studii, grade didactice, doctorat și alte documente justificative/relevante pentru criteriile de selecție.
 3. un proiect inovativ de programa școlară la nivelul unei discipline din TC sau CD realizat schematic pentru un singur an de studiu, care definește competențele specifice/rezultate ale învățării/activități de învățare și evaluare recomandate și conținuturi asociate, de maximum 5 pagini.
Evaluarea portofoliului profesional se face pe baza următoarelor criterii, potrivit documentului citat:
 1. Pregătire profesională;
 2. Experiență în domeniul proiectării curriculare;
 3. Experiență în domeniul analizei și evaluării curriculare;
 4. Proiect inovativ de programa școlară: corelarea adecvată a competențelor specifice rezultatelor învățării cu activitățile de învățare, evaluare și cu conținuturile asociate;
 5. Proiect inovativ de programa școlară: caracterul inovativ al proiectului.

Punctajul final este rezultat ca însumarea punctajelor acordate pentru fiecare criteriu. „Punctajul acordat prin autoevaluare nu intră în calculul punctajului final acordat, având numai caracter orientativ pentru evaluatori”, se arată în apelul de selecție.

Înscrierea candidaților din învățământul preuniversitar universitar se face la nivelul inspectoratelor școlare județene / al Municipiului București, respectiv la decanatul facultăților din cadrul universităților de stat și particulare acreditate.

Pentru înscriere, candidatul va depune/transmite la inspectoratul școlar/decanat, în format electronic, dosarul de candidatură care conține, în ordine:
 • opisul dosarului de candidatură, semnat și scanat;
 • cererea de candidatură, conform modelului din anexa nr. 4 care constituie parte integrantă a prezentului apel, semnată și scanată;
 • adeverință prin care se face dovada îndeplinirii criteriu eliminatoriu prevăzut la secțiunea C. 1. a prezentului apel, în copie scanată;
 • portofoliul profesional menționat la secțiunea C.2. a prezentului apel
 • fișa de autoevaluare/evaluare, conform modelului din anexa 3 a prezentului apel completate de candidat cu datele de identificare și cu punctajele acordate la rubrica de autoevaluare, semnată și scanată.
Calendarul selecției este următorul:

Perioada 26.04.2021 – 10.05.2021 – Înscrierea candidaților.

Perioada 27.04.2021 – 14.05.2021 – Evaluarea portofoliilor profesionale ale candidaților din învățământul preuniversitar la nivelul inspectoratelor școlare.

Perioada 27.04.2021 – 14.05.2021 – Selecția candidaților din învățământul universitar, în baza portofoliilor profesionale, la nivelul decanatelor facultăților de la care candidații provin.

Perioada 17.05.2021 – 18.05.2021 – Transmiterea la Ministerul Educației a propunerilor de cadre didactice din învățământul preuniversitar, respectiv cadre didactice/cercetători din învățământul universitar pentru grupurile GLC de către inspectoratele școlare sau decanatele facultăților.

Postarea pe site-ul Ministerului Educației a componenței nominale a grupului de lucru pentru curriculum va avea loc pe 25.05.2021, potrivit CNPEE.

Descarcă Anexele pentru apelul de selecție

Anunțul vine în contextul în care ministrul Educației Sorin Cîmpeanu a anunțat că planurile cadru pentru liceu vor elaborate în anul școlar care va urma, elevii care trec clasa a IX-a în toamnă având la dispoziție un curriculum tranzitoriu.

Noile planuri cadru pentru liceu au fost lansate în dezbatere publică pe 5 ianuarie. După ce ministerul a anunțat că au fost primite peste 10.000 de propuneri de schimbare a celor aflate în consultare, ministrul a spus că adoptarea acestora va fi amânată.

Prin amânarea acestor planuri-cadru elevii care intră în toamnă în clasa a IX-a vor face ore după vechile planuri-cadru. Se întrerupe astfel ciclul actual de schimbare curriculară început în 2012, ajuns acum la clasa a VIII-a.

Momentan nu există niciun anunț că se lucrează oficial la noile planuri-cadru pentru liceu sau despre echipa care gândește noul curriculum.

Foto: © Poznyakov | Dreamstime.com

Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


1 comentariu
 1. Cum sa modifici ceva cu oameni care nu au lucrat in alt stil? De ce nu se apeleaza si la consultanti in educatie din alte tari?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

INTERVIU Elev de clasa a XI-a, în prima zi de școală, după mai bine de un an: Am simțit o apropiere umană de care am dus lipsă. Am vorbit ca între oameni, nu ca între elev și profesor. Despre școala online: Am realizat că cel mai important în viață este să fii autodidact

Ștefan este elev în clasa a XI-a la o școală din Suceava și astăzi, 19 mai, a fost pentru prima dată într-un an și două luni când și-a revăzut toți…
Vezi articolul

Taxele de școlarizare în principalele țări de destinație pentru elevii și studenții români: Niciun ban la facultăți scandinave, peste 100.000 de franci la licee din Elveția

Taxele de școlarizare la liceele și universitățile din principalele țări preferate de elevii și studenții români care pleacă în străinătate variază considerabil, iar maximele pot depăși 100.000 de euro pentru…
Vezi articolul