Studiile, experiența sau cunoașterea legislației complete în învățământul special – inexistente în cerințele pentru postul de director al Serviciului de Învățământ Special din Ministerul Educației

1.953 de vizualizări
Foto: Anna Kolosyuk – Unsplash
Ministerul Educației a scos la concurs postul de șef al Serviciului de Învățământ Special, dar la condițiile de participare nu este solicitată nici experiența în domeniul învățământului special, nici absolvirea unor studii de specialitate și nici cunoașterea legislației complete în acest domeniu, potrivit anunțului de concurs și bibliografiei făcute publice de Ministerul Educației. Deși bibliografia solicită cunoașterea regulamentului învățământului special și metodologia de monitorizare a segregării școlare, lipsește dintre cerințe legea 448 din 2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Singurele cerințe ale Ministerului Educației, la selectare, de la viitorul șef al Serviciului de Învățământ Special sunt ca acesta să aibă un master în administrație publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

Potrivit anunțului făcut public de Ministerul Educației, printre atribuțiile generale ale postului de Șef serviciu la Serviciul Învățământ Special și Incluziune Socială, Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum se află și sarcina de a coordona activitatea inspectorilor/consilierilor din cadrul serviciului de elaborare sau revizuire a cadrului legislativ, metodologic și a proiectelor de acte normative conform domeniului de competență al serviciului, respectiv educație incluzivă, consiliere psihopedagogică și orientare școlară, învățământ special, activități extrașcolare și extracurriculare.

Care sunt condițiile specifice de participare la concursul pentru postul de Șef al Serviciului Învățământ Special și Incluziune Socială, potrivit anunțului oficial făcut de Ministerul Educației

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2001, cu modificările și completările ulterioare 
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani. – durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Atribuțiile specifice celui care va conduce Serviciul Învățământ special și Incluziune Socială, Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar sunt următoarele: 

 1. coordonează și promovează alternativele educaționale; 
 2. colaborează cu celelalte servicii, direcții și direcții generale din M.E.; 
 3. participă la acțiuni de formare continuă, de dezvoltare personală; 
 4. participă la recrutarea personalului prevăzut în structura organizatorică a serviciului, cu respectarea precizărilor din fişele de post; 
 5. evaluează anual activitatea personalului serviciului, în vederea formulării propunerii de stabilire a acordării calificativelor anuale, în funcție de competența, performanța şi eficiența fiecăruia; 
 6. participă la activitatea comisiilor constituite la nivelul ministerului și a instituțiilor coordonate/subordonate, precum și a comisiilor interministeriale pentru elaborarea documentelor care vizează învățământul preuniversitar.

Bibliografia pentru concursul pentru postul de Șef al Serviciului Învățământ Special și Incluziune Socială din Ministerul Educației:  

 1. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 2. OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 3. HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare; 
 4. România Educată. Proiect al Președintelui României, Klaus Iohannis; 
 5. Constituția României, 1991, republicată;
 6. Ordinul MECTS nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat; 
 7. Ordin MEC nr. 5.633 din 23 decembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar (MO nr.1056/31.12.2019); 
 8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 02.12.2021, la sediul instituției din București. Proba scrisă este programată pe data de 14.12.2021, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației din București. Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Potrivit Legii Educației Naționale, învățământul special se organizează în unități de învățământ special, dar și prin integrarea elevilor cu CES (cerințe educaționale speciale) în învățământul de masă. O mare problemă în integrarea elevilor cu CES în școlile de masă o reprezintă, însă, lipsa însoțitorilor acestor elevi la clasă, acceptați de Ministerul Educației. Articolul 49, alin (2) al legii stabilește că „învățământul special integrat se organizează în învățământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preșcolar și elev cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în grupe, clase sau formațiuni de studiu din învățământul de masă”.

Conținuturile învățământului special și special integrat, demersurile didactice, precum și pregătirea și formarea personalului care își desfășoară activitatea în domeniul educației copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, conform legii Educației.

Articolul 110, alin (3) din aceeași lege prevede că „finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale și a CJRAE/CMBRAE se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial”.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

O nouă specie de țestoasă fosilă, care ar fi trăit în perioada dinozaurilor pitici din Transilvania, a fost descoperită pe teritoriul Geoparcului Internațional UNESCO Țara Hațegului al Universității din București

Paleontologii au denumit noua descoperire Dortoka vremiri, în onoarea celebrului paleontolog român Mátyás Vremir. Este a doua specie de testoasă descoperită în Geoparcul Internațional UNESCO Țara Hațegului. Actuala descoperire oferă…
Vezi articolul

Transportul gratuit pentru elevii navetiști din legea educației Deca-Iohannis înseamnă abonamente și de 400 de lei pe lună plătite din banii elevilor și ai părinților, în prima lună de școală / Elevă în clasa a XII-a: Nu știu dacă voi recupera vreodată acești bani

Elevii care învață în altă localitate decât cea de domiciliu și au transport în zonă încă nu beneficiază de transport gratuit, așa cum prevede noua lege a Educației Deca-Iohannis. Acest…
Vezi articolul

Până pe 28 septembrie, școlile vor trimite Ministerului Educației numărul de norme didactice și al posturilor, pentru acest an școlar – document / Recent, Ligia Deca spunea că știe că școlile nu scot la concurs posturile de teamă că se ocupă și apoi acei profesori pleacă

Până joi, 28 septembrie, școlile și grădinițele vor transmite Ministerului Educației situația normării profesorilor, după cum se arată într-un document obținut de Edupedu.ro. Amintim că anul școlar 2023-2024 a început…
Vezi articolul

BREAKING Greva profesorilor nu se încheie, ci se suspendă, anunță sindicatele, cu o condiție: Adoptarea azi a unei ordonanțe de urgență cu salariul debutantului cât cel mediu pe economie și creșterea salarială de 50% din diferența între salariile actuale și cele din grila nouă, la 1 ianuarie 2024

Greva angajaților din Învățământ se suspendă, potrivit unui comunicat comun al sindicatelor din Educație. Luni, 12 iunie, este a 13-a zi de grevă generală în școli, protestul de muncă fiind declanșat…
Vezi articolul