Studiile, experiența sau cunoașterea legislației complete în învățământul special – inexistente în cerințele pentru postul de director al Serviciului de Învățământ Special din Ministerul Educației

1.855 de vizualizări
Foto: Anna Kolosyuk – Unsplash
Ministerul Educației a scos la concurs postul de șef al Serviciului de Învățământ Special, dar la condițiile de participare nu este solicitată nici experiența în domeniul învățământului special, nici absolvirea unor studii de specialitate și nici cunoașterea legislației complete în acest domeniu, potrivit anunțului de concurs și bibliografiei făcute publice de Ministerul Educației. Deși bibliografia solicită cunoașterea regulamentului învățământului special și metodologia de monitorizare a segregării școlare, lipsește dintre cerințe legea 448 din 2006 privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Singurele cerințe ale Ministerului Educației, la selectare, de la viitorul șef al Serviciului de Învățământ Special sunt ca acesta să aibă un master în administrație publică, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice și să aibă vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice de minimum 5 ani.

Potrivit anunțului făcut public de Ministerul Educației, printre atribuțiile generale ale postului de Șef serviciu la Serviciul Învățământ Special și Incluziune Socială, Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum se află și sarcina de a coordona activitatea inspectorilor/consilierilor din cadrul serviciului de elaborare sau revizuire a cadrului legislativ, metodologic și a proiectelor de acte normative conform domeniului de competență al serviciului, respectiv educație incluzivă, consiliere psihopedagogică și orientare școlară, învățământ special, activități extrașcolare și extracurriculare.

Care sunt condițiile specifice de participare la concursul pentru postul de Șef al Serviciului Învățământ Special și Incluziune Socială, potrivit anunțului oficial făcut de Ministerul Educației

 • studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, 
 • studii universitare de master în domeniul administrației publice, management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice, sau cu diplomă echivalentă conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2001, cu modificările și completările ulterioare 
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice: minimum 5 ani. – durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Atribuțiile specifice celui care va conduce Serviciul Învățământ special și Incluziune Socială, Direcția Strategii, Evaluare și Monitorizare Curriculum, Direcția Generală Învățământ Preuniversitar sunt următoarele: 

 1. coordonează și promovează alternativele educaționale; 
 2. colaborează cu celelalte servicii, direcții și direcții generale din M.E.; 
 3. participă la acțiuni de formare continuă, de dezvoltare personală; 
 4. participă la recrutarea personalului prevăzut în structura organizatorică a serviciului, cu respectarea precizărilor din fişele de post; 
 5. evaluează anual activitatea personalului serviciului, în vederea formulării propunerii de stabilire a acordării calificativelor anuale, în funcție de competența, performanța şi eficiența fiecăruia; 
 6. participă la activitatea comisiilor constituite la nivelul ministerului și a instituțiilor coordonate/subordonate, precum și a comisiilor interministeriale pentru elaborarea documentelor care vizează învățământul preuniversitar.

Bibliografia pentru concursul pentru postul de Șef al Serviciului Învățământ Special și Incluziune Socială din Ministerul Educației:  

 1. Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 2. OUG nr. 57/2019 – Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 
 3. HG nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările ulterioare; 
 4. România Educată. Proiect al Președintelui României, Klaus Iohannis; 
 5. Constituția României, 1991, republicată;
 6. Ordinul MECTS nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a învățământului special și special integrat; 
 7. Ordin MEC nr. 5.633 din 23 decembrie 2019 pentru aprobarea Metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul preuniversitar (MO nr.1056/31.12.2019); 
 8. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
 9. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Dosarele de înscriere la concurs se depun până la data de 02.12.2021, la sediul instituției din București. Proba scrisă este programată pe data de 14.12.2021, ora 10:00, la sediul Ministerului Educației din București. Interviul se va susține în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Potrivit Legii Educației Naționale, învățământul special se organizează în unități de învățământ special, dar și prin integrarea elevilor cu CES (cerințe educaționale speciale) în învățământul de masă. O mare problemă în integrarea elevilor cu CES în școlile de masă o reprezintă, însă, lipsa însoțitorilor acestor elevi la clasă, acceptați de Ministerul Educației. Articolul 49, alin (2) al legii stabilește că „învățământul special integrat se organizează în învățământul de masă, prin cuprinderea fiecărui preșcolar și elev cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale în grupe, clase sau formațiuni de studiu din învățământul de masă”.

Conținuturile învățământului special și special integrat, demersurile didactice, precum și pregătirea și formarea personalului care își desfășoară activitatea în domeniul educației copiilor cu cerințe educaționale speciale sunt stabilite prin metodologii elaborate de Ministerul Educației și Cercetării, conform legii Educației.

Articolul 110, alin (3) din aceeași lege prevede că „finanțarea unităților de învățământ special, a claselor de învățământ special, a elevilor din învățământul special, a liceelor speciale și a CJRAE/CMBRAE se asigură din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prin bugetele locale ale consiliilor județene și ale sectoarelor municipiului București, indiferent de locul de domiciliu al copiilor, prin contract managerial”.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Schimbări de scenarii în școlile din Capitală. Monica Anisie: Astăzi se va întruni Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență. Unele școli au cerut alt scenariu / Școala Centrală din București și grădinița Zâna florilor vor începe în scenariul roșu

Astăzi se va întruni Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, a anunțat în urmă cu puțin timp ministrul Educației, Monica Anisie. La ieșirea de la o ședință pe care…
Vezi articolul

Ligia Deca: Trebuie să punem în prim-plan și necesitatea organizării rețelei școlare în așa fel încât să avem clase cu componență socio-economică mixtă / Studiu OECD: Reducerea analfabetismului funcțional până în 2030 are impact economic pe termen lung de 200% din PIB. Dacă îl eliminăm, e de aproape 300%

Trebuie să punem în prim-plan și necesitatea organizării rețelei școlare în așa fel încât să avem clase cu componență socio-economică mixtă, a declarat consilierul prezidențial pentru Educație și Cercetare Ligia…
Vezi articolul