Surse: Dispar bursele de performanță și de studiu din proiectul legii Educației, varianta Deca / În schimb, crește valoarea burselor sociale și de merit pentru anul școlar viitor, 2023-2024

29.936 de vizualizări
Foto: © Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.com
Bursele de performanță și cele de studiu dispar în proiectul legilor Educației, în varianta Deca, document obținut de Edupedu.ro. De asemenea, bursa socială ar crește cu 100 de lei, ajungând la 300 de lei, iar cea de merit crește până la 450 de lei de la 200 de lei cât este în prezent. De precizat, în proiectele de lege se menționează că valoarea minimă a burselor și criteriile de acordare se reglementează prin ordin de ministru (n. red. cum este și în prezent), dar sunt menționate valorile burselor pentru anul școlar viitor 2023-2024.
 • Amintim că proiectele de legi ale educației în varianta ministrului Ligia Deca, obținute pe surse de EduPedu.ro, nu au fost încă făcute publice, dar sunt finalizate de Ministerul Educației (ME), după ce au fost verificate amendamentele primite în perioada de dezbatere publică, de la lansarea variantelor Cîmpeanu, în iulie 2022.
 • Urmează ca experții din partidele din coaliția de guvernământ să lucreze cu ME la noile legi până la 1 februarie 2023. Apoi, proiectele ar urma să treacă prin Guvern până la 15 februarie, iar Parlamentul să aprobe legile Educației Deca până pe 15 martie. Toate noutățile pe care le aduc acestea pot fi citite aici.

Bursa de studiu și cea de performanță sunt eliminate din lege, reiese din draftul legilor, varianta Deca, obținut pe surse de Edupedu.ro. În noua formulă mai rămân doar 3 din cele 5 tipuri de bursă acordate în prezent.

Din draftul Legii Învățământului Preuniversitar, varianta Deca:

“Prin excepţie de la prevederile alin (1), pentru anul școlar 2023/2024, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:

a) bursă de merit – 450 lei/lună;

b) bursă socială – 300 lei/lună;

c) bursă tehnologică – 300 lei/lună;

d) bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 1.000 lei/lună;

e) bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună.    

În prezent, potrivit articolului 82, din Legea Educației, se acordă 5 tipuri de bursă: de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social.

Sursa: Legea Educației Naționale

În prezent, primesc bursă de studiu elevii cu media generală a anului școlar anterior între 7,50 – 9,50 și care au cumulat cel mult 20 de absențe nemotivate în anul școlar trecut, dacă, în ultimele 3 luni, venitul lunar pe membru de familie nu depășește venitul net minim pe economie (1.524 lei). Pentru clasa a IX-a, se ia în calcul media de admitere la liceu și numărul de absențe din clasa a VIII-a. Detalii aici despre criteriile de acordare.

Pentru clasa a V-a, bursa se acordă dacă elevul a obținut calificativul Foarte Bine la toate disciplinele și nu a înregistrat mai mult de 20 absențe nemotivate în anul școlar 2021-2022.

Și bursa de performanță dispare în varianta actuală a Ligiei Deca. De menționat, anul acesta școlar 2022-2023 se încadrează la bursa de performanță aproape 10.000 de elevi. În prezent bursa de performanță se acordă elevilor care:

 • a) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor școlare naționale organizate de Ministerul Educației;
 • b) s-au calificat în loturile de pregătire organizate de Ministerul Educației pentru competițiile internaționale;
 • c) au obținut locurile I, II sau III la etapele naționale ale competițiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-științific, organizate de Ministerul Educației;
 • d) au obținut locurile I, II sau III la competițiile sportive internaționale la care participă loturile naționale ale României.

În proiectul legilor Educației, actualizate în varianta Deca, obținute de Edupedu.ro, bursa de merit crește cu 250 de lei, de la 200 de lei, cât e în prezent potrivit Hotărârii de Guvern nr. 1138 / 2022 din septembrie, la 450 de lei. Criteriile și valoarea burselor se stabilesc în prezent prin ordin de ministru, scrie în Legea Educației în vigoare.

În varianta legilor Deca apare o modificare legată de stabilirea criteriilor pentru acordarea burselor, deși se va face tot prin ordin de ministru, implică încă o instituție: “Cuantumul minim al burselor și metodologia cadru de acordare a burselor sunt adoptate prin ordin al ministrului educaţiei, la propunerea Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar (CNFÎP)“.

În proiectele legilor Deca, bursa socială ar crește cu 100 de lei: de la 200 de lei cât este în prezent, ar ajunge la 300 de lei, potrivit draftului proiectelor legii Educației.

Bursa profesională se redenumește și ca fiind bursă tehnologică și ar crește cu 100 de lei – de la 200 cât este în prezent, până la 300 de lei pe lună. Bursa tehnologică reprezintă o formă de stimulare a elevilor care urmează învăţământul tehnologic în condiţiile metodologiei cadru, în conformitate cu priorităţile ministerului Educaţiei, potrivit documentului.  

Bursele de excelență olimpică rămân la fel ca în proiectul legii lui Sorin Cîmpeanu: bursa de excelenţă olimpică I/internaţională – 1.000 lei/lună, bursa de excelenţă olimpică II/naţională – 700 lei/lună.

Condițiile de acordare a burselor de excelenţă olimpică se modifică pentru cei care iau bursă de excelență olimpică I, adică acei elevi care iau premiile I, II, III la olimpiade școlare internaționale. Mai exact, beneficiază de un premiu în cuantum egal cu valoarea cumulată a bursei pentru un an școlar și elevii din ultimul an de studii. În prezent această prevedere este valabilă doar pentru elevii care iau bursă de excelență II, adică premiații primelor 3 locuri la olimpiade naționale.

Dreptul la bursă socială al elevilor proveniţi din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform legii nr. 196 din 31 octombrie 2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare se acordă în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune a familiei elevului. Acordarea dreptului se face în urma comunicării de către agenţiile pentru plăţi și inspecţie socială judeţene, respectiv a municipiului București, a listei elevilor care frecventează învăţământul cu frecvenţă, proveniţi din familii beneficiare de ajutor de incluziune în luna anterioară celei de raportare a listei, scrie în proiectul legii învățamântului preuniversitar propus de Ligia Deca.

Bursele sociale se acordă în baza unor condiţii privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitului pe venit, conform metodologiei cadru prevăzută la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de părinţii/tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învăţământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situaţia veniturilor declarate către organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul.

“(12) Bursele elevilor din învăţământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educaţiei, după cum urmează:

Bursele de merit pentru minimum 30% din elevii de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învăţământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condiţiilor stabilite prin metodologia cadru;

Bursele sociale pentru toţi elevii care se încadrează în criteriile și condiţiile stabilite prin metodologia cadru;

Bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învăţământul tehnologic și care se încadrează în specializările și condiţiile stabilite prin metodologia cadru;

Primesc burse de excelenţă olimpică I și II pentru toti elevii care au obţinut disticţiile prevăzute în alineatul 11, alineatele a) și b), cu respectarea metodologiei cadru.

Elevii și părinţii sunt informaţi cu privire la criteriile, condiţiile și metodologia acordare a burselor cu minimum 15 zile lucrătoare înainte de data-limită pentru depunerea cererilor şi documentelor justificative. 

(14) Elevii pot beneficia și de alte tipuri de burse, pe bază de contract încheiat cu operatori economici ori cu alte persoane juridice sau fizice. Acestea pot fi cumulate cu bursele provenite de la bugetul de stat.

(15) Elevii străini din învăţământul preuniversitar pot beneficia de burse, potrivit prevederilor legale. 

(16) Bursele sociale sau bursele tehnologice se pot cumula cu orice tip de bursă.

(17) Prin excepţie de la prevederile alin.(1), elevii din unităţile de învăţământ preuniversitar particular/confesional, care sunt școlarizaţi fără taxe, beneficiază lunar de burse sociale și tehnologice”, conform proiectului de lege a educației.

Informații de context

Sorin Cîmpeanu a stabilit noi criterii de acordare a burselor anul trecut și a stârnit nemulțumiri în rândul elevilor și părinților după ce a eliminat dreptul la bursă pentru elevii care învață în altă localitate și fac naveta care nu mai primesc bursa rurală, și cei de clasa a V-a care nu mai pot primi bursă de merit. Până anul trecut școlar, bursa se acorda pe baza mediei din semestrul al II-lea, dar din cauză că structura anului școlar este acum împărțită în 5 module de învățare, nu două semestre, bursa de merit este acordată acum doar elevilor din clasele VI-XII, din școlile de stat, prevede ordinul de ministru. Același ordin reglementează toate criteriile de acordare a burselor. De altfel, Consiliul Național al Combaterii Discriminării a decis să sancționeze cu 10.000 de lei ministerul Educației pentru această situație.

Criteriul pentru acordarea burselor de merit, reglementate prin ordin de ministru este media de peste 9.50. În anul școlar 2023-2023 sunt 268.299 de elevi în toată țara care primesc burse de merit, cu aproape 100.000 de elevi mai puțini față de anul școlar trecut 2022-2023, arată o centralizare a ministerului Educației, cerută de Edupedu.ro în noiembrie 2022.

Numărul elevilor care beneficiază anul acesta de burse de merit a scăzut considerabil, cu o treime, după ce în ianuarie, ministrul de atunci, Sorin Cîmpeanu, a modificat plafonul de la care se acordă bursele, de la media 8.50, la 9.50. – Detalii aici

Foto: © Vsg Art Stock Photography And Paintings | Dreamstime.comDreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Olimpiade școlare 2023. Care sunt concursurile pentru care elevii pot primi bursele de merit și performanță – LISTĂ

19 comments
 1. Probabil cele 10000 de burse acordate celor 10000 de copii care aleg sa nu stea în fata calculatoarelor/telefoanelor și sa facă ceva constructiv ar duce la sărăcirea iminenta a bugetelor celor doua ministere.
  Cu siguranță experții un finanțe angajați la ministere nu au reușit sa acopere acest minus uriaș asa ca au luat cea mai la îndemână soluție… sa renunțe la ele.
  Creșteți, va rugam, ajutoarele sociale…susti eți și promovați în continuare ignoranta și delăsarea…
  Nu aveți cum sa ramaneti în funcții decât atunci când sunteți încă jurați de oameni pe calapodul vostru.
  Rușine, rușine, rușine!!!!!

 2. Este incredibil cum se distruge orice forma de stimulare a elevilor.
  După multe ore de munca asidua , după multe eforturi fizice și financiare , s au gândit politicienii noștri sa ii ,, răsplătească ” luandu-le și aceasta bursa care oricum este mai mult simbolica.
  Asa se vrea performanță?
  Rușine!!!!!

 3. Bineinteles, de ce sa sprijinim copiii care muncesc si obtin rezultate la competitiile sportive internationale… Doar reprezinta Romania in lume, pe banii parintilor, iar statul, ca de obicei, nu face nimic. Sa explicati, domnilor reaponsabili, unui copil care a obtinut medalie la Balcaniada si Campionat Mondial in toamna 2022, si care asteapta bursa de performanta in toamna 2023, ca v-ati razgandit, ca nu aveti continuitate in decizii, ca va bateti joc de sentimentele si asteptarile unui copil, asteptari create in baza promisiunilor dvs….

 4. Dispar bursele de performanta ca sa isi bage mai multi bani in buzunar jigodiile astea care ne conduc ca nu mai stiu nici ei ce sporuri, ce pensii, sa mai inventeze pt ei. Iar un copil care aduce mandrie tarii , merge in competitii internationale si reprezinta cu succes tara,acestor copii li se taie si acel minim de 500 lei ? Noi , parintii acestor copii care fac performanta pe un sport , cheltuim mult mai multi bani decat ce ofera guvernul ( minim 1000 euro pe deplasare si avem: Campionat European, Campionat Mondial…numai competitiile nationale ne costa anual cam toti banii pe care ii ofera statul ),dar era un fel de recompensa pt munca lor si îi stimula sa fie din ce in ce mai buni. Si mai aveti pretentia sa avem campioni in tara aceasta , o tara in care trebuie sa plateasca parintii si sa isi sustina copii financiar pt a ajunge in marile competitii mondiale …RUSINE sa va fie daca ati ajuns sa taiati beneficiile acestor copii !

  1. Exact in aceasta situatie suntem si noi! Din pacate Ministerul Sportului le-a taiat si cei 150 lei pentru echipamnt sportiv- inainte de publicarea legii, acum si Ministerul Invatamantului le taie bursele…. si ei toti ministrii ies pe ecrane si ne explica cat de important e sportul si apoi daca 1 copil este vazut de alte tari, ca a noastra tara draga nu ii vede, iar ies ei sa se madreasca cu acel copil… ca si cu David Popovici…. RUSINE ambelor ministere

 5. Sunt mulți copii care iau burse sociale la oraș, și părinți au 3-4apartamente închiriate și lucrează la negru, vin cu dovadă că nu au venituri dar nu I controlează nimeni, și sunt mulți copii la sate care chiar ar merita burse sociale ,dar nu au norocul a celor de la oraș ,și se culca cu burta goala sau merge la școală fără pachet, rușine ca nu se verifică .

  1. Este normal ca bursele medicale (sociale) sa fie primite cu nr de zile redus din cauza zileleor libere legale si a vacantelor? Spre exemplu pe luna decembrie in loc de 200 s-a primit 112 lei (copil cu diagnostic oncologic). Unde se poate face plangerea?

   1. Bursele medicale se primesc integral ,indiferent de numărul zilelor libere.Fiul meu este beneficiar al unei astfel de burse și a primit suma integral ,adică 200 lei și în lunile cu vacanta.

 6. Toate bune si frumoase, doar ca bursa de merit este deja demonetizata cu toată ridicarea plafonului de la 8,50 la 9,50.Corect ar fi ca doar primii 10% din efectivul de elevi sa primească această bursă, nu toti elevii cu medii peste 9,50.Asa dispare presiunea pentru note nemuncite si apare o competiție reală care sa genereze si motivatia intrinsecă pentru învățătură. Copiii noștri vor doar sa împuște note mari pentru burse plătite din impozitele noastre.Din cate stiu eu,banul se muncește.

  1. Corect ar fi atunci ca si d-voastra in calitate de profesor sa taiati chitanta pentru toti banii primiti din meditatii si sa platiti corect impozitul la stat pe venitul real nu doar pe 1-2 copii pe luna! Hai sa le taiem copiilor tot sa dam in schimb, profesorilor!

   1. aveți dreptate doamna bine ca da bani la cei care fac copii cu nemiluita pentru alocați,burse și ajutoare sociale care le ia tot din taxele și impozitele noastre.
    În loc sa-i trimită la munca pe părinți care nu au posibilități sa-i crească le da ajutoare sa facă anul și cârlan.Ati făcut un calcul cât câștiga pe urma unui copil?
    Și ai noștri nu mai merita nici bursa de merit nici reducere la naveta.noi din septembrie și pana în prezent am primit 85 lei transport pe luna octombrie.
    Cei de la social când fac anchete sociale ar trebui sa-i încurajeze cu munca nu cu ajutoare sociale.Statul ar trebui sa facă o lege lucrezi primești nu lucrezi nu primești nimic.
    Atunci nu sar mai cheltui atâția bani cu sociali sau cu orfelinatele.Bine ca dam noi 42%sa-i crestem pe ei și copiii lor.RUSINE STATULUI ROMAN.DE PENSIONARI CARE AU MUNCIT O VIATA NU AU GRIJA.INCURJAM SOCIALI,STATUL E DE VINA SA ÎI OBLIGE LA MUNCA COPIII SA FACA DOAR CAT POT CRESTE

  2. Aveti mare dreptate! Ar trebui stabilit un nr de burse care sa se acorde in ordinea descrescatoare a mediei. In prezent iau burse destui elevi care nu ar merita!

  3. Consider ca un elev care are media generala peste 9.50 a muncit pentru bursa pe care o primeste, si ar trebuie sa beneficieze de bursa si pe perioada vacantelor scolare. Cat despre impozitele noastre eu prefer sa fie folosite la acordarea burselor decat in alte scopuri. Copii sunt viitorul tarii!

  4. Ca și profesor sa spune-ți așa ceva ….. Școala nu este o competiție , este o instituție unde trebuie sa-i învățați pe toți, nu sa va mândriti,voi profesorii care predați la clasa , cu rezultatele copiilor care fac meditații. Este meritul profesorului meditator. Așa fac si cei din ministere, se lauda cu rezultatele copiilor, dar pe cheltuiala părinților. Și învățământul se face tot pe cheltuiala părinților.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Șefa ISJ Cluj: 100 de școli din județ vor deschide cu prezența fizică integrală zilnică, 108 școli, prin rotație. Una singură a solicitat exclusiv online. Elevii vor avea un orar fix, indiferent dacă fac ore online – pot urmări lecția și pot interveni

Un număr de 100 de școli din județul Cluj vor deschide anul școlar cu prezența fizică integrală zilnică la cursuri, iar 108 școli, prin rotație, a declarat inspectorul școlar general…
Vezi articolul

Este puțin frustrant ca atunci când ai câteva zeci de ani la catedră să primești lecții din partea unora care nu au mers nici o oră la clasă, în fața elevilor sau a studenților – prima reacție a ministrului la criticile din moțiunea simplă, depusă de USR la Parlament

Este puțin frustrant ca atunci când ai câteva zeci de ani la catedră să primești lecții din partea unora care nu au mers nici o oră la clasă, în fața…
Vezi articolul