OFICIAL Programul de guvernare pe Educație al Cabinetului propus de Cioloș

9.385 de vizualizări
Foto: © Nirat Srisongmuang | Dreamstime.com
Realizarea în regim de urgență a planurilor-cadru și a programelor școlare pentru liceu și recrutarea directorilor și directorilor adjuncți de către Consiliile de administrație ale unităților de învățământ sunt câteva dintre măsurile prevăzute în programul de guvernare pe Educație al Cabinetului propus de Dacian Cioloș, potrivit documentului pe care premierul desemnat urmează să-l prezinte în biroul politic duminică seara.
 • Inițial, propunerile au fost prezentate, pe surse, de Edupedu.ro.

Iată ce prevede programul de guvernare pe Educației al Cabinetului propus de Cioloș:

Digitalizarea educației prin PNRR
 • Elaborarea cadrului legislativ:
  • Act normativ care definește standardele minime pentru echipamentele IT care să asigure calitate în procesul de educație online.
  • Act normativ care stabilește profilul viitorului cadru didactic competent digital, la un nivel superior de sofisticare,  în concordanță cu Cadrul European al Competențelor Digitale ale Cadrelor Didactice. 
  • Act normativ privind evaluarea competențelor digitale ale elevilor. 
  • Act normativ privind organizarea inspecției școlare (monitorizarea și evaluarea procesului de educație online).
 • Dezvoltarea unei platforme de evaluare online a competențelor elevilor.
 • Integrarea unor module de dezvoltare a competențelor digitale a cadrelor didactice la nivel de licență și master în concordanță cu cadrul european comun pentru competenţa digitală a educatorilor (DigCompEdu).
 • Update tehnologic digital al școlilor: 5.200 de școli dotate cu tehnologie pentru laboratoare IT; cel puțin 1.100 de laboratoare SMART; 67.000 de resurse educaționale deschise (RED) cuprinzând „manuale” adaptate mediului online pentru toate disciplinele și toate nivelurile de învățământ secundar, conținuturi educaționale digitale pe trei niveluri diferite de cunoaștere (remedial, accesibil, performant), resurse pentru educația incluzivă vizând elevii cu dizabilități, sportivii sau elevii spitalizați.
Dreptul de a alege în educație
 • Debirocratizarea și flexibilizarea procesului de înființare și funcționare a grădinițelor, școlilor și liceelor private.
 • Debirocratizarea și regândirea ARACIP.
Reforma guvernanței sistemului de învățământ preuniversitar și profesionalizarea managementului școlar
 • Recrutarea directorilor și directorilor adjuncți de către Consiliile de administrație ale unităților de învățământ.
 • Organizarea de programe de formare pentru managerii școlari și membrii Consiliului de Administrație.
 • Deschiderea ocupației de manager școlar către alte categorii de profesioniști în management.
 • Desființarea inspectoratelor școlare și mutarea centrului de decizie de la nivelul politic (minister și primărie) la nivelul consiliului de administrație al școlii, pentru școlile publice.
Reforma curriculară
 • Un curriculum național suplu, eficient, orientat spre dezvoltarea de competențe  completat în proporție de peste 30% de curriculum a decizia elevului/ școlii/ comunității.
 • Realizarea în regim de urgență a planurilor-cadru și a programelor școlare pentru liceu;
 • Sistemul de învățământ preuniversitar românesc se confruntă cu numeroase probleme în ceea ce privește nivelul dar și interesul scăzut al elevilor pentru învățare, un declin vizibil al stării de bine a elevilor, cadre didactice demotivate. Sistemul educațional trebuie să vireze de la livrare de cunoștințe la dezvoltare de competențe, de la așteptări nerealiste de performanță academică înaltă la preocuparea reală pentru starea de bine a elevilor, de la conținuturi educaționale detaliate și impuse centralizat la libertatea profesorilor de a descoperi activ, autonom și asumat soluții ajustate secolului 21, așa cum deja fac o parte din resurse proprii în ciuda sistemului care descurajează asta. Vom pune bazele unui proces autentic de reformă curriculară, Curriculum 2.0 pentru o economie globală care să pregătească generațiile viitoare să facă față unor schimbări rapide în societate.
Extinderea programului „Masă caldă în școli” și a programului „Școală după școală”
 • Recalibrarea și extinderea programului de masă caldă în școli astfel încât să ajungă în primul rând la cei mai vulnerabili dintre copii utilizând sistemul Harta școlilor defavorizate cu ținta de a ajunge la minim 150.000 de elevi.
 • Încurajarea parteneriatelor locale între APL și alți actori locali privați (ONG sau întreprinderi) care livrează servicii de masă caldă și/ sau programe „Școală după școală”.
Învățământul dual 
 • elaborarea unui pachet de măsuri care să urmărească reforma profundă și creșterea atractivității  rutei tehnologice prin asigurarea unui parcurs complet la nivel secundar și terțiar (calificări nivel 3 – 7).
 • stimularea mediului de afaceri să se implice la o scară mai largă în pregătirea viitoarei forțe de muncă calificată.
 • 10 noi campusuri tehnologice integrate (finanțare din PNRR). 

Implementarea cadrului strategic pentru un învățământ superior echitabil vizând obiectivele acestuia:

 • Introducerea unui sistem performant de combatere a plagiatului.
 • Conectarea curriculei universitare de nevoile economiei reale prin implicarea mediului privat.
 • Asigurarea legăturii dintre mediul universitar și industrie pentru dezvoltarea cercetării în cadrul universităților.
 • Auditul școlilor doctorale prin raportare la standarde internaționale.
 • Revizuirea condițiilor de acreditare a instituțiilor de învățământ superior.
Dezvoltarea educației antepreșcolare prin construcția de creșe
 • Construirea a 110 creșe în cadrul PNRR, care să permită accesul a minimum 9.400 de copii, cu precădere din mediile defavorizate;
 • Prioritizarea formării profesionale pentru educatori-puericultori;
 • Finanțarea pe baza costului standard per copil a educației în creșe, inclusiv pentru creșele private.
Cariera didactică
 • Finalizarea sistemului integrat de management al carierei didactice prin constituirea unui registrului de portofolii digitale ale profesorilor. Eliminarea “dosarelor cu șină” necesare la fiecare concurs sau examen. Un singur link la portofoliul propriu actualizat oricând pe parcursul anului poate da dreptul profesorului de a se înscrie. Acest registru va reprezenta și o bază de date utilă pentru diagnoză și elaborare de politici publice.
 • Elaborarea unei politici publice și a cadrului legislativ pentru reforma carierei didactice vizând următoarele aspecte:
  • Formarea inițială și procesul de recrutare al viitorilor profesori;
  • Angajarea și numirea pe post, stabilirea unor criterii clare de evaluare a performanțelor;
  • Formarea profesională continuă a cadrelor didactice;

Corina Atanasiu este propusă oficial pentru a conduce Ministerul Educației. Conform surselor Edupedu.ro, Atanasiu este autoarea propunerilor de măsuri pe educație din documentul cu care Dacian Cioloș a mers la Cotroceni, întâlnire în urma căreia a fost numit premier desemnat. Corina Atanasiu a fost una dintre fondatorii Federației părinților și aparținătorilor legali din România (FePAL).

Documentul integral aici:

Foto: © Nirat Srisongmuang | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Savantul Sergiu Pașca a primit premiul IBRO – Dargut și Milena Kemali pe 2022, pentru cercetare în domeniul neuroștiințelor fundamentale și clinice, în valoare de 25.000 de euro

Cercetătorul român, Sergiu Pașca, a primit premiul internațional acordat de Fundația IBRO (International Brain Research Organization) – Dargut și Milena Kemali, pentru cercetare în domeniul neuroștiințelor fundamentale și clinice, informează alba24.ro.…
Vezi articolul

Platformă online destinată promovării sănătății emoționale a copiilor și adolescenților, lansată de Universitatea Babeș-Bolyai

Departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie al Facultății de Psihologie și Științe ale Educației din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB), prin DATA Lab, lansează platforma REThink Emotions, destinată promovării sănătății emoționale a copiilor și adolescenților, se…
Vezi articolul

Ministerul Educației dă putere absolută inspectoratelor asupra școlilor particulare: verifică, aprobă planurile de învățământ și validează numărul de elevi

Inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București capătă un rol mult mai important în relația cu școlile particulare, potrivit unui ordin de ministru publicat în Monitorul Oficial. ISJ-urile vor…
Vezi articolul

EXCLUSIV România, caz unic în Uniunea Europeană și țările OCDE ca școlile să fie controlate de două organisme – inspectorate și ARACIP. „Ineficientă și împovărătoare pentru școli” dubla-inspecție e considerată „o piedică în implementarea reformelor”, într-un raport de diagnostic al OCDE

„O piedică în implementarea reformelor” asta reprezintă actualul cadru de inspecție școlară reprezentat prin controalele ARACIP și ale Inspectoratelor școlare, precum și menținerea lui în viitoarele legi ale Educației, Deca-Iohannis,…
Vezi articolul