Profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I nu primesc sporul de doctorat, indiferent de data la care au obținut titlul / Prevederea se aplică și profesorilor cu funcții de conducere din ISJ-uri, CCD-uri și școli

Profesorii care au obținut gradul didactic I prin echivalarea cu titlul științific de doctor nu primesc sporul de doctorat, indiferent de data la care au dobândit titlul. Aceeași prevedere se…
Vezi articolul