Profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I nu primesc sporul de doctorat, indiferent de data la care au obținut titlul / Prevederea se aplică și profesorilor cu funcții de conducere din ISJ-uri, CCD-uri și școli

34.623 de vizualizări
Foto: © Ammentorp | Dreamstime.com
Profesorii care au obținut gradul didactic I prin echivalarea cu titlul științific de doctor nu primesc sporul de doctorat, indiferent de data la care au dobândit titlul. Aceeași prevedere se aplică și profesorilor cu funcții de conducere, îndrumare și de control din inspectoratele școlare, CCD-uri sau unități de învățământ, conform unei informări a Inspectoratului Școlar Județean Cluj transmisă tuturor școlilor, ca urmare a adresei Ministerului Educației nr. 947 din 12 iunie.

Astfel, Inspectoratul Școlar Județean Cluj comunică următoarele:

„În interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 14, alin. (3) şi ale art. 39 din Legea-cadru nr. 158/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, Decizia nr. 51/2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie stabilește că excluderea cumulului dintre indemnizaţia lunară pentru titlul ştiinţific de doctor și salarizarea aferentă gradului didactic I obținut în baza aceluiaşi titlu științific de doctor se aplică și cadrelor didactice cărora, anterior intrării in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, li s-a acordat gradul didactic în considerarea titulului științific de doctor, în baza art. 36 alin. (3) din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic din învăţămîntul preuniversitar, aprobată prin OME nr. 3770/1998, cu modificările şi completările ulterioare.

Întrucât personalul care ocupă funcții de conducere la nivelul inspectoratelor scolare, al CCD-urilor sau la nivelul unităţilor de învăţământ, precum și cele care ocupă funcții de îndrumare și de control sunt cadre didactice, inclusiv cu obligație de predare, precum și personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru care s-a echivalat titlul științific de doctor, cu gradul didactic I, nu le sunt aplicabile prevederile art. 14 alin (1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, fapt pentru care nu se plăteşte indemnizația pentru titlul ştiinţific de doctor.”

Profesorii trebuie să opteze pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I, conform Art. 14 (3), din Legea-cadru nr. 153/2017 

Prevederea se aplică și profesorilor care au obținut gradul didactic prin echivalare, anterior intrării in vigoare a Legii-cadru nr. 153/2017, conform deciziei nr. 51/2023 pronunțată de Înalta Curte de Casație şi Justiţie.

Tot in 2023, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. 14 alin. (3) coroborat cu art. 39 alin. (5) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

Prevederile legate de indemnizația de doctorat din Legea salarizării nr. 153 din 2017

Art. 14 – „(1) Personalul care deține titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație lunară pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul. Cuantumul salarial al acestei indemnizații nu se ia în calcul la determinarea limitei sporurilor, compensațiilor, primelor, premiilor și indemnizațiilor prevăzută la art. 25.

(3) Personalul didactic de predare care solicită și obține gradul didactic I prin echivalare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5561/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar, cu modificările și completările ulterioare, nu primește indemnizația pentru titlul științific de doctor. Cadrele didactice optează pentru indemnizația pentru titlul științific de doctor sau pentru echivalarea cu gradul didactic I.

Art.39 – (5) Sporul pentru titlul științific de doctor, acordat ca sumă compensatorie sau ca spor la salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare, după caz, de la data aplicării prevederilor prezentei legi nu se mai acordă, personalul care deține titlul științific de doctor, indiferent de data obținerii acestuia, beneficiind de prevederile art. 14.”

Metodologia din 7 octombrie 2011 privind formarea continuă a personalului din învățământul preuniversitar stabilește în ce condiții se poate solicita echivalarea titlului de doctor cu gradul didactic I:

Articolul 42 – (1) Personalul didactic încadrat în învățământul preuniversitar care a obținut titlul științific de doctor și îndeplinește condițiile prevăzute de art. 242 alin. (7) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, poate solicita echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I în domeniul științific al disciplinei/disciplinelor în care poate fi încadrat conform competențelor certificate prin diplomă de licență/master, potrivit Centralizatorului disciplinelor, sau în domeniul științelor educației, în următoarele condiții:

a) are o vechime efectivă la catedră de minimum 4 ani de la obținerea definitivării în învățământ;

b) a obținut calificativul «foarte bine» la evaluările anuale din ultimii 2 ani de activitate la catedră premergători înscrierii;

c) în anul școlar premergător înscrierii a susținut o inspecție curentă la care a obținut calificativul «foarte bine». Prin excepție, în anul școlar 2021-2022, candidații pentru acordarea gradului didactic I pe baza titlului științific de doctor pot programa inspecția curentă, în vederea înscrierii, în același an în care se depune dosarul de înscriere, dar anterior depunerii acestuia, conform calendarului prevăzut la alin. (2).”

În iunie 2021, sindicatele profesorilor au cerut ca personalul didactic care, până la data de 30 iunie 2017 inclusiv, a obținut echivalarea titlului științific de doctor cu gradul didactic I, beneficiind atât de salariul aferent gradului I, cât și de plata drepturilor pentru titlul științific de doctor, să beneficieze în continuare de ambele drepturi, nefiind obligați să opteze. 

Foto: © Ammentorp | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
Indemnizația de doctorat și drepturile salariale aferente gradului didactic I nu se cumulează dacă gradul didactic I a fost obținut prin echivalare – sindicat al profesorilor
DOCUMENT Model de raport lunar pe care trebuie să îl completeze profesorii pentru a primi sporul de doctorat și exemple de activități luate în calcul pentru acordarea lui, publicate de ISJ Dolj
Profesoara Nina Vasile: Opt propuneri care să înlocuiască vânătoarea de profesori cu doctorat / Memoriu public către ministra Educației, Ligia Deca
DOCUMENT Toți profesorii cu doctorat trebuie să facă un raport lunar de activitate, care este verificat și aprobat de către directorul școlii, pentru a primi sporul de doctorat – Adresă a Ministerului Educației
Mircea Bertea: Între inutilitate și ridicol. Indemnizația pentru titlul științific de doctor, atribuțiile suplimentare obiective și valorificarea lor lunară suplimentară
Este discriminare ca profesorii care și-au echivalat titlul de doctor cu gradul didactic I, până în 30 iunie 2017, să nu beneficieze de sporul de doctorat – CNCD

11 comments
 1. Poate ne spune cineva și la ce se refera când spune ca se iau doua indemnizații pentru același lucru? Poate va amintiti ca au fost promotii care au făcut 5 ani de facultate, doi de masterat – cu examene și lucrare de disertație și alți 6- 8 ani de doctorat. Atunci, legea echivala masteratul cu gradele, cu condiția sa dai definitivatul și sa termini doctoratul. Deci, cum se iau doua indemnizații pentru același lucru? Anii suplimentari de studii și lucrarea de disertație nu contează?

 2. Este oarecum normal. Se numeste dubla finantare.
  Dar trebuie dusa pana la capat: nu doar profesorii sunt intr-o poveste de genul acesta.

 3. Daca au avut deja un beneficiu, care – i rațiunea pentru restul beneficiilor, daca nu se profeseaza in universitar ?

  1. @DN
   Care e rațiunea a ce numiți dublu beneficiu pentru deținătorii de doctorat dintre cadrele militare și polițiști?
   Știți că ei nu mai trebuie să dea examenele pentru un grad profesional superior? Știți că ei cumulează solda gradului profesional superior cu indemnizația de doctorat, fără a li se spune, cum li se spune cadrelor didactice, că nu pot fi platiți de două ori pentru același lucru?

   1. o comparație superbă, cu ghilimele de rigoare. pai sa înțelegem din comentariu dvs. că dacă o anumită categorie are mai multe beneficii din banii statului, noi restul oamenilor muncitori in loc sa ii ostracizam și denigram, ii dam că exemplu de buna purtare și vrem și noi sa furam că ei.
    daca ar merge la fel și la privat…

    1. Ai o vedere degenerată asupra realității dacă mătăluță echivalezi remunerația pentru muncă cu furtul.

    2. @cineva
     Nu ați înțeles nimic. Ideea era următoarea – dacă se dorește anularea indemnizației de doctorat, să fie anulată pentru toți bugetarii, să nu se perpetueze privilegiile celor din Poliție, servicii etc.

 4. Dacă ar fi sa fim corecți,un prof ar trebui să aleagă,ori grad 1 didactic,ori doctorat…că știm noi cum se iau și doctoratele in ziua de azi.

  1. @Mihai,
   De ce nu faceți un doctorat, dacă știți așa bine cum se obține?
   Sau strugurii sunt acri?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

DOCUMENT Modificările contractului educațional pe care părinții îl încheie cu școala la fiecare început de ciclu de învățământ. Obligațiile elevului, părintelui și ale școlii

Obligațiile părintelui din contractul educațional pe care îl semnează cu școala s-au modificat, potrivit Ordinului de ministru care aprobă acest document, publicat de Ministerul Educației. Este vorba despre introducerea în…
Vezi articolul

Mihnea Boștină, virusolog: În cazul gripei, 20-30% din populație e susceptibilă la infecții într-un an. În cazul SARS-CoV-2 – 100%. Rata mortalității este probabil de cel puțin zece ori mai mare

„Rata mortalității pentru cei care dezvoltă complicații respiratorii sau alte complicații este cam de 50%”, în cazul infecției cu noul coronavirus spune Mihnea Boștină, virusolog la Universitatea din Otago, Noua…
Vezi articolul