DOCUMENT Toți profesorii cu doctorat trebuie să facă un raport lunar de activitate, care este verificat și aprobat de către directorul școlii, pentru a primi sporul de doctorat – Adresă a Ministerului Educației

19.060 de vizualizări
Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com
Toți profesorii cu doctorat trebuie să facă un raport lunar de activitate, pentru a primi indemnizația pentru titlul științific de doctor și fișele de post vor fi modificate cu atribuții care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar, conform unei adrese trimise inspectoratelor școlare de către Ministerul Educației, obținută pe surse de Edupedu.ro. 

Ministerul precizează și cum anume se va face verificarea pentru a asigura o aplicare unitară a prevederilor legale. 

Directorii de școli verifică și aprobă raportul lunar al profesorilor cu doctorat. Directorii caselor corpului didactic şi directorii de școli vor fi verificați de inspectorul şcolar general, iar inspectorii şcolari generali, de către secretarul de stat cu atribuții privind managementul resurselor umane din învăţământul preuniversitar.”

Pentru aplicarea dispozițiilor, fiecare școală poate elabora o procedură care să conțină „modalități de analiză a cererilor și a rapoartelor de activitate în vederea aprobării, modalități în baza cărora se stabilesc atribuții, termene de depunere a rapoartelor”, potrivit adresei,

Adresa vine în contextul în care sindicatele din Educație au susținut că sunt școli care nu mai plătesc profesorilor sporul de doctorat, iar altele au introdus „condiții aberante” în fișa postului și au solicitat în regim de urgență Ministerului deblocarea situației, pe 6 martie 2024

Redăm adresa Ministerului Educației către inspectoratele școlare:

„În conformitate cu prevederile alineatului (1) al articolului 14 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare: ”personalul care deţine titlul științific de doctor beneficiază de o indemnizație pentru titlul științific de doctor în cuantum de 50% din nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, care se acordă lunar numai dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul și dacă are prevăzute în fișa postului un set de atribuții obiective și cuantificabile care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea acestuia este valorificată în mod suplimentar“.

În vederea aplicării unitare a prevederilor legale menţionate anterior privind acordarea indemnizaţiei pentru titlul științific de doctor personalului încadrat în învăţământul preuniversitar, vă comunicăm:

 1. Inspectorii şcolari generali, directorii caselor corpului didactic și directorii unităţilor de învăţământ preuniversitar, inclusiv ai unităților pentru activităţi extraşcolare sunt împuterniciţi să aprobe cererile privind acordarea indemnizaţiei pentru deţinerea titlului știinţific de doctor pentru personalul din subordine care îşi desfăşoară activitatea în domeniul pentru care deține titlul.

Cererile directorilor unităților de învăţământ se aprobă de inspectorul şcolar general.

Cererile inspectorilor școlari generali şi ale directorilor caselor corpului didactic vor fi aprobate de către secretarul de stat cu atribuții de coordonare a managementul  resurselor umane din învăţământul preuniversitar. 

2. Fișele de post pentru solicitanții ale căror cereri au fost aprobate trebuie modificate/completate, cu aprobarea consiliului de administrație, cu un set de atribuții obiective și cuantificabile, care să permită verificarea lunară a modului în care activitatea angajatului este valorificată în mod suplimentar. Setul de atribuţii mentionat poate fi prevăzut şi într-o anexă la fișa postului.

3. Monitorizarea și verificarea, de către conducerea instituţiei, a îndeplinirii de către angajat a atribuţiilor care reflectă valorificarea în mod suplimentar atât a competențelor profesionale specifice, cât şi a competențelor transversale dobândite ca urmare a obținerii titlului științific de doctor în domeniul în care îşi desfășoară activitatea se realizează prin aprobarea raportului de activitate, pe care angajatul îl elaborează lunar, respectând modelul prevăzut in anexă.

Pentru directorii caselor corpului didactic şi pentru directorii unităţilor de învăţământ, raportul lunar se aprobă de inspectorul şcolar general, iar pentru inspectorii şcolari generali, de către secretarul de stat cu atribuții privind managementul resurselor umane din învăţământul preuniversitar.

4. În aplicarea prezentelor dispoziții, la nivelul fiecărei instituţii/unităţi de învăţământ poate fi elaborată o procedură specifică care să conțină informații privind: modalități de analiză a cererilor și, ulterior a rapoartelor de activitate în vederea aprobării, modalități în baza cărora se stabilesc atribuții, termene de depunere a rapoartelor ş.a.” 

Informații de context despre condiționarea sporului de doctorat

Condiționarea sporului de doctorat de verificări suplimentare a fost inclusă în proiectul de ordonanță pentru economii la buget din mai 2023, potrivit surselor Edupedu.ro, însă a fost eliminată din varianta publicată în Monitorul Oficial. 

Atunci s-a pus următoarea problemă: dacă într-o școală sunt doi profesori de matematică (unul are doctorat, iar celălalt este fără doctorat), cum ar putea decide școala că postul pe care este încadrat profesorul cu doctorat justifică faptul că pentru acest post să se acorde indemnizația de doctorat. 

Guvernul a aprobat condiționarea sporului de doctorat de verificări suplimentare în decembrie 2023, deși Consiliul Legislativ a solicitat eliminarea prevederii pentru că are un caracter arbitrar şi este practic imposibil de realizat. 

Un specialist într-un domeniu, care deține și titlul de doctor, folosește pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu toate cunoștințele dobândite pe parcursul formării universitare, postuniversitare sau continue, neputând fi separate cunoștințele și abilitățile atestate prin titlul de doctor, de cele dobândite prin alte modalități de formare, potrivit Consiliului Legislativ.

Pe 1 februarie, sindicatele profesorilor au anunțat că Ministerul Educației pregătește o ordonanță de urgență pentru a rezolva problema raportării lunare a activității pentru sporul de doctorat.

Conform proiectului de ordonanță de urgență, document pus în dezbatere publică de Ministerul Educației, pentru plata sporului de doctorat pentru profesorii din învățământul preuniversitar și superior verificarea se va face printr-o evaluarea anuală, nu lunară.

Proiectul de OUG a fost adoptat de Guvern și a fost eliminată prevederea referitoare la verificarea anuală, ceea ce înseamnă că sporul pentru titlul de doctor este plătit doar dacă activitatea profesorilor este verificată suplimentar lunar, conform OUG 115/2023.

Foto: © Pressmaster | Dreamstime.com/ Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
DOCUMENT Sunt școli care nu mai plătesc profesorilor sporul de doctorat, altele au introdus „condiții aberante” în fișa postului, susțin sindicatele din Educație, care solicită în regim de urgență Ministerului deblocarea situației
Mircea Bertea: Între inutilitate și ridicol. Indemnizația pentru titlul științific de doctor, atribuțiile suplimentare obiective și valorificarea lor lunară suplimentară
Toți profesorii cu doctorat vor fi verificați lunar, anunță Federația Sindicatelor Libere din Învățământ: Guvernul României nu a fost de acord cu niciuna dintre variantele propuse de federațiile sindicale
Sporul pentru titlul de doctor va fi plătit din luna ianuarie doar dacă activitatea profesorilor este verificată suplimentar – notă a ISJ Neamț

22 comments
 1. Depunem la toate școlile la care suntem angajați? Modifică toți fișa postului? Dacă se depune o singur raport trebuie să fie relevant pentru toate instituțiile?

 2. Este intr-adevar o bataie de joc la adresa profesorilor care detin titlul stiintific de doctor! 550 de lei amarati (pentru ca sporul e plafonat)…dupa vreo 4-6 ani de cercetare, raportari si tot ceea ce presupun studiile de doctorat…Eu totusi ma intreb cum de se gasesc bani pentru plata burselor elevilor cu medii de 1-2? Este o mare aberatie si chiar ma mir de ceea ce trebuie sa mai fac sa demonstrez in practica competentele profesionale specifice domeniului fundamental /competentele transversale astfel incat sa nu coincida deja cu ceea ce este specificat in fisa postului pana la momentul actual?

 3. Adresa Ministerului Educației nr. 27 031/1.04.2024 nu rezolvă nimic din punct de vedere juridic cu privire la spinoasa cauză a indemnizației de doctorat din învățământ (și de altfel din toate domeniile în care își desfășoară activitatea deținători ai titlului de doctor, de la Academia Română până la universități, institute de cercetare, medici, judecători etc.). Reprezintă numai dovada unei înfrângeri lamentabile a Ministerului Educației, girantul diplomelor de calificare în specialitate și profesională în România, care nu poate apăra valabilitatea unui document oficial eliberat sub autoritatea sa și de fapt a Statului Român, o diplomă, cea mai înaltă din ierarhia Cadrului European al Calificărilor (CEC) și a Cadrului Național al Calificărilor (CNC).
  Adresa de față disimulează și decelează numai răspunderile pe linie ierarhică ale factorilor de conducere și decizie din învățământ pentru plata indemnizației de doctorat, de 950 de lei (și aceasta calculată la modul dubios după o nouă impozitare față de salariul minim pe economie și diminuată în funcție de weekend-uri și de zilele de concediu, ca și cum mintea celui cu doctorat doarme, vegetează în aceste perioade):
  directorii vor aproba rapoarte lunare, cu „atribuții obiective și cuantificabile”, ale profesorilor cu titlurile de doctor;
  inspectorii generali le vor aproba pe cele ale directorilor de școli și ai caselor corpului didactic, secretarii de stat le vor aproba pe cele ale inspectorilor generali. (Doctoratele secretarilor de stat cine le avizează?)
  Un fel de nou „lanț al slăbiciunilor”, în care cei mai de jos, mai umili și umiliți încă o dată, sunt profesorii de la catedră, care și-au permis să acceadă la o treaptă superioară de specializare, mulți neavând atașat, în prima pagină a CV-ului, un document important astăzi, care să certifice orientarea politică, mult mai valabil decât o diplomă de doctor.
  Surprinzător este că ministrul de la Educație nu a putut să-l convingă pe cel de la Finanțe, deși sunt colegi de partid, de două adevăruri esențiale, de fapt extrem de simple:
  • că a pune lunar în discuție o diplomă, a o valida din nou, ca și cum s-ar relua susținerea iar și iar a examenului de doctorat, este un act ilegal și un abuz, care s-ar putea extinde, în această logică aberantă, asupra tuturor diplomelor și a gradelor didactice din învățământ și nu numai din acest domeniu;
  • că niciunul din cei desemnați să verifice și să aprobe rapoartele lunare nu are competențe și drepturi legale de a pune în discuție validitatea diplomei de doctorat, ale cărei competențe dobândite și asigurate în urma promovării studiilor universitare de doctorat sunt deja reglementate prin Regulamentul-cadru din 8 ianuarie 2024 privind studiile universitare de doctorat, Ordinul ME nr. 3020 din 8 ianuarie 2024, versiune de la: 22 ianuarie 2024 și prin HG Nr. 681 din 29 iunie 2011.
  Am convingerea că, până la urmă, și din partea distinsului domn ministru de Finanțe se poate să existe o mai indulgentă aplecare, o binecuvântare pioasă asupra respectului față de o diplomă care certifică o carieră și multiple competențe, față de diplome, pentru care și dumnealui a aplicat de mai multe ori, într-un interval supraîncărcat de intense eforturi intelectuale de formare și de specializare: trei diplome de licență (Electrotehnică și Informatică, Științe Economice și Teologie) și o diplomă de studii aprofundate (toate în intervalul 1992-1999); două diplome de doctor, susținute în perioadele 2000-2005 (Specializarea Contabilitate) și 1999-2007 (Specializarea Management).
  Felicitări! Dar să dea Dumnezeu și pentru noi, cei numai cu două diplome (și câteva grade didactice), să nu mai repetăm lună de lună, până la pensie, același examen, prin care să ne evalueze cei fără competențe legale, nu din vina lor, ci din cauza unei măsuri fără nicio justificare juridică.

 4. Incredibil !
  De-alde Bode si Ciuca si cine mai stie cati, si-au obtinut in instanta secretizarea lucrarilor de doctorat, iar pe profesori ii pun sa faca rapoarte ?!?
  Aaa, pardon, uitasem ca magistratii au primit privilegii fara numar-fara numar de la oamenii puterii ca sa nu ii deranjeze cu nimic pe acestia…

 5. Sper ca și alte categorii sociale cu doctorat, din alte domenii de activitate fac rapoarte de acest tip….inclusiv dnul Ciucă Nicolae în calitate de doctor….si alții ca dumnealui.

  1. Ar trebui sa dea macar gradul II , si chiar si unul. Nu e acelasi lucru cu cei care au dat si gradele si doctoratul.

  2. Buna ziua, daca directorul este de alta specialitate, care sunt criteriile după care îmi acorda sau taie pe luna respectiva sporul, va fi 50% din salariul mediu brut?

  1. Cum e posibil asa ceva? Cât timp ne vom mai umili valorile?
   Cel cu doctorat trebuie sa își justifice activitatea? Dar, noi, ceilalți…. De ce nu suntem evaluați lunar? E strigător la cer!
   Ori suntem tâmpiți…. Ori suntem tâmpiți!

 6. Va plangeti ca nu aveti profesori la materii precum fizica, matematica sau chimie iar acum le cereti raport celor care au doctorat.

 7. Cu atatia doctori in stiinte am ramas atat de “primitivi” !
  Acestia nu pot sa schimbe modul de predare astfel incat sa elimine complet memorizarea in favoarea intelegerii conceptelor ! Oare de ce ?

  1. Tocmai de asta, ca sa intelegi conceptul, trebuie sa memorezi cunostintele. Altfel, nu ai de unde sa sintetizezi. Sa ne inchipuim ca , la o limba straina, nu mai memoram lexicul si nici regulile gramaticale, dar stim sa traducem… nu merge asa.

  2. Dar-ar Dumnezeu sa fii operat la o nevoie de un chirurg care doar a inteles concepte si nu a memorat nimic. Poate te trezesti cu alt organ operat. 🙂

 8. Criteriul 1:
  Primesc indemnizatie de doctorat doar profesorii doctori care au teza de doctorat nesecretizata, publica, disponibila pentru consultare, la indemana oricarei persoane interesate.
  Criteriul 2:
  Primesc indemnizatie de doctorat doar profesorii doctori care prin teza lor au adus plus valoare si noutati incontestabile unui subiect care face parte din programa disciplinei pe care o preda, sau a generat o relatie transdisciplinara neexplorata pana la momentul cand au obtinut titlul de doctor.
  a) adica, daca X a scris o teza despre Cultura Cucuteni, sa se puna clar in evidenta noutatea pe care o aduce teza, nu sa se primeasca indemnizatie de doctorat pe vartelnitza de paragrafe luate din lucrari de pe vremea lui Xenopol, Elian si Zub.
  b) accentul sa cada pe legaturile transdisciplinare ale unei teze de doctorat, caci educatia europeana este despre pluri si trans-disciplinaritate, despre explorari de granita in educatie, nu despre educatia cu ochelari de cal. In Europa elevii trebuie sa invete sa gandeasca outside the box.
  Criterul 3:
  Indemnizatia de doctorat sa fie acordata intai profesorilor care au teza de doctorat in alt domeniu decat in cel in care predau.
  Cei care trebuie sa-i ajute pe elevi sa gandeasca transdisciplinar si inovativ sunt profesorii. Daca profesorii nu au exercitiul transdisciplinaritatii cine sa-i ajute pe elevi?

  1. Gresit!
   Toti profesorii care au doctorat sa primeasca sporul.
   S-au gandit sa taie de la profesori, sindicatele dorm?

  2. Cel ce are un doctorat a muncit în plus 4 ani, a dat mai multe examene, comparativ cu un singur examen de grad didactic, a dat examen de prezentare a unei teme de specialitate într-o limbă de circulatie internatională, a publicat articole in reviste de anvergură internaținală si a publicat una sau mai multe cărți. El a fost analizat de o comisie (plus îndrumătorul care l-a ghidat pe parcurs). Ar trebui să fie suficient pentru o indemnizatie. Analizele ce se propun sunt birocratice, cronofage si vizează chestiuni de cantitate si nu de calitate. Evaluările pot interfera cu diferite ideologii politice sau de alta natură. D-l Pleșu spunea, la un moment dat, că o lucrare despre mănăstirile grecesti nu a primit aprobare pentru o bursă dar, aceeași lucrare cu titlul schimbat, adica ” Probleme de gender in manastirile grecești” a primit aprobare imediat, in anul următor. Asadar e chiar hilar ce se consideră valoros la un moment dat.

   1. Chiar as vrea sa vad realizarile listate de tine Doina G. Eu personal cunosc doctori si doctorese care nu stiu bine nici romaneste si … colac peste pupaza … si-au si secretizat teza … asa incat de cuceririle stiintifice aduse de teza lor nu poate beneficia nimeni.

 9. Liber la abuz, șantaj și toate cele. Nu va fi doctor care sa nu se judece in tara asta cu directorul.
  Așa se răsplătește excelenta. Prim miniștrii au voie la doctorate plagiate și cumpărate, profesorii liber la umilire. Mai puțin de 2% din populația lumii deține un titlu de doctor. Falimentează Ministerul Educației pentru acei 900 lei pe lună brut cu cât recompensa un doctor.

 10. sindicatele continua să doarmă …se aude sforăitul….La guvern și în ministere cine le verifica raportul celor cu doctorate?!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Hăncescu, FSLI: Este imposibil ca elevii de clasa VIII-a și clasa a XII-a să fie aduși la studiu în perioada 2-12 iunie și este un mare pericol să se dea examenele naționale. Un examen dat în condiții improprii nu va stabili o ierarhie corectă

Este imposibil ca elevii de clasa VIII-a și clasa a XII-a să fie aduși la studiu în perioada 2-12 iunie și de asemenea, iarăși este un mare pericol să se…
Vezi articolul

Liderul sindical Marius Nistor, FSE, reacție la anunțul Guvernului: Să coboare marți în stradă, să se uite în ochii profesorilor și să le spună ce ne spun nouă. Nu stăm cu mâna întinsă, este vorba de statutul nostru, este vorba de demnitate. Când s-a ridicat o țară întreagă, de la cea mai mică școală din rural până la cele mai titrate colegii, iar tu tot nu înțelegi fenomenul, înseamnă că nu ai ce căuta acolo

Mesajul Guvernului, prin care purtătorul de cuvânt a anunțat aceleași prime pentru profesori, pe care le anunță de 4 zile, ca măsuri care să ducă la încetarea grevei generale din…
Vezi articolul

Portofoliile profesorului și dirigintelui se simplifică, procesele-verbale sunt înlocuite de foi de prezență, testele inițiale nu mai sunt obligatorii – anunță ministrul Educației. „Începe prima etapă pentru debirocratizare”

Ministrul Educației a anunțat că a trimis o notă tuturor inspectoratelor școlare prin care începe debirocratizarea încă din prima zi a semestrului al II-lea al anului școlar în curs. Printre…
Vezi articolul

ULTIMA ORĂ „Pe această ofertă, mâine va fi grevă generală” – Marius Nistor, FSE, după negocierile de la Guvern / Ce se întâmplă cu încheierea anului școlar, examenele? Simion Hăncescu, FSLI: Guvernul trebuie să răspundă la această întrebare, nu noi

Oferta Guvernului îi nemulțumește pe liderii sindicali care au fost prezenți la negocierile de la Palatul Victoria duminică după-amiaza. Marius Nistor și Simion Hăncescu, președinții federațiilor sindicale, au anunțat că,…
Vezi articolul