Text integral: OUG pentru transportul gratuit al elevilor prevede beneficiul pe tot parcursul anului

5.079 de vizualizări
transportul gratuit al elevilor
Foto: Pexels.com
Toți elevii vor beneficia de transport gratuit, atât local cât și județean, potrivit textului ordonanței de urgență aprobate de Guvern obținut de Edupedu.ro. Măsura va intra în vigoare la publicarea în Monitorul Oficial.

Potrivit documentului, Ordonanța are prevederi pentru serviciile de transport rutier județean, dar modifică și o serie de articole din Legea Educației.

Reamintim că vicepremierul Raluca Turcan a declarat la briefingul de după ședința de Guvern:

“Astăzi am decis ca operatorii de transport să asigure transportul gratuit al elevilor, sub sancțiunea încetării contractelor sau chiar a retragerii licențelor de transport.

Cum se derulează acest proces: Licențele a fost prelungite. Consiliile județene preiau aceste licențe sau contractele de servicii publice cu operatorii de transport și au obligația să pună această condiție: ca aceștia să realizeze transportul gratuit“, a continuat Turcan.

Redăm textul integral al Ordonanței, așa cum apare în proiectul intrat în ședința de Guvern:

Masuri privind transportul rutier județean de persoane și transportul elevilor

Art. 70 – (1) Transportul rutier județean de persoane prin curse regulate se desfășoară, până la data de 31.12.2021, în baza programelor de transport județene și a licențelor aflate în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

(2) Consiliile județene vor încheia contracte de delegare a gestiunii pentru asigurarea în continuare a transportului public județean de persoane prin curse regulate, cu valabilitate până la data finalizării procedurilor pentru încheierea contractelor de servicii publice, potrivit Regulamentului (CE) nr. 1.370/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1.191/69 şi nr. 1.107/70 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai mult de 31.12.2021, cu operatorii de transport care dețin licențe de traseu valabile pe traseul respectiv la data publicării în Monitorul Oficial al României a Legii 34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care traseele județene sunt operate în cadrul unei asociații de dezvoltare intercomunitară.

(4) Autoritatea Rutieră Română – A.R.R. va transmite consiliilor județene lista operatorilor de transport deținători de licențe de traseu pentru efectuarea transportului rutier județean contra cost de persoane prin servicii regulate, valabile la data publicării în Monitorul oficial al României a Legii nr.34/2020 privind respingerea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.51/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul transportului de persoane.

Art. 71 – Operatorii de transport au obligația de a asigura transportul gratuit al elevilor și al altor categorii de persoane care beneficiază de facilități specifice de transport, sub sancțiunea:

 1. a) încetării contractelor de delegare a serviciului public de transport rutier de persoane prin curse regulate la nivel judeţean;
 2. b) retragerii licenței de traseu, în cazul transportului interjudețean.

Art. 72 – Resursele financiare necesare acoperirii compensației datorate din bugetul județului pentru asigurarea transportului elevilor, potrivit art. 105 alin 2, lit. ee), din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, se alocă de la bugetul de stat, din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată, repartizate pe județe și municipiul București, prin anexa la legile bugetare anuale.

Art. 73– Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare se modifică şi se completează după cum urmează:

 1. Art. 84 alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat beneficiază gratuit de servicii publice de transport local rutier, naval, cu metroul, precum si feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe tot parcursul anului calendaristic.”

 1. Art. 84 alin. (2) se abrogă;
 2. Art. 84 alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3) Elevii care nu pot fi școlarizați în localitatea de domiciliu, la cererea acestora, beneficiază gratuit de transportul rutier, naval, precum si feroviar între localitatea de domiciliu și localitatea unde sunt școlarizați, pe durata cursurilor.”

 1. Art. 84 alin. (3^1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3^1) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (1), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou, se suportă după cum urmează:

 1. a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii;
 2. b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele locale ale unităților administrativ teritoriale pe raza cărora domiciliază elevul.”
 3. La Art. 84, după alin. (34), se introduce alin. (35 ) cu următorul cuprins:

OFICIAL Calendarul de înscriere la clasa pregătitoare 2020, publicat în Monitorul Oficial

”(35) Cheltuielile privind transportul elevilor prevăzute la alin. (3), exceptând cheltuielile privind transportul pe calea ferată, metrou și transportul rutier interjudețean contra cost prin servicii regulate, se suportă după cum urmează:

 1. a) 50% din valoarea acestora se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educației și Cercetării, din sumele alocate prin inspectoratele școlare pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, la care sunt înscriși elevii;
 2. b) 50% din valoarea acestora se suportă din bugetele judetelor pe raza cărora se află unitatea de învățământ preuniversitar la care sunt înscriși elevii”.
 3. Art. 105 alin. (2), lit. e) se modifică și va avea următorul cuprins:

”e) cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (1) și alin. (3^1), și pentru transportul școlar;”

 1. La art. 105 alin. (2) după lit. e) se adaugă o nouă lit. ee) și va avea următorul cuprins:

”cheltuieli pentru transportul elevilor, conform prevederilor art. 84 alin. (3) și alin.  (3^5)”

 1. La Art. 111, după alin . (6) se introduce un nou alineat, alin. (7), se modifică și va avea următorul cuprins

”Cheltuielile aferente facilităților acordate elevilor pentru transportul rutier interjudețean contra cost de persoane prin servicii regulate se finanțează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor.”

Art. 74 – Mecanismele de decontare a sumelor de la bugetul de stat sunt reglementate prin Hotărâre de Guvern emisă de Ministerul Educației și Cercetării împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației și Ministerul Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. ”

Menționăm că forma finală a acestui act normativ poate suferi modificări până la publicarea în Monitorul Oficial.

FOTO: pexels.com


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Elevii de la liceele militare, interziși la Concursul de chimie „Petru Poni” printr-o interpretare a Ministerului Educației, deși regulamentul le permite să concureze și chiar îi menționează explicit / „Liceele militare, deși sunt în filiera vocațională, au doar specializări comune cu filiera teoretică”, susțin oficialii

Ministerul Educației consideră că elevii de la liceele vocaționale cu profil militar nu pot participa la Concursul de Chimie „Petru Poni”, deși competiția se adresează liceelor tehnologice și vocaționale. Nu…
Vezi articolul

Alexandru Cumpănașu, trimis în judecată în dosarul în care a mințit în privința studiilor superioare atunci când a aplicat pentru un post de expert într-un proiect european al SNSPA

Alexandru Cumpănașu, fost candidat la alegerile prezidențiale, a fost trimis în judecată, marți, pentru fapte de corupție, conform portalului instanțelor. Este vorba de dosarul în care Alexandru Cumpănașu este acuzat de procurorii…
Vezi articolul