Trei sferturi dintre participanții la o consultare Salvați Copiii nu sunt de acord cu examene de admitere la colegii / Aproape 40% vor ca legea să interzică expres orice formă de acoperire a nevoilor școlilor cu banii părinților

435 de vizualizări
Foto: Salvați Copiii România
Orice formă de acoperire a nevoilor școlii cu banii părinților ar trebui interzisă expres prin legea educației, consideră 39% dintre persoanele – cadre didactice, părinți, elevi – care au răspuns întrebărilor din cadrul unei consultări online derulate de Salvați Copiii România, potrivit unui comunicat de presă. Tot 39% spun că decizia trebuie lăsată la latitudinea părinților. În același timp, circa trei sferturi dintre respondenți (77%) au spus că nu sunt de acord cu examene de admitere la colegii.
  • Consultarea s-a desfășurat online, în perioada 2 – 16 august. Potrivit organizației, au răspuns 1.610 elevi, cadre didactice și părinți, dintre care 735 de persoane au transmis comentarii și propuneri de îmbunătățire a actualului proiect de lege privind sistemul de educație. Salvați Copiii nu precizează un grad de reprezentativitate pentru acest demers.
Opiniile participanților în funcție de temele consultării online și concluziile Salvați Copiii

Organizarea separată a examenului de admitere în cadrul colegiilor naționale:

54 de comentarii primite se opun acestei proceduri și doar două comentarii sunt de susținere a ei. “Pentru a evita încălcarea echității, prin segregarea elevilor pe criteriul performanțelor lor într-o etapă critică a parcursului lor educațional – evaluarea națională, se propune ca aceste colegii să-și organizeze examenele de admitere după parcurgerea evaluării naționale ca toți ceilalți 150.000 de elevi care au finalizat clasa a VIII-a. Salvați Copiii consideră că noua Lege a Educației nu ar trebui să conțină o astfel de procedură, în condițiile în care întreg sistemul educațional este afectat profund de starea de inechitate între școli și de calitatea scăzută a actului educațional în mediul rural (…)”.

Participarea elevilor la decizie:

60% consideră că implicarea elevilor la nivelul conducerii școlilor este foarte importantă sau destul de importantă și doar 22% au afirmat puțin important sau deloc important.

Costurile ascunse ale educației:

“Întrebarea ”Cum credeți că proiectul legii educației ar trebui să reglementeze aspectul colectării de bani de la părinți pentru nevoile clasei și ale școlii?” a primit răspunsuri care subliniază că orice formă de acoperire a nevoilor școlii cu banii părinților ar trebui interzisă expres prin legea educației (40%), la latitudinea părinților (39%), la latitudinea conducerii școlii (9%) și prin stabilirea unui cuantum anual per elev (7%), restul de răspunsuri selectate fiind ”nu știu”. Această situație indică faptul că practica colectării banilor pentru reparații, amenajarea clasei, achiziționarea echipamentelor sau a cărților necesare elevilor e încă larg răspândită în unitățile de învățământ din România”.

Lipsa unor norme care să încurajeze flexibilizarea programei școlare și renunțarea la o parte dintre materii pentru a permite acest lucru:

“Multe dintre opinii subliniază necesitatea revizuirii programelor școlare, astfel încât acestea să asigure cunoașterea, nu doar prim memorare, ci mai degrabă prin experiențe cognitive directe și activități practice, ceea ce presupune autonomie în organizarea lecțiilor, creativitate și competențe ridicate din partea cadrului didactic, o participare reală a copilului la clasă (încurajând transmiterea feedbackului, lucrul în echipă și întrebările adresate fără teama cadrului didactic), dar și o conexiune între lumea în care trăim și noțiunile predate, în lipsa căreia procesul de învățare devine inutil. Nefiind suficiente reglementările privind curriculumul la decizia școlii pentru a asigura un mod de predare axat pe aplicații practice, Salvați Copiii propune inserarea unor principii și proceduri clare care să încurajeze independența cadrelor didactice în utilizarea unor metode și contexte interactive de predare, învățare și evaluare a cunoștințelor elevilor”.

Finanțarea adecvată a sistemului de educație:

“Prin renunțarea la dispoziția legală din Legea educației naționale aflată în vigoare, care stabilea la art. 8, alocarea anuală din bugetul de stat și din bugetele autorităților publice locale a unui minimum 6% din produsul intern brut, nu vom putea spera la creștere finanțării. Noua reglementare care stabilește alocarea a 15% din bugetul general consolidat nu va fi în măsură să producă efecte tangibile în direcția creșterii alocărilor efective de resurse publice adecvate pentru sistemul educațional, și reprezintă, în esență, o scădere a angajamentului finanțării educației, chiar contrară programului de guvernare. Comentariile primite au făcut referire la aspecte bine cunoscute părinților privind infrastructura școlară și dotarea tuturor școlilor cu laboratoare de fizică, chimie, informatică, în aceleași condiții și în mediul urban și în rural”.

Renunțarea la proba de bacalaureat unică:

“Reforma examenului de bacalaureat a suscitat interesul participanților la analiza Salvați Copiii, toate cele 15 comentarii solicitând eliminarea probei comune pentru toate filierele, profilurile și specializările. Una dintre soluții propuse fiind ca proba A să fie cuprindă limba și literatura română sau, după caz, verificarea competențelor lingvistice la două limbi de circulație internațională”.

Reintroducerea bursei de studiu:

“În opinia elevilor, media la purtare și media care reflectă rezultatele școlare ale elevilor ar trebui, în opinia copiilor, să reprezinte principalele criterii de acordare a burselor, care să fie analizate la începutul fiecărui an. O altă propunere a elevilor  de copii este cea a adaptării sistemului de acordare a burselor în funcție de particularitățile fiecărei școli în parte, deoarece specificul școlilor este foarte diferit și ar fi echitabil să se țină cont de caracteristicile fiecărei comunități școlare. O idee complementară este luarea în considerare a progresului pe care elevii reușesc să îl înregistreze în rezultatele lor școlare, astfel încât să fie recunoscute eforturile pe care copiii le depun pentru a progresa de exemplu de la media 4 la media 7”.

Evaluare transparentă și reală a cadrelor didactice din partea elevilor și părinților:

“O recomandare a elevilor consultați este ca evaluarea psihologică să fie temeinic aplicată în momentele în care apar raportări cu privire la comportamente nepotrivite manifestate fie în relație cu elevii, fie în relație cu restul cadrelor didactice. Aceiași elevi subliniază nevoia de sprijin psihologic pentru cadrele didactice, înțelegând că au în responsabilitate o multitudine de sarcini complexe, precum gestionarea relațiilor cu elevii, managementul clasei de elevi, gestionarea activității de predare-învățare-evaluare, cât și o serie de sarcini birocratice. Rolul elevilor de a evalua obiectiv este considerat la fel de important. De asemenea, în multe situații, evaluarea activității la clasă de către inspectoratele școlare nu urmărește întotdeauna aflarea situației reală la clasă”.


1 comment
  1. admiterea selectiva la colegiu e pentru a separa copii din casta stapanitoare cu bani de restul iobagilor din tara asta

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

România aloca printre cei mai puțini bani pentru educație, înaintea crizei pandemice. Cheltuielile mici s-au văzut în scorul slab al elevilor la citire, la PISA 2018 – raport OECD / Ce spune despre salariile profesorilor și dezvoltarea profesională a acestora

România a avut, în 2018, cheltuieli cumulate de sub 25.000 de dolari per elev, în categoria de vârstă 6-15 ani. Împreună cu toate țările care au cheltuit atât de puțin…
Vezi articolul