Un al treilea post de subsecretar de stat, pentru implementarea “România educată”, la Ministerul Educației – proiect

2.474 de vizualizări
Foto: © Kantver - Dreamstime.com
Foto: © Dreamstime.com
Suplimentarea cu un post de subsecretar de stat în cadrul Ministerului Educației, precum și completarea atribuțiilor Organismul intermediar în cadrul Programului operațional „Capital uman“ (OIPOCU) pentru implementarea proiectului „România educată”, prevăzute în proiectul de hotărâre pus în dezbatere de Ministerul Educației. Concret, proiectul ar urma să modifice Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei.
 • Propunerile și sugestiile cu privire la proiectul supus consultării publice pot fi trimise în următoarele 10 zile (de la data publicării: 15.03.2022) pe adresa de e-mail gabriela.toma@edu.gov.ro. 

În descrierea situației actuale, este menționat că, „la nivelul ministerului, există un număr de 2 subsecretari de stat. Pentru dezvoltarea capacităţii administrative în domeniul învăţământului de stat, pentru implementarea proiectului „România educată” se impune suplimentarea numărului de posturi de subsecretari de stat din cadrul Ministerul Educaţiei, precum și completarea atribuțiilor OIPOCU, ca structură în cadrul ministerului, astfel încât să existe o mai bună corelare între activitățile acestora în ceea ce privește implementarea proiectului „România educată”.”

Hotărârea nr. 369 din 29 martie 2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației prevede la art. 14 alin. (1) că „în cadrul Ministerului Educației își desfășoară activitatea 5 secretari de stat și 2 subsecretari de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului”.

 • Menționăm că, în prezent, doar un post de subsecretar de stat este ocupat, conform echipei de conducere a ministerului. Marian Daragiu este singurul subsecretar de stat la Ministerul Educației.

În legătură cu OIPOCU, Hotărârea nr. 369 din 29 martie 2021 stabilește la art. 10 alin. (3) că „OI POCU, reorganizat în cadrul Ministerului Educației, îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional „Capital uman“ din cadrul Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, ca organism intermediar la nivel național”.

Nota de fundamentare

Astfel, sunt preconizate următoarele schimbări: 

 • suplimentarea cu 1 post de subsecretar de stat;
 • completarea atribuțiilor OIPOCU, în vederea realizării obiectivelor și implementării componentei de educație din PNRR (Programul Național de Redresare și Reziliență – n.red).

Organismul intermediar în cadrul Programului operațional „Capital uman“ (OIPOCU) ar avea următoarele atribuții, conform proiectului de hotărâre:

 • lansarea apelurilor de proiecte de investiții care fac obiectul finanțării din fonduri alocate din cadrul PNRR; 
 • implementarea și monitorizarea proiectelor de investiții care fac obiectul finanțării din fonduri alocate din cadrul PNRR; 
 • elaborarea, întocmirea și aprobarea rapoartelor de 2 implementare a proiectelor de investiții/reformelor așa cum acestea sunt reglementate prin mecanismul de implementare și mecanismul financiar al PNRR;
 • adoptarea unui sistem de control intern care să prevină, detecteze și corecteze neregulile, respectiv să implementeze procedurile pentru prevenirea conflictelor de interese, a fraudei, corupției și dublei finanțări, asigurând principiul bunei gestiuni financiare și protejarea intereselor financiare ale Uniunii Europene; 
 • elaborarea şi aprobarea rapoartelor de implementare ale proiectelor de investiţii/componentelor aşa cum acestea sunt reglementate prin mecanismul de implementare şi mecanismul financiar al PNRR; validarea rapoartelor de implementare ale proiectelor de investiţii de la nivelul beneficiarilor care implementează proiecte cu finanţare din PNRR
 • verificarea dosarului financiar al investiției/proiectului, documentele justificative, contract, facturi, etc

Din punct de vedere al impactului social, această hotărâre de guvern „asigură posibilitatea transferului personalului necesar desfășurării educației antepreşcolare din creşe, de la autorităţile publice ale administraţiei publice locale în unităţile de învăţământ cu personalitate juridică cărora li s-au arondat creşe în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021.”

Proiectul de hotărâre ar modifica și completa Hotărârea Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţie astfel:

„1. La art. 10 după alineatul (3) se introduce alin.(31 ), cu următorul cuprins: „ (31 ) OIPOCU îndeplineste atribuții de implementare a reformelor şi/sau investiţiilor stabilite în cadrul PNRR pe Componenta 15 – Educație, conform art. 6 din O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă.”

2. La articolul 14, alineatul (1), se modifică şi va avea următorul cuprins: “(1) În cadrul Ministerului Educaţiei îşi desfăşoară activitatea 5 secretari de stat şi 3 subsecretari de stat, numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a prim-ministrului”.”

Proiectul de hotărâre

O altă modificare privește structura organizatorică a Ministerului Educației prin adăugarea unui subsecretar de stat.

 • Proiectul trebuie să primească aviz de la Consiliul Legislativ, apoi urmează aprobarea de la Guvern. Ultimul pas este publicarea în Monitorul Oficial, moment în care se va pune în aplicare.

Foto: © KantverDreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Dotarea școlilor cu dispozitive TIC și mobilier, în valoare de aproape 1 miliard de euro, proiect criticat de Uniunea Profesorilor de Informatică: Nu sunt fonduri pentru formarea profesorilor, pentru mentenanța echipamentelor sau pentru laboranți / Banii nu ajung decât pentru jumătate din componentele prevăzute de legislație

Uniunea Profesorilor de Informatică din România (UPIR) critică, într-un comunicat remis sâmbătă EduPedu.ro, proiectul prin care școlile ar urma să primească un miliard de euro pentru dotarea cu mobilier și…
Vezi articolul

Mesaj pentru părinți și elevi de la o profesoară din Suceava, care a intrat în grevă deși anul viitor se pensionează: Până când salariul nu va fi motivant, la catedră nu vor veni decât cei care nu își găsesc loc în altă parte, deci cei mai slabi / Judecătorii, doctorii, inginerii sunt făcuți de profesori și dacă profesorii nu sunt buni, nimic nu va fi bun

„Nu intrăm în grevă pentru că nu ne pasă de copii. Intrăm în grevă tocmai pentru că ne pasă! Doar când meseria de profesor va fi bine plătită, vor veni…
Vezi articolul

Guvernul lansează un program care va analiza efectele pandemiei COVID-19 asupra copiilor, atât pe plan emoțional, cât și în ceea ce privește siguranța / Premierul Florin Cîțu, la deschiderea lucrărilor

Lucrările dedicate Programului Naţional de Suport destinat copiilor în contextul pandemiei de COVID-19 – „Din grijă pentru copii” încep astăzi, premierul Florin Cîţu urmând să participe la deschiderea acestora. Programul…
Vezi articolul