Ușă deschisă pentru aglomerarea claselor de elevi. Din anul școlar 2024-2025, cu aprobarea Ministerului Educației, într-o grupă de creșă pot să fie peste 22 de copii și peste 28 de elevi într-o clasă de gimnaziu și liceu – proiect

16.720 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
Din anul școlar 2024-2025, școlile pot solicita inspectoratelor școlare, în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea sau diminuarea cu 2 elevi sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023, potrivit unui proiect de ordin pus în consultare publică de Ministerul Educației. Este vorba despre metodologia privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Cu toate acestea, Ministerul Educației poate aproba funcționarea de clase cu efective mai mari față de cele aprobate de către ISJ/ISMB.

Art. 3 – „(1) Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor școlare județene/Inspectoratului Școlar al Municipiului București, denumite în continuare ISJ/ISMB, în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea sau, după caz, diminuarea cu 2 beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de art. 23, alin. (1) din Legea nr. 198/2023.

(2) Consiliul de administrație al ISJ/ISMB aprobă sau respinge solicitările unităților de învățământ preuniversitar de stat, în urma analizei documentației transmise de către acestea, precum și a motivării solicitărilor.”

Ce documente trebuie să trimită școlile către inspectoratul școlar

Art. 4 – (1) Documentația transmisă de conducerea unităților de învățământ către ISJ/ISMB conține:

a) cererea formulată de unitatea de învățământ;

b) hotărârea consiliului de administrație;

c) procesul verbal al ședinței consiliului de administrație;

d) descrierea completă a situației excepționale;

e) date referitoare la numărul de grupe/clase existente aferente anului de studiu pentru care se realizează solicitarea, numărul de copii/elevi existenți în fiecare grupă/clasă, în conformitate cu informațiile înregistrate în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului de România (SIIIR) și capacitatea fiecărei săli de grupă/clasă;

f) cererea motivată a părintelui/reprezentatului legal, dacă aceasta este baza solicitării unității de învățământ.”

Ce obligație au inspectoratele școlare

Dacă a fost aprobată suplimentarea, inspectoratele școlare au obligația de a informa autoritatea publică locală în vederea asigurării finanțării, potrivit art. 4 alin. (2) din proiectul de ordin de ministru.

În termen de 5 zile de la aprobare, la nivelul ISJ/ISMB se operează modificările în SIIIR, după cum prevede documentul pus în consultare publică de Ministerul Educației.

Dacă la nivelul școlii există clase paralele care permit cuprinderea copiilor pentru care s-a făcut solicitarea peste efectivul maxim, atunci aceste situații nu vor fi considerate excepționale, potrivit sursei menționate anterior.

Art. 4 – „(4) Situațiile în care ISJ/ISMB constată că la nivelul unității de învățământ există grupe/clase paralele care permit cuprinderea copiilor/elevilor pentru care s-a făcut solicitarea în cadrul acestora în limita maximă prevăzută la art. 23 alin. (1) din Legea nr. 198/2023, nu vor fi considerate ca fiind excepționale, pentru care să fie nevoie de aprobare a ISJ/ISMB în condițiile prezentei metodologii.

(5) Fac excepție de la prevederile alin. (4), grupele/clasele paralele care se regăsesc în unitatea de învățământ cu personalitate juridică și în structurile arondate acesteia ori în două sau mai multe structuri, în cazul unităților de învățământ cu personalitate juridică din mediul rural care au una sau mai multe structuri arondate.”

Ministerul Educației poate aproba clase în care numărul elevilor să-l depășească pe cel prevăzut de Legea învățământului preuniversitar

Spre exemplu, pentru grupa mare de la creșă, Ministerul Educației poate aproba mai mult de 22 de copii. La gimnaziu și liceu pot să fie peste 28 de elevi.

„Art. 5 Ministerul Educației poate aproba funcționarea formațiunilor de studiu cu efective mai mari față de cele aprobate de către ISJ/ISMB, astfel:

a) pentru educația timpurie, nivel antepreșcolar:

 • (i) grupa mică, mai mult de 11;
 • (ii) grupa mijlocie, mai mult de 17;
 • (iii) grupa mare, mai mult de 22;

b) pentru educația timpurie, nivel preșcolar, mai mult de 22;

c) pentru învățământul primar, mai mult de 24;

d) pentru învățământul gimnazial, mai mult de 28;

e) pentru învățământul sportiv și de artă, mai mult de 26;

f) pentru învățământul liceal, inclusiv dual, mai mult de 28;

g) pentru învățământul postliceal, mai mult de 30;

h) pentru învățământul special:

 • (i) antepreșcolari cu sprijin de nivel I-II, mai mult de 9;
 • (ii) beneficiarii primari cu sprijin special de nivel I-II, mai mult de 10 elevi;
 • (iii) antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 7;
 • (iv) beneficiarii primari cu sprijin special de nivel III-IV, mai mult de 8;

i) învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate, mai mult de 14.”

Proiectul de metodologie poate fi consultat mai jos:

Legea învățământului preuniversitar prevede următoarele în privința numărului de elevi dintr-o clasă/grupă:

Art. 23 – „(1) În învățământul preuniversitar, formațiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează:

a) educația timpurie, nivel antepreșcolar:

 • (i) grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9;
 • (ii) grupa mijlocie cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15;
 • (iii) grupa mare cuprinde, în medie, 14 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20;

b) educația timpurie, nivel preșcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20;

c) învățământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22;

d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26;

e) învățământul sportiv și de artă: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 24, și poate fi constituită din maximum 4 grupe. Grupa cuprinde, în medie, 7 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 10;

f) învățământul liceal, inclusiv dual: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 26;

g) instruirea practică și pregătirea de specialitate se desfășoară pe grupe de minimum 8 elevi și maximum 15 elevi;

h) clasele din învățământul liceal tehnologic pot fi constituite din maximum 3 grupe cu calificări diferite;

i) învățământul postliceal: clasa cuprinde, în medie, 22 de elevi, dar nu mai puțin de 15 și nu mai mult de 28;

j) învățământul special:

 • (i) pentru antepreșcolari cu sprijin de nivel I-II: grupa de sprijin special cuprinde, în medie, 6 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 7;
 • (ii) pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel I-II: grupa/clasa de sprijin special cuprinde în medie 7 elevi, dar nu mai puțin de 6 și nu mai mult de 8;
 • (iii) pentru antepreșcolari cu deficiențe grave de dezvoltare și preșcolari cu sprijin special de nivel III-IV: grupa/clasa cuprinde, în medie, 4 copii, dar nu mai puțin de 3 și nu mai mult de 5;
 • (iv) învățământul special pentru beneficiarii primari cu sprijin special de nivel III-IV: grupa/clasa cuprinde, în medie, 5 elevi, dar nu mai puțin de 4 și nu mai mult de 6;

k) prin excepție de la lit. j), în învățământul tehnologic special pentru elevi cu deficiențe ușoare și/sau moderate: clasa cuprinde în medie 10 elevi, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 12.

(6) În situații excepționale, formațiunile de antepreșcolari, preșcolari sau de elevi pot funcționa cu cel mult 2 beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut la alin. (1), după caz, cu aprobarea DJIP/DMBIP, pe baza unei justificări din partea consiliului de administrație al unității de învățământ, care solicită exceptarea de la prevederile alin. (1). Pentru cazurile în care se solicită depășirea cu peste 2 beneficiari primari a numărului maxim, aprobarea va fi dată de Ministerul Educației, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului.

(7) Situațiile prevăzute la alin. (6) se comunică DJIP/DMBIP și autorităților locale, în vederea asigurării finanțării. Clasele/Grupele în funcțiune la data intrării în vigoare a prezentei legi rămân cu același număr de elevi până la finalizarea nivelului de învățământ.”

Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.


17 comments
 1. S-au supărat învățătoarele VIP că nu mai au 35-40 în clasă, odată cu procedura de repartizare a elevilor în ordine alfabetică, rromi în fiecare clasă și nr maxim de elevi 24? A urlat nevoia de validare în vreuna, de s-a auzit la minister? Nu mai iau educatoarele punga de cafea să te trimită ele la învățătoarea minune, pe care doar ele o știu, te trimit sigur la cea mai cea?
  Nu a intrat beizadeaua la clasa de mate sau engleză din vreun colegiu?

 2. E bine sa fie multi copchii in clasa cat mai multi ca sa nu-mi fie urat si sa nu ma ia somnul, chiar si 70-150. Pai la facultate cum fac profesorii si invatatorii cursurile cu cate 200-500 de elevi si studenti in amfiteatre?

  Sau Freedie Mercury cum tinea concert cu 10 000 de elevi studenti cetateni si locuitori deodata? Si nu o ora ci 2-3 ore. Si ati vazut ca nu faceau galagie la concert, toti erau interesati acolo si invatau rapid tot ce li se spunea.

  Si inca o chestie buna cu modulele astea, ca se face doar o medie, deci fac economie de pix rosu, as propune sa se faca o singura medie la 4 ani chiar. Si asmai propune sa nu mai fie vacanta de vara asa lunga ci doar o saptamana, in rest numai module despartite prin cate o saptamana si sa facem medie la fiecare materie la 4 ani. Adica faci o medie la istorie in clasa a 4-a, apoi una in a 8-a si apoi una in a 12-a. atat, Economie de pix rosu.

  Eu zic ca de asemenea tot ce ne limiteaza nr de elevi din clase este baza de date de la catalogul electronic, dar cand excelul va putea trece de un milion de randuri si coloane putem sa facem o singura clasa cu toti elevii din romania sau chiar din europa de est si cate un singur profesor la fiecare materie. Astfel nu va mai fi criza de profesori. la fizica sigur ca pensionarul Iohannis poate prelua daca nu se ocupa in sedintele anterioare iar la engleza nevasta-sa carmensita tot asa daca ramane postul vacant.

  Si cu siguranta inteligenta artificiala usi electrice, geamuri inteligente parchet inteligent panouri solare becuri dimabile laptopuri cu cate 10 procesoare in ele ne vor ajuta sa scoatem numai generatii de cetateni destepti care vor propulsa romania pe locul 1 in lume si in univers la nievelul de trai si bogatie. Vor fi invidiosi pe noi nemtii si americanii si vor veni sa invete aici si vor si da bani ptr ca sa-i primim.

 3. Cine stie ce beizadea vrea sa plece de la mate-info ca sa nu dea bacul la matematică și se împiedica de plafonul limitat al numărului de elevi.Sa fim seriosi, asemenea măsuri se iau în interesul cuiva.

 4. Stimata doamna, înainte era alta Educație! Chiar nu observați diferența dintre generații?Acum trebuie educați, culmea, părinții!!Aceeași oameni care au primit o educație bună înainte. Am involuat!

 5. In conditiile in care natalitatea scade, vor sa sa ne pacalesca cu nr mare de elevi la clasa.
  1 Fac economie la “profesori”.
  2. Nu mai vor sa dezvolte infrastructura școlară.
  3. vor sa micsoreze bugetul invatamantului, mascat , bineinteles.
  4. Tot de la invatamant iau fonduri, fiindca, acolo “se vede mai putin”.
  5. NU VOR O ȚARĂ CA AFARĂ !! SI TARA TE VREA PROST ! MAI ASCULTATI SI CANTECELE ASTEA , NU NUMAI MANELE !
  DOAMNE , OCROTESTE-I PE ROMANI, DE PROSTIA LOR !!

 6. In general, pt conditii optime de invatare – predare/evaluare, este nevoie de clase cu maximum 20 de elevi, iar pt invatarea de limbi straine se recomanda grupe de 8-12 elevi (in finctie de varsta si nivel).
  Tot ce depaseste aceste cifre ale nr de elevi pe clasa/grupa de invatare este in detrimentul elevilor, ducand la o slaba calitate a procesului de invatare.
  Prin urmare, cu clase de peste 24 de elevi …e doar un simulacru de invatamant, bataie de joc atat la adresa copiilor, cat si a profesorilor.
  Cei care decid functionarea scolii cu peste 20 de elevi in clasa (nu mai vorbim de 28-35!!), nu fac.decat sa condamne scoala la o tot mai mare cadere in derizoriu.
  In asemenea conditii … plus lipsa de motivatie pt cadrele didactice si subfinantarea crasa, tot mai accentuata a invatamantului, vor distruge tot ce a mai ramas bun in tara la nivel educational si social…in doar cateva generatii.

 7. Deca este, de departe, ministrul care a politizat maximum sistemul. Majoritatea măsurilor se iau pentru interese de partid. Păcat că nu există viitor în această țară.

 8. Eu fara 35 minim in clase nu intru la ore. Fac si cu 2 clase deodata cand lipsesc colegi. La online faceam cu un nr oricat de mare de clase deodata. Eram limitat doar de calculator, cu cat erau mai multi intrati la ora pe meet mergea mai greu calculatorul.

  Odata mai demult un coleg a facut ora cu 3 clase deodata (ora fizica evident nu online), clase de gimnaziu 5,6,7, amestecate. Nu stiai ce-i acolo, galagie balamuc si o prostie totala. Nici scaune nu erau destule, stateau si pe banci. Erau cred ca vreo 70 de elevi intr-o clasa bagati. Ptr ca colega devenita ulterior inspector chiulea la greu. Eu faceam cu 2 clase insa bagam combinat a 5-a cu a 6-a de regula sau uneori si a 6-a cu a 8-a alteori cu a 7-a.

  1. E începutul sfârșitului…Și asa nu se respecta nr elevilor per clasa, clasele sunt supraaglomerate. Se va permite o completare? Nu se gândește nimeni ca un cadru didactic nu poate face față la atâția copii o data?…Mai ales, unei generații de copii tehnologizati, de acasa obosiți și plictisiți ca li se ia telefonul din mana?…,,Burnout”, asta va urma…Pentru toată lumea: elev, cadru didactic, orice alta autoritate. Degeaba au crescut salariile?…Ha ha ha…Vai de nația noastră!

 9. Eu lucram cu 44-47 de elevi in clasa in anii 80 si voi va plangeti? In toate clasele erau peste 42 elevi.
  Nu aveam nici calculator atunci.
  Ca sa dau un telefon, un apel adica, trebuia sa merg la secretariat sau la posta sau la telefonul public.
  Nu aveam nici posibilitatea de internet sau sa printam ceva.
  Nici panou solar, tabla interactiva, aveam doar ceva diafilm.

  1. Mi se pare corect, hai să obligăm toate școlile să se întoarcă cu 50 de ani în timp! Progres!!

   Unii să facă rachete cosmice, alții să stea pe pernuțe aduse de-acasă și puse pe jos, ca să vadă tabla la ora de matematică. Eventual să le aducem niște tăvițe să aibă pe ce pune caietul când scriu.

   /s pentru cine nu s-a prins încă.

  2. Făceați în anii ’80, când îi umileați, îi băteați, niciun părinte nu riposta, era un singur manual/editură, nu erau atâtea concursuri, nu erau atâtea pretenții, copiii erau obedienți, țineau mâinile la spate, aveați un caiet cu probleme rezolvate tocit în atâtea generații! Faceți si acum ore cu 45, internați-vă la Voila după un modul!

  3. Stimata doamnă, elevii din acei ani, printre care ma numar, nu aveau dependențe de telefoane manele, țigări si substanțe. Respectau profesorul. Dispozitivele pe care le enumerati nu sunt neapărat semne de progres moral si educațional… Încercați sa predați acum cu toate “avantajele” pe care le enumerati.
   Credeam ca aveti o gandire mai profunda daca proveniți din anii ’50-’60. Dar a fost o per de tristă amintire, aveți dreptate.

 10. Ca la nebuni.
  VOI PRICEPETI CA AGLOMERAREA IN CLASE NU E BENEFICA?
  Parca faceti totul intentionat. Chiar nu mai vreau sa inteleg inepțiile voastre. Clar asta va doriti. Cu buna știința si vointa.

 11. cred ca glumiti… deja sunt 29-30 in clase, poate la inceput de ciclu scolar sa fie 26, dar an de an vin transferati cate 2-3… iar acel 26 ramane doar pe hartie… Daca stau sa ma gandesc bine… cu toti transferatii din an cred ca se mai putea face inca o clasa lejer

 12. Este evident nevoie de o astfel de măsură. Loazele cu pile care nu reușesc să obțină notă mare la EN se transferă în clasa a X-a în clasa dorită de la liceul de top. Așa se explică dorința ministerului de a suplimenta numărul de locuri dintr-o clasă

 13. O soluție ,, excelenta ”

  Va crește exponențial calitatea educației!

  Cine își mai închipuie că ministerul face toate aceste schimbări din inadvertență se înșeală amarnic!

  Este un proiect bine organizat pentru diluarea calității educației până la dispariție cu scopul clar de a avea o societate analfabeta funcțional incapabilă de reacție, analiză, atitudine…

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like