A fost reactualizat site-ul Titularizare 2022 cu lista candidaților înscriși la concurs, cu două săptămâni înaintea probei scrise și după ce în ultimele 3 luni afișarea posturilor a fost mutată pe site-ul Ministerului Educației

21.144 de vizualizări
Foto: © Kantver - Dreamstime.com
Foto: © Dreamstime.com
Site-ul Titularizare 2022 a fost reactualizat cu lista candidaților înscriși la concurs, după o perioadă de trei luni. Amintim că Edupedu.ro a scris că, în luna martie, Ministerul Educației a mutat afișarea posturilor pe site-ul propriu și nu a mai folosit platforma gestionată de fosta SIVECO. Platforma a fost reactualizată vineri, 24 iunie.
 • Proba scrisă a concursului are loc pe 13 iulie, potrivit calendarului oficial. Vezi mai jos informații despre desfășurarea probei scrise. Probele practice și inspecțiile speciale la clasă, precum și soluționarea contestațiilor au loc până pe 30 iunie.
Foto: Captură – titularizare.edu.ro

Lista actualizată a candidaților cuprinde următoarele rubrici:

 • candidații înscriși la concurs în fiecare județ: lista ordonată după nume, inițiala tatălui și prenume;
 • candidații înscriși la concurs cu fișe invalide în fiecare județ: lista ordonată după nume, inițiala tatălui și prenume;
 • candidații înscriși la concurs angajați pe perioada de viabilitate a postului în fiecare județ: lista ordonată după nume, inițiala tatălui și prenume;
 • candidații care participă la etapele de repartizări pe baza rezultatelor din anii anteriori în fiecare județ: lista ordonată după nume, inițiala tatălui și prenume;
 • posturile pentru concurs, angajare pe perioadă nedeterminată, din fiecare județ: lista ordonată după localitate, unitate de învățământ, disciplină; lista ordonată după disciplină;
 • posturile pentru concurs, angajare pe perioadă determinată, din fiecare județ: lista ordonată după localitate, unitate de învățământ, disciplină; lista ordonată după disciplină;
 • posturile incomplete din fiecare județ;
 • posturile ocupate din fiecare județ: lista ordonată după localitate, unitate de învățământ, disciplină și numele ocupantului; lista ordonată după disciplină și numele ocupantului.
Foto: titularizare.edu.ro

La data de 4 iulie 2022 se vor afișa la avizierul și pe pagina web a inspectoratelor școlare rezultatele la probele practice / orale și la inspecțiile speciale la clasă.

 • Programele valabile pentru concursul din 2022 sunt publicate aici.
 • Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializarile, precum şi probele de concurs valabil pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2022 este disponibil aici.
 • Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2022 – 2023 este publicată aici.
Informații despre desfășurarea probei scrise

Potrivit metodologiei concursuluiproba scrisă începe la ora 9:00. „Candidații vor fi prezenți în sala de concurs, cel mai devreme la orele 7.00 și cel mai târziu la orele 8.00. Candidații care nu sunt prezenți în sală înainte de a fi deschis plicul cu subiecte nu mai pot susține proba scrisă.”

După primirea subiectelor de concurs de către candidați, durata de redactare a lucrărilor este de 4 ore, timp ce poate fi depășit cu 1-2 ore numai de către candidații cu deficiențe grave.

Pentru redactarea lucrărilor se folosește cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Desenele/graficele se pot executa și cu creionul negru, după cum se arată în metodologie.

În toate sălile de concurs vor fi instalate camere audio-video de supraveghere.

Candidații și asistenții supraveghetori nu pot avea asupra lor, în sala de examen, obiecte sau materiale din următoarele categorii: genți, poșete, ziare, reviste, cărți, caiete, mijloace electronice de calcul, telefoane mobile sau orice alte mijloace care intermediază/facilitează comunicarea la distanță, precum și alte obiecte/materiale a căror utilizare afectează desfășurarea examenului în condiții de legalitate, echitate și obiectivitate. (…) Materialele și/sau obiectele nepermise vor fi depuse în sala de depozitare a obiectelor personale, înainte de intrarea în sala de examen.”, conform metodologiei.

Cei care introduc în sala de examen materiale nepermise, din categoria acelora menționate mai sus sau compatibile cu acelea, chiar dacă nu le utilizează în momentul în care sunt depistați, sunt eliminați din examen pentru tentativă de fraudăCandidații eliminați din concurs pentru fraudă sau tentativă de fraudă nu sunt repartizați pe posturi didactice/catedre în anul școlar 2022-2023.

Candidații pot avea dicționare pentru disciplinele latină sau greacă veche și planurile de conturi pentru disciplina “economic, administrativ, poștă”.

Calendarul concursului este următorul:

h) organizarea și desfășurarea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă şi soluţionarea contestaţiilor la aceste probe*.

Perioada: 24 mai – 30 iunie 2022

Notă: (1) În perioada 24 mai-30 iunie 2022 pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-mai 2022.
(2) Cadrele didactice titulare solicitate pentru detaşare în interesul învăţământului pot participa la probele practice/orale în perioada
 24 mai – 3 iunie 2022.

i) afişarea rezultatelor la probele practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă – termen: 4 iulie 2022

j)  desfășurarea probei scrise – termen: 13 iulie 2022

k) comunicarea rezultatelor iniţiale – termen: 19 iulie 2022

l) înregistrarea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare;

m) soluţionarea contestațiilor;

n) comunicarea rezultatelor finale;

o) repartizarea candidaţilor conform prevederilor art.74 alin. (3), lit.a) sau 80 alin.(9) din Metodologie, după caz;

p) ședință de repartizare, în ordine, a:

(i) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art.74 alin. (3), lit. b) din Metodologie;
(ii) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. c) din Metodologie;
(iii) cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei rămase cu norma didactică de predare incompletă, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. d) din Metodologie;
(iv) cadrelor didactice titulare, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. e) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;
(v) repartizarea cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitate a postului/catedrei care au participat la concursul naţional, sesiunea 2022, conform prevederilor art. 74 alin. (3), lit. f) sau 80 alin. (9) din Metodologie, după caz;

Termen: 1 august 2022

q) reactualizarea listei posturilor didactice/ catedrelor vacante/ rezervate – termen: 2 august 2022

r) emiterea și comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedră – perioada: 2-22 august 2022

Ce este Titularizarea

Titularizarea este angajarea într-o școală, pe o perioadă nedeterminată. Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – profesorii trebuie să obțină minimum nota 7 atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată – candidații trebuie să obțină minimum nota 5 atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Citește și:
Angajarea profesorilor, între digitalizare și dosar cu șină. Cum arată înscrierea la Titularizare 2022, cel mai mare concurs de recrutare din România

Foto: © KantverDreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi, în contextul pandemiei Covid-19, oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Examene la colegii după Evaluarea Națională, care devine obligatorie pentru toți elevii, din 2024, limba română – probă distinctă la bacalaureat din 2027, anunță Sorin Cîmpeanu după discuții cu sindicatele / Decizii și pentru filiera liceelor, palatele și cluburile copiilor, elevii cu cerințe educaționale speciale

“Posibilitatea legală a organizării concursului propriu de admitere la nivel de colegiu (nu numai la nivelul colegiilor naționale), cu condiția ca această admitere să fie organizată imediat după susținerea examenului…
Vezi articolul

Protocolul de testare rapidă a elevilor și profesorilor, trimis școlilor la 10 zile de la reluarea cursurilor în format fizic. Documentul oficial prevede două scenarii, pentru elevi și profesori / Sunt exceptați de la testare cei vaccinați complet și cei care au trecut prin boală în urmă cu maximum 3 luni

Protocolul de testare rapidă a elevilor a fost trimis de Ministerul Sănătății școlilor abia vineri, 18 februarie, la 10 zile de la reluarea cursurilor în format fizic, potrivit documentului obținut…
Vezi articolul