Admitere liceu 2023. Elevii care vor în clase cu regim bilingv se pot înscrie pentru susținerea probelor eliminatorii în perioada 15-16 mai / Nota minimă este 6

32.946 de vizualizări
Bacalaureatul reformat
Foto: © Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) | Dreamstime.com
Elevii de clasa a VIII-a care vor să susțină proba de verificarea a cunoștințelor de limbă modernă, pentru admiterea în clasa a IX-a, într-o clasă cu regim bilingv, se pot înscrie în zilele de 15 și 16 mai, potrivit calendarului oficial. Probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă se desfășoară în perioada 17-19 mai, conform sursei citate anterior. Vezi mai jos, în articol, calendarul complet al probelor și ce constă examenul pentru elevi.

În metodologia de desfășurare și organizare pentru aceste probe se arată că „unitățile de învățământ preuniversitar în care funcționează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor organiza, pentru admiterea în clasa a IX-a la aceste clase, o probă de verificare a cunoștințelor la limba modernă (nivel lingvistic A2)”. Proba se organizează în centre stabilite de comisia de admitere județeană/ a municipiului Bucuresti

De menționat este că nu se organizează pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători, după cum apare în document.

Despre subiectele pentru proba de verificare

”Art. 2 – (1) Subiectele pentru proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă se alcătuiesc, în conformitate cu programele școlare în vigoare, pentru nivelul A2 din Cadrul european comun de referință pentru limbi.

(2) Subiectele pentru proba de verificare a competențelor de limbă modernă sunt unice la nivelul județului/municipiului București. Acestea se elaborează de către comisia județeană/a municipiului București de elaborare a subiectelor, formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul II inclusiv în concurs) și sunt aprobate de inspectorul școlar pentru limbi moderne sau de către un profesor metodist, desemnat de inspectorul școlar pentru limbi moderne (în cazul în care inspectorul nu are specializarea în limba modernă pentru care se elaborează subiectele).”

Examenul de verificare a cunoștințelor de limbă modernă constă în două probe:

a) Proba scrisă, pentru care se acordă un punctaj de maximum 70 de puncte, din care 10 puncte din oficiu;

b) Proba orală, pentru care se acordă un punctaj de maximum 30 de puncte.

Ce vor avea de rezolvat elevii la proba scrisă

Potrivit sursei de mai sus, subiectele pentru proba scrisă vor cuprinde itemi obiectivi pentru verificarea competențelor de înțelegere de texte și a funcțiilor comunicative/actelor de limbaj corespunzătoare nivelului A2, cum ar fi întrebări cu răspunsuri multiple, întrebări cu răspuns scurt, întrebări de tip adevărat/fals cu justificare, exerciții de realizare a unor corespondențe, text lacunar. Timpul afectat probei scrise este de 60 minute.

Pentru proba scrisă se pot depune contestații, la centrul la care s-a desfășurat proba, în perioada prevăzută de metodologia de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat. Vezi mai jos calendarul.

Nu se depun contestații la proba orală

Proba orală va cuprinde itemi pentru verificarea competențelor de discurs oral și de participare la conversație de nivel A2.

”Art. 5 – (2) La proba orală nu se admit contestații.”

Cum se calculează nota finală

Profesorii examinatori acordă puncte candidatului la fiecare din cele două probe. Media aritmetică a punctajelor acordate de cei doi evaluatori, la fiecare probă, reprezintă punctajul final al candidatului la proba respectivă.

Punctajele finale obținute la cele două probe (scrisă și orală) se adună, iar rezultatul se împarte la 10, obținându-se astfel nota finală a candidatului. 

Elevul care a obținut minimum nota 6 (șase) la proba de verificare a cunoștințelor de limba modernă este considerat admis.

Când se organizează o probă de departajare

Art. 7 – „La liceele unde se organizează clase sau grupe cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, în cazul în care numărul elevilor care optează pentru aceste clase sau grupe este mai mare decât numărul de locuri prevăzut, se organizează o probă de departajare.

Pentru organizarea și desfășurarea probei de departajare se constituie o comisie la nivelul unități de învățământ formată din profesori de specialitate (care nu au rude/afini până la gradul II inclusiv în concurs), comisie care elaborează subiectele.

Art. 9. „Candidații care au susținut și au promovat proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv vor putea opta pentru recunoașterea notei obținute, în liceul la care au fost repartizați computerizat, pentru clasele cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv, fără a mai susține proba prevăzută la art. 7, dacă au fost admiși la profilul la care se organizează grupa sau clasa cu predare a unei limbi moderne în regim intensiv.”

Calendarul probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă 

10 – 12 mai 2023: Eliberarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere pentru elevii sau absolvenții care doresc să participe la probe de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

15 – 16 mai 2023: Înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

NOTĂDocumentele necesare pentru recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la examene cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu program bilingv de predare a unei limbi moderne de circulație internațională pot fi depuse la unitatea de învățământ de proveniență până la data de 22 mai 2023.

17 – 19 mai 2023: Desfășurarea probelor de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

22 mai 2023: Comunicarea rezultatelor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

Depunerea contestațiilor la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă (dacă există prevederi metodologice privind contestarea probelor);

26 mai 2023: Comunicarea rezultatelor finale, după contestații, la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

Transmiterea către comisia de admitere județeană/a municipiului București a listelor cu rezultatele finale la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, prin completarea acestora în aplicația informatică centralizată;

29 – 30 mai 2023: Ridicarea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere de la unitățile la care candidații au susținut probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă;

9 iunie 2023: Depunerea/Transmiterea anexelor fișelor de înscriere ale candidaților care au participat la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă, la unitățile de învățământ de proveniență;

15 iunie 2023: Transmiterea de către comisiile de admitere județene/a municipiului București, în format electronic, către Centrul național de admitere a listei candidaților care au promovat probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă și a rezultatelor acestora la probe, prin introducerea și confirmarea finalizării introducerii acestora în aplicația informatică centralizată;

Inspectoratul Școlar Județean Neamț a publicat un extras din anexele din 31 august 2022 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2023- 2024:

Foto: © Hongqi Zhang (aka Michael Zhang) | Dreamstime.com / Dreamstime.com sprijină educaţia din România şi oferă gratuit imagini stock prin care Edupedu.ro îşi poate ilustra articolele cât mai relevant posibil / Campania Back to school oferă posibilitatea oricărei școli, profesor sau elev să descarce imagini de calitate cu 50% discount.

Citește și:
DOCUMENTE Fișa de înscriere la liceu 2023, trimisă de Ministerul Educației către inspectoratele școlare / Calendarul admiterii la liceu 2023 și perioada în care se susțin probele de aptitudini
Broșura de admitere la liceu 2023 va fi publicată de inspectoratele școlare pe 8 mai, potrivit calendarului oficial / Ședințele cu părinții pentru consilierea la înscriere și alegerea liceului pot avea loc și online, între 15 mai și 9 iunie – document ISMB
Evaluarea Națională și admiterea la liceu 2023, explicate pe înțelesul elevilor de către Inspectoratul Școlar Iași. Ce meserii pot alege tinerii în funcție de liceul la care merg – document
OFICIAL Media claselor V-VIII nu mai este luată în calcul pentru admiterea la liceu 2023. Cum se calculează media de admitere / Calendarul admiterii
OFICIAL Admitere liceu 2023. Criteriile de departajare pentru candidații cu medii de admitere egale
OFICIAL Programele pentru Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 2023 au fost publicate. Au revenit conținuturile de dinainte de pandemie, anunță ministrul Cîmpeanu
OFICIAL Evaluarea Națională 2023 începe în data de 19 iunie. Calendarul examenului pentru elevii de clasa a VIII-a
ULTIMA ORĂ Modele de subiecte pentru Evaluarea Națională 2023, de la clasa a VIII-a, publicate de Ministerul Educației

1 comment
  1. Eu știu că la noi, la intrarea în clasa pregătitoare trebuie să aibă șase ani împliniți (vârsta mai mică e o excepție, dacă cer părinții). Clasa pregătitoare și 1-8 înseamnă 9 ani. Așa că din calcul rezultă vârsta de 15 ani la intrarea în clasa a IX-a. Deci…?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

SURSE Planurile-cadru pentru liceele tehnologice duale. Mai puține ore de Matematică, pentru clasele XI-XII, și fără ore de Fizică, Chimie, Biologie și Geografie în trunchiul comun al tuturor specializărilor – proiect

Elevii de la tehnologic dual ar putea să aibă mai puține ore de Matematică în trunchiul comun, potrivit proiectului de modificare a planurilor-cadru. Făcând o comparație cu învățământul tehnologic actual,…
Vezi articolul

Principalul pericol, dacă școala va continua online și după 8 februarie, e că predarea online generează pierderi structurale care pot fi recuperate doar dacă se redeschid școlile, spune ministrul Educației

Predarea online generează pierderi structurale, susține ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu. Acesta a vorbit la Libertatea despre “principalul pericolul” dacă din 8 februarie școala continuă în format online. Moderator: “Care e…
Vezi articolul