Înscrierea pentru Admiterea la liceu a început. În ce ordine treci opțiunile pe fișă? Programatorii care au făcut softul de repartizare computerizată explică algoritmul cu exemple concrete / Completarea fișei punct cu punct

28.566 de vizualizări
Înscrierea pentru Admiterea la liceu
Foto: captura Siveco Romania
Vineri, 16 iulie 2021, a început completarea fișelor cu opțiunile elevilor pentru admiterea la liceu. Potrivit calendarului de admitere la liceu pentru anul școlar 2020–2021, publicat de Ministerul Educației, completarea fișelor pentru repartizarea computerizată are loc în perioada 16-22 iulie, iar termenul limită pentru verificarea și corectarea eventualelor erori este 23 iulie.

Repartizarea computerizată va avea loc în data de 24 iulie și tot atunci vor fi publicate listele la avizierele școlilor. Media de admitere la liceu, pe baza căreia se realizează înscrierea în clasa a IX-a a absolvenților învățământului gimnazial, se calculează ca medie ponderată între media la Evaluarea Naţională susţinută de absolvenţii clasei a VIII-a (contează în proporție de 80) şi media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a (are o pondere de 20).

Programatorii companiei care a realizat programul software folosit de Ministerul Educației la repartizarea computerizată au făcut un ghid pentru completarea opțiunilor pe fișa de înscriere.

„Ai consultat broșura Admitere editată de Inspectoratul școlar județean sau al Municipiului București?

Înscrierea pentru Admiterea la liceu: cum funcționează repartizarea

Ți-ai ales specializările care te atrag foarte mult, altele care ți-ar plăcea, și altele acceptabile? În ce ordine le treci pe fișă? Este foarte important să înțelegi următoarele reguli

 • Completează pe primele locuri opţiunile pe care le doreşti cel mai mult, chiar dacă nu eşti sigur că media îţi permite să intri la aceste opţiuni.
 • Continuă cu opţiuni care ţi-ar plăcea, apoi opţiuni la care nu te-ar deranja să fii repartizat.
 • Încheie cu opţiunile cele mai puţin dorite, dar pe care trebuie să le enumeri pe fişă, pentru siguranţă.
 • Nu completa o opţiune nedorită înaintea unei opţiuni dorite! Prima opţiune este şi prima luată în considerare pentru fiecare elev.
 • Completarea unui număr mare de opţiuni pe fişa de admitere nu îţi poate dăuna în nici un fel – oricum intri la prima opţiune a ta la care mai sunt locuri disponibile.”

Sunt apoi date două exemple de completare:

Algoritmul de repartizare este explicat apoi de către realizatorii programului:

Pasul 1 – Softul de admitere ia fiecare elev pe rând, pornind cu cel cu media cea mai mare și continuând în ordine descrescătoare

Pasul 2 – Pentru fiecare elev, este examinată la început prima opțiune de pe fișă. Mai sunt locuri?

 • Dacă da, elevul este repartizat la acea specializare și se trece la următorul elev.
 • Dacă nu, se trece la a doua opțiune de pe fișa elevului, apoi dacă este nevoie la a treia și tot așa până este găsită o specializare cu locuri disponibile sau se epuizează opțiunile.

În cazul în care se trece în acest fel prin toate opțiunile din fișă, dar nu mai sunt locuri disponibile la niciuna, elevul rămâne nerepartizat”.

Departajarea candidaților cu medii egale:

„În cazul în care doi candidaţi au medii de admitere egale, aceştia vor fi departajaţi folosind, în ordine, următoarele criterii:

 1. media obţinută la Evaluarea Naţională din clasa a VIII-a
 2. media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a
 3. nota obţinută la proba de limba şi literatura română la Evaluarea Naţională
 4. nota obţinută la proba de matematică la Evaluarea Naţională
 5. nota obţinută la proba de limbă maternă la Evaluarea Naţională, respectiv nota de la proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă în cazul candidaţilor care solicită înscrierea la unităţi de învăţământ cu predare în limba minorităţilor naţionale”

Autorii ghidului dau și câteva lucruri „bine de știut”:

 • ”Mediile anilor trecuţi sunt orientative. Este posibil ca anul acesta media de intrare la una
  din opţiuni să fie mult mai mare decât anii trecuţi, la fel cum este posibil să fie mai mică.
 • Completează cât mai multe opțiuni pe fișă în ordinea corectă – de la cea mai atractivă la cea mai puțin dorită.
 • Pentru a evita situațiile neplăcute, asigură-te că toate datele trecute pe fișa de înscriere sunt corecte.
 • Numărul total de locuri la licee este suficient pentru ca toţi candidaţii să fie repartizaţi, dacă aceștia îşi exprimă opţiuni suficiente şi realiste.”
Cum se completează fișa de admitere la liceu, punct cu punct:

1. Observație: Câmpul Nr. înreg., care se găseşte în partea dreaptă – sus nu se completează. El reprezintă numărul de înregistrare pe care îl va primi fişa de înscriere în momentul depunerii ei.

2. Se completează următoarele câmpuri în fişa de înscriere:

 • Codul numeric personal (câmp obligatoriu)
 • Data nașterii (câmp obligatoriu)
 • Numele (câmp obligatoriu)
 • Iniț. tatălui (câmp obligatoriu) – inițiala tatălui
 • Prenumele (câmp obligatoriu)
 • Cod județ – cod școală proveniență (câmp obligatoriu) – se observă că sunt două seturi de căsuţe. În primul set se introduce codul judeţului iar în al doilea set se introduce codul şcolii de provenienţă. (Exemplu: un elev din Vaslui, introduce la codul judeţului VS, pentru București se va completa cu B, iar celălalt câmp se completează cu codul şcolii de provenienţă). Codul şcolii de provenienţă se găseşte în broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau în lista şcolilor din secţiunea Planul de școlarizare 2021
 • Denumire (câmp obligatoriu) – reprezintă numele şcolii de provenienţă.
 • Media claselor V-VIII (câmp obligatoriu) – media candidatului pe parcursul celor 4 ani de studiu.
 • În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă se completează denumirea limbii materne în dreptul câmpului Am urmat cursurile gimnaziale în limba maternă.
 • În cazul în care candidatul a urmat cursurile gimnaziale în limbă maternă, poate opta pentru calculul mediei de evaluare naţională fără a lua în calcul nota obţinută la proba de limbă maternă. Dacă se optează, marcând căsuţa, candidatul nu mai poate opta pentru specializări cu predare în limbă maternă.
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota de la limba şi literatura română şi matematică;
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română şi matematică;
 • Notă evaluare naţională limba şi literatura maternă – Această notă va participa la calculul mediei de admitere dacă nu se optează pentru eliminarea ei din calculul mediei de evaluare naţională;
 • Media generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă;
 • Media de admitere stabilită în baza mediei claselor V-VIII şi generală obţinută la evaluarea naţională luând în calcul nota la limba şi literatura română, matematică şi limba şi literatura maternă;
 • Notă la proba de limba maternă – este compus din două zone: una destinată codului limbii si o alta destinată notei primite de candidat la proba de limba maternă. Codul limbii va fi preluat din broșura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Notă la proba de limbă modernă – este compus din două zone: una destinată codului limbii şi o alta destinată notei primite de candidat la proba de limbă modernă. Codul limbii va fi preluat din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean.
 • Opţiuni (câmp obligatoriu) – reprezintă lista opţiunilor alese de candidat. Ordinea opţiunilor de pe fişa este semnificativă, prima opţiune exprimată este luată în considerare înaintea celorlalte opţiuni. Fiecare opțiune este formată din 3 cifre. Codul opțiunilor se preiau din broşura editată de inspectoratul şcolar judeţean sau din listele din secţiunea Planul de școlarizare 2021.
 • Diriginte (câmp obligatoriu) – semnătura dirigintelui candidatului.
 • Candidat (câmp obligatoriu) – semnătura candidatului.
 • Părinte (câmp obligatoriu) – semnătura părintelui candidatului.
Reguli pentru completarea fișei de admitere la liceu:
 1. Fişa de înscriere se completează în ordinea preferințelor, folosind codurile opţiunilor pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire dorite.
 2. Pentru profilurile, specializările sau domeniile de pregătire la care predarea se face într-o limbă a unei minorităţi naţionale, candidații pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă respectivă sau dacă au susţinut şi au promovat proba de verificare a cunoştinţelor de limba maternă. În caz contrar, opţiunea va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
 3. Pentru specializările la care predarea unei limbi moderne se face în regim bilingv, candidații pot înscrie codul respectiv în fişa de opţiuni numai dacă au susţinut şi dacă au promovat proba de verificare a cunoştinţelor la limba modernă respectivă şi au pe fişă nota obţinută la această probă. În caz contrar, opţiunea respectivă va fi anulată în momentul repartizării computerizate.
 4. Pe fișa de admitere a fiecărui candidat se pot afla note la cel mult două limbi materne diferite la rubrica „nota obținută la limba și literatura maternă la evaluarea națională“ (una dintre ele fiind, eventual, limba maternă din care a studiat disciplinele la gimnaziu).

Completarea listei de opţiuni se face de către candidat în prezenţa părintelui/tutorelui legal instituit şi a dirigintelui clasei. Aceştia vor semna fişa de înscriere.

Candidaţii care nu au fost admişi la clasele la care se susţin probe de aptitudini, precum şi cei care au susţinut proba de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau de limbă modernă, indiferent dacă au promovat-o sau nu, ridică fişele de înscriere de la secretariatele liceelor la care au susţinut probe de aptitudini/probe de verificare a cunoştinţelor de limbă maternă sau modernă. Apoi, în perioada prevăzută de calendar, îşi completează fişele de opţiuni la unitatea de învățământ de proveniență, pentru participarea la repartizarea computerizată.

După completare, fişele corecte sau corectate, listate din calculator, sunt semnate de profesorul diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia, pentru a certifica faptul că acestea sunt corecte şi acceptate şi rămân în posesia părintelui/tutorelui candidatului.

În cazul în care fişa iniţială a fost corectată, un exemplar al fişei corectate, listate din calculator şi semnate de diriginte, de candidat şi de părintele/tutorele acestuia va rămâne ataşat fişei iniţiale.

Fișele de înscriere se pot depune și online, pe adresele de email ale școlilor, iar școala va confirma primirea documentelor. Dacă sunt necesare completări sau corecturi, școala poate solicita prezența elevului/părinților la școală, potrivit procedurii oficiale.

Descarcă de aici procedura de completare a fișelor de înscriere la Admiterea la liceu 2021 și de trimitere a acestora:

Împreună cu fișa de înscriere candidații trebuie să trimită și o declarație pe propria răspundere, pe care o puteți descărca de aici:

Foto: captura Siveco Romania


2 comments
 1. Ca întotdeauna, totul sună frumos în teorie. Doar că la momentul de față, soft-ul nu salvează fișa de înscriere pentru copiii cu CES!

  1. Pai copiii ci CES si rromii, sunt pe liste separate si dupa cum este legea, vor fi repartizati unde vor părinții lor.
   Rromii risca sa nu poata termina liceul ij caz ca se înscriu la un liceu la care nu fac fata, dar elevii cu CES nu risca nimic, ei fiind intangibili, existand un aparat bine pus la punct, care nu permite profesorilor sa le puna nota pe care o merita, in caz ca ar duce la corigenta.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Admitere 2022. Nici jumătate din locurile de la școlile profesionale nu s-au ocupat în prima etapă / Au rămas peste 22.000 de locuri, iar cel puțin 1.860 de tineri vor ajunge aici

Joi au fost publicate rezultatele repartizării computerizate pentru admiterea la liceu 2022. Elevii au completat peste 2,3 milioane de opțiuni. În total 6.852 absolvenți, adică 5,87%, au rămas nerepartizați, potrivit…
Vezi articolul