BREAKING Legile educației sunt constituționale, a decis CCR cu unanimitate de voturi. Urmează să fie promulgate de președintele Iohannis

7.287 de vizualizări
Foto: Pixabay.com
Curtea Constituțională a decis astăzi, 21 iunie, că Legile educației sunt constituționale și a respins în unanimitate sesizările de neconstituţionalitate depuse de USR şi Forţa Dreptei, care vizau procedura viciată care a stat la baza adoptării proiectelor de lege, examenul de admitere la liceu, transportul elevilor, exmatricularea elevilor în timpul învățământului obligatoriu, potrivit comunicatului CCR.

Soluția Curții Constituționale pe scurt:

 1. Dosar nr.1262A/2023 – Obiecția de neconstituționalitate a Legii învățământului superior, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și deputați neafiliați –  respinsă ca neîntemeiată;
 2. Dosar nr.1261A/2023 – Obiecția de neconstituționalitate a Legii învățământului preuniversitar, obiecție formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și deputați neafiliați – respinsă ca neîntemeiată.

Articol în curs de actualiare.

Legile Educației au fost adoptate cu respectarea exigențelor procedurii parlamentare. În Legea învățământului superior nu este nesocotit principiul egalității în drepturi și nici nu este afectat dreptul la învățătură, potrivit comunicatului

Criticile referitoare la prevederile privind desfășurarea procesului de învățământ, răspunderea și sancțiunile aplicabile elevilor, gratuitățile acordate acestora, accesul la înregistrările realizate prin sistemul de supraveghere audio-video ale unităților de învățământ sunt neîntemeiate, se precizează în comunicatul Curții Constituționale.

Deciziile sunt definitive și general obligatorii. Argumentele reținute în motivarea soluțiilor pronunțate de Curtea Constituțională vor fi prezentate în cuprinsul deciziilor, care se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, conform comunicatului.

Redăm comunicatul Curții Constituționale 

Decizia Curții Constituționale cu privire la sesizările pe Legea învățământului superior

„În ședința din data de 21 iunie 2023, Curtea Constituțională, în cadrul controlului de constituționalitate a priori, a decis:

Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și deputați neafiliați și a constatat că dispozițiile art.7 alin.(3), art.10 alin.(2) și (3), art.11 alin.(4), art.16 alin.(2) și (6), art.20 alin.(1), art.36 alin.(4), art.66 alin.(2), art.96, art.122 alin.(1), art.128 alin.(3), art.149 alin.(3) lit.g) și art.240 alin.(3) din Legea învățământului superior, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a constatat, în ceea ce privește criticile privind pretinsa neconstituționalitate extrinsecă a legii, că aceasta a fost adoptată cu respectarea exigențelor procedurii parlamentare referitoare la instituția întoarcerii legii, prevăzută de art.75 alin.(1), (4) și (5), prin raportare la art.73 alin.(3) lit.n) din Constituție. Totodată, Curtea a reținut că sunt întrunite și criteriile de calitate a legii, dispozițiile criticate nefiind de natură să aducă atingere principiului securității juridice, previzibilității și clarității normelor, fiind, în consecință, respectate dispozițiile art. 1 alin. (3) și (5) din Constituție.

Cu privire la criticile de natură intrinsecă, formulate punctual față de prevederile legale menționate, Curtea a statuat că nu este nesocotit principiul egalității în drepturi și nici nu este afectat dreptul la învățătură prin prisma prevederilor cuprinse în legea criticată care reglementează reducerea tarifelor pe diversele mijloace de transport acordate studenților, a celor care permit instituțiilor de învățământ superior să înființeze diverse tipuri de entități care să contribuie la creșterea performanțelor acestora ori a prevederilor care oferă posibilitatea instituțiilor de învățământ superior de a redistribui anumite sume în vederea realizării de obiective de investiții și/sau pentru acordarea de burse pentru studenți. Totodată, Curtea nu a putut reține critica prin raportare la prevederile art.148 din Constituție, constatarea acordării unor ajutoare de stat excedând competenței sale“.

Decizia Curții Constituționale cu privire la sesizările pe Legea învățământului preuniversitar

Cu unanimitate de voturi, a respins, ca neîntemeiată, obiecția de neconstituționalitate formulată de deputați aparținând Grupului parlamentar al Uniunii Salvați România și deputați neafiliați și a constatat că dispozițiile art.13 alin.(2), art.17 alin.(2), art.19 alin.(1) lit.a), alin.(2), alin.(25)-(29), art.20, art.28 alin.(2), art.30 alin.(6), art.31 alin.(1), art.32 alin.(1), art.66 alin.(7)-(9), art.83 alin.(1)-(5), (7),  și (10), art.101 alin.(2), (4)-(12), art.107 alin.(5) lit.g), h) și i), alin.(10), (14) și (17), art.128 alin.(2), (10) și (11), art.146, art.152 alin.(2), art.193 alin.(1) lit.a) și art.237 alin.(1) din Legea învățământului preuniversitar, precum și legea, în ansamblul său, sunt constituționale în raport cu criticile formulate.

În esență, Curtea a observat că autorii obiecției de neconstituționalitate au formulat critici de neconstituționalitate extrinsecă și intrinsecă în privința Legii învățământului preuniversitar.

Cu privire la critica de neconstituționalitate extrinsecă, s-a constatat că soluțiile legislative introduse în corpul legii de Senat, în calitate de Cameră decizională, erau în legătură directă cu obiectul de reglementare a legii, astfel că și în privința acestora Senatul și-a menținut calitatea de Cameră decizională. În consecință, nu se impunea întoarcerea legii la Camera Deputaților pentru ca aceasta să decidă definitiv cu privire la textul legii.

Cu privire la criticile de neconstituționalitate intrinsecă, s-a constatat că acestea au privit, de principiu, prevederile legale referitoare la desfășurarea procesului de învățământ, răspunderea și sancțiunile aplicabile elevilor, gratuitățile acordate acestora, accesul la înregistrările realizate prin sistemul de supraveghere audio-video ale unităților de învățământ, precum și preluarea, finanțarea, conducerea și dreptul de proprietate al unităților de învățământ. Curtea a analizat constituționalitatea acestor soluții legislative prin prisma prevederilor constituționale referitoare la exigențele de calitate a legii, principiul egalității, dreptul la viață intimă, familială și privată, dreptul la învățătură și regimul juridic al proprietății publice și private și, având în vedere conținutul normativ al legii, a constatat că sunt neîntemeiate criticile de neconstituționalitate astfel formulate

Totodată, a mai subliniat în cuprinsul deciziei că aspectele de oportunitate legislativă, deopotrivă criticate, nu pot face obiectul controlului de constituționalitate, întrucât se înscriu în marja de apreciere a legiuitorului.“

Citește și:
Curtea Constituțională dezbate astăzi sesizările de neconstituționalitate pe cele două legi ale Educației Deca-Iohannis / Admiterea la liceu, transportul elevilor sau exmatricularea elevilor în timpul învățământului obligatoriu, printre chestiunile reclamate

2 comments
 1. MEMORIU ADRESAT CURTII CONSTITUTIONALE A ROMANIEI SI PRESEDINTIEI ROMANIEI
  “Având în vedere prevederile Legii nr.47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale a României, prin prezenta vă sesizez faptul că și ambele proiecte privind învățământul (preuniversitar și superior) în versiunile lor finale rezultate din procesul legislativ în Comisiile pentru învățământ din Parlament, nu respectă prevederile constituționale ale art.1, alin (3) și (5), privind „principiul securității juridice, previzibilității și clarității normelor”…

  DOVEZI:
  1. SIMULACRUL DE ASIGURARE A CALITATII EDUCATIEI introdus de OUG 75-2005 (de fapt doar o incredibilă și originală colecție de grave erori conceptuale, numeroase confuzii, prejudecăți, inadvertențe și lacune, dar cu autori cunoscuți), desi a fost initial abrogată (de ce?) în dispozițiile finale ale ambelor noi legi ale învățământului (în versiunile Ministerului și Guvernului!), a avut cele mai importante dispoziții și definiții ….. reintroduse prin copy-paste in cuprinsul a numeroase articole ale acestor noi versiuni ale proiectelor de legi transmise de Minister și Guvern Parlamentului… După solicitările mele adresate celor două Comisii în aprilie 2023 (aici atașate), din dispozițiile finale ale noilor versiuni a fost … eliminată abrogarea OUG 75-2005, deși mai toate dispozițiile acesteia sunt atât de contestate și contestabile nu numai în România, inclusiv de cercetători români și străini… Totul, fără transparență, dezbateri, discuții chiar și fără alte răspunsuri scrise din partea Comisiilor solicitate !!! Pentru mine, acest comportament a reprezentat o clară batjocură !!! ….”Smecherie” juridică, ignoranță la cub, suficiență, iresponsabilitate, aroganță ? Din toate câte ceva…

  2. Noile versiuni ale proiectelor de legi ale învățământului totalizează în prezent PESTE 650 PAGINI (Legea Educației nationale nr.1/2011 avea doar câteva zeci de pagini clare, concise și pertinente), consultarea, cunoașterea, înțelegerea și chiar aplicarea lor corecte devenind REBARBATIVE, dificile sau chiar imposibile mai ales că noile generații de tineri și chiar adulți obosesc rapid citind abia cîteva pagini! Cunoscând din proprie experiență concepțiile și practicile unor juriști ministeriali, mi-am dat seama că aceste proiecte de legi au inclus intenționat numeroase dispoziții din vechi Hotărâri de Guvern și Ordine de Ministru (ce pot fi modificate relativ ușor oricând!) în Legi care nu pot fi modificate fără voturile Comisiilor din Parlament, deci mult mai dificil!

  3.Ambele versiuni ale textelor celor două proiecte de legi sunt pline de erori gramaticale, ortografice, incoerențe, confuzii, inadvertențe, etc. – așa cum a remarcat în avizele sale și Consiliul Legislativ, dar aparent degeaba – rezultate din aplicarea prea frecventă și incoerentă a tehnicii copy-paste pe textele prelucrate… Vă trimit atașat un proiect de lege a asigurării calității educației – în redactarea și tehnoredactarea subsemnatului – clar, concis, pertinent, aplicabil, eficient și mai ales concordant cu standardele și preacticile internaționale privind asigurarea calității, etc…Eventualele critici privind absența diacriticelor sunt nule și neavenite…

  Consecința esențială și gravă a promulgării versiunilor parlamentare ale proiectelor de legi privind învățământul preuniversitar și superior, cu menținerea simulacrului de asigurare a calității, va consta in menținerea CALITĂȚII REDUSE/ CVASI-NULE – adică a NON-CALITĂȚII – EDUCATIEI în România!!! Această problemă a fost și a rămas cea mai gravă problema a educatiei din Romania – nefiind sesizată și discutată in amploarea ei (cu toate contraperformanțele rușinoase bine cunoscute – unerle chiar recunoscute – ale educației în România și cu toate numeroasele conflicte de interese și în instanțe între milioanele de persoane fizice și juridice implicate în educație) si cu toate cauzele si efectele sale, din păcate, atât în mass media cât și în social media.

  Personal consider că această CALITATE A EDUCAȚIEI este un interes public/ național esențial, opus anumitor interese de grup și personale, din păcate prevalente uneori…De aceea acest interes ar fi trebuit să aibă prioritate absolută, nu să fie simulat/ mimat în interesul unora, puțini și în defavoarea altora, mult mai mulți!!
  Cunoscătorii Managementului au identificat deja CERCURILE/ CICLURILE VICIOASE existente, generatoare de regres general și speră să le poată înlocui – prin sperata deblocare legislativă – și în educație cu CERCURI/ CICLURI VIRTUOASE generatoare de progres general …

  Dar, așa cum se întâmplă de 18 ani, este foarte probabil ca să trebuiască să mai suportăm SIMULACRUL DE ASIGURARE A CALITĂȚII EDUCATIEI timp de alte … decenii!

  De remarcat că doar majorarea salariilor profesorilor nu poate REALIZA CALITATEA EDUCAȚIEI întrucât această calitate depinde de mulți alți factori determinanți, mai ales de voința/ putința/ știința tuturor actorilor implicați.
  Calitatea nu se creează prin celebrele evaluări externe și interne realizate (mai mult sau mai putin formal) de ARACIS si ARACIP, doar in scopul justificării birocratice a finanțării de la buget!!

  Cu atat mai mult, ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCATIEI – concept implicând INCREDEREA – nu poate fi obținută prin majorarea salariilor profesorilor – asa cum au demonstrat alte majorări precedente, inclusiv în alte sectoare…

  Deci CALITATEA EDUCAȚIEI și ASIGURAREA CALITĂȚII EDUCATIEI vor rămâne probabil la noi doar niste concepte PUBLICITAR-EXOTICE (care “dau bine pe sticlă” si la ignoranți/ suficienți !!!) fără corespondențe in realitate intrucât toți cei implicați (inclusiv profesorii cu salarii majorate!) vor continua să “se facă că fac ceva” asa cum impune OUG 75-2005 redivivus!….

  Cu mulțumiri anticipate pentru atenția pe care veți binevoi s-o acordați acestui memoriu. 21.06.2023
  Prof.univ.dr.dr.ing.Nicolae Dragulanescu

 2. Numai zăpăciți copiii numai schimbați legile de la o zi la alta,materia este ff stufoasă nu reușesc să aprofundeze materia pe tot parcursul anului școlar să nu mai zicem că nu sunt in stare să o termine. Învățământul pe vremea lui Ceaușescu era mult mai bun din toate punctele de vedere.Toti profesori așa u făcut greva pt salarii mici dar nici unu nu zice de banii de meditații pe care ii ia ,nici un profesor nu a pomenit de materiale didactice de sali de sport care nu există de laboratoare …etc

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Aplicație pentru profesori, făcută de soțul unei educatoare, prin care camera telefonului se poate conecta la calculator drept cameră suplimentară pentru a-i ajuta să predea online. Funcționează pe dispozitive iOS (iPhone, iPad)

O nouă aplicație care le permite profesorilor să își folosească iPhone-ul sau iPad-ul ca o cameră foto suplimentară care să filmeze un caiet de lucru, sau activități, ori tabla, în…
Vezi articolul