Material susținut de UMF “Iuliu Hațieganu”, Cluj-Napoca

Burse, stimulente financiare și facilități pentru studenți, în efortul Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” de a sprijini creșterea participării la studii superioare / Rectorul Anca Buzoianu: Instituția face eforturi să vină mai aproape de studenți prin extensii și parteneriate regionale, e în lucru și o extensie internațională

5.854 de vizualizări
Foto: UMF Iuliu Hatieganu Cluj Napoca
Facilități pentru studenții noi, precum prioritate la primirea locurilor în cămine, o masă zilnică gratuită sau servicii medicale gratuite, vin în completarea burselor, ajutoarelor și stimulentelor pe care Universitatea de Medicină și Farmacie “Iuliu Hațieganu” le oferă pentru a întări participarea tinerilor la studii superioare, spune rectorul instituției clujene de învățământ superior, Prof. Univ. Dr. Anca Buzoianu. Ea face trimitere, într-un scurt interviu, la eforturile UMF “Iuliu Hațieganu” de a veni mai aproape de studenți prin extensii locale și parteneriate regionale și anunță demersuri inclusiv pentru o extensie internațională.

UMF “Iuliu Hațieganu” își asumă “un rol activ în îmbunătățirea situației actuale” de pe piața învățământului superior din România, marcată de o scădere a populației de studenți. Iar rectorul Anca Buzoianu spune că, pe lângă bursele și sprijinul pe care le oferă studenților cu rezultate remarcabile, dar și celor cu resurse limitate – inclusiv stimulente financiare pentru studenții aflați în risc de abandon universitar, instituția desfășoară programe susținute de informare și orientare în rândul elevilor.

  • În plus, arată ea, “prin stabilirea parteneriatelor cu companii, instituții din domeniul medical și farmaceutic, clustere și hub-uri de inovare, ne asigurăm că programele de studii sunt aliniate cu cerințele pieței și oferă studenților șanse reale de angajare după absolvire”.

Rep: Universitatea Iuliu Hațieganu este în top 5 în metarankingul universitar național și figurează des în rankingurile internaționale – anul trecut a fost și una dintre singurele două universități românești din top 1000 în clasamentul Times Higher Education. Să fii “în top” înseamnă și multă responsabilitate. Cum se manifestă aceasta, ținând cont de trăsăturile “pieței” învățământului superior din România, cu o populație de studenți în scădere, unde accesul la învățământul superior pare, pentru mulți tineri, ceva ce nu are cum să intre în opțiunile lor de viață? 

Prof. Univ. Dr. Anca Buzoianu: Într-adevăr, să fii în “top” și mai ales să ne menținem acolo este o importantă responsabilitate pentru Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, având în vedere trăsăturile specifice ale pieței învățământului superior din România. Universitatea își asumă un rol activ în îmbunătățirea situației actuale oferind oportunități educaționale accesibile și de calitate:

1. Acordarea de burse și alte facilități menite să asigure o viață studențească cât mai plăcută: Universitatea oferă burse și ajutoare financiare studenților cu rezultate academice remarcabile, dar și celor cu resurse financiare limitate. Prin aceasta, se reduce povara financiară a studenților și abandonul universitar. În plus, oferim o serie de facilități extrem de importante în contextul actual: 

  • toți studenții din anul I au prioritate la primirea unui loc în căminele universității care oferă condiții la standarde europene
  • oferim o masă zilnică gratuită la una din cele două restaurante ale universității pentru toți studenții care beneficiază de burse sociale și meniu subvenționat pentru toți studenții
  • oferim consiliere psihologică, dezvoltare personală și orientare în carieră
  • studenții beneficiază de servicii medicale gratuite și activități sportive, inclusiv sală de fitness în cămine

2. Colaborarea cu mediul de afaceri și instituțiile relevante: Prin stabilirea parteneriatelor cu companii, instituții din domeniul medical și farmaceutic, clustere și hub-uri de inovare, ne asigurăm că programele de studii sunt aliniate cu cerințele pieței și oferă studenților șanse reale de angajare după absolvire. Aceasta poate spori atractivitatea programelor universitare și poate inspira mai mulți tineri să își urmeze cariera dorită în domeniul medical sau farmaceutic, domenii foarte căutate acum pe piața muncii .

3. Susținerea orientării și consilierii educaționale: Universitatea noastră a desfășurat mai multe proiecte de orientare și consiliere educațională în licee, pentru a promova importanța educației superioare și pentru a informa elevii cu privire la oportunitățile de studiu și perspectivele de carieră în domeniul medical și farmaceutic. Aceasta poate ajuta la creșterea interesului și conștientizării elevilor cu privire la posibilitatea accesării învățământului superior.

Rep.: Ca una dintre cele mai prestigioase universități din țară, dar și ca universitate specializată în medicină, ce face efectiv UMF pentru a schimba aceste perspective și această tendință de distanțare a multor tineri de studii? Ce face universitatea pentru a atrage și pentru a sprijini tineri din medii mai puțin avantajate, poate chiar și a celor din mediul rural?

Prof. Univ. Dr. Anca Buzoianu: Acest aspect ne preocupă foarte mult și dorim să oferim șanse reale și sprijin constant tinerilor care doresc să urmeze un program de studii universitare în domeniul sănătății.

De câțiva ani derulăm proiecte de promovare a ofertei educaționale a universității noastre în rândul elevilor proveniți din comunități defavorizate și mediul rural precum și de sprijinire a elevilor din aceste comunități în a deveni studenți ai UMF ”Iuliu Hațieganu”, prin oferirea de cursuri online de pregătire pentru examenul de admitere, cursuri pe care le oferim gratuit, în dorința de a suplini nevoia de meditații. De asemenea, oferim programe de pregătire și formare și actualilor studenți aflați în situații de risc, prin cursuri de formare de soft skills, simulări de interviuri de angajare și sprijin financiar. 

Am organizat seminarii de orientare și consiliere profesională în beneficiul elevilor din mediul rural și din orașe sub 10.000 de locuitori, în vederea îndrumării către învățământul superior și susținerea elevilor cu rezultate foarte bune la învățătură.

Am înființat, în cadrul UMF ”Iuliu Hațieganu”, Centrul de Incluziune, Diversitate și Egalitate de Șanse – INDES.

Organizăm sesiuni de formare de soft skills în domeniile: soluționarea de probleme, comunicare asertivă, managementul stresului, luarea deciziilor și asumarea responsabilității, managementul timpului, managementul conflictelor, inteligența emoțională, creativitate și gândire critică, etică, bune maniere.

Acordăm stimulente financiare pentru studenții aflați în situații de risc și abandon universitar.

Anul trecut, am desfășurat un proiect ce a avut ca obiectiv corelarea ofertei educaționale a UMF ”Iuliu Hațieganu” cu cerințele pieței muncii din domeniul medico-farmaceutic, în vederea îmbunătățirii gradului de inserție a absolvenților. Proiectul a fost orientat spre identificarea principalelor cerințe ale angajatorilor cu privire la competențele necesare absolvenților, iar acestea au fost apoi introduse în curricula programelor de studii din cadrul universității.

Rep.: În luna mai, a fost anunțată o extensie la Baia Mare, pentru asistenți medicali licențiați. În ce măsură este aceasta o soluție care poate fi transpusă și în alte părți, pentru a atrage tineri către studii superioare, în regiunea extinsă? Dacă există planuri similare pentru viitorul apropiat, care sunt acestea?

Prof. Univ. Dr. Anca Buzoianu: Extensia la Baia Mare pentru asistenți medicali licențiați este, într-adevăr, o inițiativă care poate fi considerată o soluție viabilă pentru atragerea tinerilor către studii superioare în regiunea de nord a țării. Se oferă astfel oportunitatea de a obține o diplomă de asistent medical licențiat, fără a fi nevoiți să se deplaseze în alte orașe pentru a urma studiile, eliminând astfel bariera distanței și costurile asociate.

Acesta poate fi un factor decisiv pentru mulți tineri care nu își permit sau nu doresc să se mute în alte zone pentru a studia. În plus, cererea de personal medical calificat este foarte mare în toată țara, iar astfel de inițiative vin în sprijinul autorităților, dar mai ales al pacienților care necesită îngrijiri medicale de calitate.

Un alt avantaj îl constituie faptul că se vor putea crea oportunități economice și de dezvoltare locală. Universitatea extinsă poate atrage resurse și investiții în zonă, contribuind la creșterea economică și la îmbunătățirea condițiilor de viață pentru comunitate. Oferind oportunități de învățământ superior medical în regiunea extinsă, se încurajează ca tinerii  talentați să rămână în zonă. Aceștia vor avea posibilitatea de a-și continua studiile și de a-și construi carierele în apropierea comunității lor, ceea ce poate contribui la dezvoltarea și revitalizarea regiunii. Considerăm că este o parte a misiunii de responsabilitate socială a Universității noastre, de a ajuta la formarea resurselor umane și dezvoltarea sistemului de sănătate în regiune.

Semnarea parteneriatului UMF Iuliu Hatieganu – Universitatea Lucian Blaga din Sibiu / Foto: Fb – UMF Iuliu Hatieganu

În ceea ce privește planurile pentru viitorul apropiat, un pas înainte a fost făcut recent, în 27 iunie, când a avut loc semnarea unui acord de parteneriat strategic între UMF ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca și Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, având ca obiectiv susținerea intereselor comune în domeniul promovării mediului academic medical din România și a inserției pe piața muncii a specialiștilor calificați în domeniul serviciilor de sănătate.

Direcțiile de colaborare ale acordului vizează activitatea didactică și de formare profesională a studenților din cele trei cicluri de studii (licență, masterat, doctorat), a medicilor rezidenți, dar și a cadrelor didactice. De asemenea, câteva puncte importante fac referire la realizarea de proiecte comune cu relevanță academică, medicală și socială, precum și a schimburilor inter-universitare. Un alt obiectiv este legat de colaborarea în activități de cercetare, dezvoltare, inovare și valorificare a rezultatelor cercetării biomedicale, dar și de calificare a personalului în scopul asigurării serviciilor de sănătate performante.

De asemenea, am început demersurile pentru a înființa și o extensie internațională.

Rep.: În context, cum se poziționează UMF Iuliu Hațieganu față de eforturile altor instituții de învățământ superior din centrul și nord-vestul României, inclusiv universități generaliste, de a-și forma sau, după caz, extinde activitățile academice în zona medicală? Cât este competiție, cât este colaborare, ținând cont de cererea pentru astfel de studii pe piața regională și națională?

Prof. Univ. Dr. Anca Buzoianu: Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca este o școală medicală cu tradiție și ocupă o poziție distinctă în peisajul academic din Transilvania, în ceea ce privește formarea și cercetarea în domeniul medical și farmaceutic. De 150 de ani, Facultatea de Medicină din Cluj Napoca contribuie la îngrijirea sănătății clujenilor și nu numai, prin formarea a zeci de generații de medici competenți și dedicați profesiunii alese. Misiunea Școlii Medicale Clujene, cum ne place să ne numim, este foarte clară și se bazează pe specializarea și expertiza dobândită precum și pe tradiția îndelungată și reputația solidă în domeniul medical și farmaceutic. În prezent avem facultăți și programe de studiu specializate în medicină, farmacie și medicină dentară, ceea ce ne diferențiază de alte universități generaliste. În domeniul medical este dovedit că universitățile înalt specializate, după modelele europene, sunt cele mai performante, nu numai pe plan național, dar și pe plan global.

Deși există o anumită competiție între instituțiile de învățământ superior cu profil medical din regiune, pentru că în Transilvania sunt cele mai multe facultăți de medicină din țară, există și o bună colaborare în abordarea problemelor și necesităților din domeniul sănătății. În final, obiectivul principal rămâne asigurarea unei formări de calitate și pregătirea studenților pentru a deveni profesioniști competenți, în beneficiul sănătății populației. Iar pentru aceasta, colaborarea între instituțiile de învățământ superior, atât cele specializate, cât și cele comprehensive, este esențială, iar competiția are rolul de a stimula performanța și excelența.

Rep.: O schimbare majoră produsă în ultimul an, în mediul universitar, este noua lege a învățământului superior, care așteaptă să intre în vigoare. Din perspectiva UMF, care va fi impactul acesteia asupra universităților de medicină, prin schimbările pe care le produce, de la chestiunile legate de finanțare la cele legate de rezidențiat sau la cele privind spitalele universitare?

Prof. Univ. Dr. Anca Buzoianu: La nivel didactic, noua lege a învățământului superior aduce o serie se schimbări benefice pentru universitățile de medicină și farmacie. La selecția și promovarea personalului didactic de la disciplinele clinice se vor lua în calcul criteriile privind experiența profesională medicală dovedită, ceea ce reprezintă un beneficiu major în pregătirea studenților. Pentru ocuparea postului de șef de lucrări, candidatul trebuie să aibă și titlul de medic specialist, iar pentru posturile de conferențiar sau profesor universitar, candidații trebuie să dețină și titlul de medic primar în specialitatea pentru care candidează. Un aspect foarte important îl constituie acordarea integrării clinice în unitățile medicale, de care va beneficia personalul didactic medico-farmaceutic, aspect care a constituit un obiectiv important al Alianței Universităților de Medicină și Farmacie din România, G6-UMF.

Pregătirea și parcursul medicilor rezidenți, organizarea și gestionarea programului de rezidențiat, vor trece în subordinea Ministerului Educației, adică în responsabilitatea universităților de medicină și farmacie. În același timp, Ministerului Sănătății îi rămân alte atribuții importante, precum stabilirea numărului de locuri pentru fiecare specialitate de rezidențiat și gestionarea procesului de asigurare a calității pregătirii care se va efectua în universități.

Dezvoltarea unei reţele de spitale universitare reprezintă un pas important pentru îmbunătăţirea sistemului public de sănătate din România. Aceste spitale vor putea oferi oportunităţi de învăţare pentru studenţi, formare pentru medicii rezidenţi și pot deveni centre de excelență în cercetare. Peste tot în lume, spitalul universitar este furnizor de servicii medicale de înaltă calitate, ce beneficiază de cele mai moderne dotări, dar și de expertiza personalului medical, este locul unde se supraspecializează medicii, este spaţiul ideal pentru învățare, cercetare medicală, pentru studiu, inovație şi progres.


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like
Școala de profesori - Universitatea din Bucuresti / Foto: unibuc.ro

BREAKING Reacția Universității din București la acuzațiile de plagiat aduse ministrului Sorin Cîmpeanu: Considerăm necesară o analiză realizată de îndată de instituțiile responsabile ale statului / Condamnăm orice acțiune care încalcă etica și integritatea academică

Reacție a Universității din București, la plagiatul ministrului Educației, Sorin Cîmpeanu, dezvăluit într-o anchetă jurnalistică de Emilia Şercan. “În privința acuzațiilor de plagiat care i se aduc Ministrului Educației, Sorin…
Vezi articolul

Plagiatul – o normalitate pentru rectorii care se pregătesc să îl reprimească pe Sorin Cîmpeanu la șefia CNR. Diana Moș, președinta interimară a Consiliului Rectorilor: Cîmpeanu “este normal să revină în această funcție” de conducere a forului / Doar 3 rectori din 73 au anunțat că nu îl susțin

Plagiatul a devenit o normalitate pentru mediul academic românesc și un prilej pentru afirmarea publică de către rectori a susținerii imposturii și încălcării etice. “Procedura este clară: după emiterea ordinului…
Vezi articolul
CIVIS Open Lab

Fără lucrare de licență la Limbi Străine: Decizia facultății din cadrul Universității din București stârnește riposta a zeci de profesori și studenți / “Ne dorim cu toții în România specialiști care să aprecieze valoarea unei opere originale și să condamne furtul intelectual”

O decizie a conducerii Facultății de Limbi și Literaturi Străine (FLLS) din cadrul Universității din București de a renunța, anul acesta, la lucrarea de licență ca parte a finalizării studiilor…
Vezi articolul
Școala de profesori - Universitatea din Bucuresti / Foto: unibuc.ro

Patru mari universități au încheiat un acord pentru creșterea numărului de locuri de asistenți sociali: cel puțin 500 de locuri vor fi disponibile la nivel național. 70% dintre angajații din sistemul de asistență socială nu au studii în domeniu

Patru mari universități au semnat un acord pentru creșterea numărului de asistenți sociali, cu precădere în zonele rurale, precum și pentru a face mai ușor accesul asistenților sociali deja activi…
Vezi articolul