Bursele de excelență, de merit, de reziliență și tehnologică în anul școlar 2024-2025, condiționate de media 10 la purtare sau de calificativul foarte bine, la finalul anului școlar anterior și de numărul de absențe nemotivate

51.719 vizualizări
Foto: Octav Ganea / INQUAM Photos
În anul școlar 2024-2025 elevii vor primi burse de excelență, de merit, de reziliență și tehnologică doar dacă au media 10 la purtare la finalul anului școlar anterior, potrivit proiectului de OUG adoptat vineri de Guvern. Tot în proiect a fost introdus un nou alineat care prevede acordarea acestor burse în funcție de numărul de absențe nemotivate, și condiționează și acordarea burselor de excelență. În prezent, acestea nu au nici o mențiune legată de absențe nemotivate. De remarcat dubla măsură a Ministerului Educației care, atunci când acordă banii pentru burse sancționează elevii pentru 10 absențe pe lună, dar, în același timp, dublează numărul de absențe, până la 40 pe an, pentru scăderea mediei la purtare cu un punct, potrivit proiectului Statutului Elevului, pus în dezbatere publică de Minister pe 12 iunie.

Bursele de excelență, de merit, de reziliență și tehnologică în anul școlar 2024-2025 se acordă elevilor care au avut media 10 la purtare sau de calificativul foarte bine, la finalul anului școlar anterior, (n. red anul școlar 2023-2024), potrivit proiectului de Ordonanță de Urgență care modifică legea Educației, aprobat vineri de Guvern. Modificări apar doar în cazul bursei tehnologice, iar cea de reziliență este nou introdusă.

La articolul 108, alin.(18) se modifică și va avea următorul cuprins:

(18) Bursa de excelență, bursa de merit, bursa de reziliență sau bursa tehnologică sunt acordate și sub condiția ca elevul beneficiar să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.”

 • De remarcat dubla măsură a Ministerului Educației care, atunci când acordă banii pentru burse sancționează elevii pentru 10 absențe pe lună, dar, în același timp, dublează numărul de absențe de la 20 pe an câte sunt în prezent, până la 40 pe an, pentru scăderea mediei la purtare cu un punct, potrivit proiectului Statului Elevului, pus în dezbatere publică de Minister pe 12 iunie.

În prezent, media 10 la purtare era cerută la acordarea bursei de merit și a celei de excelență olimpică.

Articolul (18) că “elevul care nu a obținut media 10 la purtare la finalul anului școlar pierde bursa de merit în anul școlar următor”.

Sursa: Legea Educației nr. 198/2023
Sursa: Legea Educației nr. 198/2023

În actuala metodologie se face o referire la media la purtare sub 7 în cazul acordării bursei tehnologice.

Sursa: Legea Educației nr. 198/2023

Un alt criteriu de acordare a burselor este cel al numărului de absențe nemotivate. Modificări apar în cazul acordării burselor de excelență. Acestea nu sunt în prezent condiționate de număr de absențe.

La art. 108 după alin.(18) se introduce un nou alineat, alin.(181), cu următorul cuprins:
„ (181) În situația în care elevii acumulează 10 sau mai multe absențe nemotivate într-o lună, nu primesc bursa de excelență, bursa de reziliență, bursa de merit, bursa socială, respectiv bursa tehnologică, după caz, pentru luna respectivă.

În actuala metodologie, nu sunt modificări legate de numărul permis de absențe pentru acordarea burselor sociale, tehnologică, merit, unde sunt prevăzute tot 10 absențe permise.

Alte prevederi legate de burse

Proiectul introduce bursa de reziliență, pentru note peste 7.00, bursă egală cu 300 de lei pe lună, și limitează bursele de merit la medii doar până la 9.50. Pragul care până acum era fixat la 30% din efectivul fiecărei clase a devenim „minimum 30%”. Reamintim că Avocatul Poporului a solicitat elimiarea acestui prag, astfel că ministerul a schimbat formularea lăsând cel puțin 30% dintre elevi.

Sumele acordate rămân aceleași ca în anul școlar actual.

Propunerile din proiectul de OUG:

„Bursele care se acordă elevilor din sistemul de învățământ preuniversitar sunt:
a) bursă de excelență olimpică (I și II);
b) bursa de merit;
c) bursa de reziliență;
d) bursă socială;
e) bursă tehnologică.”

Pentru anul școlar 2024 – 2025, cuantumul minim al burselor este stabilit după cum urmează:
a) bursă de merit – 450 lei/lună;
b) bursă de reziliență – 300 lei/lună;
c) bursă socială – 300 lei/lună;
d) bursă tehnologică – 300 lei/lună”.

„Bursele elevilor din învățământul preuniversitar sunt alocate din bugetul Ministerului Educației, după cum urmează:

a) numărul burselor de merit cumulate cu numărul burselor de reziliență se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu și liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, cu respectarea criteriilor și condițiilor stabilite prin metodologia-cadru;
b) bursele de reziliență se acordă și pentru elevii cu afecțiuni oncologice și/sau cronice școlarizați, pentru o perioadă mai mare de 4 săptămâni, în cadrul „Școlii din Spital” sau la domiciliu, în anul școlar următor revenirii în unitatea de învățământ la care au fost înmatriculați anterior;
c) bursele sociale pentru toți elevii care se încadrează în criteriile și condițiile stabilite prin
metodologia-cadru;
d) bursele tehnologice pentru elevii care frecventează învățământul tehnologic și care se încadrează în condițiile stabilite prin metodologia-cadru;
e) bursele de excelență olimpică I și II pentru toți elevii care au obținut distincțiile prevăzute la alin. (11) lit. a) şi b), cu respectarea prevederilor metodologiei-cadru”.

Cu toate că în acest articol se precizează că este vorba despre minimum 30% burse de merit și reziliență, adică cel puțin 30%, Ministerul Educației introduce un alineat în lege care dă și posibilitatea desființării acestui prag minim: „În situația în care nu sunt îndeplinite condițiile stabilite prin metodologia-cadru astfel încât, la nivelul clasei de gimnaziu sau de liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar să se acorde un număr de burse de merit, cumulate cu un număr de burse de reziliență egal cu procentul de 30%, aceste burse se acordă într-un procent mai mic de 30%.”

„Printre beneficiarii burselor de merit se numără de drept și elevii care au obținut premiul I la concursurile școlare naționale recunoscute de Ministerul Educației, câștigătorii medaliilor de
aur/locului I la campionatele naționale organizate de federațiile sportive naționale în sporturi olimpice/probe olimpice, precum și alte categorii de elevi de gimnaziu și liceu cu performanțe educaționale, artistice sau sportive în conformitate cu prevederile metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1).

(17) Cuantumul lunar al burselor de excelenţă olimpică I/internaţională şi II/naţională este diferenţiat în funcţie de nivelul distincţiei obţinute, după cum urmează:
a) pentru locul I, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă
echivalentul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
b) pentru locul al II-lea, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă echivalentul a 75% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
c) pentru locul al III-lea, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă echivalentul a 50% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
d) pentru menţiune, cuantumul lunar al bursei de excelență olimpică I/internațională reprezintă echivalentul a 25% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată la data acordării acesteia;
(18) Bursa de excelență, bursa de merit, bursa de reziliență sau bursa tehnologică sunt acordate și sub condiția ca elevul beneficiar să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul foarte bine la purtare la finalul anului școlar anterior.”

Bursa de reziliență ar urma să fie acordată pentru media 7.00 sau mai mare, iar bursa de merit pentru media 9.50 sau mai mare – acest lucru nu apare în proiectul de OUG, ci în proiectul de metodologie cu criteriile de acordare a busrselor, pus în dezbatere și el pe 25 martie, care ar urma să rafineze regulile din lege după ce proiectul de OUG va intra în vigoare.

„(4) Bursa de reziliență și bursa de merit reprezintă forme de stimulare a elevilor, în vederea obținerii progresului în învățare și a performanței școlare”, prevede proiectul de OUG.

„(5) Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, situații prevăzute în metodologia-cadru, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar. Prin excepție de la prevederile alin. (1), se acordă burse sociale și elevilor cu vârsta de până în 30 de ani, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă”, în condițiile prevăzute în metodologia cadru prevăzută la alin (1).

(8) Bursele sociale se acordă în baza unor condiții privind venitul mediu net pe membru de familie, supus impozitării, conform metodologiei-cadru prevăzute la alin. (1). Verificarea veniturilor declarate de părinții/tutorii legal instituiți/reprezentanții legali ai elevilor minori, în vederea acordării dreptului la bursă socială, de către unitatea de învățământ, se face prin solicitarea eliberării unui document care să ateste situația veniturilor declarate la organul central fiscal în a cărui rază teritorială se află situat beneficiarul”.

Citește și:

ERATĂ Dublarea numărului de absențe pe an, pentru care se scade un punct la purtare, nu a fost propusă de elevi, potrivit Consiliul Național al Elevilor. Măsura a fost pusă de ministra Ligia Deca în proiectul de Statut al elevului 2024 fără nicio argumentare

UPDATE Reguli noi pentru burse 2024-2025: Proiectul de OUG care introduce bursa de reziliență și taie bursele de merit pentru note sub 9.50 a fost aprobat de Guvern

9 comments
 1. Si mizeria cu taiatul din burse pt zilele in care nu se face scoala continua? Stimatelor cadre didactice li se taie din salariu in zilelele in care nu se face scoala?

 2. Nu-i normal ca bursele de merit sa fie acordate în funcție de zilele în care elevul are cursuri! Dacă elevul beneficiază de 450 de lei lunar, să beneficieze și-n vacanțe și în zilele libere! Ce? Atunci nu consumă?
  Știați ca în 10 luni de școală doar două luni primesc bursa integral? În rest, pauză!
  Acolo trebuie făcute modificări!
  Discriminare , așa se numește!😡

  1. Sunt perfect de acord. Ar trebui sa se dea pe toata luna. Nu e copilul de vina ca guvernul a bagat din 2 in 2 luni cate o saptamana de vacanta.

 3. Stimata jurnalista Stanescu,
  cu deosebit respect va atentionez ca faceti o grava confuzie folosind termenul “dubla masura”.
  Ar fi dubla masura daca unor elevi li s-ar aproba burse, iar altora nu, desi au acelasi numar de absente si li se aplica acelasi cuantum de scutiri, doar pengru ca unul are medie sub 9,70, iar altul are medie peste 9,70.
  Va rog corectati aserțiunile dumneavoastra, ca sa nu creada lumea ca nu aveti posesia si intelegerea adecvata a notiunilor!

 4. Buna ziua,
  Vreau sa stiu va rog ce burse au dreptul elevii din CICLUL PRIMAR ??
  Nu este normal sa nu aiba dreptul de bursa daca se incadreaza numai pentru faptul ca sunt mici

 5. Sancționarea cu tăierea bursei cuvenite pe luna în care elevul cumulează peste 10 absențe nemotivate mi se pare corect, chiar și scăderea notei la purtare pentru absențele nemotivate cumulate,cu indulgență mai merge, dar să sancționați și cu o a treia sancțiune (neacordarea bursei în următorul an ptr.absentele din anul precedent) pentru aceiași abatere un elev mi se pare un abuz . Într-un stat de drept, nici un cetățean nu poate fi sancționat dublu sau triplu pentru aceeași abatere.

 6. 3 sfertui din elevii de la profesionala nu vor mai primi bursa tehnologica, pt ca nu au 10 la purtare, din cauza absentelor.(20 abs pe an in acest caz) Abandonul scolar o sa creasca in mod sigur.

  1. Și dacă o primesc dar nu vin la școală, deci nu învață, la ce folosește bursa? Să nu abandoneze, ca să dea bine în statistici?

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Ministerul Educației, răspuns dat cercetătoarei Cătălina Curceanu despre planurile-cadru de liceu „varianta neasumată”: Au fost simulări pentru a colecta, intern, opinii informale privind viitorul construct curricular

Proiectele de planuri-cadru de liceu obținute și prezentate de Edupedu.ro în luna mai sunt „un exercițiu de proiectare, într-o serie de variante, nefiind asumat de Ministerul Educației” și „departe de…
Vezi articolul

DOCUMENT Directorul economic din Ministerul Educației, Mihai Păunică, contrazice instituția în care lucrează și transmite școlilor informații eronate care blochează acordarea banilor pentru elevii navetiști

Mihai Păunică, director general în Ministerul Educației, contrazice ministerul în privința sumelor forfetare pe care trebuie să le primească elevii navetiști. Potrivit unui document obținut de Edupedu.ro, directorul Direcției economice…
Vezi articolul