Cât de alambicată este procedura pentru asigurarea transportului gratuit al elevilor, ilustrată grafic de Ministerul Educației

4.879 de vizualizări
Foto: edu.ro
Într-o încercare de a ilustra grafic schema prin care Guvernul a decis să asigure transportul gratuit pentru elevi, Ministerul Educației arată cât de alambicată și de birocratică este procedura pentru fiecare tip de transport – local, județean sau inter-județean. Explicațiile vin după ce operatorii de transport au criticat reglementările actuale spunând că este imposibilă asigurarea gratuității transportului pentru elevi în acest moment.

Ministerul explică și schematic și pe hârtie faptul că pentru transportul public local elevii merg cu carnetul de note vizat pe anul în curs la chioșcul de bilete/abonament și cer un abonament gratuit. Operatorul de tranport trimite apoi o factură către școală, deși nu are niciun contract cu aceasta, în baza căreia să poată emite factură, de 50% din suma abonamentelor acordate elevilor de la acea școală. Asta înseamnă că din acest an școlar operatorii de transport trebuie să știe exact la ce școală învață fiecare elev care solicită abonamentul gratuit. O altă factură cu restul de 50% din sumă va fi plătită de primărie.

Numele tuturor elevilor navetiști, traseul și școala la care merg vor intra și în bazele de date ale operatorii de transport privați, obligați și ei să înregistreze aceste date personale ale minorilor care circulă cu mașinile lor și pentru care trebuie să ceară bani de la Consiliul Județean, în cazul transporturilor în interiorul județului, și de la Ministerul Transporturilor pentru cursele între județe.

“Vă prezentăm mecanismele de decontare prevăzute de Hotărârea de Guvern nr. 435/2020 (inserate și în nota atașată, transmisă inspectoratelor școlare județene):

1. Decontarea cheltuielilor pentru transportul public local

Pentru a beneficia de gratuitatea serviciilor publice de transport local, elevii din învățământul preuniversitar solicită centrelor de emitere a documentelor de transport, aparținând operatorului de transport public local, în baza carnetului de elev emis de unitatea de învățământ, vizat prin ștampilă pentru anul în curs, eliberarea documentului de călătorie pentru transportul local (legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip cu valabilitate lunară).

În baza situației privind numărul de documente de transport emise pentru fiecare unitate de învățământ, operatorul de transport public local emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru unitatea administrativ-teritorială pe raza căreia domiciliază elevul/raza teritorială a unității de învățământ. Operatorul de transport public local are obligativitatea de a menține același tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele școlare județene solicită Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului local pentru luna respectivă. La estimarea sumelor solicitate se iau în considerare și sumele neutilïzate/restante, după caz, din perioada precedentă. Sumele prlmite de la Ministerul Educațieí și Cercetării pentru deplasarea elevilor prin serviciile de transport public local vor fi repartizate de către inspectoratele școlare unităților de învățământ.

2. Decontarea cheltuielilor pentru transportul elevilor care nu pot fi școlarizați in localitatea de domiciliu

Pentru asigurarea gratuității transportului elevilor care nu pot fi școlarizați in localitatea de domiciliu, unitatea de învățământ eliberează elevului, la cerere, o adeverință care atestă calitatea de elev, dreptul acestuia de a beneficîa de transport gratuit, precum și traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu. Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport rutier/naval elibereazá elevului documentul de călătorie (legitimație de transport/abonament/card sau alte documente-tip), pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. O copie a documentului de călătorie cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de lnvățământ care centralizează aceste date.

Pe baza situației centralizate, fiecare unitate de învățământ transmite consiliului județean până la data de 5 a lunii următoare, suma aferentă costurilor de transport din luna încheiată pentru fiecare operator de transport, precum și situațIa prezenței la cursuri a elevilor beneficiari.

Operatorul de transport, în urma centralizării situațiilor primite de la consiliul județean, emite factură fiscală în cuantum de 50% din suma de plată pentru fiecare unitate de învățământ și 50% pentru consiliul județean. Operatorul de transport public rutier/naval la nivel județean are obligativitatea de a menține acelaşi tarif pentru elevi pe durata anului școlar, tarif care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători.

Lunar, până la data de 25 a fiecărei luni, inspectoratele școlare solicită Ministerului Educației și Cercetării sumele estimate pentru decontarea transportului eîevilor la nivel județean pentru luna respectlvă. Sumele primite de la Ministerul Educației și Cercetării pentru deplasarea elevilor prin serviciile publice rutiere/navale, la nivel județean, vor fi repartizate de către inspectoratele școlare unităților de învățământ.

3. Decontarea cheltuielilor pentru transportul rutier interjudețean

Pentru asigurarea transportului în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (3) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, elevii din învățământul preuniversitar acreditat/autorizat, domiciliați în altă localitate față de unitatea de învățământ, depun la începutul fiecărui semestru la secretariatul unității de învățământ o cerere din care să rezulte solicitarea asigurării transportului rutier interjudețean ca urmare a frecventării cursurilor la respectiva unitate de învățământ.

Unitatea de învățământ eliberează solicitantului o adeverință care-i atestă calitatea de elev înmatriculat la respectiva unitate, traseul de la unitatea de învățământ la localitatea de domiciliu și dreptul de a beneficia de transport gratuit. Pe baza acestei adeverințe, operatorul de transport eliberează elevului legitimația de transport gratuit pe traseul prevăzut în adeverința eliberată de unitatea de învățământ. O copie a acestei legitimații de transport, cu numele operatorului și traseul pe care circulă elevul, se depune de către elev/părinte/tutore la unitatea de învățământ.

Operatorul de transport, până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare, se prezintă la unitatea de învățământ care va certifica numărul de călătorii, efectuate în luna anterioară, în funcție de prezența la cursuri a elevilor care beneficiază de gratuitate pentru transportul interjudețean. Pe baza situațiilor certificate de unitatea de învățământ, operatorul de transport va întocmi deconturi lunare centralizatoare, pe care le va transmite Ministerului Transporturilor, lnfrastructurii și Comunicațiilor o singură dată pe lună, până la data de 15 a fiecărei luni. Operatorul de transport are obligația de a menține pe durata anului școlar un tarif ferm și care nu poate fi mai mare decât cel practicat pentru celelalte categorii de călători”.

Reamintim că vineri operatorii de transport au criticat reglementările și au acuzat mai multe neclarităţi în prevederile legislative emise de Guvern, în urma cărora operatorii de transport nu au certitudinea că vor primi contravaloarea serviciilor prestate.

“În procedura de reglementare a decontării, reglementată de HG nr. 435/2020, nu se prevede faptul că adeverinţa emisă de unitatea de invătământ pentru elevi, trebuie să ateste faptul că aceştia nu pot fi şcolarizaţi în localitatea de domiciliu pentru a beneficia de transport gratuit. Adeverinta emisă elevului trebuie să ateste faptul ca elevul nu poate fi şcolarizat în localitatea de domiciliu, conform dispozițiilor art. 84 alin. (3) din Lg. nr. 1/2011, iar nu doar ‘calitatea de elev înmatriculat la unitatea de învăţămât’, asa cum greşit se prevede la art. 6 din HG nr. 435/2020. Prin urmare, trebuie clarificat daca operatorul de transport poate refuza transportul gratuit al elevilor în cazul în care adeverinţa emisă de unitatea de învăţământ nu atestă calitatea specială a acestora.

Din interpretarea dispozitiilor art. 8, art. 9 si art. 10 alin. (3) din HG nr. 435/2020, consiliile judeţene efectuează plata către operatorii de transport pe baza situaţiilor transmise de unitatea de învăţământ, potrivit art. 8, şi a facturii primite de la operator. Prin urmare, decontarea sumelor se va face nu doar în baza facturii transmise de către operatorii de transport ci şi în funcţie de prezenţa la cursuri a elevilor, ceea ce contravine dispoziţiilor 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011. În acest context, având în vedere necorelarea textelor de lege, trebuie lămurit dacă decontările se vor putea face în funcţie de numărul de călătorii gratuite efectuate de către elevi, atât timp cât art. 84 alin. (3) ind. 5 din Lg. nr. 1/2011 nu impune nici o condiţie în privinţa decontării cheltuielilor efectuate cu transportul elevilor”, conform comunicatului Federaţiei Operatorilor Români de Transport. 

Foto: edu.ro


2 comments
  1. Urmare a modificarii legii invatamantului 1,art 84 din noiembrie 2020 cu ordonanata 226, ați putea sa ne transmiteti o noua schema de obtinere si decontare a transportului elevilor in urban.
    Va mulțumesc anticipat!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

VIDEO Piesă Hip-Hop făcută de liceeni din Târgu Frumos cu refren de Ecaterina Andronescu și pe statistica Edupedu.ro: “Orice evaluare evaluează subiecte din evaluarea respectivă”

Videoclip “amar” al liceenilor din Târgu Frumos și al profesorului Dan Chicoș, “pe versuri” de Ecaterina Andronescu și bazat pe statistica prezentată de Edupedu.ro cu privire la generația 2007-2019 ajunsă…
Vezi articolul