Cele mai frecvente întrebări ale școlilor, primăriilor și Consiliilor Județene legate de apelul de un miliard de euro pentru dotarea laboratoarelor de informatică și de științe, a cabinetelor școlare și a claselor cu mobilier și răspunsurile Ministerului Educației

3.692 de vizualizări
Foto: © Monkey Business Images | Dreamstime.com
“Analiza de nevoi din 2022 a școlilor acoperă doar parțial obiectul apelului de proiecte pentru ‘dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar’. De aceea am cerut ca fiecare școală să își prezinte nevoia și Inspectoratul va putea suprapune cu ce are deja centralizat de anul trecut și completat pentru a putea da avizul”, a precizat Ministerul Educației, în cadrul unui Webinar în care a răspuns întrebărilor primite de la directori de școală, reprezentanți ai CJRAE, primăriilor și Consiliilor Județene, care vor să depună proiecte în apelul de un miliard de euro. Ministerul Educației a anunțat că va actualiza informațiile de pe pagina apelului, inclusiv cu un model de analiză de nevoi.
Principalele teme discutate și răspunsurile Ministerului Educației:

Analiza de nevoi

Dacă în analiza de nevoi este justificată realizarea a 3 laboratoare de informatică, numai unul pe unitate de învățământ se poate? Mă refer la licee unde avem mai multe clase de Matematică – informatică.

Răspunsul Ministerului Educației: Da, avem la nivel național ținta de 5.200 de școli dotate, prin urmare o să limităm aici la un laborator de informatică finanțat per școală.

Analiza de nevoi particularizată a fiecărei unități de învățământ trebuie să fie avizată de ISJ sau se depune la primărie și la ISJ merge cererea de finanțare care centralizează toate analizele de nevoie ale unităților de pe raza municipiului?

Răspunsul Ministerului Educației: Primul lucru pe care îl face UAT-ul va fi ca să ceară de la școlile pe care le are o analiză de nevoi și o centralizează. Avizul se va da de la ISJ pentru UAT-ul care a centralizat de la toate școlile.

Analiza de nevoi și inclusiv cererea de finanțare trebuie să conțină explicit dotările?

Răspunsul Ministerului Educației: Analiza de nevoi trebuie să cuantifice doar numărul de spații pe care le dotați, numărul de săli, însă bugetul trebuie să fie justificat cu toate costurile incluse. Bugetul trebuie să conțină toate echipamentele, dotările pe care le vizați.

În situația în care un director a trimis nevoi zero în 2022, ce se poate face ? Cum se poate corecta o asemenea eroare?

Răspunsul Ministerului Educației: Este o situație specifică. Scopul acestui apel, până la urmă, este ca elevii, indiferent de zonă, de mediul urban sau rural, să aibă acces la cele mai bune condiții. Dacă directorul școlii dumneavoastră nu a dat către ISJ analiza reală de nevoi, o poate trimite acum.

Precizări suplimentare ale Ministerului Educației. Analiza de nevoi din 2022 acoperă doar parțial obiectul apelului de proiecte de care vorbim, tocmai de aceea am cerut acum ca fiecare școală să își prezinte nevoia, așa cum o înțelege, și Inspectoratul va putea suprapune cu ce are deja centralizat de anul trecut și completat pentru a putea da avizul. Tocmai pentru că nu sunt suprapuse în totalitate, ceea ce s-a dat anul trecut cu ceea ce se permite la finanțare prin acest apel de proiecte. Altfel, evident, am fi eliminat orice analiză de nevoi și am fi venit cu o alocare prestabilită, dar nu asta este intenția. Intenția este să lăsăm școala să-și stabilească exact ce crede că are nevoie și apoi Inspectoratul doar să vină și să valideze raportat la ce informații are de anul trecut și la ce informații va obține, în baza verificării analizelor transmise de școală și centralizate de dumneavoastră la nivelul UAT-ului. 

Școli profesionale

Școlile profesionale pot să ceară 3 ateliere de practică sau suntem limitați la unul pe școală?

Răspunsul Ministerului Educației: Cu încadrare în suma alocată de 100.000 de Euro, în funcție de nevoie, ei își pot dota fie un atelier, fie două, fie în funcție de nevoie, dar cu încadrare în acest buget. Așa cum am menționat la început, 100.000 de Euro pe unitate de învățământ profesional și tehnic.

Bancurile de lucru din școlile profesionale, de exemplu, intră în cei 100.000 pentru atelierele de practică sau intră în investiția cu mobilierul?

Răspunsul Ministerului Educației: Având în vedere că este tot mobilier și atelierul de practică, până la urmă este tot un spațiu de desfășurare a activităților didactice. Chiar dacă sunt practice, cu încadrarea în același buget de 4.000 EUR per sală, cu mobilier poate să doteze și acest atelier. Doar că, evident, va fi mobilier puțin diferit, va fi mobilier specific.

Grădinițe

Sunt incluse și grădinițele în acest apel pentru dotarea cu mobilier?

Răspunsul Ministerului Educației: Da, standardele sunt făcute de echipare digitală pentru nivelul preuniversitar. Prin urmare, de la preșcolar până la liceu. Deci, putem solicita tablă interactivă, toate din lista minimală și pentru grădiniță. 

În cazul Grădinițelor, pătuțurile sunt considerate ca și mobilier eligibil?

Răspunsul Ministerului Educației: Nu, nu sunt eligible, vorbim doar de mobilierul din sala de clasă.

Prețuri și specificații

Cum se vor lua în calcul prețurile? Perioada asta prin care trecem acum a dus la o creștere de prețuri peste tot, în toate domeniile.

Răspunsul Ministerului Educației: Aveți în vedere, că vorbim de o alocare fără TVA. dumneavoastră veți lua în calcul, evident, valoarea cu tot cu TVA. Sumele au fost calculate după o analiză de piață.

Trebuie sau nu trebuie detaliat bugetul în fiecare element de cost, cu bancă, scaun, laptop, table interactive?

Răspunsul Ministerului Educației: Sunt două probleme diferite. In analiza de nevoi veți cuantifica doar numărul sălilor pe care urmează să le dotați, iar în buget trebuie să detaliem fiecare tip de cheltuială. Practic, în limita costurilor, în limita plafoanelor maxime, trebuie să includem toate tipurile de cheltuieli implicite.

Vedeți necesar să facem o detaliere a tuturor specificațiilor tehnice ale echipamentelor achiziționate în cadrul cererii de finanțare?

Răspunsul Ministerului Educației: Nu este necesar, practic avem standardele minime. Avem niște costuri pe care dumneavoastră le veți include în buget. Prin urmare, ar trebui cumva descrise minim echipamentele sau dotările pe care le vizați, dar fără să le detaliați cu specificații tehnice sau altele.

Responsabilitățile UAT-urilor și Consiliilor Județene

Care sunt responsabilitățile UAT-urilor (primăriilor)?  

Răspunsul Ministerului Educației: UAT-ul va trebui să centralizeze de la școli nevoile, pentru a avea o situație centralizată, acele nevoi trebuie să fie convergente cu ceea ce deja s-a transmis în 2022, pentru că se dă un aviz. Deci, dacă acea școală anul trecut a spus că are nevoie de un singur laborator și acum vine și îmi cere 12 laboratoare, nu va primi aviz, pentru că nu este pe acel centralizator de nevoi, deci nevoile trebuie să fie reale.

Cum se încheie acordurile de parteneriat?

Răspunsul Ministerului Educației: Acordurile de parteneriat nu le faceți cu școlile. Le faceți cu alte UAT-uri care vă deleagă depunerea proiectului. Acordul de parteneriat se încheie între două sau mai multe UAT-uri pentru care depune unul singur.

Depunem în numele a 25 UAT- uri până acum. Vreau să știu dacă avizul se obține pe proiect sau local pe unitate de învățământ, de la nivel de comună sau oraș?

Răspunsul Ministerului Educației: Primul lucru pe care dumneavoastră va trebui să-l faceți este să centralizați de la toate UAT-urile care v-au delegat, după ce adoptați hotărârea de consiliu local, hotărârea de Consiliu Județean prin care veți face un acord de parteneriat, mă gândesc că pe această variantă veți merge. Va trebui să centralizați nevoia dumneavoastră, veți lua avizul pe proiectul pe care îl depuneți, deci pentru toate comunele care v-au delegat.

În situația Consiliilor Județene care depun pentru prinderea cu delegare de la mai multe UAT-uri, dacă hotărârea hotărârea clarifică atribuțiile e necesar acord de parteneriat, nu?

Răspunsul Ministerului Educației: În baza autonomiei locale, UAT-urile pot să meargă pe o hotărâre de consiliu local, pot să meargă pe un acord de parteneriat. Aceasta este modalitatea în care dumneavoastră vă stabiliți drepturile și obligațiile din punctul de vedere al Ministerului Educației. Prevederile minimale trebuie să fie următoarele, Consiliul județean depune cererea de finanțare, iar mai departe trebuie să predea către UAT-uri bunurile care se achiziționează, se obligă să le primească și să le utilizeze în scopul în care a fost lansat acest apel. Acestea ar trebui să fie niște prevederi minimale, felul în care dumneavoastră operaționalizați prin hotărâre de consiliu local și județean aceste drepturi și obligații din punctul nostru de vedere. Atâta timp cât se respectă ceea ce v-am spus mai devreme, este în regulă. 

CJRAE

Pentru cabinetele de asistență psihopedagogică, analiza de nevoi o face CJRAE și o înaintează Consiliului Județean?

Răspunsul Ministerului Educației: Da. CJRAE face centralizarea de nevoi. 

Dacă un cabinet interșcolar deservește 2, 3 unități cu personalitate juridică, nevoia se face pentru un singur cabinet sau pentru fiecare unitate pe care o deservește?

Răspunsul Ministerului Educației: Per cabinet, per sală dotată.

Avem colegi care deservesc unitățile școlare care nu au cabinete de asistență, nu aparțin unui cabinet pentru aceste școli, oferindu-le spații, putem solicita?

Răspunsul Ministerului Educației: Da.

Putem face un laborator de informatică cu platforme pentru carieră, cu baterii de teste, unde să putem lucra cu elevii, la nivelul CJRAE?

Răspunsul Ministerului Educației: CJRAE sunt printre beneficiarii finali ai apelului. Prin urmare, în limita celor 10.000 euro, cât se poate dota un cabinet, se pot achiziționa și echipamente digitale.

Alte întrebări 

Cabinetul școlar de specialitate nu este definit în niciun act normativ, ordin de ministru, el trebuie să funcționeze în spații distincte sau poate fi într-o sală de clasă amenajat și cabinet școlar de specialitate?

Răspunsul Ministerului Educației: Nu putem avea și sală și cabinet în aceeași încăpere. Cabinetul școlar trebuie să dispună de un spațiu distinct altei funcțiuni.

La un laborator de informatică, în cei 18.000 de euro nu este prevăzut mobilierul, putem adăuga la înființarea unui nou laborator de informatică cei 4.000 de euro de la mobilierul pentru dotarea unei săli de clasă?

Răspunsul Ministerului Educației: În plafonul pentru laboratorul de informatică este exclus mobilierul, iar mobilierul se finanțează din investiția I 11. Laboratorul de informatică nou înființat va beneficia de un buget de 22.000 de euro.

În situația în care achiziționăm echipamente IT mai este nevoie de aviz CT?

Răspunsul Ministerului Educației: Atâta timp cât valoarea procedurii depășește plafonul menționat de hotărârea de guvern, da, veți avea nevoie de aviz CT, așa cum a fost nevoie de avizul CT și pe proiectele menționate de dumneavoastră.

Dacă suntem beneficiarii unui proiect pe TIC, care s-a derulat prin POC, putem să mai dotăm unitățile de învățământ cu alte tipuri de echipamente IT decât cele achiziționate?

Răspunsul Ministerului Educației: Puteți în continuare să cumpărați echipamente și dispozitive electronice cu mențiunea că nu vrem ca, pentru aceiași beneficiari din grupul țintă, să existe riscul de dublă finanțare. Dacă au fost deja cumpărate laptopuri, nu cumpărați tot laptopuri, cumpărați altceva ce este necesar. Deci, atâta timp cât pentru o cheltuială nu există dublă finanțare, nu este absolut nicio problemă.

Citește și:
DOCUMENT A fost lansat apelul de proiecte pentru școli prin care pot accesa până la 1 miliard de euro din PNRR pentru dotarea laboratoarelor de informatică și a claselor cu mobilier sau înlocuirea mobilierului mai vechi de 5 ani / Primăriile pot aplica până în data de 19 martie 2023
Școlile pot să obțină aproape 1 miliard de euro din PNRR pentru dotarea laboratoarelor de informatică și a claselor cu mobilier sau înlocuirea mobilierului mai vechi de 5 ani – ghid lansat de Ministerul Educației în consultare publică. Documentele pentru aplicare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like

Laureata Nobelului pentru Chimie 2020, despre câștigarea premiului de către două femei: Tind să mă consider om de știință. Vedem o lipsă de interes general în rândul tinerilor pentru o carieră științifică

„Mi-am dorit dintotdeauna să fac cercetare genetică pe celule umane, care poate ajuta comunitatea științifică să înțeleagă mai bine diverse boli”, a declarat astăzi Emmanuelle Charpentier, atunci când a fost…
Vezi articolul

Daniel Funeriu, fost ministru al Educației: Urgent controale la toate after school-urile şi verificate sistemele anti-incendiu, precum şi reacția la alarme / În țara în care eşti luat de nebun dacă respecți reguli, e un miracol că se întâmplă catastrofe doar o dată la cinci ani

“Acest tip de catastrofe arată vina noastră comună, pactul cotidian pe care îl facem cu ‘merge şi aşa’. Şi când vine unul care spune ‘nu, nu merge şi aşa’, i…
Vezi articolul